Balandžio 21 d. 15.15 val. Palangos kredito unijos patalpose, adresu Ganyklų g. 6, Palanga, šaukiamas eilinis visuotinis Palangos kredito unijos narių susirinkimas

Palangos tiltas, 2023-04-01
Peržiūrėta
1057
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Balandžio 21 d. 15.15 val. Palangos kredito unijos patalpose, adresu Ganyklų g. 6, Palanga, šaukiamas eilinis visuotinis Palangos kredito unijos narių susirinkimas

Pranešame, kad 2023 m. balandžio 21 d. 15.15 val. Palangos kredito unijos patalpose, adresu Ganyklų g. 6, Palanga, šaukiamas eilinis visuotinis Palangos kredito unijos narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

Susirinkimo pirmininko rinkimai.Susirinkimo sekretoriaus rinkimai.Vidaus audito tarnybos 2022 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.Valdybos 2022 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.Paskolų komiteto 2022 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) priėmimas.Palangos kredito unijos 2023-2025 m. veiklos plano tvirtinimas. Veiksmai, kai kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas.2023 metų Palangos kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.Palangos kredito unijos valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimai.Palangos kredito unijos paskolų komiteto pirmininko rinkimas.Palangos kredito unijos naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.Palangos kredito unijos narių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą pagal Kredito unijų įstatymą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai nuo 2023 m. balandžio 14 d. gali susipažinti Palangos kredito unijos patalpose, adresu Ganyklų g. 6, Palanga. 

Neįvykus šaukiamam eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis Palangos kredito unijos visuotinis narių susirinkimas vyks 2023 m. balandžio 27 d. 11 val. viešbutyje „AMBERTON GREEN APARTMENTS“, kurio adresas M. Valančiaus g. 1, Palanga (centre šalia bažnyčios). Pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

Į visuotinį susirinkimą atvykstantiems nariams su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kredito unijos narys turi teisę įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį kredito unijos visuotiniame narių susirinkime ar atlikti kitus veiksmus. Nario įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

Įgaliotiniai turi pateikti Palangos kredito unijai įgaliojimą ar sutartį, pagal kurią įgyja balsavimo teisę, ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo ar pakartotinio susirinkimo dienos.

Palangos kredito unijos nariai gali pasinaudoti kredito unijos įstatuose numatyta teise dėl aukščiau nurodytoje darbotvarkėje svarstomų klausimų išreikšti nuomonę (balsuoti) iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį (išankstinis balsavimas raštu).

Tel. pasiteiravimui: (8-460) 53 553, el. paštas: [email protected]

 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Pranešame, kad 2023 m. balandžio 21 d. 15.15 val. Palangos kredito unijos patalpose, adresu Ganyklų g. 6, Palanga, šaukiamas eilinis visuotinis Palangos kredito unijos narių susirinkimas.


Informuojame, jog 2021 05 26 d. yra šaukiamas visuotinis Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos narių susirinkimas. Susirinkimo vieta: viešbutis "Grand Baltic Dunes", Birutės al.26, Palanga (konferencijų salė). Susirinkimo laikas: 13.00 val.


Palangos kredito unijos nariai išrinko naujus unijos vadovus, stebėtojų tarybos, paskolų komiteto narius ir antrai kadencijai perrinko unijos pirmininkę Sandrą Garjonytę. Pakartotinis kredito unijos visuotinis narių susirinkimas vyko kovo 21 d. Palangoje.


2016-ųjų kovo 21-ąją įvyko Palangos kredito unijos visuotinis narių susirinkimas. Į susirinkimą užsiregistravo 192 unijos nariai. Retai kada unijų susirinkimuose balsuoja tiek daug unijos narių. Trečią kartą iš eilės per paskutinius dvejus metus susirinkimo pirmininku išrinko šių eilučių autorių Evaldą Petrauską. Į pirmininkus buvo pasiūlytas ir Centrinės unijos...


Klaipėdos apygardos prokuratūrai nusprendus nutraukti ikiteisminį tyrimą prieš buvusį Palangos kredito unijos (PKU) Valdybos pirmininką Vytenį Tomkų ir Lietuvos centrinės kreito unijos (LCKU) administracijos vadovą Fortunatą Dirginčių, buvęs PKU faktinis vadovas Evaldas Petrauskas, o dabar Kredito unijų narių gynimo asociacijos valdybos pirmininkas, nenuleido rankų: jis tikisi, kad...


Buvęs Palangos kredito unijos (PKU) faktiškas vadovas Evaldas Petrauskas, neseniai įsteigtos kredito unijų narių asociacijos pirmininkas, kreipėsi į Lietuvos banko Priežiūros departamentą dėl, jo nuomone, ydingos praktikos Palangos KU – dalies išduotos paskolos pajaus panaudojimui.


Kai Lietuvos bankas (LB) per praėjusius metus gerokai papurtė ne vieną kredito įstaigą, Palangos kredito unijos (PKU) valdybos pirmininkas Vytenis Tomkus pripažįsta, kad ir PKU teko dirbti pagal sugriežtintus LB reikalavimus, bet jų vykdymas yra garantas indėlininkams, kad PKU dirba skaidriai, efektyviai ir racionaliai. Net Lietuvos bankui žvelgiant pro padidinimo stiklą, PKU valdybos...


Skaitau Palangos kredito unijos valdybos pirmininko Vytenio Tomkaus pamąstymus praėjusiame „Palangos tilto“ numeryje, straipsnyje „Palangos kredito unija augs ir šiais metais“, ir man jie sukelia šypseną.


Lietuvos kredito unijoms pastaruoju metu dėmesio nestinga. Sparčiai joms augant, Lietuvos bankas priėmė kredito unijų priežiūros ir veiklos sugriežtinimo priemones. Tačiau į jas Palangos kredito unijos (PKU) valdybos pirmininkas Vytenis Tomkus linkęs žiūrėti optimistiškai: „Galima ir pasidžiaugti, kad eilę metų besikaupusios problemos pagaliau buvo pradėtos spręsti, kredito unija...


  Teisėsaugininkams sulaikius Palangos kredito unijos administracijos vadovo pavaduotoją Evaldą Petrauską ir vieną iš jos pajininkų, tarp miestelėnų kilusi sumaištis pamažu rimsta. „Darbas grįžta į vėžes. Pirmadienį visuotinio Palangos kredito unijos susirinkimo metu buvo išrinkta naujoji stebėtojų taryba, valdyba, paskolų komitetas, buvo paskirti šių...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius