Teikiama pagalba šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus

Palangos tiltas, 2018-09-06
Peržiūrėta
945
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Teikiama pagalba šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus

Liepą patvirtinta, jog nuo šiol būstas ir aplinka gali būti pritaikomi visiems vaikams, turintiems sunkią negalią. Šeimos, auginančios neįgalų vaiką, gali įsigyti sensorines pagalbos priemones. Tad norintys pasinaudoti šia galimybe gali kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių.

Pritaikyti būstą
Numatytos galimybės – vieno būsto išlaidoms dengti, pritaikant būstą šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia.
2018 m. liepos 11 dieną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintas Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašas.
„Numatyta, kad būstas ir aplinka gali būti pritaikoma visiems vaikams, turintiems sunkią negalią (vaikas su sunkia negalia – vaikas, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus neįgalumo lygis). Šeimos, auginančios neįgalų vaiką, gali įsigyti sensorines pagalbos priemones (spaudimo, supimo ir panašūs įrenginiai, pasunkintos antklodės, liemenės, garso slopinimo įranga, vizualinių stimuliacijų įranga ir pan.). Norint įsigyti šias priemones, yra būtina gydytojo pažyma (išrašas iš asmens medicinos dokumentų)“, – informavo Socialinės rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė Lonija Flaksienė.
Pasak specialistės, vienam vaikui gali būti skiriama 140 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio lėšų suma, tai yra 5320 eurų, o jeigu reikalingas keltuvas, papildomai dar gali būti skiriama 140 BSI suma (1 BSI šiuo metu yra 38 Eur).
Vaikui su sunkia negalia būstas gali būti pakartotinai pritaikomas ne anksčiau kaip po 5 metų.

Kaip pateikti prašymą
Tad kaip pateikti prašymą, norint pritaikyti būstą neįgaliam vaikui? L. Flaksienė informavo, jog laisvos formos prašymą pritaikyti būstą Savivaldybės administracijai pagal gyvenamąją vietą gali pateikti vienas iš tėvų, globėjas (rūpintojas) ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas (pareiškėjas).
Prašyme pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamąjį adresą ir prašomo pritaikyti būsto adresą. Pareiškėjas taip pat turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito prašymo tam pačiam vaikui su negalia.
Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų patvirtintas kopijas: vaiko su sunkia negalia neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo lygį; vaiko su sunkia negalia ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą, kuriame nurodomas būsto savininko vardas ir pavardė bei būsto, kurį leidžiama pritaikyti, adresas, leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą (sutikime nurodomi minėtų patalpų savininkų vardai ir pavardės), jei prašoma vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus.
Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją; išrašą iš asmens medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“), kad vaikui su sunkia negalia reikalingos sensorinės pagalbos priemonės (jei planuojama įsigyti tokias priemones); sutikimą naudoti vaiko asmens duomenis būsto pritaikymo tikslais gauti informaciją iš valstybinių registrų.

Pernai negauta nė vieno prašymo
Pasiteiravus, ar esama tokio poreikio Palangoje – būstą ir aplinką pritaikyti neįgaliam asmeniui, L. Flaksienė informavo, jog 2017 m. pagal tuo metu galiojančią tvarką būstas galėjo būti pritaikomas neįgaliam vaikui, kuriam buvo nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis, tačiau negauta nė vieno tėvų, auginančių vaikus, prašymo dėl būsto pritaikymo.
Prašymai pritaikyti būstą vaikams su sunkia negalia priimami Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriuje, 112 kabinetas (Vytauto g. 112, Palanga).

Palangos miesto savivaldybės inf.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Birželio 11 d. penktadienį 15-18 val. Europos socialinio fondo agentūros projekto „Parama maisto produktais ir higienos priemonėmis“ Nr. EPSF-2020-V-07-03 lėšomis Palangoje bus dalinama nemokama parama maisto produktais ir higienos priemonėmis. Papildoma informacija teikiama telefonu: 8 (46) 34 13 38 (nuo 10 iki 13 val.)


Palangoje ir Šventojoje teikiama maisto produktų, medikamentų, higienos ir (ar) kitų būtinų prekių nupirkimo ir (ar) pristatymo paslauga, pagalba sumokant mokesčius asmenims.


Įgyvendinant ES projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Palangos miesto savivaldybėje“, be kitų paslaugų, teikiama ir nemokama maisto produktų, medikamentų, higienos ir (ar) kitų būtinų prekių nupirkimo ir (ar) pristatymo paslauga, pagalba sumokant mokesčius asmenims.  


Maisto produktų, medikamentų, higienos ir (ar) kitų būtinų prekių nupirkimo ir (ar) pristatymo paslauga, pagalba sumokant mokesčius Palangos, Šventosios gyventojams. Paslauga bus teikiama 1 kartą per savaitę, skiriant iki 2 valandų asmeniui per dieną. Paslaugos gali būti teikiamos asmenims, priklausantiems didesnės rizikos grupei susirgti sunkia COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)...


Palangos mieste yra 6 lopšeliai-darželiai, kuriuos lanko 821 vaikas. Vadovaujantis Palangos m. savivaldybės švietimo stebėsenos rodikliais, Palangos darželiuose 235 vaikai turi specialiųjų ugdymosi poreikių.


Liepą patvirtinta, jog nuo šiol būstas ir aplinka gali būti pritaikomi visiems vaikams, turintiems sunkią negalią. Šeimos, auginančios neįgalų vaiką, gali įsigyti sensorines pagalbos priemones. Tad norintys pasinaudoti šia galimybe gali kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių.


Šeimoms, vienu metu susilaukiančioms dviejų ar daugiau mažylių, skiriama Savivaldybės parama. Didesnė parama teikiama ir nelaimę patyrusiems gyventojams. Šie pokyčiai įsigaliojo pakeitus Piniginės socialinės paramos teikimo tvarką.


Šeimų gerovei stiprinti Palangos miesto savivaldybės administracija kartu su partneriu – asociacija „Ateities specialistų klubas“ vykdo iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Kompleksinių paslaugų organizavimas ir teikimas Palangos miesto savivaldybėje“. Šiuo projektu siekiama įgalinti Palangos miesto šeimas spręsti...


Neįgalieji ar vaikus su sunkia negalia auginančios šeimos, jei reikia pagal specialiuosius poreikius pritaikyti būstą ar gyvenamąją aplinką, dėl paramos su prašymais gali kreiptis į Savivaldybę.  


Vaikus auginančioms mamoms – tik keturios sienos

„Palangos tilto“ informacija, 2009 02 18 | Rubrika: Miestas

Valdžia užsimojo nurėžti dar vieną, sunkiai išsikovojamą kąsnį. Mamos ar tėčiai, auginantys vaikus namuose ir gaunantys motinystės (tėvystės) pašalpas, nuo sausio nebegali išsaugoti visos pašalpos sumos, jei dirba ir pagal autorinę sutartį.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius