Dar vienas antausis buvusiai darželio-lopšelio „Gintarėlis“ direktorei Ilonai Milkontei iš aukštesnės instancijos teismo: atleista teisėtai

Linas JEGELEVIČIUS, 2020-11-04
Peržiūrėta
2023
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Dar vienas antausis buvusiai darželio-lopšelio „Gintarėlis“ direktorei Ilonai Milkontei iš aukštesnės instancijos teismo: atleista teisėtai

Su atleidimu iš darželio-lopšelio „Gintarėlis“ direktorės pareigų nesusitaikstanti buvusi jo direktorė Ilona Milkontė, kurios interesus teisme atstovavo buvęs Palangos miesto Tarybos narys, advokatas Aleksandras Jokūbauskas, blogos žinios sulaukė ir iš Klaipėdos apygardos teismo (KAT).
Spalio 22 d. jis paskelbė nutartį, kuria Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Ilonos Milkontės apeliacinį skundą dėl Plungės apylinkės teismo 2020 m. liepos 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Palangos miesto savivaldybės tarybos ieškinį atsakovei Ilonai Milkontei dėl jos tariamai neteisėto atleidimo ir išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo. KAT atmetė I. Milkontės skundą, pažymėdamas, kad byloje nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles. KAT nutartis yra neskundžiama.
„Vien ta aplinkybė, jog teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, padarė kitokias išvadas, nei tikėjosi apeliantė, savaime nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad teismo sprendimas būtų priimtas neįvertinus byloje surinktų įrodymų, kurie turi įtakos priimant sprendimą, visumos,“ – pabrėžė KAT teisėjai.
Anot jų, apeliaciniame skunde nenurodyta jokių objektyvių argumentų, kurie būtų pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl, atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje, nurodė KAT teisėjai.
Apeliaciniu skundu atsakovė (apeliantė) Ilona Milkontė prašė Klaipėdos apygardos teismo (KAT) panaikinti Plungės apylinkės teismo 2020 m. liepos 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, o priešieškinį patenkinti arba grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
I. Milkontė argumentavo, jog pirmosios instancijos teismas sprendimą motyvavo tik ieškovės proceso metu išsakytais teiginiais, bet visiškai nenagrinėjo bei nepasisakė dėl atsakovės nurodytų faktinių ir teisinių argumentų, sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, neparemtas byloje esančių faktinių duomenų visuma, todėl naikintinas.
Apskųsdama žemesnės teisminės instancijos nutartį, I. Milkontė, be kita ko, nurodė, kad pirmosios instancijos teismui ji pateikė du vaizdo ir du garso įrašus, kuriuose fiksuota Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. posėdyje 11-ojo klausimo svarstymo eiga.
Anot jos, pirmosios instancijos teismas neužtikrino, kad garso ir vaizdo įrašai būtų ištirti teismo posėdyje, o atsakovei būtų suteikta galimybė duoti paaiškinimus, daryti pareiškimus, atkreipti teismo dėmesį į bet kurias garso ir vaizdo įrašuose pastebėtas ar išgirstas aplinkybes, t. y. pažeisti CPK 220 straipsnio reikalavimai. Be to, pirmosios instancijos teisme, anot I. Milkontės, nebuvo ištirta Darbo ginčų komisijos pateikta darbo ginčo medžiaga bei posėdžių garso įrašai.
I.Milkontė nurodė Klaipėdos apygardos teismui, kad ji nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl darbo ginčo esmės, teigė, kad jos padarytos remiantis tik ieškovės paaiškinimais. Ji argumentavo, jog šio ginčo pradžia yra švietimo įstaigų vadovų 2018 metų veiklos vertinimas, kurio metu atsakovės, vienintelės iš penkiolikos Palangos švietimo įstaigų vadovų, veikla įvertinta patenkinamai ir jai nepaskirta pareiginės algos kintamoji dalis.
I. Milkontė nurodė, kad 2019 m. birželio 26 d. atsakovė („Gintarėlis“- aut.) inicijavo darbo ginčą ir tai sukėlė įtampą tarp jos, mero, kitų Palangos miesto savivaldybės vadovų.
„Palangos tiltas“ primena, kad liepos 7 dieną, Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų teisėja Diana Vercinskė padėjo tašką buvusios lopšelio-darželio "Gintarėlis" direktorės Ilonos Milkontės istorijoje. Teismas nusprendė, kad I. Milkontė praėjusių metų pabaigoje buvo atleista teisėtai. Teismas taip pat nurodė, kad Darbo ginčų komisijos sprendimas dėl darbo ginčo pagal atsakovės I. Milkontės prašymą, kuriuo buvo panaikintas miesto Tarybos sprendimas dėl I. Milkontės atleidimo ir išmokų, susijusių su darbo santykiais išieškojimo, yra nepagrįstas.
Teisme ieškovės, miesto Tarybos, atstovė Narinė Danijelianc, paaiškino, kad atsakovė I. Milkontė pateikė prašymą atleisti ją iš darbo, pati nurodė atleidimo iš darbo datą. Toks jos prašymas buvo įtrauktas į artimiausio (2019 metų spalio 27-osios) Tarybos posėdžio darbotvarkę, buvo parengtas sprendimo projektas dėl I. Milkontės prašymo atleisti iš darbo tenkinimo.
Savivaldybės atstovė teisme pažymėjo, kad I. Milkontė savo teise atšaukti prašymą ją atleisti per tris dienas nuo prašymo pateikimo, nepasinaudojo, o vėlesnis prašymo atšaukimas buvo galimas tik darbdaviui, tai yra Tarybai, sutikus. N. Danijelianc taip pat teisme pabrėžė, kad I. Milkontė daug metų dirbo vadovaujamą darbą, ne kartą yra priėmusi sprendimus dėl darbo teisinių santykių, todėl žinojo darbuotojo teises.
I.Milkontė teisme aiškino, kad prašymą atleisti ją iš darbo „Gintarėlyje“ parašė patyrusi psichologinę įtampą dėl jos vertinimo bei nuolat, anot jos, jos atžvilgiu miesto mero priimamus nepalankius sprendimus.Ji nurodė, kad dėl patirto streso turėjo nedarbingumą, kurio metu kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl galimo nusikaltimo – jai buvo suteiktas pranešėjo statusas.
Nuo 2019 metų pradžios įsigaliojusiu įstatymu nustatoma, kad pranešėju gali būti pripažįstamas tas asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria yra susijęs tarnybos, darbo ar sutartiniais santykiais. Pranešėjo statusą asmeniui suteikia speciali Generalinės prokuratūros sudaryta komisija.
Gavusi pranešėjos statusą, I. Milkontė apsisprendė atšaukti prašymą ją atleisti iš direktorės pareigų ir siūlė teismus pasiekusį jos atleidimą baigti taikos sutartimi. Pagal I. Milkontės siūlymą, I. Milkontė atsisako reikalavimo priteisti jai vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos, t.y. 2019-09-27 iki grąžinimo į darbą dienos, o Palangos miesto savivaldybės taryba artimiausiame savo posėdyje po taikos sutarties patvirtinimo Klaipėdos darbo ginčų komisijoje panaikina 2019-09-27 posėdyje priimtą sprendimą Nr. T2-197 ir grąžina I. Milkontę į darbą Palangos lopšelio - darželio „Gintarėlis“ direktoriaus pareigose.
Klaipėdos darbo ginčų komisija (DGK) 2019 m. gruodžio 16 d. sprendimu buvo nusprendusi, kad I. Milkontės atleidimas iš Palangos miesto vaikų lopšelio - darželio "Gintarėlis" direktorės pareigų yra neteisėtas ir kad jai iš darbdavio turi būti priteista 11 813,06 eurų išeitinė kompensacija bei kompensacija už priverstinę pravaikštą nuo 2019-09-27 iki 2019-12-17 datos, o taip pat priteista po 1795,94 eurų VDU už kiekvieną priverstinės pravaikštos mėnesį laikotarpiu nuo 2019-12-17, bet ne ilgiau kaip vienerius metus laiko iki kol įsiteisės Klaipėdos DGK sprendimas.
Palangos miesto savivaldybės Taryba šį Klaipėdos DGK sprendimą apskundė teismui, todėl jis įsiteisėti negalėjo. Savivaldybė nesutiko su tokiomis I. Milkontės sąlygomis.
Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų teisėja Diana Vercinskė pasisakė, kad I. Milkontės argumentai, kad prieš ją buvo naudojamas psichologinis spaudimas – taip pat ir iš miesto mero pusės – „nesudaro pagrindo juos laikyti realiais ir pagrįstais“. Teisėja D. Vercinskė nurodė, kad I. Milkontė turėjo „pakankamą terminą“ ir „galimybę“ prašymą atleisti ją iš darbo atšaukti įstatymo numatytais terminais.
Teisėja pažymėjo, kad I. Milkontės siūlymas taikiai baigti darbo ginčą ją grąžinant į direktorės pareigas „Gintarėlyje“ po to, kai ji jau buvo gavusi pranešėjos statusą, buvo „netinkamas“ teisės atšaukti prašymą atleisti iš darbo panaudojimu.
Iš teismui pateiktų šalių garso ir audio įrašų teismas nenustatė, kad I. Milkontės teisė pasisakyti Tarybos posėdyje būtų buvusi pažeista.
Teismo sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui. Būtent tai ir padarė I. Milkontė.
Beje, I.Milkontės interesus Palangos teisme atstovavo buvęs Palangos miesto Tarybos narys, advokatas Aleksandras Jokūbauskas. Gegužę Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad jis pažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą atstovauti (20 straipsnio 1 dalis).
Šiame teisės akte buvo nurodyta, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje jis paskutinius metus dirbo.
Tiriant nustatyta, kad, nepraėjus metams po to, kai A. Jokūbauskas nustojo eiti Palangos miesto savivaldybės tarybos nario pareigas, jis šios savivaldybės taryboje atstovavo fiziniam asmeniui, tai yra Ilonai Milkontei, kaip advokatas pasirašydamas minėtojo asmens pasiūlymą darbo ginčo byloje.
Šiame teisės akte buvo nurodyta, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje jis paskutinius metus dirbo.
Tyrimas buvo atliktas Palangos miesto savivaldybės administracijos atsiųsto pranešimo pagrindu. A. Jokūbauskas žadėjo skųsti tokį VTEK sprendimą.

 

Jūsų komentaras:

Košnaras 2020-11-06 22:03 (IP: 172.69.190.63)
Dievas yra !!! ir lazda atsisuko antru galu! Kiek žmonių perėjo į kitas įstaigas nebegalėję pakęsti jos vadovavimo ?????????

Valytoja 2020-11-06 17:29 (IP: 172.69.190.63)
Kiek žmonių yra išėjusių į šio darželio.kai jam.vadovavo ši ponia ? kiek žmonių.susigadino gyvenimų ir nervų ?

Taip pat skaitykite

Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ „Žiogelių“ grupės vaikai su jų mokytoja Jūrate Mikalajūnaite dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamame projekte „Sveikata visus metus 2023“. 


Rengiamas Palangos lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" techninis rekonstrukcijos projektas.


Palangos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ bendruomenei 2023 m. spalio 9 d. už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą mokyklos aplinkosauginio vaidmens stiprinimą 10 kartą įteiktas Tarptautinis Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatas ir Žalioji vėliava.


Rugsėjo 18–22 dienomis visa lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ bendruomenė dalyvavo jau tradicija tapusioje iniciatyvoje ,,Europos judumo savaitė“.


Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vaikai tęsdami kiekvienų metų tradiciją rugsėjo 6-8 dienomis minėjo Baltijos jūros dieną, aptardami savo grupėse Baltijos jūros taršos pavojų, gyvūnijos ir augmenijos išsaugojimo svarbą. 


Trečiadienį, rugsėjo 22 d., policijos bičiulis Amsis, tarnybinis šuo Soli ir Palangos policijos pareigūnai aplankė lopšelio-darželio „Gintarėlis“ auklėtinius.  


Su atleidimu iš darželio-lopšelio „Gintarėlis“ direktorės pareigų nesusitaikstanti buvusi jo direktorė Ilona Milkontė, kurios interesus teisme atstovavo buvęs Palangos miesto Tarybos narys, advokatas Aleksandras Jokūbauskas, blogos žinios sulaukė ir iš Klaipėdos apygardos teismo (KAT). Spalio 22 d. jis paskelbė nutartį, kuria Klaipėdos apygardos teismo...


Antradienį, liepos 7 dieną, Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų teisėja Diana Vercinskė padėjo tašką buvusios lopšelio-darželio "Gintarėlis" direktorės Ilonos Milkontės istorijoje. Teismas nusprendė, kad I. Milkontė praėjusių metų pabaigoje buvo atleista teisėtai. Teismas taip pat nurodė, kad Darbo ginčų komisijos sprendimas dėl darbo ginčo pagal atsakovės I....


Praėjusių metų pabaigoje iš lopšelio-darželio "Gintarėlis" direktorės pareigų miesto Tarybos atleista Ilona Milkontė bylinėjasi su miesto Taryba ir prašo teismo priteisti iš Palangos lopšelio - darželio "Gintarėlis", atstovaujamo Palangos miesto savivaldybės tarybos, 9151,56 eurų vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos...


Apskundęs Palangos miesto apylinkės teismo nutartį, kuria buvo pripažinta, kad miesto savivaldybė jį teisėtai atleido iš UAB „Palangos šilumos tinklai“ direktoriaus pareigų, Rimantas Gliožeris, buvęs direktorius, liko it musę kandęs ir Klaipėdos apygardos teisme.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius