„Palangos butų ūkis“ sieks išlaikyti jo panorusius nusikratyti gyventojus per teismą

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2014-01-09
Peržiūrėta
2287
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

„Palangos butų ūkis“ sieks išlaikyti jo panorusius nusikratyti gyventojus per teismą

Antradienį Palangos miesto apylinkės teisme teisėja Diana Vercinskė iš esmės išnagrinėjo bylą pagal ieškovo UAB „Palangos butų ūkis“ ieškinį Palangos miesto savivaldybės administracijai dėl įsakymo pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo, restitucijos taikymo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Byla nagrinėta, nes, nepaisyta trečiųjų asmenų – UAB „Palangos komunalinis ūkis“ bei Medvalakio g. 21 daugiabučio gyventojų įgaliotų atstovų – prašymų atsižvelgti į aiškiai išsakytą gyventojų valią jų namo administratoriumi paskirti „Palangos komunalinį ūkį“. „Palangos butų ūkiui“ atstovavusi advokatė Eglė Arlauskytė nesutiko atsiimti ieškinio ir bylą spręsti taikiai.

Pateikė ieškinį
Į Palangos miesto apylinkės teismą UAB „Palangos butų ūkis“ kreipėsi rugsėjo mėnesį. Ieškinyje Teismui primenama, jog 2004 m. rugpjūtį Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus UAB „Palangos butų ūkis“ buvo paskirta daugiabučių namų, esančių Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, bendrosios nuosavybės administratoriumi. Kartu su šiuo įsakymu buvo pridėtas administruojamų namų sąrašas, į kurį pateko ir daugiabutis gyvenamasis namas, esantis adresu Medvalakio g. 21, Palanga.
Pernai rugpjūčio 29-ąją Palangos miesto savivaldybės administracija, vadovaujama direktorės    Akvilės Kilijonienės pavaduotojo Broniaus Martinkaus, pavaduojančio direktorę, priėmė  įsakymą, kuriuo, be kita ko, išbraukė iš UAB „Palangos butų ūkis“ administruojamų namų sąrašo daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį adresu Medvalakio g. 21 bei paskyrė penkeriems metams šio daugiabučio bendrosios nuosavybės administratoriumi UAB „Palangos komunalinis ūkis“. Tuo pačiu įsakymu buvęs administratorius buvo įpareigotas naujai paskirtajam per 30 kalendorinių dienų perduoti daugiabučio bendrojo naudojimo objektus, nepanaudotas sukauptas lėšas šio namo bendro naudojimo objektams atnaujinti ir kitus su namo administravimu susijusius dokumentus.

Prašo panaikinti įsakymą
Rugpjūtį priimtąjį įsakymą „Palangos butų ūkis“ apskundė teismui. Ieškovų nuomone, įvertinus skundžiamo įsakymo turinį, matyti, kad administraciniu aktu Savivaldybės administracija tiesiog nušalino ieškovą nuo daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu Medvalakio g. 21, Palanga, bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir teisę administruoti minėtą namą suteikė kitai bendrovei – paties atsakovo valdomai UAB „Palangos komunalinis ūkis“. „Palangos butų ūkio“ nuomone, įsakymas esąs aiškiai neteisėtas ir nepagrįstas bei tuo pagrindu naikintinas teismine tvarka.
Savo nuomonę ieškovai grindžia tuo, kad, vadovaujantis Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, administratorių butų ir kitų patalpų savininkai pasirenka balsuodami raštu arba susirinkime dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo. Tuo tarpu namo Medvalakio g. 21 gyventojai to nepadarė, o tiesiog pateikė prašymą Savivaldybės administracijai.
Be to, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012-ųjų sausį priimtas sprendimas, kuriuo buvo patvirtintas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašas ir kurio pagrindu buvo priimtas skundžiamas įsakymas, 2013-ųjų rugsėjį panaikintas pačios Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu. Šį sprendimą inicijavo Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje institucija.
UAB „Palangos butų ūkis“, be kita ko, įsitikinęs, jog įsakymas pakeisti daugiabučio administratorių pažeidžia bendrovės teises ir teisėtus interesus bei pažeidžia teisę vykdyti veiklą sąžiningos konkurencijos sąlygomis.
Teismo prašoma pripažinti neteisėtu 2013 m. rugpjūčio 29 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojo Broniaus Martinkaus įsakymą „Dėl UAB „Palangos komunalinis ūkis“ skyrimo daugiabučio gyvenamojo namo Medvalakio g. 21“ ir jį panaikinti bei teismo sprendimu atkurti daugiabučių namų, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi UAB „Palangos butų ūkis“. Taip pat prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

Su ieškiniu nesutinka
Palangos miesto savivaldybės administracija nesutinka su pareikštu ieškiniu ir teigia, jog skundžiamas įsakymas yra teisingas ir teisėtas.
Daugiabučio namo Medvalakio g. 21, Palanga, butų savininkų dauguma kreipėsi į Palangos miesto savivaldybės administraciją su prašymu dėl administratoriaus pakeitimo. Jų prašymas buvo patenkintas priėmus skundžiamą įsakymą ir paskyrus administratoriumi UAB „Palangos komunalinis ūkis“. Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalimi, sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Savininkai 2013 m. birželio 20 d. prašyme išreiškė valią pasirinkti kitą daugiabučio namo administratorių.
Atsakove tapusios Savivaldybės administracijos teigimu, administracijos direktorius gavęs savininkų prašymą privalėjo jį įgyvendinti. O ieškovas savo skunde bando paneigti savininkų nuosavybės teises savo nuožiūra valdyti ir naudoti daiktą ir apsispręsti, kuris asmuo turi būti paskirtas jų turto administratoriumi. Nepagrįstai teigiama, kad Savivaldybės administracija, paskirdama UAB „Palangos komunalinis ūkis“ daugiabučio namo administratoriumi, pažeidžia konkurencijos sąlygas, nes konkretų administratorių pasirinko turto savininkai.
Atsakovų įsitikinimu, ieškovo, kuris nėra minėto pastato patalpų savininkas, pretenzijos dėl procedūrinių klausimų yra nereikšmingos, nes svarbiausia yra savininkų valia, kuri išreikšta prašyme. Tik savininkai turi išimtinę teisę spręsti, kas administruos jų privatų turtą. Nors prašymą pasirašė dauguma butų savininkų, tačiau kiti butų savininkai neginčijo kreipimosi į Savivaldybės administraciją, kuriame yra išreikšta savininkų valia.  
Vienintelis UAB „Palangos butų ūkis“ argumentas yra tas, kad savininkai priimdami sprendimą keisti administratorių esą nesilaikė nustatytų procedūrų.

Gyventojai pasipiktinę
Antradienio rytą į teismo posėdžių salę susirinkę daugiabučio Medvalakio g. 21 atstovai teigė esą pasipiktinę jų namą administravusios bendrovės „Palangos butų ūkis“ veiksmais.
„Kiek metų mes su „Butų ūkiu“ kovojame, ir visą laiką liekame kvailių vietoje, – piktinosi V. Lukšas, V. Gudavičiūtė, A. Žemaitaitienė. – Kiek besikreipdavome į administratorių, prašydami, kad mums išaiškintų, kur panaudojami mūsų pačių sumokėti pinigai, jokių paaiškinimų negaudavome. Nors įstatymiškai jie privalo kasmet iki balandžio pirmosios pateikti ataskaitas“.
Gyventojai piktinosi ir tuo, kad, įvykus kokiai avarijai, labai sunku prisišaukti avarines tarnybas. O pastaruoju metu „Butų ūkis“ bando savo darbus permesti ant „Palangos šilumos tinklų“ pečių.
Pasak atėjusiųjų į teismą, daugiabutyje atliekami darbai su jais derinami nebuvo, įkainių jie nežinodavo – tik atlikus darbus pasiekdavo sąskaitos už juos. Paskutinis gyventojus papiktinęs atvejis – srautinių reguliatorių, vadinamųjų „ventilių“ keitimas. Pasak vieno iš gyventojų, namui tie „ventiliai“ kainavo 37 tūkst. Lt. Kiek kainavo pati įranga, kiek – darbas (vieno reguliatoriaus pakeitimas trunka 1 val.) gyventojai informuoti nebuvo. Negana to, nors įranga sustatyta, niekas jos neprižiūri ir nereguliuoja: vienuose butuose gyventojai vaikšto apsirengę vasariniais marškinėliais, kituose reikia megztinių. Tuo tarpu pinigai už reguliavimą renkami.
„Jie mums priekaištauja, kad mes neteisingai „įforminome“ savo valią. Bet juk rudenį mes rinkomės dar kartą, ir viską padarėme teisėtai. O jie patys niekada jokio susirinkimo nėra pravedę pagal visas taisykles. Galų gale, kas svarbiau: ar kad vienas popierius, atseit, ne taip parašytas, ar tai, kad mes ne vieną kartą aiškiai pasakėme: nebenorime, kad „Butų ūkis“, kuriame direktoriai keičiasi kaip šluotos, ir kiekvienas priima savo tvarką, mūsų namą prižiūrėtų. Mes savininkai, ir mūsų valia turi būti šventa, kaip Konstitucijoje pasakyta“, – vienas per kitą kalbėjo žmonės.
Gyventojai sakė labai norintys pasikalbėti su naujuoju bendrovės direktoriumi, kuris, beje, buvo atėjęs į daugiabučio susirinkimą ir savo ausimis girdėjo, kad savininkai renkasi „Palangos komunalinį ūkį“. Tačiau D. Paluckas teismo salėje nepasirodė.

Taika negalima
Prieš pradedant bylą spręsti iš esmės, teisėja D. Vercinskė teiravosi ieškovo – „Palangos butų ūkio“ – atstovės advokatės E. Arlauskytės, atsakovo Palangos savivaldybės administracijos atstovo – Juridinio ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotojo Vytauto Korsako bei trečiųjų asmenų – „Palangos komunalinio ūkio“ ir daugiabučio gyventojų įgaliotų atstovų: ar nebūtų galima bylos išspręsti taikiai?
„Taika neįmanoma, nebent Savivaldybė pripažintų, kad skundžiamas įsakymas yra neteisėtas“, – atsakė „Palangos butų ūkio“ advokatė.
Į teisėjos klausimą, kaip, advokatės nuomone, derėtų spręsti bylą – gal Savivaldybei reiktų panaikinti skundžiamą įsakymą ir priimti naują, advokatė atsakė, jog kalba einanti apie ydingąjį įsakymą, kuris priimtas pažeidžiant įstatymus ir kuris neva pažeidžia „Palangos butų ūkio“ teisėtus lūkesčius.
„O gyventojų lūkesčiai, jūsų nuomone, nepažeidžiami? Juk dabar vilkinamas jiems gyvybiškai svarbaus klausimo sprendimas“, – replikavo teisėja.
Tačiau, pasak advokatės, ne bendrovė priima įstatymus ir poįstatyminius aktus. Gyventojai esą gali reikšti savo valią, tačiau tai jie turi padaryti taip, kaip priklauso.
„Tačiau gyventojai juk aiškiai išreiškė savo valią. Galbūt jie nežinojo Civilinio kodekso reikalavimų, tai negi jūs dabar laikysitės principo?“ – klausė teisėja.
Pasak advokatės, gyventojai buvo tiesiog suklaidinti Savivaldybės.
V. Korsakas savo ruožtu pastebėjo, jog gyventojai dukart labai aiškiai išreiškė savo valią.
Į teisėjos klausimą, ar yra kokia galimybė ištaisyti klaidą, jeigu ji buvo padaryta priimant įsakymą, V. Korsakas pastebėjo, jog ieškovai apskritai neturi teisės reikšti pretenzijų. Skųsti įsakymą gali tik bendraturčiai, bet jie to ne tik kad nedaro, bet ir dar kartą susirinkime patvirtino, jog nori, kad daugiabutį administruotų „Palangos komunalinis ūkis“.
Pastarosios bendrovės direktorius Konstantinas Skierus kreipėsi į „Palangos butų ūkio“ advokatę, prašydamas, kad taupant Teismo ir gyventojų laiką, bendrovė atsiimtų savo ieškinį: „Šio namo gyventojai neapsisprendė spontaniškai. Jie kelis mėnesius vaikščiojo pas mus ir domėjosi, kokiomis sąlygomis mes administruotume jų namą. Ir tik po to jie parašė prašymą, kad mes taptume administratoriumi. Jie savo valią pareiškė, ir, manau, kad jos privalu laikytis, nepaisant to, jog gal buvo smulkių procedūrinių pažeidimų“.
Į teisėjos klausimą, ar neketinama atsiimti ieškinio, advokatė atsakė, jog ne.

Nuomonė pareikšta
netinkamai

Perėjus prie bylos svarstymo iš esmės, „Palangos butų ūkio“ advokatė dar kartą išdėstė tai, kas minima ieškinyje, akcentuodama, jog skundžiamas įsakymas, kuriuo daugiabučio namo Medvalakio g. 21 administravimas perduodamas „Palangos komunaliniam ūkiui“, Savivaldybės administracijos priimtas viršijant kompetencijas bei pažeidžiant imperatyviai taikytinus teisės aktus.
„Civiliniame kodekse nurodoma, jog dėl daugiabučio administratoriaus pakeitimo gyventojai sprendimą turi priimti susirinkime arba balsuodami raštu. Daugumos valia nebuvo išreikšta pagal numatytas procedūras“, – teigė E. Arlauskytė.
Teisėja teiravosi: jeigu gyventojų prašyme nebūtų formuluotės „Prašymas“, ar toks dokumentas neatitiktų nuomonės pareiškimo ir ar rašytinis nuomonės išreiškimas nėra tam tikra balsavimo forma? Advokatės įsitikinimu, iš prašymo, kuriuo remiantis priimtas skundžiamas įsakymas, esą net neaišku, nei kas pasirašė, nei kaip pasirašė – neva pasirašyti galėję bet kokie iš gatvės atėję žmonės.
Į V. Korsako klausimą, kokie gi teisėti „Palangos butų ūkio“ lūkesčiai buvę pažeisti, E. Arlauskytė atsakė, jog pažeistas veiklos tęstinumas.
„Savivaldybė neprivalo užtikrinti bendrovei veiklos tęstinumo. O Civilinis kodeksas numato, kad gyventojai turi teisę keisti daugiabučio administratorių“, – priminė advokatei V. Korsakas.

Gyventojų valia negali būti ginčijama
Savivaldybės poziciją išdėstęs V. Korsakas akcentavo, jog įsakymas buvo priimtas atsižvelgus į gyventojų prašyme raštiškai išdėstytą jų valią. Priminė, jog administratorius nėra turto bendrasavininkas ir negali šios valios ginčyti, juolab, kad ji buvo ir pakartotinai išreikšta.
„Gyventojų prašymas atitinka tiek Civilinio kodekso, tiek įstatyminių aktų pagrindinius tikslus. Be to, šiuo atveju turėtų būti taikoma dispozityvi teisė, – kalbėjo V. Korsakas. – UAB „Palangos butų ūkis“ neturi teisės teisme ginčyti butų savininkų sprendimo, kuris išreikštas prašyme, dėl administratoriaus keitimo, todėl ieškovo kritika savininkų sprendimo atžvilgiu yra nepagrįsta. Vienintelis ieškovo argumentas yra tas, kad savininkai priimdami sprendimą keisti administratorių esą nesilaikė nustatytų procedūrų. Mes manome, kad savininkai, išreikšdami savo valią, laikėsi esminių viešumo ir skaidrumo principų“.
Pasak trečiojo asmens – bendrovės „Palangos komunalinis ūkis“ direktoriaus K. Skieraus, ieškovai ginčija patį įsakymą, kuris neatitinkąs tam tikrų juridinių formalumų. Tačiau gyventojai, neturintys juridinio išsilavinimo, surašė prašymą taip, kaip jiems atrodė teisinga.
„Jeigu būtų remiamasi protingumo kriterijais, tai turėtų būti tiesiog gėda skųsti šį įsakymą. Gyventojai aiškiai išreiškė savo valią. Jie išsakė ir motyvus, vienas iš jų – iki šiol buvęs administratorius niekada neatsiskaitydavo, kaip išleidžiami iš gyventojų surinkti mokesčiai, kaip jų pinigai investuojami į bendrą nuosavybę. O juk iš šio namo kasmet buvo surenkama apie 4 tūkst. Lt. Jeigu „Palangos butų ūkis“ būtų skaitęsis su gyventojais, šie greičiausiai nebūtų keitę administratoriaus“, – sakė K. Skierus.

Prašė teismo atmesti
ieškinį

Daugiabučio Medvalakio g. 21 gyventojų vardu kalbėję įgalioti asmenys, kaip ir Savivaldybės administracijos, ir „Palangos komunalinio ūkio“ atstovai, prašė teismo atmesti ieškinį ir palaikyti jų pareikštą valią dėl administratoriaus pakeitimo.
Pasak gyventojų, liepos mėnesį jie neatlikę formalumų todėl, kad buvęs vasaros sezonas ir sunku buvo surinkti absoliučiai visus butų savininkus. Tačiau buvo surinkta daug daugiau nei 50 plius 1 procentas butų savininkų parašų dėl administratoriaus keitimo.
„Be to, pas mus į susirinkimą buvo atėjęs naujasis „Palangos butų ūkio“ direktorius Danas Paluckas. Mes jo prašėme: „Būkit žmonės, atsiimkit pareiškimą iš teismo“. Jis tikrai žino, kad visi gyventojai nori, jog mūsų namą administruotų komunalininkai“, – kalbėjo Virginija Bertašienė.
V. Lukšas savo ruožtu akcentavo, jog sprendimas keisti administratorių brendęs jau seniai.
„Juk po vienu stogu gyvenam, pasikalbam, kas negerai. Ir niekas mūsų neorganizavo ir neklaidino, kaip čia bando sakyti advokatė. Mes patys labai sąžiningai ėjom per laiptines, per butus, rinkome parašus. Ir visi žinojo, kodėl pasirašo. Kečiam administratorių, nes senasis mūsų netenkino. Turime teisę pareikšti savo valią, ir tikimės, kad Teismas į tai atsižvelgs“, – kalbėjo V. Lukšas.
„Štai dabar advokatė sako, kad viskas turi būti pagal įstatymus. O kodėl „Palangos butų ūkis“ iki šiol užmerkdavo akis į tuos pačius įstatymus ir su mumis nesiskaitė? Tiesą sakant, mes net nepagalvojome, kad gali kilti kokių problemų dėl prašymo įforminimo. Nors nemanau, kad viena ar kita forma padėti parašai keičia aiškią ir vieningą gyventojų nuomonę“, – kalbėjo Asta Žemaitaitienė.
Teismas savo sprendimą skelbs sausio 17 d., 11 valandą.

Jūsų komentaras:

! 2014-01-11 07:08 (. / IP: 86.100.63.40)
= (City serviss)- Lietuvoje UAB „Vitės valdos“ apjungia šešios įmonės: Vilniuje – UAB „Senamiesčio ūkis“, Kaune - UAB „Būsto valda“, Klaipėdoje – UAB „Vitės valdos“ ir UAB „Debreceno valda“, Palangoje – UAB „Palangos butų ūkis“, Kretingoje – UAB „Kretingos būstas“.

Pagaliau, ...ir Žodis tapo kūnu.. 2014-01-09 15:31 (. / IP: 86.100.63.40)
Privatus "Vitės v."Plg b. ūkis'(city servis), šitiek metų žėrėsi milžiniškus pelnus iš gyventojų pinigų! Nevykdydami jokių namo priežiūrai reikalingų veiksmų! Net niekad nebuvo nė vieno susirinkimo, kur galėtų išsakyti žmonės savo nuoskaudas, niekada jokios ataskaitos negauta,- kur panaudoti mūsų sunešti pinigai ir t.t.Baisi anarchija klestėjo! Net paduodavo į teismą pavienius žmones- o Teismai, kaip ne keista, sprendimus priimdavo vienareikšmiai jų- privatininkų naudai!? Net laikraštyje "P T" rašė: -"VISAS BYLAS LAIMĖJOME IR LAIMĖSIME! T.p. jų advokatė ,(atsiprašant...) Kapliauskaitė teigė į akis ~ 30 bylų laimėjau ir dar ~30laimėsiu!???Ką tai sako? kad iš anksto jau viskas sutarta!? Taip ir buvo!Žmonės buvo palikti kovoti vieni! Pvz.:"Dėl niekinio stogo remonto", kuris įkainuotas~50 000Lt- gyventojams atsiųsta apmokėti už " Papildomi darbai"? kas tai? apie "STOGĄ"-nė žodžio!Jokia garantija nesuteikta! paskut/4 a -baisiai šalta!padengta plėvelė- niekinė!..ir TEISMAS į tai net neatsižvelgė, nematė ir neišgirdo!priteisė -apmokėti! Kodėl? Už ką? ... -Dabar B.ū.įmantriausiais būdais trukdo persiregistruoti į padorų administravimą!, nes slysta veltui gauti milijonai iš rankų!?.. - Gerb.Žmonės,šitiek patyrus nuoskaudų, siūlau vienytis ir kreiptis į Teisėsaugą dėl tokių nesuvokiamų virtinės veiksmų!..

Taip pat skaitykite

12 Seimo narių kreipėsi į teismą, įvertinę aplinkos ministro Simono Gentvilo ketinimus dvigubai apmokestinti gyventojus.


Ne tik Medvalakio g. 21 daugiabučio gyventojai, bet ir dar keli šimtai palangiškių turi progą švęsti. Vakar, praėjus beveik lygiai metams nuo dienos, kai bendrovė „Palangos butų ūkis“ apskundė teismui šio namo gyventojų valią pakeisti blogai savo pareigas vykdžiusį administratorių ir pasirinkti juo UAB „Palangos komunalinis ūkis“...


Savivaldybė laimėjo dar vieną teismą prieš UAB „Palangos butų ūkis“ dėl šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų pasirinkimo. „Palangos butų ūkis“ kreipėsi į teismą, ginčydamas Savivaldybės administracijos sprendimą, kad ji gali organizuoti gyventojų susirinkimus dėl šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų. Butų ūkis...


Konkurencijos taryba neliko kurčia UAB „Palangos butų ūkio“ skundams dėl prarandamų pozicijų kurorte – reikalauja Palangos savivaldybės paaiškinti, kodėl savivaldybės įmonei – UAB „Palangos komunalinis ūkis“ leista perimti kurorto daugiabučių administravimą ir vykdyti jų renovaciją, taip pat būti renovacijos administratoriumi.


Antradienį Palangos miesto apylinkės teisme teisėja Diana Vercinskė iš esmės išnagrinėjo bylą pagal ieškovo UAB „Palangos butų ūkis“ ieškinį Palangos miesto savivaldybės administracijai dėl įsakymo pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo, restitucijos taikymo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Byla...


Pagreitį įgaunančiam UAB „Palangos butų ūkis“ administruojamų daugiabučių perėjimo į savivaldybės įmonę „Palangos komunalinis ūkis“ vyksmui sustabdyti, UAB „Vitės valdos“, valdanti UAB „Palangos butų ūkis“, kaip gelbėjimosi šiaudo griebėsi politiko – įmonės direktoriumi paskyrė Palangos miesto Tarybos narį, Lietuvos...


Kol kurorto daugiabučiuose namuose gyvenantys palangiškiai su nerimu laukia šildymo sezono ir vienos už kitą didesnių sąskaitų už šildymą, UAB „Palangos butų ūkio“ darbuotojų komanda – remontininkai, elektrikai, šilumos mazgų prižiūrėtojai – daro viską, kad šilumos sąskaitos Palangos gyventojams būtų nors šiek tiek mažesnės....


Baigiantis metams, juos aptaria ir miesto įmonės bei organizacijos. Kai kurios jų, tokios kaip UAB „Palangos butų ūkis“ – itin svarbios, gerinant miesto gyventojų gyvenimo kokybę, kad visi gyventume patogiau ir maloniau. Apie praeinančius 2011-uosius ir apie tai, ką Butų ūkis žada miestelėnams Naujaisiais, „Palangos tiltas“ susitiko pasikalbėti su UAB...


Netrukus pasibaigus šildymo sezonui, UAB „Palangos butų ūkis“ imsis darbų, kurių pavasarį daugiabučių gyventojams prireikia daugiau nei žiemos metu - daugiabučių namų būklės patikros. Deja, jų gyventojai ne visada yra geranoriški butų ūkio darbuotojams. „Dažnai susiduriame su tokia problema, jog  nustačius, kad namui reikia atlikti būtinus darbus, gyventojai purto galvas. „Niekur...


Kokie buvo praeinantys metai  UAB „Palangos butų ūkis“? Su kokiomis viltimis Naujuosius sutinka butus administruojanti, prižiūrinti ir valdanti bendrovė? Kokių naujovių ji pasiūlys 2011-aisiais? Apie tai „Palangos tilto“ korespondentė šnekėjosi su UAB „Palangos butų ūkis“ direktoriumi Raimundu Juodzevičiumi ir  UAB „Vitės valdos“, kuri valdo ir UAB „Palangos butų ūkis“...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius