Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2023 m. Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių paraiškų atrankos konkursą

Palangos tiltas, 2023-05-23
Peržiūrėta
1321
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2023 m. Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių paraiškų atrankos konkursą

Reikalavimai Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių paraiškų reglamentuojami Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių, finansuojamų Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, atrankos ir vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. A1-720 „Dėl Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių administravimo ir finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Konkursui planuojama skirti 38 000,00 Eur. Mažiausia skiriama lėšų suma vienai paraiškai – 3 000,00 Eur, didžiausia – 20 000,00 Eur.

Paraiškos priimamos iki 2023 m. gegužės 25 d. (imtinai).

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys (viešųjų juridinių asmenų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse), veikiantys visuomenės sveikatos stiprinimo, saugos, psichikos sveikatos, asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros ar kitose sveikatinimo srityse (sveikatinimo sritis turi būti numatyta organizacijos įstatuose (nuostatuose) ne trumpiau kaip vienus metus nuo paraiškos teikimo termino paskutinės dienos).

Viena organizacija gali teikti ne daugiau kaip 2 paraiškas, kiekvieną iš jų, atitinkančią skirtingą prioritetinę kryptį. Jeigu organizacija pateikia daugiau kaip 2 paraiškas, vertinamos 2 pirmiau pateiktos paraiškos pagal registracijos numerį. Jeigu organizacija pateikė daugiau kaip vieną paraišką į tą pačią prioritetinę kryptį, vertinama pirmiau pagal registracijos numerį pateikta paraiška.

Paraiškų prioritetinės kryptys:

Psichikos sveikatos stiprinimas.Priklausomybių ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijaLėtinių neinfekcinių ligų prevencija. Krypties temos:

4.1. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencija;

4.2. Onkologinių susirgimų prevencija;

4.3. Cukrinio diabeto prevencija.

Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas. Krypties temos:

4.1. Vaikų ir jaunimo lytiškumo ugdymas, švietimas;

4.2. Vaikų ir jaunimo nutukimo prevencija;

4.3. Higienos įgūdžių ugdymas ir burnos ertmės organų ligų profilaktika.

Užkrečiamųjų ligų prevencija.

Paraiškų pateikimas:

Paraiškos su priedais elektroniniu formatu (.doc, .pdf, .xls) teikiamos elektroniniu būdu per Palangos miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą; elektroninės paraiškos rinkmenos (failo) pavadinimas turi būti susietas su organizacijos, teikiančios paraišką, pavadinimu, t. y. turi būti nurodytas visas organizacijos pavadinimas arba jo trumpinys. Paraišką su priedais per Palangos miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą turi teisę pateikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu paraišką teikia organizacijos vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas įgaliojimas.

Ne per Palangos miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas dėl informacinės sistemos sutrikimo (laikino funkcinių galimybių neužtikrinimo) negali pateikti paraiškos ir nedelsdamas (paraiškų teikimo laikotarpiu) praneša apie tai elektroniniu paštu, nurodytu kvietime.

Projekto paraiška turi būti pateikta iki konkurso skelbime nurodytos galutinės paraiškų pateikimo dienos. Po nustatyto termino pateiktos projektų paraiškos nevertinamos.

Konsultacijos pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Palangos miesto savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojas tel. Nr. 8 460 48 718, el. p. [email protected].

Aprašas 

Paraiška 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite


Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2024 m. tradicinių religinių bendruomenių rėmimo konkursą.


Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2024 m. kultūros bei meno projektų atrankos konkursą.


Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2024 m. kultūros bei meno projektų atrankos konkursą.Finansavimas skiriamas iš Palangos miesto savivaldybės 2023 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų.
Reprezentacinio renginio statusas gali būti suteikiamas Palangoje rengiamiems tęstiniams renginiams, kurių tikslas – Palangos bendruomenei, miesto svečiams pristatyti ir populiarinti aukšto meninio lygio (kokybišką) Palangos, Lietuvos ir užsienio šalių profesionalųjį bei mėgėjų meną, sportinius turnyrus ar čempionatus, mokslines konferencijas, plėsti turistinę rekreacinę veiklą.


Nuo praėjusių metų vidurio mieste veikiantis Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Sveikatos biuras) rūpinasi savivaldybės gyventojų sveikata, organizuoja ir vykdo įvairias sveikatinančias veiklas, siekdamas įgyvendinti šiuolaikinę visuomenės sveikatos misiją – gerinti gyventojų sveikatą bei mažinti sveikatos netolygumus.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius