Audringas Tarybos posėdis: raginta kviesti policiją, meras Šarūnas Vaitkus susilaukė antausio nuo bendražygio Mindaugo Skritulsko

Linas JEGELEVIČIUS, 2019-09-27
Peržiūrėta
1508
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Tokio miesto Tarybos posėdžio, koks jis buvo  šią savaitę, rugsėjo 27 d., šiandien, Palanga seniai nematė. Pateikus klausimą dėl lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorės Ilonos Milkontės atleidimo ir merui Šarūnui Vaitkui su opozicijos Eugenijumi Simučiu nesutarus, kada – prieš balsavimą ar po jo – leisti jai pasisakyti (prieš tai, svarstant klausimą dėl savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį pastatų ir statinių sąrašo patvirtinimo, buvusiam Tarybos nariui, dabar advokatu dirbančiam Vaidotui Bacevičiui buvo leista pasisakyti prieš balsavimą) E. Simutis paragino merą kviesti policiją.

Ugninga diskusija

O svarstant prieš tai minėtą klausimą dėl apleistų statinių sąrašo, meras Š. Vaitkus antsausio susilaukė iš savo bendražygio, kurorto konservatorių „sunkiasvorio“ Mindaugo Skritulsko, kuris, kaip ir opozicijos E. Simutis bei Svetlana Grigorian, pastebėjęs, kad sąrašas parengtas skubotai ir yra nepilnas, siūlė klausimą atidėti ir, su sąrašu „padirbėjus“, jį patvirtinti neeiliniame Tarybos posėdyje iki spalio 15 dienos.
Nors meras Š. Vaitkus ragino tokį sąrašą patvirtinti posėdyje šiandien, ir dauguma konservatorių, ir abi Tarybos opozicijos nepalaikė jo pasiūlymo – 12 balsų balsavo už M. Skritulsko pasiūlymą klausimą atidėti.
Diskusija dėl miesto teritorijoje esančių esančių apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį pastatų ir statinių sąrašo, kuriame buvo įrašyta 12 statinių, tvirtinimo audros nežadėjo. Iš tokio praėjusių metų sąrašo buvo išbraukti keturi statiniai.
„Kaip jūs tokį sąrašą sudarėtė? Ar ne per kelias savaites jį padarėte, nes terminai sąrašui teikti jau praleisti? O kodėl jame nėra kitų statinių?“ – teiravosi E. Simutis.
Pranešėja Lina Karalienė, Savivaldybės darbuotoja, sakė, kad aprašą patvirtino miesto savivaldybės administracija. Bet suraukęs antakius, konservatorius Mindaugas Skritulskas pastebėjo, kad toks sąrašas buvo sudaromas pagal naują tvarką.

Mindaugui Skritulskui sąrašas atrodo nepilnas

„Norėčiau sužinoti, kokie veiksmai buvo atlikti su kiekvienu statiniu, įtrauktu į sąrašą (su juo galima susipažinti žemiau prisegtame faile – L. J.)“ – klausė M. Skritulskas.
Pranešėja jam detalizavo, kaip pavyzdį netinkamos priežiūros minėjo vaškinių figūrų muziejų Vytauto gatvėje priešais teismo pastatą.
„Labai sveikintinas dalykas, kad mes per finansinius svertus tokių pastatų savininkus raginame sutvarkyti savo turtą, bet sąrašas – tikrai nepilnas, atrodo, kad buvo sudarytas paskubomis. Dėl ko, dėl laiko stokos, ar dėl kitų priežasčių nebuvo sudarytas išsamesnis sąrašas?“ – klausė M. Skritulskas.
Pranešėja sakė, kad pradiniame sąraše buvo 26 pastatai, bet buvo išbraukti pastatai, kurių savininkai yra fiziniai asmenys.
„Jūs pasiskaitėte, kad objektas Basanavičiaus g. 9 yra parduotas. Tačiau registrų centre dar naujojo savininko nematyti. Jis turi 30 dienų tai padaryti ir susitvarkyti,“ – kreipdamasis į Tarybos narius, svarstant šį klausimą, įsiterpė iki tol tylėjęs meras Šarūnas Vaitkus.
Socialdemokratė Svetlana Grigorian klausė, kas vykdo apleistų, neprižiūrimų ir ne pagal paskirtį naudojamų pastatų monitoringą, kokia tokių pastatų priežiūra vykdoma.
Pranešėja sakė, kad patikrinimai vykdomi pagal skundus, taip pat pagal savivaldybės patvirtintą tvarką.
Gavęs teisę pasisakyti, E. Simutis sakė, kad pavažinėjęs po miestą, stebėjosi, kad vieni pastatai, net ir apleisti ir nepriežiūrimu, buvo įtraukti į sąrašą, o kiti – ne.
„Palyginus pastatus Basanavičiaus g. 9 su J. Basanavičiaus g. 37, abu skiriasi kaip diena ir naktis, bet kažkodėl tik pirmasis, ne baisiausias, į tokį sąrašą įtrauktas. Nėra sąraše nei „Mėtos“, nei buvusio policijos pastato nei Mariott „katlavano“, nei „Saulutės.“ Kas paneigs, kad kažkas kažkam sumokėjo, kad tam tikri pastatai nebūtų įtraukti į tokį sąrašą? Man tai labai negražiai atrodo korupciniu požiūriu. Kodėl nebuvo parengtas išsamus sąrašas?“ – klausė E. Simutis.
„Kodėl tu (jo) nepadarei?“ – ištrūko Š. Vaitkui.
„Jūs man „tu“ nesakykite, o kreipkitės „jūs“, - atšovė E. Simutis.
Meras Š. Vaitkus ugningos E. Simučio kalbos klausėsi pakėlęs savo mobilų telefoną. 
„Ačiū jums, mere, kad filmuojate, turėsite medžiagos savo „feisbukui“, nes kažkodėl šios dienos posėdis nėra transliuojamas,“ – įgėlė E. Simutis.

Mindaugas Skritulskas siūlė klausimą atidėti

M. Skritulskas pastebėjo, kad Savivaldybių įstatyme yra įtvirtintas objektyvumo principas.
„Matome, kad apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį pastatų ir statinių sąrašas nėra objektyvus. Be to, mes pažeidžiame savo nustatytą tvarką – iki spalio 15 dienos toks sąrašas turi būti patvirtintas, nes tik taip galės būti vykdomas jų apmokestinimas. Siūlau klausimą atidėti, nes kitaip Savivaldybė rizikuoja būti įtraukta į teismus,“ – argumentavo M. Skritulskas.
Konservatorius Dainius Želvys prieštaravo bendrapartiečiui: „Atidėjimas – tuščias darbas. Momentas čia yra politinis – miestą reikia tvarkyti. Norėčiau, kad mes balsuotumėme už šiandien,“ – sakė D. Želvys.
Konservatorius Saulius Simė sakė, kad bus teisinis nihilizmas, jeigu bus balsuojama dėl kiekvieno objekto esančio sąraše atskirai. Toks pasiūlymas taip pat buvo nuskambėjęs posėdžių salėje.
Buvęs Palangos miesto Tarybos narys, dabar advokatu dirbantis Vaidotas Bacevičius prieš balsavimą dėl sąrašo kalbėjo dėl Vytauto g. 64 pastato, kuris taip pat yra įtrauktas į apleistų ir neprižiūrėtų statinių sąrašą. Jis atstovauja šio pastato savininkų interesus.
„Visi nurodyti pastato defektai buvo pašalinti. Rugpjūčio 12 dieną UAB „KaroDENTA” apie tai pranešė Savivaldybei, tačiau Tarybos komitetai į tai neatsižvelgė – paliko pastatą minėtame sąraše,“ – sakė V. Bacevičius. „Šis statinys – nei apleistas, nei neprižiūrimas. Be to, jis yra naudojamas, yra aptvertas, tad kur tokio sąrašo sudarinėtojų objektyvumas?“ – stebėjosi buvęs Palangos miesto Tarybos narys.
„O kodė jame nėra kitų statinių? Mes prašome lygiateisiškumo ir objektyvumo,“ – apeliavo į politikus V. Bacevičius. „Prašau balsuoti atskirai už kiekvieną tokį statinį arba klausimą atidėti,“ – sakė jis.
Į Tarybą lipo ir Vytauto g. 55 savininkė, kurios pastatas taip pat atsidūrė baisiajame sąraše.

Meras Šarūnas Vaitkus ragino balsuoti už sąrašą

Tuomet žodžio paprašė meras Šarūnas Vaitkus.
„Ar mums gražu, kad vyksta buvusiame „Lino“ baseine, kai šalia yra „Gradiali“, kuris plečiasi ir yra lankomas? Baseino pastatų savininkui buvo duoti septyni metai pastatą nugriauti. Jeigu mes mokestine tvarka nepriversime tokių pastatų savininkų susitvarkyti, Palanga gražesnė nebus. Pasižiūrėkite į dar vieną atvejį – „Birutės“ restoranas. 2017 metais savininkas pasižadėjo viską sutvarkyti, o dabar pastatas – tik geltonai nudažytas. Tad kokios mes Palangos norime? Klausimo atidėjimas reiškia, kad Palanga gražesnė nebus,“ – sakė meras Š. Vaitus. „Balsuokite visi pagal sąžinę,“ – jis paragino Tarybos narius.
Bet M. Skritulskas nebuvo nusiteikęs atsiimti savo pasiūlymą dėl klausimo atidėjo – vėl siūlė „skubos tvarka“ įtraukti į sąrašą kitus tokius statinius ir, susirinkus į neeilinį posėdį iki spalio 15 dienos, sąrašą patvirtinti. Be to, jis pasiūlė tokių pastatų savininkus skubiai sukviesti pokalbiui: „Kas būtų dialogas.“
Taryba 12 balsų klausimą atidėjo, du balsavo prieš, o du politikai susilaikė.

Konservatorius Dainius Želvys pritarė opozicijai

Opozicijos nariai S. Grigorian ir E. Simutis bendrą sutarimą su konservatoriumi D. Želviu rado ir svarstant klausimą dėl reprezentacinio miesto festivalio ar pramoginio renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš Savivaldybė biudžeto.
„Dabar gaunasi, kad tik „Saulė virė, saulė virė, mėnesėlis kepė“ tipo renginiai gaus tokį finansavimą,“- sutarė šie trys Tarybos nariai.
„Šiandien Taryboje kažkoks šou jau gaunasi,“ – pastebėjo niūriai posėdį stebėjęs vicemeras Rimantas Antanas Mikalkėnas.
Taryba paskyrė Domininką Jurevičių Antikorupcijos komisijos pirmininku.
Taryba atleido „Gintarėlio“ direktorę Iloną Milkontę iš direktorės pareigų. Bus organizuojams konkursas direktorės pareigoms užimti. Tačiau direktorė tikina turinti jai palankų Darbo inspekcijos sprendimą ir jau kreipėsi į prokuratūrą dėl jos atleidimo.

„Kvieskite policiją“

Prieš balsavimą dėl I. Milkontės vėl susikibo meras Š. Vaitkus su E. Simučiu. Pirmasis norėjo jai leisti pasisakyti po blasavimo, antrasis – prieš.
„Iškvieskite policiją. Leiskite jai pasisakyti prieš balsavimą,“ – reikalavo E. Simutis.
„Išjunkite mikrofoną,“ – meras E. Simutį paragino bene penkis kartus.
I.Milkontė ugningą kalbą pasakė po Tarybos jai nepalankaus balsavimo.
Taryba sudarė bendruomeninių organizacijų tarybą iš septynių narių. Pasisakydamas E. Simutis klausė, kas administracijai tai trukdė padaryti iki šiol.
„Tai dabar darome tik Vyriausybės atstovės raginimu,“ – pastebėjo Palangos rinkimų komiteto „Palangiškiai“ lyderis.
Taryba kreipėsi į Seimą, prašydama rudens sesijos metu priimti įstatymo dėl alkoholio prekybos pakeitimus, kurie leistų prekiauti nestipriu alkoholiu paplūdimio kavinėse ir po 2019 metų. Dabartinė įstatymo redakcija uždraudžia tokią prekybą nuo naujųjų metų.
Net opozicija gyrė tokį sprendimą: „Labas geras sprendimas, tik paplūdimio verslininkams turėtų būti lengviau suderinti visus tokios prekybos leidimus,“ – sakė E. Simutis.

 

Jūsų komentaras:

Ar tai meras? 2020-03-05 06:49 (nnk / IP: 196.20.245.41)
Juokdariai! O siaip liudna! Ir sis Palangos meras vertas pagarbos? Tai ambiciju pilnas, savimi nepasitikintis asmuo, nes visada bijo, kad kitu argumentai bus geresni ir jis pralaimes. Todel ir darzelio vedeja leido pasisakyti tik po nuosprendzio! O tai kad jis palaiko neobjektyvius sarasus del pastatu- aiski jo asmenine ambicija bei toks darbo stilius! Saviems galima- kitiems ne!!

kogero 2019-10-25 14:16 (IP: 86.100.102.56)
Prasideda au au au auuuuuuuuuuuuuuu. nu matysem kaip bus.

Bronius 2019-09-28 16:38 (IP: 84.15.187.236)
Pasidomėkit labiau, kodėl sąrašassss nebuvo patvirtintas !!!! ir kas tam labiausiai priešinosi ir kodėl ??????? Kas valdo apileidusius pastatus jie puošia Palangą Šventąją ???????????? Kodėl išsigando nustatyti didesnį mokestį ?????? antausis yra ne Šariui, o vissi palangai ir vėl visi griuvėsiai stoves kaip stoveje

Jegelevičiui 2019-09-28 16:26 (IP: 84.15.187.236)
O tilto redaktoriui nei garbė nei etiketas taip straiosnius užvadinti, bet ką čia stebėtis jis gi ne pirmą kartą savo "kultūringumu" pasižymi, kai mano močiutė perskaitė straipsnį apue baseiną ir ten Jegelevičiaus naudojamus žodžius tokius kaip "trumpapimpiai" ar panašiai, nuo šiol šio laikraščio net į rankas nebeiima, kukūūūūra.

Gaha 2019-09-28 13:32 (IP: 90.131.36.194)
Bet palangos saule leido tokiam straipsniui pasirodyt??

Kristina 2019-09-28 12:49 ([email protected] / IP: 176.26.195.27)
Nu baisu, siaubas kazkoks. Ir taip buvo aisku kad Palangos meras Sarunas Vaitkus nesaziningas. Jokios demokratijos , o ale demokratineje salyje gyvename. Va ir viskas isejo i viesuma. Spirt toki lauk ir tiesiai I kalejima reikia.

Valdonija 2019-09-28 10:51 (IP: 86.100.44.162)
šaunuolis Mindaugas Skritulskas, matosi, kad tarybos narys kompetetingas, išsilavinęs ir protingas. Klausantis posėdžio vaizdo įrašo matosi kaip jis kompetetingai išdėsto savo mintis pritardamas opozicijos nariams. Smagu, kad nepasiduoda bendra partiečiui, kuris matosi tik skuba viska greičiau prasukti, net neįsigilinęs į Palangos situaciją. Gerbiamą Mindaugą Palangiškiai turėtų meru rinkti o ne tą dėmesio stokojantį"gražuolį".

Palangiškis 2019-09-27 19:31 ([email protected] / IP: 78.57.246.19)
Papildymas sąrašo dėl apleistų pastatu būtų visų jau senai apkalbetas,žinomas "ALOVE" 123A. Pastatas.

Taip pat skaitykite

Šeštadienį, kovo 26 dieną, Palangos meras Šarūnas Vaitkus su žmona Vilma ir vaikais  pakvietė 40 karo pabėgėlių iš Ukrainos į popietę Palangoje –  pavakarieniauti ir pabendrauti. 


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


„Taip atrodytų naujoji būsimų savivaldybių valdžia, jei tokią įstatymo pataisą  palaimintų Seimas,“ – savo Facebook paskyroje įrašą antradienį, vasario 22 d., paliko Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus.


Į žinią Delfi.lt, kad, Palangą talžant didelei vėtrai, penktadienį, sausio 21 d., įgriuvo poilsio namai „Auska“, sureagavo Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus, kuris penktadienį, sausio 21 d., vakare savo Facebook paskelbė tokį įrašą.


Dujų ir biokuro kainoms pasiekus rekordines aukštumas, Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus ramina miestelėnus, kad, jeigu šiluma kurorte ir brangs, kol kas neaišku kiek.


Palangos meras Šarūnas Vaitkus antradienį, birželio 22 dieną, kreipėsi į visus Palangos ir Šventosios gyventojus, ragindamas neužmiršti brangiausio turto – savo sveikatos – ir skiepytis nuo koronaviruso.


Vilniaus miesto savivaldybės valdomų sovietinių poilsio namų Palangoje, Vytauto g. 32, nuomos sutarties su UAB „Baltasis tigras“ pratęsimo svarstymas Vilnaus miesto savivaldybės Tarybos posėdyje prieš pat Kalėdas, gruodžio 23 d., įplieskė žiežirbų, o sostinės meras Remigijus Šimašius net žaibavo: „Kas vyksta su tuo pastatu, nepasikuklinčiau pavadinti, yra...


Tokio miesto Tarybos posėdžio, koks jis buvo šią savaitę, rugsėjo 26 d., Palanga seniai nematė. Pateikus klausimą dėl lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorės Ilonos Milkontės atleidimo ir merui Šarūnui Vaitkui su opozicijos Eugenijumi Simučiu nesutarus, kada – prieš balsavimą ar po jo – leisti jai pasisakyti (prieš tai, svarstant...


Penktadienį, rugsėjo 6 d., Palangoje susirinko šalies miestus tvarkančių įmonių atstovai – kurorte vyko Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos (SKIA) tarybos posėdis, kurio metu buvo aptariami šalies komunalininkams aktualiausi klausimai. „Palangos komunalinis ūkis“ šios asociacijos veikloje dalyvauja dar tik pirmus metus, tad ir SKIA...


Pirmasis tarybos posėdis - sklandus farsas

Alvydas Ziabkus, "Lietuvos ryto" apžvalgininkas, 2011 04 17 | Rubrika: Miestas

Darbą pradėjusi naujos kadencijos Palangos miesto taryba jokių staigmenų nepateikė. Nepaisant sklandžiusių gandų apie kai kurių valdančiosios koalicijos sutartį pasirašiusių partijų užkulisines derybas su mažumoje likusiais trijų partijų atstovais, kaip ir buvo žadėta beveik prieš pusantro mėnesio, miesto meru išrinktas konservatorius Šarūnas Vaitkus, o jo pavaduotoju - liberalų ir...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius