Tarybos posėdyje - maža opozicijos pergalė

Linas JEGELEVIČIUS, 2010-11-02
Peržiūrėta
674
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Praėjusį ketvirtadienį įvykęs Palangos miesto savivaldybės Tarybos posėdis prasidėjo iškilmingomis akimirkomis – meras V. Stalmokas ilgamečiam Tarybos nariui Daniui Puodžiui, sveikindamas su gražiu gimtadieniu (sukako 75 metai – aut.), įteikė gėlių puokštę. Jubiliatas, pasinaudojęs dėmesiu, teiravosi savivaldybės administracijos direktoriaus Valerijaus Kuznecovo apie miesto gatvių tvarkymo prioritetus.

 

Gatvės rekonstrukcijai skirtos lėšos

Atsakydamas direktorius teigė, kad Maironio gatvės rekonstrukcijai skirtos lėšos -300 tūkstančių litų – bus įsisavintos artimiausiu metu. „Viešųjų pirkimų procedūra dėl konkurentų spaudimo buvo įstrigusi – nugalėtojas buvo paskelbtas jau senokai, bet kitas pirkimų dalyvis apskundė viešųjų pirkimų rezultatus teismui. Bet iš Viešųjų pirkimų tarnybos esame gavę atsakymą, kad mūsų savivaldybės organizuoti pirkimai buvo teisėti“, - sakė V. Kuznecovas. Direktorius teigė, kad Jūratės gatvės rekonstrukcija bus įtraukta į kitų metų planus.

Aptariant Tarybos posėdžio darbotvarkę, buvo nuspręsta iš jo išbraukti klausimą dėl pastatų, esančių Birutės al. 34, 34a ir 36, panaudos.

Meras, aštuonių Tarybos narių, kurių jis neįvardijo, siūlymu, Tarybai siūlė įtraukti  papildomą klausimą dėl detaliojo plano rengimo teritorijai tarp Malūno gatvės ir Klaipėdos plento sankryžos bei tarp Kretingos gatvės ir Klaipėdos plento sankryžos. Konservatorius D. Želvys replikavo, kad „visada“ klausimai į Tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukiami „paskutinį vakarą prieš posėdį“.  Jam pritarė ir opozicijos lyderis, konservatorius Šarūnas Vaitkus: „Kelia didelę nuostabą, kad tokį svarbų visuomenei klausimą norima į darbotvarkę įtraukti tyliai ir nepastebimai, juolab žinant, kad minimoje teritorijoje bus statomi prekybos centrai “.

V. Stalmokas atkirto, kad visa medžiaga aptarti miestelėnams „kabėjo“ viešai, buvo skelbta laikraštyje. „Nusiraminkite: tai – tik koncepcija, ne sprendimo projektas“, - ramino politikus meras.

 

Kas kaip balsuos, bus skelbiama viešai

Meras informavo Tarybos narius, kad dėl Savivaldybės įstatymo pakeitimo, nuo šiol balsavimo rezultatai  bus skelbiami savivaldybės tinklalapyje. Anot jo, keisis ir pati balsų skaičiavimo tvarka: balsavus politikams už visą sprendimo projektą, posėdžio vedantysis (užvakar tai bandė daryti vicemerė Marytė Vačerskienė) turės išvardinti pavardėmis, kas balsuos „prieš“, kas  -„už“, o kas susilaikys. Arba, naudojantis Gargždų savivaldybės patyrimu, Tarybos nariai turės žymėti lapeliuose, kaip jie balsavo.  Liberalcentristai kraipė galvas burbėdami „balaganas“. Neatmetama mintis, kad jau artimoje ateityje posėdžių salėje bus įvesta elektroninė balsavimo sistema. „Reikėjo Tarybos narius informuoti apie tokius reglamento pakeitimus“, - replikavo D. Želvys. Meras atkirto, kad įstatymas yra „aukščiau už reglamentą“.

 Nutaikęs progą, Š. Vaitkus priekaištavo merui, kad Vyriausybės atstovės Klaipėdos apskrityje teikimas dėl Palangos miesto pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus E. Rimkaus pateiktos finansinės ataskaitos nepatvirtinimo (atstovė konstatavo, kad Tarybos sprendimas buvo neteisėtas, o Palangos apylinkės teismas  priėmė sprendimą pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones ir Tarybos sprendimą sustabdyti-aut.) nėra paskelbtas savivaldybės tinklalapy.  Meras prieštaravo, kad medžiaga yra sudėta.

 

Palanga turi mokytis iš Druskininkų

Kaip visada, Taryba suteikė galimybę pasisakyti visuomenės atstovams. Zigmas Vaičiūnas su visais pasidalijo savo įspūdžiais iš Druskininkų, kur palangiškis gydėsi. „Mačiau tokią Druskininkų šventę, kad Palangai iki jos organizacijos lygio labai toli – dalyvavo labai daug Palangos bendruomenės narių, ambasadoriai, valdžios atstovai. Druskininkuose veikia visos sovietmečio gydyklos ir sanatorijos, į kurias važiuoja lenkai ir vokiečiai. Palangoje kiekviena šventė sukasi apie pinigus – krepšinio kamuolį parduoda už 500 litų, stintas – po penkiolika. Tokios šventės Palangoje – ne bendruomenėms ir ne gyventojams. Praėjo beveik keturi šios Tarybos kadencijos metai, o Tarybos nariai ir meras Palangos bendruomenei niekaip neatsiskaitė“, - sakė Z. Vaičiūnas.

Albina Rakauskienė visiems priminė apie „Litesko“: „Smaugia iki šiol ir smaugs toliau“, - sakė ji.  Palangiškė sakė nuėjusi pas merą dėl „Litesko“, bet meras moteriai pasiūlė dėl sutarties su Palangos šilumos įmone nutarukimo kreiptis į Seimo narį P. Žeimį. „Tegul P. Žeimys kelia klausimą Seime, ir tegul Seimas nutraukia sutartį“, - siūlė meras A. Rakauskienei. Tai girdėdami politikai netramdė šypsenos – meras moteriai dūmė akis, nes Palangos savivaldybė, o ne Seimas gali nutraukti sutartį su „Litesko“.

Buvęs Tarybos narys Justinas Valenta vadino Palangos komunalinį ūkį „šaraškino“ kontora, kurią reikia kuo greičiau suvaldyti dėl „užkeltų“ tarifų.

Rūta Ruzgutė tvirtino, kad valdžia ignoruoja ne tik rinkėjų nuomonę, bet ir Vyriausybės atstovės Klaipėdos apskrityje. „Žlugo tironai, imperijos, žlunga ir valdžia Lietuvoje“, - pranašingai į V. Stalmoką dėbčiojo R. Ruzgutė. Ji vėl atkreipė dėmesį į „Litesko“. „Palangoje, palyginus su Šiauliais, gyventojai už šildymą permoka 41 proc. Kam atstovauja mūsų valdžia?“, - retoriškai klausė kalbėtoja. Baigdama pasisakymą, ji įspėjo merą: „Jūsų prestižas priklauso ne nuo jūsų mobilaus telefono (žiniasklaidoje buvo paskelbta, kad V. Stalmoko mobilus telefonas kainuoja 6000 litų-aut.), o nuo jūsų darbų ir poelgių“.

 

Palanga vėluoja pakeisti reglamentą

Svarstant klausimą dėl Tarybos veiklos reglamento pakeitimo ir išmokos, skirtos paslaugoms, susijusioms su Tarybos nario veikla, apmokėti, skyrimo ir atsiskaitymo tvarkos, konservatorius Mindaugas Skritulskas siūlė atsisakyti mokėti pinigines išmokas kanceliarinėms išmokoms merui ir vicemerei. Rimantas Garolis paprieštaravo, kad teismas yra pasisakęs, kad ir merui, ir vicemerei priklauso išmokos.

 Nors Seimas Savivaldybės įstatymo papildymą dėl atsiskaitymo už kanceliarines išmokas priėmė dar vasarą, ir įstatymo pataisos įsigaliojo nuo spalio pirmos dienos, Palangos savivaldybės Taryba tik mėnesio pabaigoje susizgribo svarstyti klausimą.

„Norėjosi, kad būtų gerai, o gavosi kaip visada“, - liūdnai rankomis skėsčiojo R. Garolis. Salomėja Slaboševičienė teiravosi,  kaip reikės pateikti už įsigytas prekes kvitus ir čekius, jei klausimas svarstomas, kai pinigai, skirti kanceliarinėms prekėms, yra jau pervesti. Jubiliatas D. Puodžius piktinosi, kad klausimas Taryboje yra svarstomas po įstatymo įsigaliojimo. M. Skritulskas, pasiūlęs Tarybai, kad išmokos nebūtų mokamos merui ir vicemerei, politikų pritarimo nesulaukė – už tokį pasiūlymą balsavo tik 7 Tarybos nariai.

 

Bus atliktas šilumos įmonės auditas

Meras pristatė sprendimo projektą dėl UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutarties. Tarybai buvo pasiūlyta jos nepratęsti suėjus terminui, antra, biudžete 2011-ais metais numatyti lėšas studijai „Efektyviausias Palangos šilumos ūkio valdymo būdas“, trečia, sudaryti komisiją, į kurią įeitų du savivaldybės atstovai ir tiek pat šilumos įmonės atstovų.

 „Kas atsitiko, kad tik dabar teikiate tokį sprendimo projektą, nors jau pusę metų Palanga ūžia?“-merui įgėlė S. Slaboševičienė.  V. Šimaitis nuogąstavo, ar Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje K. Vintilaitė, jei bus Tarybai svarstyti pateikti visi trys klausimai, neapskųs kurio nors. V. Stalmokas drąsinosi: „Jeigu ir skųs, mes priimsime savo sprendimą“. Dėl mero užsispyrimo paklusti Vyriausybės atstovės teikimams teismai jau yra užversti teisiniais ieškiniais – žinoma, savivaldybė moka už teisines paslaugas ir praloštus teismus mokesčių mokėtojų pinigais. Palangos socialdemokratų lyderis Viktoras Pivrikas kaip visada buvo atsargus: „Turėtume atsižvelgti į Vyriausybės atstovės nuomonę, atlikti namų darbus ir kitame Tarybos posėdyje svarstyti pataisytą sprendimo projektą“.

M. Skritulskas siūlė pirmiausia atlikti „Palangos šilumos tinklai“ sutarties vykdymo auditą. Jam pritarė Puodžius, G. Šatkauskas, N. Petkutė,  M. Ulbienė. Pateikus klausimą balsavimui, 12 Tarybos narių pasisakė už tai, kad iš sprendimo projekto būtų išbrauktas pirmasis klausimas, o 10 politikų palaikė G. Šatkausko pasiūlymą dėl audito užsakymo ir lėšų tam tikslui skyrimo dar šiais metais.

V. Stalmokas šypsodamasis kraipė galvą: „Nuostabu. Auditas, ir dar šiais metais įpareigojimas skirti pinigų. O kas bus jei jų neatsiras?“-ironizavo meras.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Dvejus metus tyrusi galimus konkurencijos pažeidimus Palangos miesto savivaldybės sutartyje su „Palangos komunaliniu ūkiu“, praėjusią savaitę Konkurencijos taryba rado „kabliuką“ viename iš 15 tirtų punktų. Palangos miesto savivaldybei skirta bauda už, kaip nurodoma minėtos tarybos rašte, ribotą konkurenciją, kuomet Savivaldybės kontroliuojamai įmonei buvo paskirta prižiūrėti išimtinai tik...


Palangos miesto savivaldybės tarybos narė Svetlana Grigorian nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį, rugsėjo 16 dieną, pradėjo tyrimą dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos narės Svetlanos Grigorian elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.


Gegužės 8 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vienbalsiai nusprendė, kad atstovaudamas fiziniam asmeniui savivaldybės taryboje, buvęs Palangos miesto savivaldybės tarybos narys A. Jokūbauskas pažeidė įstatymą - iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą atstovauti (20 straipsnio 1 dalis).  


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Aleksandro Jokūbausko elgesį. Bus aiškinamasi, ar jis, nustojęs eiti minėtąsias pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti.  


Penktadienį, rugsėjo 6 d., Palangoje susirinko šalies miestus tvarkančių įmonių atstovai – kurorte vyko Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos (SKIA) tarybos posėdis, kurio metu buvo aptariami šalies komunalininkams aktualiausi klausimai. „Palangos komunalinis ūkis“ šios asociacijos veikloje dalyvauja dar tik pirmus metus, tad ir SKIA...


Artėja pirmasis naujos kadencijos savivaldybės tarybos posėdis, kuris įvyks balandžio 14 dieną 9 valandą Kurhauzo salėje. Pirmąjame posėdyje, kaip numato Vietos savivaldos įstatymas, meras Tarybai teiks ateinančius ketverius metus dirbsiančio mero pavaduotojo ir savivaldybės administracijos direktoriaus kandidatūras.


Nors iki rinkimų į savivaldybių tarybas dar daugiau nei pusmetis, ketvirtadienį Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje klausantis kai kurių tarybos narių pasisakymų galėjo susidaryti įspūdis, jog jie jau rengiasi būsimoms rinkiminėms batalijoms. Pasisakymų, replikų ir šiaip pasikandžiojimų buvo tiek, kad net pasėdy dalyvavę visuomenės atstovai pastebėjo, jog sulig...


Kreipimasis į Palangos miesto savivaldybės tarybos narius  9

Rimantas Germanas UAB „Litesko“ komercijos direktorius, 2013 06 06 | Rubrika: Miestas

Situacija Palangos šilumos ūkyje, o taip pat miesto savivaldybės ir „Litesko“ santykiai pasiekė ribą, kuomet nebeužtenka pasisiuntinėti raštais vieni kitiems. Turime labai rimtą situaciją, didžiulę problemą, kuri kaupėsi ne vieną mėnesį ir pasiekė kulminaciją. Apie tai ir noriu pasisakyti.


Tarybos posėdyje - maža opozicijos pergalė

Linas JEGELEVIČIUS, 2010 11 02 | Rubrika: Miestas

Praėjusį ketvirtadienį įvykęs Palangos miesto savivaldybės Tarybos posėdis prasidėjo iškilmingomis akimirkomis – meras V. Stalmokas ilgamečiam Tarybos nariui Daniui Puodžiui, sveikindamas su gražiu gimtadieniu (sukako 75 metai – aut.), įteikė gėlių puokštę. Jubiliatas, pasinaudojęs dėmesiu, teiravosi savivaldybės administracijos direktoriaus Valerijaus Kuznecovo apie miesto gatvių tvarkymo...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius