Spalio 5 dieną Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje įvyks miesto Tarybos posėdis

"Palangos tilto" informacija, 2023-09-28
Peržiūrėta
1093
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

 Spalio 5 dieną Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje įvyks miesto Tarybos posėdis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais,

sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 6-ąjį posėdį, kuris vyks 2023 m. spalio 5 d. 9 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, ir teikiu svarstyti klausimus:

1. Dėl atstovavimo VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ stebėtojų taryboje. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė. 

2. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Kedienė. 

3. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-233 „Dėl Palangos sporto centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo ir sporto bazių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.

4. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Palangos miesto savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.

5. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-198 „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2023–2024 mokslo metams patvirtinimo“ 1.1 papunkčio pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė. 

6. Dėl viešosios įstaigos Palangos jaunimo ir savanorystės centras steigimo. Pranešėja – Laura Janušienė.

7. Dėl pritarimo dalyvauti 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-05 „Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą“ įgyvendinimo partnerių atrankoje. Pranešėja – Laura Janušienė.

8. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-11 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė. 

9. Dėl pritarimo Palangos miesto 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos projektui. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė. 

10. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl Palangos miesto savivaldybės įstojimo į Šventosios žuvininkystės vietos veiklos grupę“ pakeitimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė. 

11. Dėl Palangos miesto savivaldybės kolegijos sudarymo. Pranešėjas – Vytautas Korsakas. 

12. Dėl Palangos miesto socialinių paslaugų kainų ir maksimalių socialinės priežiūros ir globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių nustatymo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė. 

13. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.

14 .Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė. 

15. Dėl Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė. 

16. Dėl Palangos miesto savivaldybės budinčio globotojo ir globėjo (rūpintojo) veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.

17. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos miesto socialinių paslaugų centrui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas. 

18. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos sporto centrui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas. 

19. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinei gelbėjimo valdybai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas. 

20. Dėl valstybės turto perėmimo Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas. 

21. Dėl sutikimo priimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas. 

22. Dėl pastato Jūratės g. 11, Palangoje, kapitalinio remonto darbų perdavimo didinant jo balansinę vertę bei naujos statybos statinių perdavimo Palangos švietimo pagalbos tarnybai. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.  

23. Dėl Palangos miesto rinkliavų centro patikėjimo teise valdomo Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas. 

24. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-250 „Dėl Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir Palangos miesto viešųjų kapinių lankymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas. 

25. Dėl buto – patalpos Ganyklų g. 69-27, Palangoje, padalinimo į du turtinius vienetus. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

26. Dėl UAB „Palangos komunalinis ūkis“ teikiamų autobusų stoties atlygintinų paslaugų tarifų nustatymo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas. 

27. Dėl Palangos miesto bendrojo plano dalies „Dėl laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste“ koregavimo. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis. 

28. Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano patvirtinimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika. 

29. Dėl žemės sklypo Šventosios g. 13B (kadastrinis Nr. 2501/0005:71), Palangoje, naudojimo būdo keitimo. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis. 

30. Dėl žemės sklypo Medvalakio g. 27 (kadastrinis Nr. 2501/0023:62), Palangoje naudojimo būdo keitimo. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.

31. Dėl pavedimo Merui vykdyti įgaliojimus. Pranešėjas – Vytautas Indreika. 

Meras                                                                          Šarūnas Vaitkus

 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdis vyks gegužės 30 dieną, 9 valandą.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 8-ojo posėdis įvyks 2023 m. gruodžio 21 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje. Jo darbotvarkėje yra šie klausimai.


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-asis posėdis įvyks lapkričio 23 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje., Gintaro g. 33A, Palangoje. Į darbotvarkę įtraukti šie sprendimų projektai.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir 116.1...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius