Dėl detaliojo plano sprendinių – teiginiai Savivaldybėje esant „elito“

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2013-02-07
Peržiūrėta
1999
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas V. Danta buvo įsuktas į A. Jokūbausko sukeltą audros sūkurį.
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas V. Danta buvo įsuktas į A. Jokūbausko sukeltą audros sūkurį.

Vakar vykusiame neeiliniame Palangos miesto savivaldybės posėdyje, sušauktame dėl sausio 31-ąją opozicijos iniciatyva išbrauktų Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus rengtų sprendimų projektų svarstymo, opozicijai priklausantis Tarybos narys Aleksandras Jokūbauskas viešai metė kaltinimus, neva Savivaldybėje esama „elito“, o kiti Tarybos nariai turi balsuoti už sprendimus, apie kuriuos neturi išsamios informacijos.

Užkliuvo detalusis planas
Neeilinis Tarybos posėdis prasidėjo itin sutelktai ir darbingai: dėl pirmųjų septynių klausimų – tarp jų buvo ir pagrindinis, dėl kurio politikams teko susirinkti savaitei praėjus po sausio 31-osios posėdžio – „Dėl Šventosios jūrų uosto detaliojo plano patvirtinimo“, – Tarybos nariai apsisprendė ir balsavo tiesiog rekordiniais tempais.
Įstrigta buvo ties aštuntuoju klausimu „Dėl žemės sklypo Aitvarų g. 3 detaliojo plano patvirtinimo“.
Sprendimo projektą pristatęs Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Vidmantas Danta, kaip įprasta, perskaitė pagrindinę sprendimo projekto formuluotę, kurioje – trys punktai: patvirtinti sklypo detalųjį planą, nustatyti minėtojo žemės sklypo naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos – ir pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatant vieno ar dviejų butų gyvenamojo pastato ir jo priklausinių statybą, atitinkamai pripažįstant netekus galios Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinius, kiek tai susiję su sklypu Aitvarų g. 3.
Klausimų pranešėjui turėjo Tarybos narys A. Jokūbauskas. Jis teiravosi, kaip čia atsitikę, kad, anot jo, šalia „Gabijos“ esančioje jautrioje teritorijoje, kurios tipas nenumato gyvenamosios statybos, leidžiama statyti būtent gyvenamąjį namą. Atsakyta, jog kaip tik detaliuoju planu ir keičiamas žemės sklypo naudojimo būdas bei pobūdis.
Antrasis klausimas – kokiu būdu šis sprendimas gimęs ir kodėl leista keisti galiojančius Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinius? Su Tarybos narių pagalba V. Danta atsakė, jog Taryba leido rengti detalųjį planą, prieš tai pritarusi jo koncepcijai, kur buvo numatyta gyvenamoji statyba, tad sprendimas esąs teisiškai aprobuotas.

Savivaldybėje atsirado „elitas“
Architektūros ir teritorijų planvimo skyriaus vedėjo pavaduotojo atsakymai A. Jokūbausko neįtikino. Pasak politiko, V. Danta atsakęs bendromis frazėmis: „koncepcija“, „aprobuotas“. O Tarybos nariai esą vėl turi balsuoti nieko nežinodami.
„Pas mus Palangos savivaldybėje yra elitas. Aš dėl jo džiaugiuosi ir tiesiogine, ir perkeltine prasme. Džiaugiuosi už merą, kuris antradienį atsiėmė garbingą apdovanojimą. Kiek kitaip „džiaugiuosi“, kad tą pačią dieną, kaip rašė vienas Savivaldybės metraštininkas, iš jos buvo išrauta ilgai bujojusi piktžolė. Dar vienas „superinis“ elitas – Statybos ir miesto ūkio komitetas“, – pratrūko A. Jokūbauskas.
Pasak politiko, kai bus skaitomas šio komiteto verdiktas svarstomu klausimu, paaiškės, jog „pritarta vienbalsiai“. Tačiau, anot A. Jokūbausko, taip nebuvę – komitetas net keturis kartus svarstęs teikiamą detalųjį planą.
„Lapkričio 19 dieną buvo nuspręsta atidėti klausimo svarstymą ir paprašyta pateikti gretimų sklypų planus bei gatvių brėžinius. Lapkričio pabaigoje komiteto nariai važiavo apsižiūrėti vietoje. Gruodžio 3-ąją posėdyje Dainius Želvys kalbėjo, jog nuvykus į vietą paaiškėjo, kad toks įvažiavimas į sklypą, kokį siūlė detaliojo plano rengėjai, negalimas, nes tektų kirsti medžius ir naikinti elektros dėžę. O jau sausio 14-ąją jokių neaiškumų neliko nei dėl gatvių, nei dėl kitų klausimų, ir vienbalsiai balsuota už detaliojo plano patvirtinimą. Kodėl? Tarybos nariai turi teisę žinoti visas svarstomo klausimo aplinkybes. Reikėtų daryti komitetų posėdžių garso įrašus, kaip aš jau seniai siūliau, kad mes gautume pilną ir objektyvią medžiagą svarstomais klausimais. Iki šiol to nėra. Dabar vyksta cirkas, o aš tokiuose cirkuose nedalyvausiu“, – emocingai bylojo teisininkas.

Apsižodžiavo su miesto vadovais
Palangos vicemerui Sauliui Simei priminus, jog politikas savo kalba viršijęs tarybos reglamente numatytąjį laiko limitą, sausio 31-ąją mūru už reglamento punktų laikymąsi stojęs A. Jokūbauskas užsipuolė vicemerą.
„Sime, kur jūs skubat? Gal boksuotis?“ – itin nepagarbiai replikavo kalbėjusysis.
Po šios replikos kurorto meras Šarūnas Vaitkus, kurį prieš tai A. Jokūbauskas irgi spėjo užkabinti, paprašė politiko neįžeidinėti kolegų ir užsiminė, kad dėl jo elgesio bus kreiptasi į Etikos komisiją.
Įsibėgėjęs politikas nebegalėjo sustoti.
„Tikrai teiksiu siūlymus keisti reglamentą, kad ir Tarybos nariai, ir visuomenė žinotų viską. Ar žinote, kas šio sklypo savininkai? Du broliai ponai Jankauskai. Gal tai ir nieko, tačiau peno pamąstymams suteikia“, – tęsė A. Jokūbauskas.
Beje, sprendimo projekte nurodyta, jog planavimo organizatorius – IĮ „Du broliai“, tad didelės paslapties politikas neatskleidė.
Vicemeras savo ruožtu sakė, jog A. Jokūbausko pyktis jam atrodo keistas: juk jeigu komiteto nariai net keturis kartus svarstė klausimą, vadinasi, jie iki galo viską išsiaiškino. Ir neišlaikė nepareplikavęs, jog politikui derėtų susilaikyti nuo asmeniškumų ir nėra ko pykti, jeigu A. Jokūbauskas pralaimėjo bylą dėl eismo ribojimo Senojo turgaus gatvėje.

Pažeidimų nėra
Tarybos narys Mindaugas Skritulskas pamėgino vėsinti aistras.
„Tarybos nariai galėtų priekaištauti, jeigu būtų pažeistos procedūros, įstatymai ar kiti teisės aktai. Aleksandro Jokūbausko kalba labai emocinga, tačiau jokių pažeidimų jis neįvardijo. Mes negalime balsuoti prieš detaliojo plano patvirtinimą vien todėl, kad kažkam nepatinka ponai Jankauskai. Jeigu taip padarytume, patektume į teismą. Skaitykite Teritorijų planavimo įstatymą, kuriame aiškiai nurodoma, jog detaliuoju planu galima keisti žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį. Jūs – teisininkas, manau, kad visa tai žinote ir dabar sąmoningai klaidinate visus. Ar yra pažeista nors viena nuostata? Ne, šį planą suderino visos derinančios institucijos. Komiteto nariai surengė išvažiuojamąjį posėdį, nes patys norėjo įsitikinti, ar nebus žalojama gamta. Tai – pliusas. O visos čia išsakytos emocijos skamba keistokai, ir esu įsitikinęs, jog neverta žiūrėti, kam priklauso žemės sklypas, jeigu procedūros atliktos laikantis teisės aktų“, – dėstė M. Skritulskas.
„Gerbiamas Aleksandras – teisininkas, nors žiūrint, kokia destrukcija jis užsiima, man kartais dėl to kyla abejonių, – mestelėjo akmenuką į A. Jokūbausko daržą meras Š. Vaitkus. – Pats minėjote, kad klausimas svarstytas nuo lapkričio mėnesio. Turite visus komiteto posėdžio protokolus. Dabar sakote, jog posėdžius reikia filmuoti. Keista, kodėl visi šie klausimai jums anksčiau nekilo. O dabar yra gautos visų derinančių institucijų teigiamos išvados, ir jeigu mes nepatvirtinsime šio detaliojo plano, tvirtins kitos institucijos“, – sakė meras, pridūręs, jog medžiagą kiekvienu svarstomu klausimu visada galima gauti, reikia tik ateiti ir pasiimti.
Keturiems tarybos nariams susilaikius, balsų dauguma detalusis planas patvirtintas.

Jūsų komentaras:

O.. 2013-02-08 07:41 (IP: 86.100.60.112)
-tarsi "karštos bulvės" mėtymas ,-viens nuo kito.... O gal kai kas be "pachmėlkos"?...

Taip pat skaitykite
Savaitgalį Palangoje vykęs, jau tradiciniu tapęs, labdaros renginys „Vilties žvaigždė“ subūrė pajūrio elito atstovus.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


Savivaldybė antradienį, spalio 26 d., pranešė, kad mirė buvęs Palangos miesto savivaldybės tarybos narys Vincas Nesteckis. „Savivaldybė reiškia nuoširdžią užuojautą jo šeimai ir artimiesiems. Sunkią netekties valandą telydi jus paguoda ir dvasios stiprybė,"  sako Palangos miesto savivaldybė.


Paskelbti konkursai į karjeros valstybės tarnautojų Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto ir savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus (vyresniojo patarėjo) pareigas.


Gegužės 8 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vienbalsiai nusprendė, kad atstovaudamas fiziniam asmeniui savivaldybės taryboje, buvęs Palangos miesto savivaldybės tarybos narys A. Jokūbauskas pažeidė įstatymą - iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą atstovauti (20 straipsnio 1 dalis).  


Vakar vykusiame neeiliniame Palangos miesto savivaldybės posėdyje, sušauktame dėl sausio 31-ąją opozicijos iniciatyva išbrauktų Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus rengtų sprendimų projektų svarstymo, opozicijai priklausantis Tarybos narys Aleksandras Jokūbauskas viešai metė kaltinimus, neva Savivaldybėje esama „elito“, o kiti Tarybos nariai turi...


Beveik įpusėjus miesto savivaldybės Tarybos kadencijai, politikai gali pasididžiuoti skirtingu įdirbiu ir „kraičiu“. Bet kalbant apie Tarybos sprendimų projektų rengimą, vos keletas politikų tempė vežimą. Kaip, matyt, ir dera, sąrašo viršuje rikiuojasi abu Tarybos vadovai: meras Šarūnas Vaitkus ir vicemeras Saulius Simė, kurie iki 2012-ųjų metų galo Tarybai...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius