Palangos miesto savivaldybėje pradėta diegti veiklos valdymo sistema

Rasa GEDVILAITĖ, 2010-09-05
Peržiūrėta
1647
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Šiemet kovo mėnesio pabaigoje Palangos miesto savivaldybė ėmė įgyvendinti veiklos valdymo sistemos diegimą ir procesų optimizavimą, kuriuos finansuoja Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinių fondų parama pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Šiuo projektu, kurį ketinama galutinai užbaigti po dviejų metų, siekiama gerinti į rezultatus orientuotą savivaldybės valdymą. Šiuo metu, kaip teigė Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja Odeta Maldarienė, vyksta pirkimų procedūros.

 

Projekto tikslas – tobulinti vidaus administravimą ir veiklos valdymą vietos savivaldos lygmenyje, siekiama automatizuojant procesus efektyvinti Savivaldybės administracijos veiklą, strategiškai planuojant ekonomiškai naudoti turimus resursus, gerinti į rezultatus orientuotą savivaldybės valdymą, optimizuojant strateginio planavimo sistemą, supaprastinant valdymo ir kontrolės procesus, padidinant jų skaidrumą naudojantis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis.

Detaliai išanalizavus Savivaldybėje egzistuojančią veiklos planavimo ir valdymo sistemą bei atlikus tobulinimo veiksmus, bus pritaikyta ir įdiegta Savivaldybės poreikius atitinkanti veiklos valdymo sistema (IT įrankis), darbuotojai bus apmokyti naudotis naujai įdiegtu IT veiklos planavimo ir valdymo įrankiu.

„Veiklos valdymo proceso ketinama imtis kitais metais, šiemet susitelkta ties analize, nes metų pabaigoje ir taip daug darbo darbuotojams, tad nesinori trikdyti“, - darbų eigą atskleidė O.Maldarienė. Pasak Ekonominės plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojos, savivaldybės darbuotojai, apmokyti dirbti pagal naują veiklos planavimo, valdymo ir vertinimo sistemą, galės kokybiškiau ir greičiau atlikti savo darbus, teikti paslaugas.

Palangos miesto savivaldybės veikla vykdoma remiantis patvirtintais strateginiais planais, o biudžetas rengiamas programiniu principu. Strateginiai planai rengiami siekiant efektyviau vykdyti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, užtikrinti bendruomenės viešųjų poreikių bei interesų tenkinimą. Strateginio planavimo proceso metu Savivaldybės administracija nuolat analizuoja aplinkos veiksnių įtaką institucijos veiklai, svarsto, kaip efektyviausiai panaudoti turimus finansinius, materialinius ir darbo išteklius užsibrėžtiems tikslams bei rezultatams pasiekti. Strateginių planų rengimo (planavimo), reguliarios strateginių planų įgyvendinimo eigos stebėsenos bei ataskaitų rengimo procesai užima daug laiko bei reikalauja daug techninio darbo sąnaudų, duomenys kaupiami skirtingose duomenų bazėse, apdorojami skirtingomis programomis, jų neįmanoma palyginti tarpusavyje.

„Šiuo metu darbuotojai norėdami surasti jiems reikalingą informaciją labai vargsta, kol išsiaiškina, kaip, kas, kada buvo padaryta, ši sistema labai palengvintų darbą, kuomet visa informacija būtų vienoje duomenų bazėje. Darbuotojai nebebūtų priklausomi vieni nuo kitų“, - projekto realia nauda pasidalino O.Maldarienė.

Vienas iš projekto uždavinių – Savivaldybės darbuotojai projekto metu įgaus žinių apie efektyvų, į rezultatus orientuotą Savivaldybės veiklos planavimą ir valdymą, padidins savo kasdieninio darbo produktyvumą, o ir Savivaldybės vadovai galės nuolat naudotis operatyvine informacija, leidžiančia savalaikiai spręsti problemas ir rezultatyviai bei pagrįstai priimti sprendimus.

 Ši įdiegta sistema pasitarnaus ir miestelėnams – Savivaldybės resursai bus efektyviau naudojami atsižvelgiant į piliečių viešuosius interesus.

„Mus buvo nuvežę į Suomiją, kur susipažinom su tokia pačia sistema, pamatėm, kaip dirbama ten ir tai padarė mums labai gerą įspūdį“, - pasakojo O.Maldarienė, prisidedanti prie netrukus atsirasiančios sistemos, padėsiančios efektyviau dirbti.

Projektui skirtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas – 698 tūkst. 633 litai.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos miesto savivaldybė parengė Palangos miesto savivaldybės 2023-2025 m. strateginio veiklos plano projektą ir kviečia miesto bendruomenę su juo susipažinti ir teikti siūlymus.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir 116.1...


Palangoje baigtas įgyvendinti kapinių plėtros projektas – esama kapinių teritorija buvo sutvarkyta ir pritaikyta laidojimo vietoms tarp Laidojimo namų, senųjų kapinių bei kapinių šiaurinėje pusėje.  


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


Pasibaigus Palangos miesto savivaldybės 2011–2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo laikotarpiui bei pasikeitus socialinei ir ekonominei aplinkai savivaldybėje, buvo parengtas naujasis Palangos miesto savivaldybės strateginis plėtros planas.  


Antradienį, gegužės 4 d., Palangoje buvo registruoti du nauji koronaviruso atvejai. Šiuo metu Palangos miesto savivaldybėje COVID-19 serga 43 asmenys, nuo pandemijos pradžios juo susirgo 1080 palangiškių, tai yra beveik kiekvienas 17-as miesto gyventojas.


Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) įgyvendinimas pratęstas dar dvejiems metams, tačiau jau dabar patvirtinta 87 proc. programai įgyvendinti skirtų paramos lėšų. Programa siekiama, kad žemės ūkio sektorius būtų grindžiamas inovacijomis, būtų tvarus teritorijos ir aplinkos požiūriu, palankus klimatui ir atsparus jo kaitai. Pasak paramos gavėjų, ši programa...


Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Palangos miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą ir nustatė reikšmingų duomenų iškraipymų, turėjusių įtakos 2019 metų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui. Nustatyti trūkumai apskaitant savivaldybės...


Palangos savivaldybė, norėdama pagerinti savivaldybės administracijos veiklą bei darbuotojų operatyvumą darbe, dar 2010 metų vasario 26 dieną pradėjo įgyvendinti ES struktūrinių fondų programos „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa“ finansuojamą projektą „ Kokybės vadybos sistemos diegimas Palangos miesto savivaldybės administracijoje“.


Šiemet kovo mėnesio pabaigoje Palangos miesto savivaldybė ėmė įgyvendinti veiklos valdymo sistemos diegimą ir procesų optimizavimą, kuriuos finansuoja Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinių fondų parama pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Šiuo projektu, kurį ketinama galutinai užbaigti po dviejų metų, siekiama gerinti į rezultatus orientuotą savivaldybės valdymą. Šiuo...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius