Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2024 m. sveikatos projektų atrankos konkursą

Palangos tiltas, 2024-04-09
Peržiūrėta
555
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2024 m. sveikatos projektų atrankos konkursą

Reikalavimai projektų paraiškoms, finansuojamos projektų vykdymo išlaidos, projektų vertinimas, įgyvendinimo kontrolė ir atskaitomybė reglamentuojami Nevyriausybinių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių projektų atrankos konkursų organizavimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos apraše, patvirtintame Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. A1-692 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių projektų atrankos konkursų organizavimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Konkursui planuojama skirti 16 000,00 Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 1 000,00 Eur. Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 16 000,00 Eur.

Paraiškos priimamos iki 2024 m. balandžio 30 d. (imtinai).

Projekto paraiškas gali teikti NVO kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Juridinių asmenų registre turinčios nevyriausybinės organizacijos žymą ir vykdančios veiklą Palangos miesto savivaldybės teritorijoje.

Sveikatos projektų kryptys ir prioritetai:

Psichikos sveikatos stiprinimas.Priklausomybių ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijaLėtinių neinfekcinių ligų prevencijaVaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas.Užkrečiamųjų ligų prevencija.

Paraiškos priimamos vienu iš nurodytų būdų:

Tiesiogiai arba naudojant pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis pateiktos Savivaldybės administracijos priimamajame adresu: Vytauto g. 112, Palanga. Paraiška teikiama užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Konkurso pavadinimas, teikėjas, jo adresas. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė, negu skelbime apie konkursą nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo data. Jei paraiškos su priedais pateikiamos siunčiant paštu ar atvykus tiesiogiai – dokumentai turi būti pasirašyti ranka;Siunčiama elektroniniu laišku, adresu [email protected], elektroninio laiško temoje nurodant „Sveikatos projektų atrankos konkursui“. Paraiška turi būti išsiųsta teikėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė, negu skelbime apie konkursą nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo data. Paraiškos su priedais, atsiųstos elektroniniu paštu, turi būti atsiųstos vienu elektroniniu laišku.

Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitais nei skelbime nurodytais adresais pateiktos paraiškos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Konsultacijos pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Konkurso administratorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja Alina Skaisgiraitė tel. (0 460) 48 718 arba mob. tel. +370 645 26 445, el.p. [email protected]

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite


Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2024 m. sporto projektų rėmimo konkursą.


Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2024 m. tradicinių religinių bendruomenių rėmimo konkursą.


Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2024 m. kultūros bei meno projektų atrankos konkursą.


Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2024 m. kultūros bei meno projektų atrankos konkursą.Finansavimas skiriamas iš Palangos miesto savivaldybės 2023 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų.Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2023 m. Palangos miesto tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų (toliau – Projektai) konkursą. 


Reprezentacinio renginio statusas gali būti suteikiamas Palangoje rengiamiems tęstiniams renginiams, kurių tikslas – Palangos bendruomenei, miesto svečiams pristatyti ir populiarinti aukšto meninio lygio (kokybišką) Palangos, Lietuvos ir užsienio šalių profesionalųjį bei mėgėjų meną, sportinius turnyrus ar čempionatus, mokslines konferencijas, plėsti turistinę rekreacinę veiklą.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius