Birželio 17 d. 9 val. įvyks Palangos miesto savivaldybės Tarybos posėdis, jame 24 klausimai

Palangos tiltas, 2021-06-11
Peržiūrėta
1862
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Birželio 17 d. 9 val. įvyks Palangos miesto savivaldybės Tarybos posėdis, jame 24 klausimai

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

28-OJO POSĖDŽIO

2021 m. birželio 10 d. Nr. M1-8

Palanga

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu, 34 ir 116.1 punktais,

sušaukiu 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 28-ąjį posėdį, kuris vyks 2021 m. birželio 17 d. 9 val. Vytauto g. 112, Palangoje, nuotoliniu būdu, ir teikiu svarstyti klausimus: 

1. Dėl Tarybos 2018 metų rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-164 pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.

2. Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-233 1 punkto pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė. 

3. Dėl Tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-179 papildymo. Pranešėja – Laima Valužienė. 

4. Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-229 pakeitimo. Pranešėja – Jolanta Mažrimė. 

5. Dėl Tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-193 papildymo. Pranešėja –Jolanta Mažrimė. 

6. Dėl Tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93 pakeitimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.

7. Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-13 pakeitimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.

8. Dėl Palangos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo. Pranešėjas – Petras Kaminskas. 

9. Dėl Tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T2-24 pakeitimo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.

10. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2011–2020 m. strateginio plėtros plano ataskaitos ir 2021–2030 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.

11. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų strateginio plėtros ir veiklos planų įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.

12. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjas – Domininkas Jurevičius. 

13. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjas – Darius Kubilius. 

14. Dėl trumpalaikės paskolos paėmimo. Pranešėja – Aušra Kedienė. 

15. Dėl neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

16. Dėl žemės mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo. Pranešėja – Aušra Kedienė. 

17. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

18. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

19. Dėl Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-217 pakeitimo ir papildymo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas. 

20. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-181 pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

21. Dėl sutikimo priimti kompiuterinę įrangą Savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise Savivaldybės mokykloms. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas. 

22. Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų patikėjimo teise valdomų pastatų rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbų perdavimo ir jų balansinės vertės didinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas. 

23. Dėl sutikimo priimti paminklą „Žemaitijos karių savanorių atminimui įamžinti“ Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas. 

24. Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas. 

Meras                                                                          Šarūnas Vaitkus

 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Trečiadienį, balandžio 26 d., šaukiamas pakartotinis pirmasis dešimtojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdis. Jame visiems 21 Tarybos nariams ir merui teks prisiekti iš naujo. Kaip jau skelbta, praėjusį pirmadienį, balandžio 17 d., Palangos miesto dešimtojo šaukimo savivaldybės taryba jau rinkosi į pirmąjį savo posėdį, jame prisiekė ir naujosios kadencijos vietos politikai, ir...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir 116.1...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


Savivaldybė antradienį, spalio 26 d., pranešė, kad mirė buvęs Palangos miesto savivaldybės tarybos narys Vincas Nesteckis. „Savivaldybė reiškia nuoširdžią užuojautą jo šeimai ir artimiesiems. Sunkią netekties valandą telydi jus paguoda ir dvasios stiprybė,"  sako Palangos miesto savivaldybė.


Seimo Ekonomikos komiteto nario, palangiškio Mindaugo Skritulsko iniciatyva, lapkričio 10 dieną Palangoje įvyks Seimo Ekonomikos komiteto išvažiuojamasis posėdis.


Birželio 17 d. 9 val. įvyks Palangos miesto savivaldybės Tarybos posėdis, jame 24 klausimai


Palangos miesto savivaldybės tarybos narė Svetlana Grigorian nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Aleksandro Jokūbausko elgesį. Bus aiškinamasi, ar jis, nustojęs eiti minėtąsias pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti.  


Penktadienį, rugsėjo 6 d., Palangoje susirinko šalies miestus tvarkančių įmonių atstovai – kurorte vyko Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos (SKIA) tarybos posėdis, kurio metu buvo aptariami šalies komunalininkams aktualiausi klausimai. „Palangos komunalinis ūkis“ šios asociacijos veikloje dalyvauja dar tik pirmus metus, tad ir SKIA...


Kreipimasis į Palangos miesto savivaldybės tarybos narius  9

Rimantas Germanas UAB „Litesko“ komercijos direktorius, 2013 06 06 | Rubrika: Miestas

Situacija Palangos šilumos ūkyje, o taip pat miesto savivaldybės ir „Litesko“ santykiai pasiekė ribą, kuomet nebeužtenka pasisiuntinėti raštais vieni kitiems. Turime labai rimtą situaciją, didžiulę problemą, kuri kaupėsi ne vieną mėnesį ir pasiekė kulminaciją. Apie tai ir noriu pasisakyti.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius