Valdžia atsiskaitė už praėjusių metų darbus

Dalia JURGAITYTĖ, 2009-05-08
Peržiūrėta
1841
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Praėjusį ketvirtadienį bei penktadienį vykusiame Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdyje politikai pritarė Tarybos, mero ir savivaldybės Administracijos direktoriaus veiklos atatskaitoms už 2008 metus.

Pagrindinė veikla

Kurorto vadovas Vytautas Stalmokas, pakilęs į tribūną, supažindino vietos politikus su praėjusiųjų metų Tarybos bei savo padarytais darbais. Meras savo ataskaitoje daug dėmesio skyrė miesto plėtros klausimams, akcentavęs svarbiausias kryptis – sveikatą, sportą ir sanatorinį gydymą bei Palangos, kaip kurorto, įvaizdžio gerinimą. Taip pat kurorto vadovas atkreipė dėmesį dėl griozdiško savivaldybės Administracijos aparato, pridūręs, kad šia „armija“ atsikratyti sudėtinga, esą ją gina įstatymas.

 

Sumaišė „šumokas“

Mero V.Stalmoko pristatytoji kelių puslapių veiklos ataskaita ne itin domino susirinkusiuosius, nes salėje dauguma politikų užsiėmė savo darbais. Pažvelgęs į salę ir supratęs, kad ne itin klausomasi, ir konstatavęs, kad tai „šumokas“ (suprask: naujas lietuvių kalbos naujadaras, triukšmas), pareiškė, jog ataskaita jau dvi savaitės kaip pateikta savivaldybės tinklalapyje ir jis nematąs reikalo toliau skaityti, atsisėdo į savo darbo vietą.

Pirmininkaujančio pareigas atlikęs vicemeras Edmundas Karasauskas pasiūlė politikams pasisakyti dėl pateiktos ataskaitos ir paprašė įvertinti.

Tarybos nariams paprašius paties V.Stalmoko išsakyti savo nuomonę, meras trumpai konstatavo, jog vertina „iš akies“ ir galįs pasakyti, kad jo darbas kokybiškas.

 

„Naujieji Vasiukai“

Tačiau pasisakiusių Tarybos narių žodžiais, pagal mero ataskaitą, jo didžiausias nuopelnas yra sporto puoselėjimas, bet niekur nepasakyta nei žodžio apie Kurhauzą, buvusį vaikų darželį „Saulutė“ ir apie vicemero R.Garolio teismus. Meras V.Stalmokas paaiškino, kad tokia ataskaita, kartu su Juridinio ir personalo skyriaus vedėja, bus parengta.

Opozicijai atstovaujantis Dainius Želvys be užuolankų rėžė, kad visa ataskaita parengta nesilaikant Tarybos veiklos reglamento. „Susipažinęs su mero ataskaita, niekaip negaliu jos vertinti, nes gėda klausytis apie Palangos vystymosi perspektyvas, ir neapsiriksiu palygindamas jas su Ostapo Benderio garsiųjų  „Naujųjų Vasiukų“ kūrimu. Vien tik kalbos ir pažadai apie kažkokius mistinius darbus, kurių dar nematė Palanga. Keistas optimizmas šiandienos realijų kontekste. Pagal mero įgaliojimus jis neatlieka to, kas jam priklauso, o stengiasi vadovauti administracijai. Komitetų darbe nedalyvauja, o sėdi užsidaręs savo kabinete ir nežinia ką veikia“, - apie mero darbą išsakė savo nuomonę D.Želvys, siūlydamas nepritarti miesto vadovo veiklos ataskaitai. Jis taip pat abejojąs valdančiosios daugumos „keturiolikos karolių grandinėle, kuri, jo žiniomis, kliba, ir galėtų prieštarauti bei pasisakyti kritiškai šios veiklos ataskaitos atžvilgiu.

Tarybos nario D.Želvio bendrapartiečių M.Skritulsko, G.Šatkausko ir Š.Vaitkus tvirtini mu,  mero veiklos ataskaita – tik būsimų darbų vizija, kurioje nė su žiburiu nesurasi problemų sprendimo būdų.

 

Piktina mero elgesys

Pasak opozicijos, net nepadoru klausytis miesto „galvos“, kuris savo kalboje vartoja tiek barbarizmų. Jų nuomone,  tokio pobūdžio slengo ir lietuvių kalbos darkymo neteko girdėti nė iš vieno buvusio miesto vadovo. Tarybos opozicija teigė, jog V.Stalmokas reprenzentuoja miestą, ir tiesiog gėda posėdžių metu išgirsti žodžius „šumokas“, „chebra, varom“ ar keiksmažodį „načiort“. Pasak mažumos atstovų Taryboje, dabartinio mero arogancijai ir puikybei nesą ribų. „Jis gali sau leisti  posėdžio metu plepėti telefonu bei pasirodyti įvairiuose susitikimuose su juodais akiniais“, - savo pasipiktinimą miesto vadovo elgesiu išsakė opozicijai atstovaujantis Tarybos narys Šarūnas Vaitkus.

 

„Popierių veisykla“

Savivaldybės Administracijos direktoriaus Valerijaus Kuznecovo veiklos ataskaitoje nurodytas svarbiausias motyvas – sunkumas dirbti dėl vis didėjančio dokumentų srauto. Administracijos vadovo žodžiais, popierių „veisimuisi“ nėra pabaigos. Direktorius sakė, kad reaguota į Tarybos narių pastabas dėl kokybiškesnio dokumentų rengimo, tačiau, kai dirbama tokiomis blogomis sąlygomis ir kai reikia pasirašyti tūkstančius dokumentų, suvaldyti biurokratinę mašiną sudėtinga.

„Bendrauja intymiai“

Kad sąlygos dirbti blogos, V.Kuznecovas iliustravo bakstelėdamas pirštu į Tarybos narius. „Jūs salėje sėdite taip arti vienas kito, galima sakyti, bendraujate intymiai. To neturėtų būti. Pagal nustatytas normas, kiekvienam iš jūsų priklauso erdvė, į kurią kitam brautis nevalia“, - vaizdžiai apie Palangos politikams nesudaromas sąlygas normaliai dirbti kalbėjo Administracijos direktorius.

 

Įvertino septyniais balais

Opozicijai pasiteiravus, kaip pats Administracijos direktorius vertina savo veiklą dešimtbalėje sistemoje, V.Kuznecovas atsakė, kad septyniais balais. Taip pat pasidomėjus, ar už gerą darbą jam skirtas 50 proc. atlyginimo dydžio priedas, Administracijos vadovas išsisukinėdamas atkirto, kad už gerą darbą pagal įstatymą jam gali būti skirtas net 70 proc. priedas.

 

Klausta dėl etatų

Direktoriui V.Kuznecovui teko atsakyti į klausimą, kiek savivaldybėje laisvų etatų ir kiek planuojama sumažinti valdininkų. Teirautasi dėl jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės, kurią šiuo metu užima Kultūros skyriaus sekretorius ir Tarybos narys Saulius Simė. Administracijos direktorius lakoniškai aiškino, kad šiuo metu savivaldybėje laisvi septyni etatai, o mažinti ketinama nuo 7 iki 15 savivaldybės tarnautojų etatų. Dėl jaunimo koordinatoriaus, anot direktoriaus, artimiausiu metu bus skelbiamas konkursas.

Tarybos narį Vaidą Šimaitį domino, kada bus paskirtas Architektūros ir urbanistikos skyriaus teisininkas, kuris galėtų teisine kalba atsakyti į raštus. Administracijos direktorius sakė, kad šiuo metu klausimas yra sprendžiamas.

Dainius Želvys panoro sužinoti, kokia viešoji akcija buvo surengta ir ką norėta išsiaiškinti su verslininkais dėl naujojo savivaldybės pastato. Pakomentuota, kad gauti trys pasiūlymai, kurie svarstytini, ir be Tarybos pritarimo klausimas nebus sprendžiamas.

Pasibaigus debatams, balsų dauguma buvo pritarta Tarybos, mero ir administracijos direktoriaus pateiktoms veiklos ataskaitoms.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 8-ojo posėdis įvyks 2023 m. gruodžio 21 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje. Jo darbotvarkėje yra šie klausimai.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


Lietuvos savivaldybių asociacija, vienijanti 60 šalies savivaldybių, palaiko Palangos miesto savivaldybės tarybos ir mero kreipimąsi į valstybės vadovus dėl ketinimų privatizuoti poilsio ir reabilitacijos centrą „Pušynas“ Palangoje, kuriuo kategoriškai nesutinkama, kad būtų likviduojamas mūsų kurorte veikiantis poilsio ir reabilitacijos centras, naikinama kurorto sanatorinio gydymo...


Artėja pirmasis naujos kadencijos savivaldybės tarybos posėdis, kuris įvyks balandžio 14 dieną 9 valandą Kurhauzo salėje. Pirmąjame posėdyje, kaip numato Vietos savivaldos įstatymas, meras Tarybai teiks ateinančius ketverius metus dirbsiančio mero pavaduotojo ir savivaldybės administracijos direktoriaus kandidatūras.


Valdžia atsiskaitė už praėjusių metų darbus

Dalia JURGAITYTĖ, 2009 05 08 | Rubrika: Miestas

Praėjusį ketvirtadienį bei penktadienį vykusiame Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdyje politikai pritarė Tarybos, mero ir savivaldybės Administracijos direktoriaus veiklos atatskaitoms už 2008 metus.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius