Sandra Garjonytė: „Palangos kredito unija praėjusiais metais dirbo pelningai, o kurorto verslas po COVID-19 jau sparčiai atsigauna"“

Linas JEGELEVIČIUS, 2020-07-02
Peržiūrėta
2069
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Sandra Garjonytė: „Palangos kredito unija praėjusiais metais dirbo pelningai, o kurorto verslas po COVID-19 jau sparčiai atsigauna"“

Palangos kredito unija (PKU) su nerimu stebėjo beveik COVID-19 uždarytą Palangą kovą ir balandį – ne vienas smulkiojo verslo atstovas paprašė „kredito atostogų“, tačiau gegužė ir ypač birželis Sandrą Garjonytę, PKU valdybos narę ir pirmininkę, nuteikia optimistiškai. „Vis daugiau sulaukiame užklausų ir paskolų paraiškų, kuriose prašoma suteikti paskolą nekilnojamojo turto įsigijimui,“ – sakė ji „Palangos tiltui.“

–Kaip koronaviruso pandemija ir darbas nuotoliniu būdu paveikė esminę PKU funkciją – teikti paskolas?
–Unija per visą karantino laikotarpį teikė paslaugas savo nariams laikydamasi saugumo reikalavimų ir organizavo darbą taip, kad paslaugos būtų teikiamos nariams kiekvieną dieną. Ir nors nebuvo užvėrusi durų, tačiau, žinoma, pajuto karantino poveikį. Per tris karantino mėnesius tikrai ženkliai buvo sumažėjęs paskolų paraiškų skaičius, nors klientai jas galėjo pateikti ir nuotoliniu būdu, tai yra neišeidami iš namų. Matyt, tuo metu kiekvienas bandė įsivertinti susiklosčiusią situaciją atsakingai ir tinkamai. Šiuo metu vėl jaučiamas pagyvėjimas, pamažu grįžtama prie panašių paskolų paraiškų skaičiaus, kokį regėjome iki karantino. Paskolų išdavimo sąlygų unija nėra pakeitusi, kokios galiojo iki karantino, tokios galioja ir šiuo metu, laikomasi rizikos įvertinimo rekomendacijų.

–Kokias COVID-19 krizės ekonomines pasekmes kurorte stebi Palangos kredito unija?
–Tikrai pastebėjome, kad COVID-19 labiausiai paveikė smulkųjį verslą, ypač tą smulkiojo verslo sritį, kuri susijusi su paslaugų teikimu. Šio sektoriaus atstovai pirmieji kreipėsi dėl „kredito atostogų“ suteikimo.

–Gegužę ir birželį kurorte jau stebimi pozityvūs pokyčiai vietinėje nekilnojamo turto rinkoje, versle. Ar jūs juos tai pat matote?
–Taip, mes tikrai tai matome ir jaučiame. Vis daugiau sulaukiame užklausų ir paskolų paraiškų, kuriose prašoma suteikti paskolą nekilnojamojo turto įsigijimui.

–Balandžio pabaigoje įvyko visuotinis PKU narių susirinkimas. Kokie sprendimai buvo priimti?
–Taip, balandžio 28 dieną įvyko eilinis visuotinis narių susirinkimas. Šiais metais jis vyko kiek neįprastu būdu, tačiau dalyvių skaičiumi tikrai nenusileido ankstesniems metams. Balsavimas susirinkimo darbotvarkės klausimais vyko raštu, visi dokumentų projektai darbotvarkės klausimais buvo paskelbti viešai, internetiniame unijos puslapyje. Asmenys, kurie neturėjo galimybės susipažinti internete, turėjo galimybę susipažinti unijos patalpose. Kaip ir kiekvienais metais susirinkimo darbotvarkės klausimai standartiniai, tik kiek įdomesni tikriausiai buvo klausimai, susiję su naujų valdymo organų rinkimais. Visuotinis narių susirinkime buvo patvirtintos vidaus audito tarnybos ataskaita, valdymo organų ataskaitos, metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir priimtas nutarimas dėl pelno paskirstymo tvarkos, patvirtinta pajamų išlaidų sąmata, išrinkti nauji valdymo organai, patvirtinta nauja unijos įstatų redakcija, kurioje pakoreguotas visuotinio narių susirinkimo sušaukimo terminas pagal dabar galiojančią LR Kredito unijų įstatymo nuostatas.


–Žinau, kad PKU atnaujino savo valdymo organus. Kodėl? Kokie pasikeitimai?
–Unijos įstatai numato, kad unijos valdymo organai renkami 4 metų laikotarpiui. Tai valdymo organų rinkimai buvo susiję su tuo, kad baigėsi valdymo organų įgaliojimų laikotarpis. Valdyboje iš 5 narių pasikeitė 2 nariai, taip pat pasikeitė ir unijos paskolų komiteto sudėtis, išrinktas naujas paskolų komiteto pirmininkas. Tikimės, kad šie įvykę pasikeitimai unijos valdymo organuose pagerins unijos veiklą ir jos rezultatus.

–Kaip vyksta atsiskaitymas su tais unijos nariais, kurie yra išstoję iš jos?
Atsiskaitymai su unijos nariais vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymo numatytomis nuostatomis, kurios įvertinant šios unijos istoriją, ankstesnių laikotarpių nuostolius, tikrai nėra palankios išstojusiems ar išstojantiems iš unijos narių dabar, kadangi vadovaujantis aukščiau minėto įstatymo nuostatomis, unija grąžindama asmeniui jo pajinį įnašą už pagrindinį pajų, privalo jį proporcingai, atsižvelgdama į tų metų, kuriais kredito unijoje buvo gautas prašymas grąžinti pajinius įnašus už pagrindinius pajus, patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas, sumažinti. Kredito unija su savo nariu atsiskaito išmokėdama jam priklausantį pajinį įnašą už pagrindinį pajų ir kitas išmokas, susijusias su jo dalyvavimu kredito unijos pajiniame kapitale, tik po to, kai įvertinusi kredito unijos finansinę būklę nustato, kad atsiskaitymas nekels grėsmės kredito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui. Visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir kredito unijai nusprendus su nariu atsiskaityti, apie šį sprendimą kredito unija privalo raštu pranešti priežiūros institucijai, t.y. Lietuvos bankui ir gauti priežiūros institucijos leidimą mažinti pajinį kapitalą.
Nariui, kuris yra pateikęs prašymą grąžinti jo pagrindinį pajų, gali atrodyti keistai ir kelti pyktį, kad unija negrąžina jo ar grąžina tik dalį jo pajaus, tačiau unija vadovaujasi LR Kredito unijų įstatymo nuostatomis, kurios yra įsigaliojusios nuo 2017 m. sausio 1 d. ir privalo, gavusi priežiūros institucijos leidimą, vykdyti įstatymo nuostatas ir mažinti grąžinimo pajaus dydį, likusią dalį nukreipiant į unijos atsargos kapitalą nuostolių mažinimui. Atsiskaitymas su nariais yra sutrikęs ne dėl to, kad unija neturi lėšų, o todėl, kad yra priversta dengti ankstesnių laikotarpių nuostolius. Todėl prašytume narių neskubėti teikti prašymų išstoti iš unijos narių ir grąžinti pajų, o toliau naudotis teikiamomis finansinėmis paslaugomis. Buvo laikas, kai unija nuostoliams dengti į atsargos kapitalą privalėjo nukreipti visą 100 proc. nario pajaus, o šiais metais patvirtinus finansinę atskaitomybę Visuotiniame narių susirinkime, atsiskaitant su išstojusiu nariu, dalis jo pagrindinio pajaus bus grąžinama, jei bus gautas priežiūros institucijos leidimas.

–Kokie buvo praėjusieji metai Palangos kredito unijai? Kiek paskolų išduota? Koks paskolų savalaikio grąžinimo lygis?
–Praėję metai unijai buvo nelengvi, bet stabilūs, unija baigė juos pelningai. Pažymėtina, kad daug dėmesio buvo skiriama naujų paskolų išdavimui ir paskolų portfelio kokybės gerinimui, kitų finansinių paslaugų teikimui. Unijos paskolų portfelis šiai dienai siekia 5,1 mln. eurų, indėlių suma siekia 7,5 mln. eurų.
Reikia pasidžiaugti, kad paskolų portfelis, kuris suformuotas nuo 2012 m., šiai dienai yra tikrai kokybiškas, turime tik keletą skolininkų. Taip pat galime pasidžiaugti, kad unija negavo daug prašymų suteikti „kredito atostogas“ dėl COVID-19 pandemijos, tai reiškia, kad tiek unija, tiek patys asmenys, kurie prisiėmė finansinius įsipareigojimus tinkamai įvertino finansinį pajėgumą ir galimas rizikas.

–O kaip per pastaruosius metus pakito PKU narių skaičius?
–Unijos narių skaičius kinta beveik kiekvieną dieną, vieni nariai narystę nutraukia, kiti teikia unijos valdybai prašymus įstoti į narius. Šiuo metu Palangos kredito unija vienija 1739 narius, kurie pakankamai aktyviai naudojasi unijos teikiamomis paslaugomis. Naudodamasi proga noriu pakviesti dar aktyviau naudotis unijos paslaugomis: sudaryti terminuotų indėlių sutartis, kreiptis dėl paskolų suteikimo, naudotis unijos debetinėmis ir kreditinėmis kortelėmis, kurios tinka naudoti bet kurio banko bankomatuose, unijoje galite įnešti ar išsiimti iš sąskaitos grynus pinigus, naudotis elektroninės bankininkystės paslaugomis, kuri veikia naudojant mobilų parašą ar Smart-ID. Unija taip pat kai kurias paslaugas, teikia ir ne unijos nariams.

–Tradicinės finansavimo platformos, tokios kaip bankai ir kredito unijos pastaraisiais metais sulaukė finansų rinkos naujokų iššūkio. Ar jūs jį jaučiate?
–Taip, šiek tiek jaučiame, tačiau tikrai nežymiai.

–Ar PKU pasiūlė kurorto verslui patrauklių, skolinimąsi skatinančių „pokarantininių“ priemonių paketą? Kas bus jame?
–Taip, unija dalyvauja projekte „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“. Pagalba verslui teikiama trimis pagrindinėmis kryptimis, t.y. kompensuojamos verslui atidėtų paskolų palūkanos, teikiamos lengvatinės paskolos valstybės lėšomis ir garantuojamos už finansų įstaigų teikiamas finansų paslaugas. Kiekvienas atvejis yra individualus.

–Beje, jūs buvote jau trečią kartą išrinkta PKU valdybos narės ir pirmininkės kadencijai ir Palangoje skaičiuojate bene 8 metus. Stabilumas yra gerai? Kokius naujus tikslus jums iškėlė PKU valdyba jūsų vadovaujamai unijai?
–Taip, valdybos nare ir pirmininke išrinkta trečiai kadencijai, žinoma tai džiugina, reiškia išlaikytas pasitikėjimas, įvertinti atlikti darbai ir priimti sprendimai. Tikiuosi, kad šį pasitikėjimą pavyks išlaikyti ir pateisinti atliktais darbais ir priimtais sprendimais ateityje, kurie galbūt yra ne visada populiarūs ir malonūs unijos nariams, tačiau yra būtini, kad išlaikyti unijos veiklos stabilumą. Tikiuosi visų unijos narių supratingumo. Unija vykdo visus veiklos riziką ribojančius normatyvus, kuriuos pavyksta užtikrinti imperatyviai vykdant įstatymo nuostatas.

 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos kredito unija siūlo 5 procentus metinių palūkanų terminuotiems indėliams 12 arba 18 mėnesių Pasiteirauti skambinti tel. +370 460 53553 ; el. p: [email protected]


Tuo metu, kai Lietuvoje dirbantys komerciniai bankai traukiasi iš šalies regionų ir miestelių, lietuviškosios kredito unijos didina apsukas ir užsitarnauja vis daugiau pasitikėjimo. Gyventojai ir verslas vertina ne tik dažnai žemesnes ir palankesnes finansinių paslaugų bei finansinių produktų kainas, aptarnavimo kokybę, bet ir tai, kad kredito unijos bei jų skyriai – atviri savo klientams ir...


Pernai metais bankrutuojančiomis paskelbtos kone 1000, turto areštus patyrė 3,5 tūkstančio, be personalo liko per 5 tūkst. įmonių, skelbiama pranešime žiniasklaidai. 


Palangos kredito unija (PKU) siūlo 2.5 procento metines palūkanas.


Palangos kredito unija (PKU) su nerimu stebėjo beveik COVID-19 uždarytą Palangą kovą ir balandį – ne vienas smulkiojo verslo atstovas paprašė „kredito atostogų“, tačiau gegužė ir ypač birželis Sandrą Garjonytę, PKU valdybos narę ir pirmininkę, nuteikia optimistiškai. „Vis daugiau sulaukiame užklausų ir paskolų paraiškų, kuriose prašoma...


Palangos kredito unija 2016 metus pradėjo su pozityvia nuotaika ir geromis naujienomis – unija kviečia gyventojus šį pavasarį investuoti ir pasidėti indėlį geriausiomis sąlygomis į Palangos kredito uniją. Be to, unija toliau plečia paslaugų spektrą, gerina veiklos rezultatus su priskirtu laikinu atstovu ir š. m. kovo 14 d. 16.30 val. kviečia narius į visuotinį narių...


Palangos kredito unija (PKU) šiais, jau praeinančiais metais toliau kuopėsi nuo buvusių vadovų palikimo. Akylai stebima finansinių institucijų prievaizdo- Lietuvos Banko- PKU 2015-aisiais Palangos KU daug dėmesio skyrė tolimesniam nuostolių mažinimui ir finansinių paslaugų plėtrai. Naujieji Metai šalies kredito unijoms žada naujovių - Palangos KU viliasi, kad unijos...


Lietuvos centrinė kredito unija drauge su 13 kredito unijų, tarp jų ir Palangos kredito unija bei sporto komentatoriaus Roberto Petrausko komanda Vaikų finansinio švietimo savaitei suorganizavo edukacinį renginių ciklą. Daugiau nei 400 moksleivių iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių susikovė protų mūšyje „Neslėpk žinių, ateik į protų mūšį!“....


Daugelis tų pačių  finansinių paslaugų komerciniuose bankuose yra apmokestinamos keletą kartų brangiau nei kredito unijose. Palangos kredito unija išlaiko prieinamus finansinių paslaugų mokesčius miesto ir aplinkinių rajonų gyventojams.


Ar Palangos kredito unija (PKU) vis labiau patiria sunkumų, apie kuriuos jos naujieji vadovai linkę nutylėti? PKU administracijos vadovas Vytenis Tomkus pripažįsta, kad pernai patyrusi nuostolių, unija ir šiais metais dar visiškai neatsigavo. „Taip, praradome nemenką pinigų sumą „Snore“, taip pat Graikijos vertybinių popierių obligacijos, į kurias unija yra...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius