Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia reprezentacinio Palangos miesto renginio statuso suteikimo projektų atrankos konkursą 2024–2026 m.

Palangos tiltas, 2023-09-21
Peržiūrėta
857
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia reprezentacinio Palangos miesto renginio statuso suteikimo projektų atrankos konkursą 2024–2026 m.

Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia reprezentacinio Palangos miesto renginio statuso suteikimo projektų atrankos konkursą 2024–2026 m.

Reprezentacinio renginio statusas gali būti suteikiamas Palangoje rengiamiems tęstiniams renginiams, kurių tikslas – Palangos bendruomenei, miesto svečiams pristatyti ir populiarinti aukšto meninio lygio (kokybišką) Palangos, Lietuvos ir užsienio šalių profesionalųjį bei mėgėjų meną, sportinius turnyrus ar čempionatus, mokslines konferencijas, plėsti turistinę rekreacinę veiklą.

Paraiškas konkursui dėl Reprezentacinio Palangos mieto renginio statuso suteikimo (toliau – Paraiška) gali teikti kultūros, meno, sporto ar pramoginius renginius, mokslines konferencijas (toliau – Renginys) organizuojančios biudžetinės valstybės ir savivaldybės kultūros įstaigos, viešosios įstaigos, asociacijos, visuomeninės organizacijos, kurios turi ne mažesnę nei 3 metų panašaus pobūdžio Renginių organizavimo patirtį, tinkamos kvalifikacijos Renginio organizavimo specialistus arba Renginio autorines teises ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, kurių Renginys sėkmingai vyko bent 1 kartą Palangoje.

Paraiškos iki 2023 m. spalio 16 d. imtinai turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai vienu iš nurodytų būdų:

tiesiogiai arba naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis pateiktos Savivaldybės administracijos priimamajame adresu: Vytauto g. 112, 00153 Palanga. Paraiška teikiama užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas konkurso pavadinimas „Reprezentacinio renginio statuso suteikimo konkursui“, teikėjas, jo adresas. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė, negu 2023 m. spalio 16 d.siunčiama elektroniniu laišku, adresu [email protected], elektroninio laiško temoje nurodant „Reprezentacinio renginio statuso suteikimo konkursui“. Paraiška turi būti pateikta teikėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė, negu 2023 m. spalio 16 d.

Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitais nei skelbime nurodytais adresais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos Paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Reikalavimai projektų paraiškoms, finansuojamos projektų vykdymo išlaidos, projektų vertinimas, įgyvendinimo kontrolė ir atskaitomybė reglamentuojami Reprezentacinio Palangos miesto renginio  statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos apraše, patvirtintame Palangos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-142 1 punktu.

Konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais teikia Jolanta Mažrimė, tel. (8 460) 34 156, el. p. [email protected]. Informacija teikėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo dienos.

Aprašas

Paraiška

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...Finansavimas skiriamas iš Palangos miesto savivaldybės 2023 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų.
Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2023 m. Palangos miesto tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų (toliau – Projektai) konkursą. 


Palangos miesto savivaldybė parengė Palangos miesto savivaldybės 2023-2025 m. strateginio veiklos plano projektą ir kviečia miesto bendruomenę su juo susipažinti ir teikti siūlymus.


Su Tarybos sprendimo projektu galite susipažinti Palangos miesto savivaldybės interneto tinklapyje www.palanga.lt . 


Reprezentacinio renginio statusas gali būti suteikiamas Palangoje rengiamiems tęstiniams renginiams, kurių tikslas – Palangos bendruomenei, miesto svečiams pristatyti ir populiarinti aukšto meninio lygio (kokybišką) Palangos, Lietuvos ir užsienio šalių profesionalųjį bei mėgėjų meną, sportinius turnyrus ar čempionatus, mokslines konferencijas, plėsti turistinę rekreacinę veiklą.


Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia reprezentacinio Palangos miesto festivalio ar pramoginio renginio statuso suteikimo projektų atrankos konkursą 2020–2022 metais


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius