10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-asis posėdis įvyks lapkričio 23 d. 9 val.

"Palangos tilto" informacija, 2023-11-16
Peržiūrėta
893
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-asis posėdis įvyks lapkričio 23 d. 9 val.

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-asis posėdis įvyks lapkričio 23 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje., Gintaro g. 33A, Palangoje. Į darbotvarkę įtraukti šie sprendimų projektai:

1.Dėl Tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-245 „Dėl Palangos miesto savivaldybės bendruomenės iniciatyvų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

2.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos, skirtos savivaldybės infrastruktūros projektavimui, statybai ir (ar) įrengimui finansuoti, tarifų patvirtinimo“ papildymo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

3.Dėl Komisijos fizinių ir juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti sudarymo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

4.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

5.Dėl Tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-232 „Dėl gyventojų pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų dydžių ir lengvatų nustatymo 2024 metams“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

6.Dėl Palangos moksleivių klubo nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.

7.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T2-204 „Dėl Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė. 

8.Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.

9.Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte įgyvendinant 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programą Lietuvoje. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.

10.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-279 „Dėl Neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.

11.Dėl Palangos miesto savivaldybės koncesijos suteikimo procedūros organizavimo bei koncesijos sutarties vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas. 

12.Dėl pritarimo poilsio namų „Auska“ komplekso koncesijos tikslingumo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.

13.Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos apskrities regioninę kultūros tarybą. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.

14.Dėl Palangos kultūros ir jaunimo centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.

15.Dėl Palangos miesto savivaldybės garbės ženklo suteikimo ir premijos skyrimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.

16.Dėl reprezentacinių Palangos miesto renginių sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.

17.Dėl Palangos miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano patvirtinimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

18.Dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

19.Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninei. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

20.Dėl Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos patikėjimo teise valdomų savivaldybės patalpų nuomos. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

21.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-125 „Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui“ pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

22.Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybės nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

23.Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kęstučio g. 17, Palangoje, perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis VšĮ Antano Mončio meno muziejui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

24.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Eimutis Židanavičius. 

Meras                                                                         Šarūnas Vaitkus

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 8-ojo posėdis įvyks 2023 m. gruodžio 21 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje. Jo darbotvarkėje yra šie klausimai.


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-asis posėdis įvyks lapkričio 23 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje., Gintaro g. 33A, Palangoje. Į darbotvarkę įtraukti šie sprendimų projektai.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...Trečiadienį, balandžio 26 d., šaukiamas pakartotinis pirmasis dešimtojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdis. Jame visiems 21 Tarybos nariams ir merui teks prisiekti iš naujo. Kaip jau skelbta, praėjusį pirmadienį, balandžio 17 d., Palangos miesto dešimtojo šaukimo savivaldybės taryba jau rinkosi į pirmąjį savo posėdį, jame prisiekė ir naujosios kadencijos vietos politikai, ir...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir 116.1...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


Seimo Ekonomikos komiteto nario, palangiškio Mindaugo Skritulsko iniciatyva, lapkričio 10 dieną Palangoje įvyks Seimo Ekonomikos komiteto išvažiuojamasis posėdis.


Birželio 17 d. 9 val. įvyks Palangos miesto savivaldybės Tarybos posėdis, jame 24 klausimai


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius