Palangos šauliai Plateliuose pagerbė Lietuvos laisvės armiją

Palangos tiltas, 2017-08-17
Peržiūrėta
1887
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

J. Semaškos karininko kryžiumi apdovanoti ir aštuoni Palangos šauliai – LLA nariai: A. Sendrauskas, A. Montvydas, P. Neverauskas, V. Radavičius, T. P. Jakevičius, A. Kubilius, K. Galdikas, B. Špokauskas.
J. Semaškos karininko kryžiumi apdovanoti ir aštuoni Palangos šauliai – LLA nariai: A. Sendrauskas, A. Montvydas, P. Neverauskas, V. Radavičius, T. P. Jakevičius, A. Kubilius, K. Galdikas, B. Špokauskas.

Palangos šauliai savaitgalį Plateliuose kartu su atvykusiais iš visos Lietuvos minėjo Lietuvos karininko, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių legiono vado Jono Semaškos – Liepos 70-mečio žūties metines.
Kaip priminė Palangos šaulių vadas Adolfas Sendrauskas, Lietuvos laisvės armijos įkūrėjas ir vadas buvo Kazys Veverskis. 1941 m. gruodžio 13 d. dvylika patriotiškai nusiteikusių šios organizacijos karininkų davė priesaiką ant Gedimino kalno kovoti prieš Lietuvos okupantus vokiečius ir visus kitataučius Lietuvos pavergėjus.
„Prasidėjus antrai sovietų okupacijai, Lietuvos laisvės armija tapo masiškiausia pasipriešinimo okupacijoms organizacija, palikusi ryškų pėdsaką pokario rezidencijoje ir padėjusi pagrindus visam partizaniniam karui“, – istoriją priminė A. Sendrauskas.
Žymiausiems vadams pagerbti Plateliuose kasmet organizuojamas žygis apie ežerą, pasirinktinai galima nužygiuoti 12, 20 ar 30 kilometrų, šiemet jis buvo skirtas Jono Semaškos žūties metinėms.
Platelių centre prie paminklo Lietuvos laisvės armijai Mišias aukojo kunigas gvardijonas, Lietuvos laisvės armijos kapelionas Saulius Bytautas. Giedojo Plungės tremtinių choras „Tėvynės ilgesys“, mitingą vedė Kauno karininkų ramovės ryšiams su visuomene skyriaus specialistas, atsargos majoras Gediminas Reutas.
Gausiai susirinkusiuosius pasveikino Lietuvos laisvės sąjungos pirmininkė Irena Montvydaitė-Giedraitienė. Išgirsta daug kalbų, tarp kalbėjusiųjų buvo ir J. Semaškos sūnus, daug kariškių, Lietuvos sąjūdžio tarybos pirmininkas Raimondas Kaminskas, Seimo narių.
Kaip pasakojo A. Sendrauskas, didžiulį įspūdį paliko Čikagos šaulių kuopos vado Vytauto Jurevičiaus atlikta gedulinga melodija triūba.
Lietuvos laisvės armija ir jos Žemaičių Legiono vado J. Semaškos atminimas buvo pagerbti trimis salvėmis, daug narių apdovanoti J. Semaškos kryžiumi bei Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizanų žvaigžde.J. Semaškos karininko kryžiumi apdovanoti ir aštuoni Palangos šauliai – LLA nariai: A. Sendrauskas, A. Montvydas, P. Neverauskas, V. Radavičius, T. P. Jakevičius, A. Kubilius, K. Galdikas, B. Špokauskas.

„Palangos tilto“ inf.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Rugsėjo 13 d. pagal tradiciją Palangos šauliai vyko į Šiluvos atlaidus kartu su Klaipėdos miesto šauliais.


Prieš lapkričio pirmąją, pagal tradiciją, Palangos šauliai aplanko mirusių ir nužudytų patriotų  kapus bei paminklus. 


Palangos šauliai turi gražią, prasmingą tradiciją – Visų šventųjų dienos išvakarėse lanko Palangos kapinėse palaidotų šaulių, politinių kalinių, tremtinių kapavietes. Palangos kapinėse po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo jau ilsisi 22 bendražygiai, daugelis dainavo Palangos šaulių vyrų chore. Šauliai pagerbė mirusius tylos minute, uždegė...


Praėjusį šeštadienį Palangos jūros šauliai buvo pakviesti į Lietuvos žemaičių apygardos partizanų būties 65-ųjų metinių minėjimą. Minėjimo programoje šv. mišias už žuvusius Lietuvos kovotojus Šilalės rajono Laukuvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje aukojo du kunigai.


Praėjusį savaitgalį Šilų-Girėnų miške Rietavo rajone buvo pagerbti žuvę partizanai ir pašventintas bunkeris, šiame minėjime dalyvavo ir Palangos atstovai – keletas Palangos 6-osios kuopos jūros šaulių ir tremtinių.


Palangos šauliai savaitgalį Plateliuose kartu su atvykusiais iš visos Lietuvos minėjo Lietuvos karininko, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių legiono vado Jono Semaškos – Liepos 70-mečio žūties metines.


Lietuvos laisvės armijai – 75 metai. 1941 m. gruodžio 13 d. ankstyvą rytą, kai Vilniaus miestą dar gaubė nakties šešėliai, dvylika patriotiškai nusiteikusių jaunų karininkų su atsargos vyr. leitenantu Kaziu Veverskiu prisiekė tardami rūsčius priesaikos žodžius. Tai liko Gedimino pilyje Vilniuje. Tai buvo Lietuvos laisvės armijos (LLA) įkūrimo pradžia.


Praėjusį šeštadienį 15 Palangos jūros šaulių, tremtinių grupė kartu su šauliais iš Klaipėdos, Kretingos ir Skuodo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono kariais bei 50 jaunųjų šauliukų iš Klaipėdos regiono nuvyko į Kretingos rajoną, Kūlupėnų bažnyčią, kur buvo aukojamos Mišios 1965 metais žuvusio paskutiniojo...


Palangos šauliai Vėlinių dieną tradiciškai pagerbė už Lietuvos laisvę žuvusius partizanus, visus laisvės kovų dalyvius. Šauliai šiemet žygį pradėjo nuo paminklo Jonui Žemaičiui, prie kurio pirmiausia padėjo gėlių, uždegė žvakutes ir pagerbė generolo atminimą tylos minute.


Praėjusį šeštadienį Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos apskrities jūros šaulių 3-iosios rinktinės Palangos Šaulių 6-osios kuopos šauliai buvo pakviesti dalyvauti Telšių rajone, Varniuose vykusiose Lietuvos partizanų žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo – Žemaičio 60-ųjų žūties metinių minėjime ir paminklo jam atidengimo...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius