10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 11-ojo posėdžio, vyksiančio 2024 m. kovo 28 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, darbotvarkė

Palangos tiltas, 2024-03-22
Peržiūrėta
681
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 11-ojo posėdžio, vyksiančio 2024 m. kovo 28 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, darbotvarkė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais,

sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 11-ąjį posėdį, kuris vyks 2024 m. kovo 28 d. 9 val. Palangos  miesto savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, ir teikiu svarstyti klausimus:

1.Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų ataskaitų rinkiniui. Pranešėja – Kristina Vaitilavičė.

2.Dėl Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Kristina Vaitilavičė.

3.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

4.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-231 pakeitimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

5.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-245 pakeitimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

6.Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Sveikatos uostas“. Pranešėja – Aušra Kedienė.

7.Dėl Palangos miesto garbės piliečio laidojimo išlaidų kompensavimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

8.Dėl transporto priemonių pirkimo finansinės nuomos (lizingo) būdu. Pranešėja – Aušra Kedienė.

9.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-57 „Dėl prekybos ar paslaugų teikimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.

10.Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-88 „Dėl prekybos ar paslaugų teikimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.

11.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-348 „Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.

12.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-160 „Dėl UAB „Palangos klevas“ teikiamų atlygintinų paslaugų tarifų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.

13.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios. Pranešėjas – Petras Kaminskas.

14.Dėl pavedimo Merui vykdyti įgaliojimus. Pranešėjas – Petras Kaminskas.

15.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.

16.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-362 „Dėl Palangos miesto socialinių paslaugų tarnybos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.

17.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. T2-256 „Palangos miesto savivaldybės budinčio globotojo ir globėjo (rūpintojo) veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.

18.Dėl finansinių normatyvų Palangos miesto socialinių paslaugų centre nustatymo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.

19. Dėl pritarimo projektui „Sveikatos centro teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Palangos miesto savivaldybėje“. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė.

20. Dėl Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė.

21. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.

22. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Laima Nedzveckienė.

23. Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų profesiniam orientavimui, skirtų Palangos miesto savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Laima Nedzveckienė.

24. Dėl Palangos miesto savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų, kuriuos 2024–2026 metais numatoma finansuoti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis, sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Violeta Staskonienė.

25. Dėl Palangos miesto savivaldybės susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto objektų, prie kurių finansavimo privačiomis lėšomis prisideda fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, 2024 metų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Violeta Staskonienė.

26. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T2-97 „Dėl nekilnojamojo ir kito materialiojo turto, esančio Vytauto g. 11, Palangoje, perdavimo BĮ „Palangos investicijų valdymas“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

27.Dėl BĮ „Palangos investicijų valdymas“ patikėjimo teise valdomo Savivaldybės turto 2019 m. spalio 25 d. nuomos sutarties Nr. 2/KS-15 atnaujinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

28. Dėl BĮ „Palangos investicijų valdymas“ patikėjimo teise valdomo Savivaldybės turto 2023 m. kovo 28 d. nuomos sutarties Nr. TS-5 atnaujinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

29. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Palangos miesto teritorijos tvarkymo ir priežiūros paslaugų, teikiamų UAB „Palangos komunalinis ūkis“, įkainių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

30. Dėl SĮ Šventosios jūrų uosto direkcijos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

31. Dėl sutikimo priimti ilgalaikį materialųjį turtą Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos senajai gimnazijai. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

32. Dėl Palangos miesto bendrojo plano koregavimo Š3 rajone koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjas – Vytautas Indreika.

33. Dėl valstybinės žemės sklypo Malūno g. 8 (kadastro Nr. 2501/0028:196) dalies nuomos teisės perleidimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

34. Dėl valstybinės žemės sklypo Jūros g. 28 (kadastro Nr. 2501/0010:89) dalies nuomos teisės perleidimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

35. Dėl valstybinės žemės sklypo Mėguvos g. 9 (kadastro Nr. 2501/0010:81) dalies nuomos teisės perleidimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

36. Dėl valstybinės žemės sklypo Mėguvos g. 11A (kadastro Nr. 2501/0010:166) dalies nuomos teisės perleidimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

37. Dėl valstybinės žemės sklypo Pirties g. 5B (kadastro Nr. 2501/0028:233) dalies nuomos teisės perleidimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

38. Dėl valstybinės žemės sklypo Klaipėdos pl. 62A (kadastro Nr. 2501/0029:7) dalies nuomos teisės perleidimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

39. Dėl valstybinės žemės sklypo Klaipėdos pl. 62A (kadastro Nr. 2501/0029:7) dalies nuomos teisės perleidimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

40. Dėl valstybinės žemės sklypo Gintaro g. 33A, Palangos mieste, dalių nustatymo. Pranešėja – Reda Kairienė.

41. Dėl sutikimo perleisti valstybinės žemės sklypo, esančio Mėguvos g. 11A, Palangoje, nuomos teisę. Pranešėja – Reda Kairienė.

42. Dėl sutikimo perleisti valstybinės žemės, esančios Medvalakio g. 30, Palanga, nuomos teisę. Pranešėja – Reda Kairienė.

43. Dėl sutikimo perleisti statinius, esančius Pirties g. 5, Palangos mieste (kadastro Nr. 2501/0028:204). Pranešėja – Reda Kairienė.

44. Dėl sutikimo perleisti statinius, esančius adresu Bangų g. 11E K7-17, Palangos mieste. Pranešėja – Reda Kairienė.

45. Dėl sutikimo perleisti statinius, esančius adresu Bangų g. 11E K8-36, Palangos mieste. Pranešėja – Reda Kairienė.

46. Dėl sutikimo perleisti statinius, esančius adresu Bangų g. 11E K25-8, Palangos mieste. Pranešėja – Reda Kairienė.

47. Dėl sutikimo įkeisti kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (jo dalies), esančio Bangų g. 13, Palangoje, nuomos teisę. Pranešėja – Reda Kairienė.

48. Dėl Palangos miesto savivaldybės sprendimų dėl sandoriu nustatomų servitutų patikėjimo teise valdomuose valstybinės žemės sklypuose nustatymo priėmimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

49. Dėl 2006 m. rugpjūčio 7 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. (4.12.)Ž1-39 dalies nutraukimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

50. Dėl 2021 m. gegužės 28 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 16SŽN-154-(14.16.55) pakeitimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

51. Dėl 2022 m. lapkričio 23 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. 16SŽN-205-(14.16.55 E.) nutraukimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

52. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 2501/0027:84, esančio Gintaro g. 33A, Palangos mieste, dalies nuomos (prie 16192/36711 dalių negyvenamosios patalpos, unikalus Nr. 2598-5003-6017:0002). Pranešėja – Reda Kairienė.

53. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 2501/0023:69, unikalus Nr. 4400-0407-7576, esančio Bangų g. 13, Palangos mieste, dalies nuomos (prie buto, unikalus Nr. 2597-0003-9015:0001). Pranešėja – Reda Kairienė.

54. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 2501/0017:157, unikalus Nr. 2501-0017-0157, esančio Užkanavės g. 27, Palangos mieste, dalies nuomos (prie pastato – poilsio namelis, unikalus Nr. 4400-0625-6266). Pranešėja – Reda Kairienė.

55. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 2501/0038:285, unikalus Nr. 4400-5456-7670, esančio Ąžuolų g. 8, Palangos mieste, dalies nuomos (prie 1/10 dalies pastato, unikalus Nr. 2592-1000-2010). Pranešėja – Reda Kairienė.

56. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 2501/0028:203, esančio Pirties g. 3, Palangos mieste, dalies nuomos (prie 1751/25642 dalių prekybos pastato, unikalus Nr. 2596-8002-7013). Pranešėja – Reda Kairienė.

57. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 2501/0028:201, esančio Ganyklų g. 8, Palangos mieste, dalies nuomos (prie buto/patalpos – buto, unikalus Nr. 4400-2991-5400:5626). Pranešėja – Reda Kairienė.

Meras Šarūnas Vaitkus

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 8-ojo posėdis įvyks 2023 m. gruodžio 21 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje. Jo darbotvarkėje yra šie klausimai.


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-asis posėdis įvyks lapkričio 23 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje., Gintaro g. 33A, Palangoje. Į darbotvarkę įtraukti šie sprendimų projektai.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius