10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 4-ojo posėdžio, vyksiančio 2023 m. birželio 27 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, darbotvarkės projektas

Palangos tiltas, 2023-06-21
Peržiūrėta
1155
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 4-ojo posėdžio, vyksiančio 2023 m. birželio 27 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, darbotvarkės projektas

10-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
4-OJO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2023 M. BIRŽELIO 27 D. 9 VAL. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SALĖJE, GINTARO G. 33A, PALANGOJE, DARBOTVARKĖ

2023 m. birželio 20 d. Nr. DAR T-9
Palanga

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais,

sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 4-ąjį posėdį, kuris vyks 2023 m. birželio 27 d. 9 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, ir teikiu svarstyti klausimus:

Dėl Palangos miesto savivaldybės atstovų delegavimo į XII pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizavimo darbo grupę. Pranešėja – Nijolė Vargonienė.Dėl sutikimo priimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Palangos miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-282 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos miesto botanikos parkui“ pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.Dėl Šventosios jūrų uosto akvatorijos gilinimo projektavimo, gilinimo, dugno valymo ir techninės priežiūros taisyklių patvirtinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.Dėl Palangos miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. T2-149 „Dėl vaikų iš Ukrainos, 2022 m. vasario 24 d. ar vėliau nukentėjusių dėl Rusijos karinės agresijos, laikino apgyvendinimo“, papildymo. Pranešėja – Jūratė Mitkevičiūtė.Dėl Dainiaus Želvio komandiruotės. Pranešėja – Jūratė Mitkevičiūtė.Dėl viešosios įstaigos „Palangos orkestras“ įstatų patvirtinimo. Pranešėja – Jolanta Mažrimė.Dėl Palangos kurorto muziejaus nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Jolanta Mažrimė.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2023 metams nustatymo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2024 metams nustatymo. Pranešėja – Aušra Kedienė.Dėl žemės mokesčio tarifų 2024 metams nustatymo. Pranešėja – Aušra Kedienė.Dėl ilgalaikės paskolos 2023 metais paėmimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko. Pranešėjas – Petras Kaminskas.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. T2-182 „Dėl strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-11 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022 metų strateginio plėtros ir veiklos planų įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-279 „Dėl neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.Dėl Palangos miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo T2-393 „Dėl Palangos miesto socialinių paslaugų centro didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.Dėl pavadinimo gatvei suteikimo – Vidžemės gatvė ir jos geografinių charakteristikų patvirtinimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.Dėl Palangos miesto bendrojo plano koregavimo, nustatant prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas, patvirtinimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.Dėl dengto futbolo maniežo Sporto g. 3, Palangoje statybos ir Palangos miesto bendrajame plane nustatytų rodiklių patikslinimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-265 „Dėl Gamtinio karkaso teritorijų – Palangos miesto bendrojo plano V1 ir V2 rajonų intensyviam naudojimui įrengiamų želdynų – apsaugos ir naudojimo specialusis plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.

Meras Šarūnas Vaitkus

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 8-ojo posėdis įvyks 2023 m. gruodžio 21 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje. Jo darbotvarkėje yra šie klausimai.


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-asis posėdis įvyks lapkričio 23 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje., Gintaro g. 33A, Palangoje. Į darbotvarkę įtraukti šie sprendimų projektai.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...

Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius