Jūros šauliai pagerbė bendražygius

Palangos tiltas, 2020-11-03
Peržiūrėta
1900
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Jūros šauliai pagerbė bendražygius

Palangos šauliai turi gražią, prasmingą tradiciją – Visų šventųjų dienos išvakarėse lanko Palangos kapinėse palaidotų šaulių, politinių kalinių, tremtinių kapavietes.
Palangos kapinėse po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo jau ilsisi 22 bendražygiai, daugelis dainavo Palangos šaulių vyrų chore. Šauliai pagerbė mirusius tylos minute, uždegė žvakeles, ant paminklų užrišo tautines juosteles.
Daugelis anapus išėjusiųjų gražiausius savo jaunystės metus praleido, kovodami už tėvynės laisvę, kentėjo Gulago lageriuose ar vargo tremtyje. Gulagai buvo svarbiausia politinių represijų priemonė Sovietų Sąjungoje. Palangos kapinėse palaidotas Vytautas Jurevičius, kovotojas už Lietuvos nepriklausomybę, apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu ir Vyčio kryžiaus ordino karininkų kryžiumi; tremtinys Petras Neverauskas ir kt. Išėję Anapilin kūrė istoriją, kuri verta pagarbos. Jų patirtis moko mus kantrybės, dvasios stiprumo, ragina eiti tiesos keliu.
Šauliai pagerbė ir pirmąjį Palangos garbės pilietį grafą Alfredą Tiškevičių.
Sakoma, kad žmogus gyvas tol, kol jis atsimenamas. Mes prisimename jus, buvę bendražygiai, liūdime dėl netekties ir prisimename jūsų gerus darbus!

Palangos jūros šaulių kuopos vadas Adolfas Sendrauskas

 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Mes, šauliai, jaučiame pareigą Visų šventųjų ir Vėlinių išvakarėse pagerbti žuvusius ir mirusiuosius.


Rugsėjo 13 d. pagal tradiciją Palangos šauliai vyko į Šiluvos atlaidus kartu su Klaipėdos miesto šauliais.


Prieš lapkričio pirmąją, pagal tradiciją, Palangos šauliai aplanko mirusių ir nužudytų patriotų  kapus bei paminklus. 


Palangos jūros šauliai, tęsdami tradiciją dalyvauti Šiluvos atlaiduose, savo pageidavimą pareiškė 3-iosios jūros šaulių rinktinės vadui atsargos majorui Rolandui Lukšui. Jis pasirūpino transportu, ačiū jam už tai. Į kelionę vykome kartu su Klaipėdos šaulių delegacija.


Palangos šauliai turi gražią, prasmingą tradiciją – Visų šventųjų dienos išvakarėse lanko Palangos kapinėse palaidotų šaulių, politinių kalinių, tremtinių kapavietes. Palangos kapinėse po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo jau ilsisi 22 bendražygiai, daugelis dainavo Palangos šaulių vyrų chore. Šauliai pagerbė mirusius tylos minute, uždegė...


Praėjusį šeštadienį Palangos jūros šauliai buvo pakviesti į Lietuvos žemaičių apygardos partizanų būties 65-ųjų metinių minėjimą. Minėjimo programoje šv. mišias už žuvusius Lietuvos kovotojus Šilalės rajono Laukuvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje aukojo du kunigai.


Jau tapo tradicija kiekvienais metais lapkričio 1-ąją jūros šauliams aplankyti Palangos kapines, kur po nepriklausomybės paskelbimo ilsisi jau 21 jų bendražygis.


Praėjusį savaitgalį Šilų-Girėnų miške Rietavo rajone buvo pagerbti žuvę partizanai ir pašventintas bunkeris, šiame minėjime dalyvavo ir Palangos atstovai – keletas Palangos 6-osios kuopos jūros šaulių ir tremtinių.


Žmogui dėmesio niekada nėra daug – praėjusį šeštadienį, gegužės 20 dieną, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Palangos skyrius jo su kaupu atseikėjo būreliui partijos veteranų ir bendražygių. Dosniai šilumos pažėrusią pavakarę konservatorių susibūrime Gelbėjimo stoties kavinėje padėkas iš TS-LKD Palangos skyriaus pirmininko ir...


Palangos šauliai Vėlinių dieną tradiciškai pagerbė už Lietuvos laisvę žuvusius partizanus, visus laisvės kovų dalyvius. Šauliai šiemet žygį pradėjo nuo paminklo Jonui Žemaičiui, prie kurio pirmiausia padėjo gėlių, uždegė žvakutes ir pagerbė generolo atminimą tylos minute.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius