Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo dienos suskaičiuotos?

Linas JEGELEVIČIUS, 2011-11-10
Peržiūrėta
1980
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo dienos suskaičiuotos?
Šią savaitę Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) paskelbė, kad Palangos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, liberalsąjūdietis Bronius Martinkus pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas. Jo bendražygiai partijoje B. Martinkaus likimą nusprendė jau rugsėjo mėnesio pabaigoje, VTEK dar nepaskelbus sprendimo – Liberalų Sąjūdžio Palangos skyriaus tarybos 8 nariai iš 13 nutarė miesto savivaldybės Tarybai siūlyti atšaukti B. Martinkų iš užimamų pareigų.   Bronius Martinkus turi būti atšauktas   „Taip, rugsėjo 21-ąją dieną, paaiškėjus, kad VTEK nagrinėja ir antrą skundą (B. Martinkus buvo komisijos, sprendusios, kam turi atitekti prekybos vietos paplūdimyje, pirmininkas. Paaiškėjus, kad net 6 prekybos vietas konkurse laimėjo Liberalsąjūdžio Palangos skyriaus pirmininkas Tomas Julius Žulkus, kilo įtarimų dėl konkurso skaidrumo ir B. Martinkaus vaidmens – aut.) dėl B. Martinkaus galimo privačių ir viešų interesų valstybinėje tarnyboje pažeidimo, skyriaus tarybai pasiūliau balsuoti už B. Martinkaus atšaukimą iš užimamų pareigų. Gyniau nuomonę, jog jo neatšaukus, neskaidrus šešėlis kris ant viso partijos skyriaus ir savivaldybės administracijos. Mano siūlymą parėmė dauguma skyriaus tarybos narių. VTEK paskelbus sprendimą dėl B. Martinkaus, partijos taryba rinksis kitą savaitę ir siūlys valdančiajai koalicijai atšaukti administracijos direktoriaus pavaduotoją iš užimamų pareigų dėl prarasto politinio pasitikėjimo. Žinoma, tikiu, kad ir pats B. Martinkus gali priimti sprendimą nelaukdamas partijos skyriaus tarybos sprendimo“, - sakė „Palangos tiltui“ liberalsąjūdietis Eimutis Židanavičius, kuris yra ir skyriaus tarybos narys.   O kaip pasielgs liberalcentristai?   Jis teigė, kad dėl bręstančio sprendimo skyriaus taryboje liberalsąjūdiečiai su kitais valdančiosios koalicijos partneriais dar nesikalbėjo. „Žinoma, yra tam tikrų niuansų. Pavyzdžiui, kaip į mūsų pasiūlymą atšaukti B. Martinkų iš užimamų pareigų pasižiūrėtų mūsų artimiausi partneriai koalicijoje – liberalcentristai. Ne paslaptis, kad dalis jų (V. Stalmokas, S. Kulikauskienė, S. Simė – aut.) taip pat yra pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas. Tai yra pripažinusi VTEK“, - pastebėjo E. Židanavičius. Jis įsitikinęs, kad ir savivaldybės administracijos bei savivaldybės Tarybos vadovai „turėtų būti principingi“. „Mūsų skyriuje yra daug išsilavinusių žmonių, kurie galėtų sėkmingai užimti B. Martinkaus vietą“, - sakė E. Židanavičius. Kol vyko VTEK tyrimas, B. Martinkaus narystė partijoje buvo laikinai sustabdyta.   Pažeidė įstatymo reikalavimus   Vyriausioji tarnybinė etikos komisija konstatavo, kad Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Bronius Martinkus, eidamas Viešųjų pirkimų ir Vietinės rinkliavos dydžio nustatymo komisijų pirmininko pareigas, vertino VŠĮ „Palangos miesto vandens motociklų klubas“, kurios direktorius yra Liberalsąjūdžio Palangos skyriaus pirmininkas T. J. Žulkus, pasiūlymus. Šios komisijos minėtąją įstaigą pripažino nugalėtoja konkursuose perkant žmonių gelbėjimo vandenyje paslaugą ir viena tarp nugalėtojų - siūlant rinkliavų dydžius už leidimą prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose. VTEK konstatavo, kad B. Martinkų ir T. J. Žulkų sieja pavaldumo santykiai. Šios viešosios įstaigos vadovas yra politinės partijos skyriaus pirmininkas, o jo pavaduotojas – B. Martinkus. „Komisijos vertinimu, B. Martinkus buvo asmeniškai suinteresuotas savo partijos skyriaus vadovui palankiais sprendimais. Todėl valstybės tarnautojas priimdamas sprendimus, atitinkančius šios viešosios įstaigos verslo interesus, buvo neabejotinai veikiamas viešųjų ir privačių interesų konflikto ir pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimą vengti interesų konflikto (3 straipsnio 2 punktas) ir prievolę nusišalinti, interesų konfliktui esant (11 straipsnio 1-2 dalys)“, - teigė „Palangos tiltui“ Artūras Paliušis, VTEK patarėjas.   Sprendimas turės teisinių pasekmių   Jis teigė, kad VTEK sprendimas turės B. Martinkui tam tikras teisines pasekmes: jis negalės vienus metus būti skatinamas, o atsisakęs valstybinės tarnybos ir panorėjęs vėl į ją grįžti, negalės to padaryti 3 metus, taip pat negali būti renkamas į tam tikras pareigas. „Kai kurios savivaldybės, sulaukusios VTEK išvadų dėl savo darbuotojų, skiria įstatymo pažeidėjams ir drausmines nuobaudas. Palangos miesto savivaldybės administracija turės apsispręsti, kaip ji pasielgs“, - sakė VTEK atstovas. Jis neatmetė galimybės, kad kiti viešųjų pirkimų dalyviai gali kreiptis į teismą dėl viešųjų pirkimų, kuriuose B. Martinkus įsipainiojo i viešųjų ir privačių interesų konfliktą, pripažinimo negaliojančiais.   Pavaduotojas nesitrauks    B. Martinkus nesiruošia nei atsistatydinti iš administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų savo noru, nei tuomet, jeigu taip nuspręs padaryti partijos skyriaus taryba. „VTEK sprendimas yra tik tokia komisijos nuomonė, kurią aš pasiruošęs ginčyti teisme, kai gausiu VTEK oficialius dokumentus. Aš nesijaučiu kaltas dėl nieko. Dėl man nepalankaus sprendimo jau kalbėjau su kai kuriais partijos vadovais Vilniuje ir jie man nerekomendavo pasitraukti iš užimamų pareigų, o eiti į teismą. Pasitraukimas reikštų pripažinimą savo kaltės“, - sakė „Palangos tiltui“ B. Martinkus. „Koks gali būti viešųjų ir privačiųjų interesų painiojimas, jeigu aš padėjau sutaupyti 1,5 milijono litų?“ – retoriškai klausė vyras. Omenyje jis turėjo, kad kitas konkursantas perkant žmonių gelbėjimo vandenyje paslaugą pasiūlė tiek didesnę sumą. B. Martinkus teigia, kad partijos Palangos skyrius „neturi galių“ jo atšaukti iš direktoriaus pavaduotojo pareigų. „Mane į darbą paskyrė miesto Taryba, todėl ji ir spręs, ką daryti dėl mano tinkamumo toliau eiti savo pareigas. Partijos skyriuje yra įvairių nuomonių dėl manęs“, - prisipažino liberalsąjūdietis. Jis sakė, kad su skyriaus pirmininku T. J. Žulkumi po VTEK sprendimo paskelbimo šnektelėjo trumpai. „Jis buvo dėl tokio sprendimo nustebęs. Jis pritarė mano sprendimui kreiptis į teismą“, - sakė administracijos direktoriaus pavaduotojas.   Meras direktoriaus pavaduotojui priekaištų neturi   Meras Šarūnas Vaitkus sako, kad B. Martinkui neturi jokių priekaištų dėl jo darbo savivaldybės administracijoje. „Jeigu valdančioji koalicija gaus tokį liberalsąjūdžio Palangos skyriaus tarybos sprendimą atšaukti B. Martinkų iš užimamų pareigų, svarstysime. Pirmiausia turi apsispręsti liberalsąjūdiečiai. Kita vertus, jo kaltumą ar nekaltumą gali įrodyti teismas. Kol nėra jo sprendimo, ir administracija nepriims jokių sprendimų dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo“, - sakė Palangos meras. „Jis nepadarė savivaldybei jokios žalos, nes konkursą dėl gelbėjimo paslaugos laimėjo ne konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą, o kitas“, - gynė B. Martinkų meras.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nutraukti tyrimą dėl Šventosios seniūnės Veronikos Skeberdytės elgesio. VTEK aiškinosi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) ribojimo atstovauti. Šis teisės aktas draudžia valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar...


Palangos miesto savivaldybės tarybos narė Svetlana Grigorian nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį, rugsėjo 16 dieną, pradėjo tyrimą dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos narės Svetlanos Grigorian elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.


Gegužės 8 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vienbalsiai nusprendė, kad atstovaudamas fiziniam asmeniui savivaldybės taryboje, buvęs Palangos miesto savivaldybės tarybos narys A. Jokūbauskas pažeidė įstatymą - iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą atstovauti (20 straipsnio 1 dalis).  


Artėja pirmasis naujos kadencijos savivaldybės tarybos posėdis, kuris įvyks balandžio 14 dieną 9 valandą Kurhauzo salėje. Pirmąjame posėdyje, kaip numato Vietos savivaldos įstatymas, meras Tarybai teiks ateinančius ketverius metus dirbsiančio mero pavaduotojo ir savivaldybės administracijos direktoriaus kandidatūras.


Šią savaitę Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) paskelbė, kad Palangos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, liberalsąjūdietis Bronius Martinkus pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas. Jo bendražygiai partijoje B. Martinkaus likimą nusprendė jau rugsėjo mėnesio pabaigoje, VTEK dar nepaskelbus sprendimo...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius