Palangiškiai šauliai pagerbė V. Montvydo-Žemaičio atminimą

Palangos tiltas, 2018-08-30
Peržiūrėta
2425
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Palangiškiai šauliai pagerbė V. Montvydo-Žemaičio atminimą

Praėjusį šeštadienį Palangos jūros šauliai buvo pakviesti į Lietuvos žemaičių apygardos partizanų būties 65-ųjų metinių minėjimą. Minėjimo programoje šv. mišias už žuvusius Lietuvos kovotojus Šilalės rajono Laukuvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje aukojo du kunigai.
Į iškilmes buvo pakviesti Žemaitijos rajonų šauliai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, LR Krašto apsaugos ministerijos, savivaldybių atstovai, Lietuvos laisvės armijos karių ir rėmėjų sąjungos nariai, kiti garbūs svečiai.
Po mišių vėliavomis pasipuošusi gausi automobilių kolona nuvyko į Laukuvos seniūnijos Gatautiškės kaimą prie naujai pastatyto paminklinio akmens (prie kelio Laukuva-Varniai), skirto Žemaičių apygardos vadui pulkininkui Vladui Montvydui-Žemaičiui ir jo adjutantui Broniui Alūzai-Bedaliui žūties 65-mečiui atminti.
Paminklą atidengė V. Montvydo duktė Irena Montvydaitė-Giedraitienė ir Šilalės tremtinių pirmininkas Antanas Rašinskas. Paminklą pašventino Lietuvos laisvės armijos kapelionas Saulius Bytautas. Už žuvusiuosius, kurių atminimas pagerbtas tylos minute, nugriaudėjo trys ginklų salvės, sugiedotas Lietuvos himnas. Minėjimą pradėjo V. Montvydo-Žemaičio dukra Irena, kartu su ja dalyvavo ir kiti partizanų vado vaikai – dar viena dukra ir trys sūnūs. I. Montvydaitė-Giedraitienė plačiai nušvietė tėvo veiklą, priminė, kad jis ir jo adjutantas B. Alūza žuvo 1953 m. rugpjūčio 23 d. Data sutampa su Molotovo-Ribentropo pakto apgaulingos sutarties pasirašymo 1939 m. Maskvoje data.
Įsimintinas 1953 m. rugpjūčio 23-iosios vakaras. Žvejodamas žvejys Naujokas pastebėjo kūlgrinda dažnai praeinančius du partizanus. Apie tai buvo pranešta Varnių NKVD ir gausaus būrio stribų ir kariškių suruošta pasala. Partizanų kūnams atpažinti prie Varnių NKVD būstinės atvesti kaimynai nepastebėjo uniformose sušaudymo žymių, tik galvose buvo šautinės žaizdos. Prieita išvados, kad paskutines kulkas kovotojai pasiliko sau.
Penki mažamečiai vaikai liko gyvi. Juos augino giminės ir Žemaitijos kaimų valstiečiai, svetimomis pavardėmis leido į kaimo mokyklas. Jų motina buvo nuteista kalėti 25 metus lageriuose.
Prie paminklo kalbėjo ir dabartinis Žemaičių apygardos partizanų vadas Jonas Šidlauskas, Šilalės savivaldybės administracijos atstovai, tremtiniai, buvę ryšininkai. Priminė, kad Kūčių vakarą pavyzdingas V. Montvydo ūkis nuo raudonojo okupanto rankų virto pelenais.
Minėjimas prie paminklo truko daugiau kaip dvi valandas, buvo daug norinčių pasisakyti. O taip pat renginio ceremoniją, tarp sakomų kalbų, papuošė savo dainomis Palangos kultūros ir jaunimo centro vyrų „Jūros šaulių“ choras (vad. Rimgaudas Juozapavičius).
Pabaigoje 20 asmenų apdovanoti pulkininko Vlado Montvydo-Žemaičio atminimo kryžiumi, tarp visų – ir sūnus, palangiškis Algirdas Montvydas. Iškilmių dalyviai buvo vaišinami kareiviška koše.
Iš Laukuvos seniūnijos palangiškiai šauliai išvažiavo namo, kur šaulių vyrų choras, kartu su „Gubojos“ ansambliu, vakare ilgai dainavo prie jūros, kur buvo įžiebti šimtmečio laužai. Susirinko daug žmonių – atostogaujančių svečių ir palangiškių, kurie dainas palydėjo audringais plojimais.

Palangos jūros šaulių kuopos vadas Adolfas SENDRAUSKAS

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Prieš lapkričio pirmąją, pagal tradiciją, Palangos šauliai aplanko mirusių ir nužudytų patriotų  kapus bei paminklus. 


Palangos šauliai turi gražią, prasmingą tradiciją – Visų šventųjų dienos išvakarėse lanko Palangos kapinėse palaidotų šaulių, politinių kalinių, tremtinių kapavietes. Palangos kapinėse po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo jau ilsisi 22 bendražygiai, daugelis dainavo Palangos šaulių vyrų chore. Šauliai pagerbė mirusius tylos minute, uždegė...


Lapkričio 21 d. Palangoje viešėjo Lietuvos karininko, partizanų vado, rezistento, dimisijos brigados generolo, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko, partizanų ginkluotųjų pajėgų organizatoriaus ir pasipriešinimo vado, ketvirtojo Lietuvos prezidento, Palangos miesto garbės piliečio Jono Žemaičio-Vytauto dukterėčia, sesers Kotrynos dukra Aušra Marija...


Kovo 15-ąją – palangiškiai pagerbė Lietuvos partizanų ginkluotųjų pajėgų vado bei organizatoriaus, pasipriešinimo Lietuvos okupacijai koordinatoriaus, generolo Jono Žemaičio – Vytauto, 2009 m. kovo 11 d. Seimo deklaracija pripažinto Lietuvos valstybės vadovu, faktiškai vykdžiusio Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas TSRS okupacijos metais, atminimą.


Praėjusį šeštadienį Palangos jūros šauliai buvo pakviesti į Lietuvos žemaičių apygardos partizanų būties 65-ųjų metinių minėjimą. Minėjimo programoje šv. mišias už žuvusius Lietuvos kovotojus Šilalės rajono Laukuvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje aukojo du kunigai.


Praėjusį savaitgalį Šilų-Girėnų miške Rietavo rajone buvo pagerbti žuvę partizanai ir pašventintas bunkeris, šiame minėjime dalyvavo ir Palangos atstovai – keletas Palangos 6-osios kuopos jūros šaulių ir tremtinių.


Palangos šauliai savaitgalį Plateliuose kartu su atvykusiais iš visos Lietuvos minėjo Lietuvos karininko, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių legiono vado Jono Semaškos – Liepos 70-mečio žūties metines.


Praėjusį šeštadienį 15 Palangos jūros šaulių, tremtinių grupė kartu su šauliais iš Klaipėdos, Kretingos ir Skuodo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono kariais bei 50 jaunųjų šauliukų iš Klaipėdos regiono nuvyko į Kretingos rajoną, Kūlupėnų bažnyčią, kur buvo aukojamos Mišios 1965 metais žuvusio paskutiniojo...


Palangos šauliai Vėlinių dieną tradiciškai pagerbė už Lietuvos laisvę žuvusius partizanus, visus laisvės kovų dalyvius. Šauliai šiemet žygį pradėjo nuo paminklo Jonui Žemaičiui, prie kurio pirmiausia padėjo gėlių, uždegė žvakutes ir pagerbė generolo atminimą tylos minute.


Praėjusį šeštadienį Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos apskrities jūros šaulių 3-iosios rinktinės Palangos Šaulių 6-osios kuopos šauliai buvo pakviesti dalyvauti Telšių rajone, Varniuose vykusiose Lietuvos partizanų žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo – Žemaičio 60-ųjų žūties metinių minėjime ir paminklo jam atidengimo...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius