Stebint bankų prievaizdui Palangos kredito unijos indėliai ir paskolos augo

Linas JEGELEVIČIUS, 2014-02-06
Peržiūrėta
1892
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Stebint bankų prievaizdui Palangos kredito unijos indėliai ir paskolos augo

Kai Lietuvos bankas (LB) per praėjusius metus gerokai papurtė ne vieną kredito įstaigą, Palangos kredito unijos (PKU) valdybos pirmininkas Vytenis Tomkus pripažįsta, kad ir PKU teko dirbti pagal sugriežtintus LB reikalavimus, bet jų vykdymas yra garantas indėlininkams, kad PKU dirba skaidriai, efektyviai ir racionaliai. Net Lietuvos bankui žvelgiant pro padidinimo stiklą, PKU valdybos pirmininkas džiaugiasi, kad pernai indėlių portfelis augo apie 2,5 mln. Lt ir buvo suteikta beveik 3,4 mln. Lt naujų geros kokybės paskolų. V. Tomkus mielai atsakė į „Palangos tilto“ klausimus.

Kokie buvo 2013-ieji Palangos Kredito Unijai (PKU)? Kas pradžiugino, o kas nuvylė?

2013 metais tikrai netrūko iššūkių. Kredito unija toliau daug dėmesio skyrė paskolų portfelio kokybės stiprinimui, vyko ir tebevyksta daug teisinių procesų su buvusiais vadovais, kitais kredito unijos skolininkais.

Nepaisant to, džiaugiamės, kad pavyko pasiekti užsibrėžtų tikslų, skirti daugiau dėmesio paslaugų plėtrai, sėkmingai išsiieškoti sudėtingesni kreditavimo sandoriai.

Esame dėkingi Lietuvos centrinei kredito unijai, už unijos kapitalo stiprinimą ir visokiariopą pagalbą. Žinojome kokios kokybės turtą iš kito unijos laikmečio paveldėjome, todėl esami kredito unijos rezultatai buvo planuoti ir jų tikėjomės.

Ar daugėjo pernai PKU indėlininkų, asmenų, kuriems buvo suteiktos paskolos?

Kredito unijos indėlių portfelis augo per 2,5 mln. Lt ir pasiekė beveik 31 mln. Lt. Taip pat galime džiaugtis tvariu paskolų portfelio augimu – per metus suteikta beveik 3,4 mln. Lt naujų geros kokybės paskolų. Mūsų nuomone, tai yra puikus veiklos rezultatas. Bendras kredito unijos turtas per metus paaugo nuo 32,36 mln. Lt iki 35,11 mln. Lt.

Kokios tendencijos vyravo paskolų išdavime?

Daugiausiai paskolų suteikta įmonėms bei gyventojams verslo reikmėms – investicijų, nekilnojamojo turto statybos bei plėtros projektų finansavimui, apyvartinių lėšų finansavimui. Po nedidelės pertraukos buvo suteikta lengvatinių paskolų iš Verslumo skatinimo fondo naujam ir veiklą pradedančiam verslui finansuoti.

Pradedantieji verslininkai turėtų paskubėti, nes lengvatinės paskolos verslui finansuoti iš VSF bus teikiamos tik iki šių metų birželio 30 d., todėl vėliausiai gegužės mėnesį suinteresuoti asmenys turėtų pateikti prašymus paskolai gauti. Primename, kad lengvatinės paskolos išsiskiria sumažintomis palūkanų normomis, galimybe gauti sumokėtų palūkanų kompensaciją, kompensaciją už naujai sukurtas darbo vietas ir pan. Dėl išsamesnės informacijos reikėtų kreiptis į kredito uniją.

Kodėl taip dažnai keitėsi palūkanų normos PKU praėjusiais metais? Ar tai nemažina indėlininkų pasitikėjimo unija?

Palūkanų normos keletą kartų buvo sumažintos, atsižvelgiant į tendencijas visoje finansų rinkoje Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Kitavertus jos vis tiek išliko konkurencingos ir leidžia indėlininkams pasiūlyti geresnes sąlygas nei komerciniuose bankuose.

Be to, mažėjančios palūkanų normos atspindi stabilumą, didesnį pasitikėjimą ir gerėjančią situaciją kredito įstaigoje. Likvidžių lėšų kredito unijoje yra pakankamai, likvidumo rodiklis praėjusių metų pabaigoje sudarė net 45,3 proc. (reikalaujamas minimalus 30 proc.), indėlių portfelis augo, todėl nepagrįstai didelės palūkanų būtų atnešusios papildomų nuostolių. Jeigu pastebėjote, palūkanų normos mažėjo iš esmės visose kredito unijose. Ateityje indėlių palūkanų normos bus išlaikomos aukštesnės, nei komerciniuose bankuose.

Kai kurie gyventojai, susirūpinę kai kurių šalies unijų ir kitų kredito įstaigų griūtimi, nerimauja, ar ir ateityje PKU bus stabili. Ar galite gyventojus patikinti, kad Palangos kredito unijos ateityje nelaukia kokie nors netikėtumai?

Prieš du metus po netikėtų įvykių Palangos kredito unijoje ir banko „Snoras“ žlugimo gyventojai manęs klausdavo, ar kredito unijai negresia didesnės grėsmės. Kaip matote, ištikrųjų daugelio nuostabai, atsilaikėme.

Šiuo metu finansinė padėtis Palangos kredito unijoje yra žymiai geresnė nei buvo prieš du metus. Tiesa, vienas mažiau svarbus didžiausios paskolos vienam skolininkui normatyvas iki šių metų pabaigos kredito unijai netaikomas, tačiau turime planus ir atliekame reikiamus veiksmus, kad savo pastangomis ir su Lietuvos centrinės kredito unijos pagalba šį normatyvą vykdytume kai jis bus pradėtas taikyti nuo 2015 m. sausio 1 d. Todėl pagrindo gyventojams nerimauti nėra.

Ar gyventojai gali tikėtis atgauti visą savo indėlį bei pajų tose kredito unijose, kurios Lietuvos banko sprendimu buvo uždarytos?

Atsiskaitymo su bankrutavusios kredito unijos nariais ir kitais kreditoriais tvarka yra nustatyta Kredito unijų įstatyme. Be to, Indėlių ir investicijų draudimo įstatyme nustatyta, kad gyventojų ir juridinių asmenų indėliai apdraudžiami 100 procentų kartu su palūkanomis iki 100 000 eurų sumos. Taigi, indėlininkų teisių apsauga ir finansų sistemos stabilumas yra vienas iš valstybės ir Europos Sąjungos prioritetų.

Todėl, pagal įstatyme įtvirtintą tvarką, draudimo išmokos yra išmokamos per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos. Šis terminas gali būti papildomai pratęstas ne daugiau kaip 10 darbo dienų. Tuo tarpu dėl pajų grąžinimo yra kitokia situacija, nes pagal įstatymą pajininkų kreditoriniai reikalavimai tenkinami ketvirtąja eile, tiktai kai yra atsiskaityta su darbuotojais, valstybės įmone „Indėlių ir investicijų draudimas“ bei sumokėti mokesčiai valstybei, jeigu lieka turto iš kurio galima patenkinti pajininkų reikalavimus. Tiesa, neseniai paskelbus nemokia vieną kredito uniją, kuri yra Lietuvos centrinės kredito unijos narė, Lietuvos centrinė kredito unija svarsto galimybę kompensuoti privalomus 100 litų pajus šios kredito unijos nariams.

Ar PKU nepatyrė nuostolių anksčiau laiko nei numatyta sutartyje pardavusi Graikijos vertybinius popierius?

Tikriausiai jau ne pirmą kartą sakau, bet noriu dar kartą pakartoti, kad Palangos kredito unija nepardavė jokių Graikijos vertybinių popierių ir esant žemoms kainoms rinkoje, jų neketina parduoti iki sutartyse numatyto išpirkimo termino pabaigos.

Kitas dalykas yra tas, kad investuoti į Graikijos vertybinius popierius nusprendė buvę vadovai 2011 metais, kai neįvertinę labai aukštos rizikos ir Lietuvos centrinės kredito unijos rekomendacijų susilaikyti nuo tokių investicijų, pernelyg susižavėjo aukštu šių popierių pelningumu.

Deja, kaip žinome, burbulas sprogo 2012 metais, kai Graikijos vyriausybė ir parlamentas neturėdami pinigų atsisakė išpirkti vertybinius popierius suėjus numatytam išpirkimo terminui ir, suderinus su didžiaisiais kreditoriais (Prancūzijos ir Vokietijos bankais bei investiciniais fondais), nusprendė anksčiau išleistus vertybinius popierius pakeisti naujais ilgalaikiais mažesnės vertės vertybiniais popieriais.

Dėl to, vietoje turėtų 3,3 mln. litų investicijų 2011 metų pabaigoje, 2012 metais Palangos kredito unija gavo naujų Graikijos vertybinių popierių ir dalį trumpalaikių Europos finansinio stabilumo fondo obligacijų, kurias sėkmingai ir pelningai pardavusi kredito unija uždirbo apie 800 tūkst. Lt. Pagal verslo apskaitos standartus ir kredito įstaigoms taikomus reikalavimus, vertybiniai popieriai (kaip ir kitas turtas) turi būti apskaitomi grynąja arba rinkos verte, todėl nepaisant to, kad naujųjų gautų Graikijos vertybinių popierių nominali vertė yra panaši kaip ir senųjų, tačiau jų dabartinė rinkos vertė yra dvigubai ar net trigubai mažesnė nei nominali ir sudaro tik 1,6 mln. litų. Todėl, dėl buvusių vadovų klaidų kredito unija iš tikrųjų patyrė nuostolių, bet tai neturi nieko bendro su vertybinių popierių pardavimu.

Kokias tendencijas kurorto versle pastebite kaip PKU vadovas?

Kurorto versle pastebiu teigiamas tendencijas, ir patys kurorto verslininkai po vasaros sezono mažiau skundžiasi nei ankstesniais metais. Poilsiautojų tiek vasarą, tiek per kitas metų šventes ar privačius renginius atvyksta nemažai, jie laisviau naudojais paslaugomis, todėl ir verslininkai uždirba daugiau, jaučiasi tvirčiau ir ryžtasi pradėti naujus nekilnojamojo turto plėtros projektus tiek Palangoje, tiek Šventojoje.

 

Atsigauna nekilnojamojo turto rinka, daugėja pardavimų, todėl statomi nauji daugiabučiai namai, kotedžai ar komercinės paskirties pastatai. Taip pat drąsiau į kurortą žengia smulkus ir vidutinis verslas, atsidaro naujos kavinės bei vyninės. Tiesa, plėtros tempai dar nėra dideli, tačiau situacija pastebimai geresnė nei ankstesniais metais.

Ar susilaukėte kokių nors pastabų pernai dėl PKU veiklos ir Lietuvos Centrinės kredito unijos (LCKU)? Kokius reikalavimus ji kelia šalies kredito unijoms?

Veiklos ataskaitas Lietuvos bankui ir Lietuvos centrinei kredito unijai teikiame kiekvieną mėnesį, esame atidžiai prižiūrimi, tačiau dirbame pagal suderintus planus ir juos sėkmingai įgyvendiname. O kai neblogai sekasi, sulaukiame paraginimų dirbti dar geriau (šypsosi). Todėl šiais metais iš tikrųjų planuojame dirbti dar geriau, planuojame stiprinti darbuotojų komandą ir iki metų pabaigos tikimės dar labiau pagerinti paskolų portfelio kokybę bei pasiekti dar geresnių rezultatų.

Kokių akcijų PKU indėlininkai gali tikėtis šiais metais? Kas galėtų padidinti vietos unijų patrauklumą?

Šiais metais planuojame skelbti tradicines Velykines ir Kalėdines indėlių akcijas. Kaip ir anksčiau, mokėsime tam tikras palūkanų premijas indėlius pratęsiantiems nariams bei stambesnius indėlius patikintiems nariams. Be to, tikimės didesnio susidomėjimo pernai sukurtam naujam „lojalaus nario“ indėlio produktui, kuomet didesnius pajinius įnašus turintiems indėlininkams siūlysime kur kas aukštesnes indėlių palūkanas.

 

Tokiu būdu norime paskatinti didesnį bendruomenės įsitraukimą į kredito unijos veiklą ir tam pasiūlyti motyvacines priemones. Taip pat būsime labiau pastebimi miesto bendruomenės veikloje, prisidėsime prie gyventojams naudingų socialinių akcijų, ieškosime įmonėms ir gyventojams tinkamų finansavimo sprendimų. Planuojame ir didesnių paskolų teikimą, paskolas sindikuojant kartu su Lietuvos centrine kredito unija.

Kaip pakomentuotume buvusio PKU administracijos direktoriaus pavaduotojo, PKU steigėjo E. Petrausko teiginius, kad PKU buvo „užgrobta“? Kad PKU finansiniai rodikliai prastėja?

Apie finansinius rodiklius jau kalbėjome, jie nėra ir negali būti labai geri, kol nebus išieškoti paveldėti blogi paskolų sandoriai. O apie kitus teiginius irgi jau ne kartą buvo kalbėta, todėl nereikia prisidėti prie, ko gero, sąmoningų bandymų eskaluoti tas pačias temas. Galiu tiktai priminti, kad Lietuvos centrinė kredito unija atliko gelbėjimo misiją ir iš to negavo finansinės ar kitokios naudos. LCKU pati skyrė 6,5 mln. Lt paramos lėšų sumą kapitalui stiprinti ir prie kapitalo stiprinimo prisidės ateityje. Be to, Lietuvos centrinė kredito unija teikia ir kitokią nemokamą pagalbą, konsultuoja, skiria žmogiškųjų resursų. Todėl kalbėti apie sąmokslo teorijas mažų mažiausiai būtų neatsakinga.

Kiek teko bendrauti su Palangos miesto valdžios atstovais ar kitais lyderiais, visi situaciją puikiai supranta, buvusį Palangos kredito unijos vadovą gerai pažįsta ir į panašaus pobūdžio spekuliacijas nekreipia dėmesio.

Taip pat ir kitus buvusio vadovo teiginius reikėtų vertinti kritiškai. Pavyzdžiui, giriamasi dar neįsiteisėjusiu teismo sprendimu dėl jo atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, kurį mes laikome visiškai nepagrįstu ir esame apskundę aukštesnės instancijos teismui. Kadangi byloje yra surinkta pakankamai įrodymų, tikimės kad aukštesnės instancijos teismo sprendimas bus visiškai kitoks.

Ar PKU siekia iš jo išieškoti per teismą galimai patirtus nuostolius? Kokie jie?

Taip, Palangos kredito unija baudžiamojoje byloje yra pateikusi civilinį ieškinį 6,5 mln. Lt sumai ir laukia teismo sprendimo. Kita vertus, jeigu atsakovas būtų suinteresuotas bendradarbiauti ir ieškoti abiems šalims tinkamų sprendimų, galbūt būtų įmanoma ir taikaus susitarimo galimybė.

Kodėl verta tapti PKU nariu?

Kredito unijos nariais tapusiems ir 200 litų vertės pajų įsigijusiems asmenims suteikiama teisė naudotis visomis kredito unijos paslaugomis: taupyti ir gauti patrauklias palūkanas, naudotis mokėjimo kortelėmis, naudotis internetinės bankininkystės sistema ir nemokamai atsiskaityti už komunalinius patarnavimus, kreiptis dėl paskolų, gauti kitas paslaugas patraukliomis sąlygomis ir prisidėti prie finansinės bendruomenės plėtros.

Ko palinkėtumėte PKU nariams, visiems palangiškiams šiais metais?

Visiems linkiu gražių svajonių, naujų, įdomių ir originalių verslo idėjų, gerų, ramių ir pelningų metų!

 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Pranešame, kad 2023 m. balandžio 21 d. 15.15 val. Palangos kredito unijos patalpose, adresu Ganyklų g. 6, Palanga, šaukiamas eilinis visuotinis Palangos kredito unijos narių susirinkimas.


Buvusio Palangos kredito unijos vadovo Evaldo Petrausko vadovaujama Kredito unijų narių asociacija (KUNA) kreipėsi į Lietuvos prezidentą, Vyriausybę, Seimą reikalaudama nutraukti ekstremalią situaciją – karantiną – šalyje ir taip baigti, anot KUNA, ir Lietuvos respublikos piliečių konstitucinių teisių pažeidinėjimą. Nei prezidentas, nei Seimas, nei Sveikatos ir Vidaus...


2016-ųjų kovo 21-ąją įvyko Palangos kredito unijos visuotinis narių susirinkimas. Į susirinkimą užsiregistravo 192 unijos nariai. Retai kada unijų susirinkimuose balsuoja tiek daug unijos narių. Trečią kartą iš eilės per paskutinius dvejus metus susirinkimo pirmininku išrinko šių eilučių autorių Evaldą Petrauską. Į pirmininkus buvo pasiūlytas ir Centrinės unijos...


Klaipėdos apygardos prokuratūrai nusprendus nutraukti ikiteisminį tyrimą prieš buvusį Palangos kredito unijos (PKU) Valdybos pirmininką Vytenį Tomkų ir Lietuvos centrinės kreito unijos (LCKU) administracijos vadovą Fortunatą Dirginčių, buvęs PKU faktinis vadovas Evaldas Petrauskas, o dabar Kredito unijų narių gynimo asociacijos valdybos pirmininkas, nenuleido rankų: jis tikisi, kad...


Buvęs Palangos kredito unijos (PKU) faktiškas vadovas Evaldas Petrauskas, neseniai įsteigtos kredito unijų narių asociacijos pirmininkas, kreipėsi į Lietuvos banko Priežiūros departamentą dėl, jo nuomone, ydingos praktikos Palangos KU – dalies išduotos paskolos pajaus panaudojimui.


Kai Lietuvos bankas (LB) per praėjusius metus gerokai papurtė ne vieną kredito įstaigą, Palangos kredito unijos (PKU) valdybos pirmininkas Vytenis Tomkus pripažįsta, kad ir PKU teko dirbti pagal sugriežtintus LB reikalavimus, bet jų vykdymas yra garantas indėlininkams, kad PKU dirba skaidriai, efektyviai ir racionaliai. Net Lietuvos bankui žvelgiant pro padidinimo stiklą, PKU valdybos...


Artėjant gražiausioms metų šventėms Palangos kredito unija kviečia gyventojus pasinaudoti specialia paskolų akcija „Neribokite savo norų!“. Akcijos metu Palangos kredito unijoje bus taikomos draugiškos palūkanos vartojimo paskoloms (nuo 8 iki 10 proc. metinių palūkanų).


Skaitau Palangos kredito unijos valdybos pirmininko Vytenio Tomkaus pamąstymus praėjusiame „Palangos tilto“ numeryje, straipsnyje „Palangos kredito unija augs ir šiais metais“, ir man jie sukelia šypseną.


Lietuvos kredito unijoms pastaruoju metu dėmesio nestinga. Sparčiai joms augant, Lietuvos bankas priėmė kredito unijų priežiūros ir veiklos sugriežtinimo priemones. Tačiau į jas Palangos kredito unijos (PKU) valdybos pirmininkas Vytenis Tomkus linkęs žiūrėti optimistiškai: „Galima ir pasidžiaugti, kad eilę metų besikaupusios problemos pagaliau buvo pradėtos spręsti, kredito unija...


  Teisėsaugininkams sulaikius Palangos kredito unijos administracijos vadovo pavaduotoją Evaldą Petrauską ir vieną iš jos pajininkų, tarp miestelėnų kilusi sumaištis pamažu rimsta. „Darbas grįžta į vėžes. Pirmadienį visuotinio Palangos kredito unijos susirinkimo metu buvo išrinkta naujoji stebėtojų taryba, valdyba, paskolų komitetas, buvo paskirti šių...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius