10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 12-ojo posėdžio, vyksiančio 2024 m. balandžio 25 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33a, Palangoje, darbotvarkė

Palangos tiltas, 2024-04-20
Peržiūrėta
991
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 12-ojo posėdžio, vyksiančio 2024 m. balandžio 25 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33a, Palangoje, darbotvarkė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais,

sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 12-ąjį posėdį, kuris vyks 2024 m. balandžio 25 d. 9 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, ir teikiu svarstyti klausimus:

1.Dėl UAB „Palangos vandenys“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimo. Pranešėjas – Virgilijus Beržanskis.

2.Dėl UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimo. Pranešėja – Giedrė Juršėnė.

3.Dėl SĮ Šventosios jūrų uosto direkcijos 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimo. Pranešėjas – Arūnas Pranckevičius.

4.Dėl UAB „Palangos Klevas“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimo. Pranešėja – Inga Galdikienė.

5.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.

6.Dėl UAB „Palangos komunalinis ūkis“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimo. Pranešėjas – Gediminas Valinevičius.

7.Dėl pritarimo Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2024-2026 metų programai ir jungtinės veiklos sutarties pasirašymui. Pranešėja – Aušra Šikšnienė.

8.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 11 d. sprendimo T2-182 „Dėl strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Šikšnienė.

9.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 18 d. sprendimo Nr. T2-7 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2024–2026 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Šikšnienė.

10.Dėl Palangos miesto savivaldybės 2024 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.

11.Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.

12.Dėl Arvydo Martinkėno ir Eimučio Židanavičiaus komandiruotės. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.

13.Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2024–2025 mokslo metams nustatymo. Pranešėja – Laima Nedzveckienė.

14.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T2-116 „Dėl mokinių priėmimo komisijos ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo. Pranešėja – Laima Nedzveckienė.

15.Dėl sutikimo perimti valstybės turtą, esantį Vytauto g. 75, Palangoje, Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

16.Dėl sutikimo priimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Palangos miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

17.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T2-290 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

18.Dėl patalpų Šventosios g. 14, Palangoje, perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis VšĮ Greitosios medicinos pagalbos tarnybai. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

19.Dėl Savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo bei kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.

20.Dėl pritarimo projektui „Pajūrio juostos tvarkymo priemonių gyvendinimas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje“. Pranešėja – Reda Kairienė.

21.Dėl 2006 m. kovo 21 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. (4.12.) Ž1-11 pakeitimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

22.Dėl 2012 m. liepos 13 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. 16SŽN-(14.16.55.)-21 nutraukimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

23.Dėl 2016 m. gruodžio 29 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 16SŽN-117-(14.16.55) pakeitimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

24.Dėl 2022 m. birželio 6 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 16SŽN-88-(14.16.55) pakeitimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

25.Dėl 2006 m. rugpjūčio 7 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. (4.12.) Ž1-39 dalies nutraukimo (prie negyvenamosios patalpos – poilsio patalpos, unikalus Nr. 4400-2991-4836:5595). Pranešėja – Reda Kairienė.

26.Dėl 2013 m. sausio 18 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. 16SŽN-(14.16.55.)-4 pakeitimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

27.Dėl 2006 m. rugpjūčio 8 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. (4.12.) Ž1-42 nutraukimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

28.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 2501/0028:201, esančio Ganyklų g. 8, Palangos mieste, dalies nuomos (prie negyvenamosios patalpos – poilsio patalpos, unikalus Nr. 4400-2991-4836:5595). Pranešėja – Reda Kairienė.

29.Dėl sutikimo perleisti statinius, esančius adresu Ganyklų g. 20, Palangos mieste. Pranešėja – Reda Kairienė.

30.Dėl sutikimo perleisti statinius, esančius adresu Kretingos g. 20, Palangos mieste. Pranešėja – Reda Kairienė.

31.Dėl sutikimo perleisti valstybinės žemės, esančios Kretingos g. 56, Palanga, nuomos teisę. Pranešėja – Reda Kairienė.

32.Dėl sutikimo perleisti statinius, esančius adresu Bangų g. 11E K8-58, Palangos mieste. Pranešėja – Reda Kairienė.

33.Dėl sutikimo perleisti 1/2 dalį statinių, esančių adresu Pylimo g. 71E, Palangos mieste, ir Pylimo g. 71D, Palangos mieste (D. K. ir A. K.). Pranešėja – Reda Kairienė.

34.Dėl sutikimo perleisti 1/2 dalį statinių, esančių adresu Pylimo g. 71E, Palangos mieste, ir Pylimo g. 71D, Palangos mieste (V. V.). Pranešėja – Reda Kairienė.

35.Dėl sutikimo įkeisti kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (jo dalies), esančio Mokyklos g. 48, Palangoje, nuomos teisę. Pranešėja – Reda Kairienė.

36.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 2501/0021:131, unikalus Nr. 4400-0552-0224, esančio Vanagupės g. 45, Palangos mieste, dalies nuomos (prie patalpos Nr. 4400-5910-0898:1685). Pranešėja – Reda Kairienė.

37.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 2501/0027:155, unikalus Nr. 2501-0027-0155, esančio Smilčių g. 31, Palangos mieste, dalies nuomos (prie dalies 931/26945 pastato Nr. 2599-0001-4010). Pranešėja – Reda Kairienė.

38.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 2501/0038:285, unikalus Nr. 4400-5456-7670, esančio Ąžuolų g. 8, Palangos mieste, dalies nuomos (prie 1/10 dalies pastato, unikalus Nr. 2592-1000-2010). Pranešėja – Reda Kairienė.

39.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 2501/0031:130, unikalus Nr. 2501-0031-0130, esančio S. Daukanto g. 8, Palangos mieste, dalies nuomos (prie patalpos Nr. 4400-4822-7349:3086). Pranešėja – Reda Kairienė.

40.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 2501/0027:395, unikalus Nr. 4400-5503-6001, esančio S. Nėries g. 7, Palangos mieste, dalies nuomos (prie dalies 1/4 buto Nr. 2595-9003-0019:0006). Pranešėja – Reda Kairienė.

41.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 2501/0027:395, unikalus Nr. 4400-5503-6001, esančio S. Nėries g. 7, Palangos mieste, dalies nuomos (prie 50/100 buto Nr. 2595-9003-0019:0006). Pranešėja – Reda Kairienė.

42.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro 2501/0005:212, esančio Topolių g. 14C, Palangos mieste, nuomos. Pranešėja – Reda Kairienė.

43.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 2501/0027:193, unikalus Nr. 2501-0027-0193, esančio Vytauto g. 53, Palangos mieste, dalies nuomos. Pranešėja – Reda Kairienė.

44.Dėl valstybinės žemės sklypo Ganyklų g. 8 dalies nuomos teisės perleidimo (prie poilsio patalpos, unikalus Nr. 4400-2991-5877:5653). Pranešėja – Reda Kairienė.

45.Dėl valstybinės žemės sklypo Mokyklos g. 40, Palangos mieste, dalies nuomos teisės perleidimo (prie negyvenamosios patalpos – apartamentai, unikalus Nr. 4400-1554-9574:1700, ir negyvenamosios patalpos – apartamentai, unikalus Nr. 4400-1554-9614:1701). Pranešėja – Reda Kairienė.

46.Dėl valstybinės žemės sklypo Mokyklos g. 40, Palangos mieste, dalies nuomos teisės perleidimo (prie 28413 / 93193 dalių negyvenamosios patalpos – apartamentų, unikalus Nr. 4400-1554-9625:1702). Pranešėja – Reda Kairienė.

47.Dėl valstybinės žemės sklypo Mokyklos g. 71, Palangos mieste (kadastro Nr. 2501/0010:122), nuomos teisės perleidimo (prie poilsio patalpos, unikalus Nr. 4400-5409-2583:1831). Pranešėja – Reda Kairienė.

48.Dėl valstybinės žemės sklypo Vytauto g. 150 dalies nuomos teisės perleidimo (prie 47831 / 251884 dalių poilsio pastato, unikalus Nr. 2596-8002-9019). Pranešėja – Reda Kairienė.

49.Dėl valstybinės žemės sklypo J. Simpsono g. 8, Palangos mieste, (kadastro Nr. 2501/0031:84) dalies nuomos teisės perleidimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

50.Dėl valstybinės žemės sklypo Virbališkės tak. 3 (kadastro Nr. 2501/0028:76) dalies nuomos teisės perleidimo (prie pastato – sandėlio, unikalus Nr. 2597-0004-9044). Pranešėja – Reda Kairienė.

51.Dėl valstybinės žemės sklypo Bangų g. 14, Palangos mieste, nuomos teisės perleidimo (prie garažo, unikalus Nr. 2597-3000-5029:0006). Pranešėja – Reda Kairienė.

52.Dėl valstybinės žemės sklypo senojo Turgaus g. 6, Palangos mieste, nuomos teisės perleidimo (prie parduotuvės, unikalus Nr. 2598-0000-1025). Pranešėja – Reda Kairienė.

53.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 2501/0027:155, unikalus Nr. 2501-0027-0155, esančio Smilčių g. 31, Palangos mieste, dalies nuomos (prie dalies 762/26945 pastato Nr. 2599-0001-4010). Pranešėja – Reda Kairienė.

Tarybos narys, paskirtas vykdyti Mero įgaliojimus                                                                                    Dainius Želvys 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 8-ojo posėdis įvyks 2023 m. gruodžio 21 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje. Jo darbotvarkėje yra šie klausimai.


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-asis posėdis įvyks lapkričio 23 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje., Gintaro g. 33A, Palangoje. Į darbotvarkę įtraukti šie sprendimų projektai.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir 116.1...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius