Valdančioji dauguma ignoruoja Vyriausybės atstovę

Dalia JURGAITYTĖ, 2009-07-10
Peržiūrėta
1058
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Praėjusį penktadienį posėdžiavusi Palangos miesto valdžia svarstė sprendimo projektą dėl Palangos miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2008 metų veiklos ataskaitos ir jį atidėjo. Nepaisant nei Vyriausybės atstovės Klaipėdos apskrityje Kristinos Vintilaitės, nei opozicijos teigimo, jog Kontrolieriaus tarnyba yra savarankiška institucija ir privalu patvirtinti veiklos ataskaitą, valdančioji dauguma pageidavo nematyti nustatytų pažeidimų ir netvarkos miesto savivaldybės administracijoje.

 

Prieš pradėdami posėdžiauti, Tarybos nario Šarūno Vaitkaus siūlymu, tylos minute pagerbtas prieš metus Anapilin išėjusio buvusio vicemero ir Tarybos nario Salvijaus Jodkos atminimas.

 

Nurodyti pažeidimai

Pasitvirtinę posėdžio darbotvarkę, kurorto politikai ėmėsi spręsti miesto reikalus. Pirmuoju klausimu svarstyta Palangos miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaita už 2008 metus, kuriai sprendimo projekte siūlyta pritarti. Ją pristatė minėtos tarnybos vadovės pavaduotoja Aušra Kedienė. Trumpai apibūdindama nuveikus darbus, Kontrolierių tarnyba Tarybai pateiktoje nustatytų klaidų, neatitikimų, pareikštų pastabų ir nuomonių suvestinėje nurodė daromas esmines sistemines klaidas bei teisės aktų pažeidimus. Atkreiptas dėmesys, kad daugelis biudžetinių įstaigų ne pagal paskirtį naudoja lėšas, neteisingai apskaito turtą bei neišnaudoja visų galimybių į miesto biudžetą surinkti daugiau pajamų. Pavaduotojos A.Kedienės teigimu, dauguma ikimokyklinių įstaigų nurodytus pažeidimus ištaisė pagal galiojančius teisės aktus, tačiau konstatuota, kad visose audituotuose biudžetinėse įstaigose balansai sudaryti klaidingai. Taip pat kontrolierių akcentuota, kad tarnyba, įgyvendindama jai deleguotas funkcijas, siekia, jog auditai būtų atlikti kokybiškai, o teikiamos rekomendacijos ir auditų rezultatai būtų reikšmingi, siekiant gerinti miesto Savivaldybės administravimo paslaugų kokybę.

 

Nesutiko su išvadomis

Posėdyje dalyvavęs Savivaldybės administracijos direktorius Valerijus Kuznecovas emocingai aiškino, jog pripažįstąs, kad darbe yra klaidų ir dėl leidimų išdavimų žemės kasimo darbams bei nenustatytos tvarkos, skirstant socialinį būstą, tačiau nesutinkąs su grėsmingai „nupiešta“ situacija, kad administracijos veikla neteisėta. Pasak direktoriaus, tie nurodyti dalykai tęstiniai ir neatsirado šiemet. „ Jei taip blogai dirbame, tai visi einame į kalėjimą“, - įsikarščiavęs ir nerinkdamas žodžių kalbėjo V.Kuznecovas.

 

Siūlė pakeitimus

Tarybos narys Remigijus Alvydas Kirstukas sakė norįs sužinoti, kas atsitiko, kad Savivaldybės administracija konfrontuoja su Kontrolierių tarnyba ir kodėl užvirė kova. Direktorius V.Kuznecovas prisipažino, kad įvardyti priežasčių išties negali. Ekonomikos ir finansų komitetui vadovaujantis R.A.Kirstukas siūlė sušvelninti kai kurias kontrolierių ataskaitoje išdėstytas sąvokas ir padaryti pakeitimus ataskaitoje.

 

Psichologinė kova

Tarybos mažumai atstovaujanti Salomėja Slaboševičienė savo pasisakyme atkreipė dėmesį, jog savotiška kova tarp Kontrolierių tarnybos ir Administracijos yra psichologinė.

„Administracijos direktorius netiki, kad yra blogai, ir ginasi, o sąvokas interpretuoja savaip. Kontrolierių tarnyba pažeidimų nustatė daug, o V.Kuznecovas pyksta ir nenori pripažinti, kad administracijos darbe yra rimtų dalykų. Jei yra pažeidimai, vadinasi, apie teisėtumą nėra ko kalbėti,“ – sakė S.Slaboševičienė ir pridūrė, kad neverta ieškoti, kas kaltesnis. Pasak politikės,  per trejus metus neparengti Savivaldybės skyrių nuostatai, kuriais privalu vadovautis, tad apie kokį kokybišką darbą dar galima kalbėti?

 

Kas pasikeitė?

Pasak opozicijai Taryboje atstovaujančio Giedriaus Šatkausko, direktorius giria Administracijos darbą, bet nori sumažinti aštuoniolika darbuotojų. Jis klausė, kas pasikeitė Savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje „Palangos komunalinis ūkis“, kuri, nesilaikydama įstatymų ir be Taryboje patvirtintų tarifų, nuomoja mašinas ir mechanizmus, biotualetus, parduoda iš karjero žvyrą, teikia atliekų išvežimo į sąvartyną paslaugas. Direktorius V.Kuznecovas, šlamėdamas popierių šūsnimi, prisipažino, jog negalįs pakomentuoti, nes neperskaitė visos ataskaitos.

 

Politizuotas klausimas

Tėvynės sąjungos frakcijai Taryboje atstovaujančiųjų Dainiaus Želvio, Šarūno Vaitkaus ir Mindaugo Skritulsko teigimu, savivaldybės kontrolierių ir administracijos konfrontacija – politizuota. Pasak Š.Vaitkaus, kontrolierių puolimas prasidėjo Ekonomikos ir finansų komitete, kur tarnybos vadovei Elenai Kuznecovai tiesiogiai buvo daromas spaudimas. „Manau, reikėtų administracijai džiaugtis, kai kontrolieriai pirštu parodo klaidas ir rekomenduoja ištaisyti pažeidimus“, - apie daroma politikų spaudimą kalbėjo Tarybos narys. Jo kolega M.Skritulskas taip pat sakė, kad siūlymą taisyti ataskaitą galima suprasti kaip tiesioginį kišimąsi į Kontrolierių tarnybos reikalus, o tai neleistina pagal įstatymą.

 

Būtų skandalas

Kontrolės komiteto pirmininko Dainiaus Želvio teigimu, yra momentų, kai pačios ikimokyklinio ugdymo įstaigos susitvarkė, ištaisytos klaidos ir pažeidimai, kuriuos nurodė kontrolierės. Tačiau, anot politiko, keista, kad pats Administracijos direktorius neskaitė visos ataskaitos, o piktinasi. „Komentuojant siūlymą dėl Kontrolierių tarnybos ataskaitos taisymo, kad ji visiems patiktų, tai apskritai nonsensas. Skandalas būtų, jei pastarajai nebūtų pritarta. Tokiu būdu viskas, ką nurodė kontrolierės, nepripažįstama ir su faktais nesutinkama,“ – kalbėjo politikas.

 

Taisyti nevalia

Posėdyje dalyvavusi Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Kristina Vintilaitė kurorto politikams paaiškino, kad Kontrolierių tarnyba yra savarankiška ir nepriklausoma institucija, ir daryti  pateiktoje ataskaitoje pakeitimus – nevalia. Pasak atstovės, Taryba turėtų patvirtinti ataskaitą, nes būtina pripažinti jos išvadas ir rekomendacijas. „Jei to nebus, man vėl teks rašyti reikalavimą“, - konstatavo K.Vintilaitė.

Nepaisant nei opozicijos, nei Vyriausybės atstovės komentarų, vienuolikos balsų dauguma sprendimo projektas dėl ataskaitos patvirtinimo buvo atidėtas. Vadinasi, nepriimtas  joks sprendimas.

 

Įtarimai dėl interesų

Tarybos narys Š.Vaitkus, pastebėjęs, kad balsavo Tarybos narė Marytė Vačerskienė, atkreipė dėmesį, jog politikė turėjo nusišalinti. Pasak jo, M.Vačerskienė dirba mokykloje-darželyje „Pasaka“, kur auditoriai surado didžiausias klaidas apskaitoje. „Akivaizdu, kad Tarybos narė supainiojo viešuosius ir privačius interesus. Neatmetame galimybės kreiptis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją,“ – „Palangos tiltui“ sakė Š.Vaitkus.


K.Vintilaitė.


S.Slaboševičienė.


Š.Vaitkus.


V.Kuznecovas.


M.Vačerskienė.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje sukurta audito kokybės kontrolės sistema yra veiksmingai ir užtikrina, kad auditai būtų atliekami kokybiškai ir pagal auditą reglamentuojančius teisės aktus.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


Pradedamas svarstyti Palangos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto projektas.


Palangos miesto savivaldybės taryba vakar, ketvirtadienį, patvirtino 2021 metų kurorto biudžetą. Numatoma, kad miesto biudžeto pajamos sieks 31 mln. 385 tūkst. eurų.


Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Palangos miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą ir nustatė reikšmingų duomenų iškraipymų, turėjusių įtakos 2019 metų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui. Nustatyti trūkumai apskaitant savivaldybės...


2020 m. vasario 27 d. patvirtintas Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžetas.


Palangos miesto savivaldybės taryba antradienį, vasario 23 d., patvirtino Savivaldybės 2016 metų biudžetą, kurį sudaro 19 mln. 924 tūkst. eurų pajamų. Vienam Palangos miesto gyventojui teks apie 1148 eurų biudžeto asignavimų.


Aš, Danas Paluckas, Palangos miesto savivaldybės Tarybos narys, noriu visuomenei pateikti glaustą savo darbo Taryboje ir jos Kontrolės komitete ataskaitą ir atkreipti dėmesį į pagrindinius mano, kaip Tarybos Kontrolės komiteto pirmininko, veiklos momentus.


Šiemet kovo mėnesio pabaigoje Palangos miesto savivaldybė ėmė įgyvendinti veiklos valdymo sistemos diegimą ir procesų optimizavimą, kuriuos finansuoja Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinių fondų parama pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Šiuo projektu, kurį ketinama galutinai užbaigti po dviejų metų, siekiama gerinti į rezultatus orientuotą savivaldybės valdymą. Šiuo...


Praėjusį penktadienį posėdžiavusi Palangos miesto valdžia svarstė sprendimo projektą dėl Palangos miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2008 metų veiklos ataskaitos ir jį atidėjo. Nepaisant nei Vyriausybės atstovės Klaipėdos apskrityje Kristinos Vintilaitės, nei opozicijos teigimo, jog Kontrolieriaus tarnyba yra savarankiška institucija ir privalu patvirtinti veiklos ataskaitą...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius