10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 5-ojo posėdžio, vyksiančio 2023 m. rugpjūčio 31 d. 9 val. savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, darbotvarkės projektas

Palangos tiltas, 2023-08-30
Peržiūrėta
2453
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 5-ojo posėdžio, vyksiančio 2023 m. rugpjūčio 31 d. 9 val. savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, darbotvarkės projektas

10-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  5-OJO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2023 M. RUGPJŪČIO 31 D. 9 VAL. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SALĖJE, GINTARO G. 33A, PALANGOJE, DARBOTVARKĖ

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 5-ąjį posėdį, kuris vyks 2023 m. rugpjūčio 31 d. 9 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, ir teikiu svarstyti klausimus

1 Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-168 „Dėl Palangos sanatorinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.

2 Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.

3 Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos vidaus struktūros tvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.

4 Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T2-76 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.

5 Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T2-145 „Dėl Palangos miesto savivaldybės mokinių skatinimo už mokymosi pasiekimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.

6 Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2023–2024 mokslo metams patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.

7 Dėl Palangos sporto centro grupių ir mokinių skaičiaus 2023–2024 mokslo metams patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.

8 Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.

9 Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d, sprendimo Nr. T2-168 „Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Laima Valužienė.

10 Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T2-77 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose“ pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.

11 Dėl Palangos sveikatos centro kūrimo inicijavimo funkcinio bendradarbiavimo būdu. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė.

12 Dėl maitinimo organizavimo Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė.

13 Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-295 „Dėl Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo“ pakeitimo. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė.

14 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.

15 Dėl vidutinės kieto kuro kainos kompensacijoms skaičiuoti nustatymo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.

16 Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko paskyrimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.

17 Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo paskyrimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.

18 Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininko paskyrimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.

19 Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo paskyrimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.

20 Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T2-209 „Dėl seniūnaitijų steigimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas – Petras Kaminskas.

21 Dėl Palangos miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.

22 Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja – Elena Kuznecova.

23 Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo. Pranešėjas – Eugenijus Simutis.

24 Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

25 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinei įstaigai „Palangos investicijų valdymas“. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

26 Dėl BĮ „Palangos investicijų valdymas“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

27 Dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

28 Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

29 Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-265 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Palangos miesto savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

30 Dėl Fizinių ir juridinių asmenų, pageidaujančių skirti privačių tikslinių lėšų jų siūlomoms susisiekimo komunikacijoms ir susisiekimo komunikacijų inžineriniams tinklams Palangos mieste statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti, paraiškų vertinimo bei susisiekimo infrastruktūros objektų finansavimo Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis prioritetų nustatymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

31 Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. T2-190 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

32 Dėl sutikimo priimti trumpalaikį materialųjį turtą Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos Vlado Jurgučio progimnazijai. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

33 Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate, esančiame Sporto g. 3, Palangoje. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

34 Dėl sutikimo priimti skulptūrą „Rytas prie jūros“ Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

35 Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

36 Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T2-159 „Dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų Palangos miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 9 punktu saugotinais paskelbtų želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

37 Dėl Šventosios jūrų uosto naudojimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

38 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto. Pranešėja – Reda Kairienė.

39 Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

40 Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022 metų biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

41 Dėl gyventojų pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų dydžių ir lengvatų nustatymo 2024 metams. Pranešėja – Aušra Kedienė.

42 Dėl Tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-209 „Dėl Palangos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

43 Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

44 Dėl Tarybos 2023 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-175 „Dėl ilgalaikės paskolos 2023 metais paėmimo“ papildymo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

45 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų patvirtinimo. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.

46 Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl Valdybos 1996 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. 334“ pakeitimo. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.

47 Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) 2020–2022 metų ataskaitai. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.

48 Dėl VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus neeilinio visuotinio dalininkų susirinkimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.

49 Dėl kandidato siūlymo apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.

Palangos miesto savivaldybės tarybos narys, paskirtas vykdyti Mero įgaliojimus

Dainius Želvys

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 8-ojo posėdis įvyks 2023 m. gruodžio 21 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje. Jo darbotvarkėje yra šie klausimai.


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-asis posėdis įvyks lapkričio 23 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje., Gintaro g. 33A, Palangoje. Į darbotvarkę įtraukti šie sprendimų projektai.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...

Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius