Valdančiųjų manevrus sustabdė Vyriausybės atstovė

Dalia JURGAITYTĖ, 2010-01-23
Peržiūrėta
788
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Kristina Vintilaitė savo potvarkiu sustabdė šių metų sausio 14 dienos Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo buvo sudarytos naujos komitetų sudėtys. Todėl savivaldybės Tarybos nariai ir toliau dirbs tuose pačiuose komitetuose, kaip ir anksčiau.

 

Netinkami paaiškinimai

Kaip nurodė K.Vintilaitė, minėtas sprendimas prieštarauja šalies teisės aktų nuostatoms. Ji pažymėjo, kad savivaldybės Tarybos sprendime nurodytos teisės normos ir faktinės aplinkybės yra netinkamos nurodytam klausimui spręsti. Pasak vyriausybės atstovės, aiškinamajame rašte teigiama, kad pasikeitus Palangos miesto savivaldybės tarybos daugumai ir pasirašius naują koalicinę sutartį, komitetų sudėtis nebeatitinka Vietos savivaldos įstatyme ir savivaldybės Tarybos veiklos reglamente nustatyto proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo.

 

Dvi aplinkybės

Vyriausybės atstovė išaiškino, kas yra dauguma ir kas yra mažuma. Pasak jos, Vietos savivaldos įstatyme yra įtvirtinta savivaldybės Tarybos daugumos sąvoka. Daugumai atsirasti yra dvi aplinkybės: kai savivaldybės Tarybos narių grupė ar frakcija yra delegavusi savo atstovus į savivaldybės vykdomąją instituciją arba mero, mero pavaduotojo pareigas. Kita aplinkybė, kai viename iš Tarybos posėdžių viešu pareiškimu, kuris įteikiamas posėdžio pirmininkui, nedeklaruojama, kad nedalyvauja sudarant savivaldybės vykdomąją instituciją ir nedeleguoja į jas mero ar mero pavaduotojo pareigas savo atstovų.

 

Turi pasisakyti

Vyriausybės atstovės teigimu, kai Tarybos nariai nepasisako dėl to, kad jie nedalyvaus sudarant savivaldybės vykdomąją instituciją ir nedeleguos į mero arba vicemero pareigas savo atstovų, taip pat yra priskiriami savivaldybės Tarybos daugumai. Priešingu atveju, jei tokie Tarybos nariai pasisakytų, kad nedalyvauja šių pareigų skyrime, jie būtų priskiriami savivaldybės Tarybos mažumai (opozicijai). Vadinasi, ir pasirašius naują Tarybos daugumos koalicinę sutartį, daugumai priskirtinų savivaldybės Tarybos narių skaičius nepasikeitė. Taip pat nepasikeitė ir daugumos bei mažumos atstovavimo proporcijos savivaldybės Tarybos sudarytuose komitetuose.

 

Daugumoje – 15 Tarybos narių

Vyriausybės atstovė K.Vintilaitė atkreipė dėmesį į tai, kad opoziciją sudaro 6 savivaldybės Tarybos nariai. Trylika Tarybos narių pasirašė daugumos koalicinę sutartį. Tačiau kiti 2 Tarybos nariai, nedeklaravę ir  nedelegavę savo atstovų, taip pat yra priskiriami savivaldybės Tarybos daugumai. Tad, anot atstovės, Palangos miesto savivaldybės tarybos daugumai, kaip priklausė, taip ir priklauso 15 tarybos narių.

 

Nepavykęs manevras

Skaitytojams priminsime, jog istorija prasidėjo iš mero pavaduotojo pareigų atleidus Edmundą Krasauską, kuris dirbo Ekonomikos ir finansų komitete. Neilgai trukus, iš minėto komiteto pirmininko posto buvo išverstas Remigijus Alvydas Kirstukas, o jį pakeitė opozicijos atstovas Mindaugas Skritulskas. Valdantieji, nesitikėję tokio akibrokšto, nusprendė perrašyti koalicinę sutartį. Tačiau šis manevras nepavyko.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos miesto savivaldybės tarybos narė Svetlana Grigorian nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį, rugsėjo 16 dieną, pradėjo tyrimą dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos narės Svetlanos Grigorian elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.


Gegužės 8 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vienbalsiai nusprendė, kad atstovaudamas fiziniam asmeniui savivaldybės taryboje, buvęs Palangos miesto savivaldybės tarybos narys A. Jokūbauskas pažeidė įstatymą - iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą atstovauti (20 straipsnio 1 dalis).  


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Aleksandro Jokūbausko elgesį. Bus aiškinamasi, ar jis, nustojęs eiti minėtąsias pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti.  


Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai kreipėsi į šalies Konkurencijos tarybą prašydami pradėti tyrimą dėl Palangos miesto savivaldybės veiksmų. Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų valdytojus vienijančiai organizacijai kilo pagrįstų įtarimų, kad kurorto savivaldybė galimai proteguoja savo valdomos įmonės „Palangos...


Kreipimasis į Palangos miesto savivaldybės tarybos narius  9

Rimantas Germanas UAB „Litesko“ komercijos direktorius, 2013 06 06 | Rubrika: Miestas

Situacija Palangos šilumos ūkyje, o taip pat miesto savivaldybės ir „Litesko“ santykiai pasiekė ribą, kuomet nebeužtenka pasisiuntinėti raštais vieni kitiems. Turime labai rimtą situaciją, didžiulę problemą, kuri kaupėsi ne vieną mėnesį ir pasiekė kulminaciją. Apie tai ir noriu pasisakyti.


Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Kristina Vintilaitė, įvertinusi Palangos miesto savivaldybės tarybos paskutiniąjame posėdyje pakeitusi 2004 metų birželio 10 d. sprendimu priimtas nuostatas dėl gyventojų dalyvavimo apklausoje, pasiūlė pakeisti priimtą sprendimą.


Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Kristina Vintilaitė savo potvarkiu sustabdė šių metų sausio 14 dienos Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo buvo sudarytos naujos komitetų sudėtys. Todėl savivaldybės Tarybos nariai ir toliau dirbs tuose pačiuose komitetuose, kaip ir anksčiau..


Praėjusį ketvirtadienį posėdžiavusi Palangos miesto savivaldybės taryba sudarė naujas komitetų sudėtis. Nepaisant to, kad  Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Kristina Vintilaitė bei opozicija siūlė atidėti šį sprendimą, kaip prieštaraujantį Vietos savivaldos įstatymui, valdančiosios daugumos nariai  negirdėjo motyvuotų aiškinimų ir pritarė sprendimo projektui . 


Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Kristina Vintilaitė savo potvarkiu sustabdė praėjusį ketvirtadienį priimtą Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl ilgalaikės banko paskolos paėmimo“ antrojo punkto vykdymą, kuriuo buvo nuspręsta imti dar 500 tūkst. litų paskolą, ir apie tai informavo Klaipėdos apygardos prokuratūrą bei Specialiųjų tyrimų tarnybą.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius