Socialinio būsto nuomininkai bei asmenys ir šeimos, įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus privalo deklaruoti turtą

Palangos tiltas, 2018-02-23
Peržiūrėta
2045
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Socialinio būsto nuomininkai bei asmenys ir šeimos iki 2018 metų gegužės 1 dienos Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka privalo deklaruoti turtą, kitaip jie gali būti išbraukti iš sąrašo.
Socialinio būsto nuomininkai bei asmenys ir šeimos iki 2018 metų gegužės 1 dienos Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka privalo deklaruoti turtą, kitaip jie gali būti išbraukti iš sąrašo.

Palangos miesto savivaldybė primena, jog asmenims ir šeimoms, pageidaujantiems gauti paramą būstui išsinuomoti, bei socialinio būsto nuomininkams kasmet privalu deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus. Palangos miesto savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Audrutė Keblienė teigė, jog tai nėra naujiena – tai reikia daryti jau nuo 2015 metų, tačiau primenama atlikti šią prievolę kasmet.

Iki gegužės 1 d. privalu deklaruoti
Socialinio būsto nuomininkai bei asmenys ir šeimos, įrašyti į savivaldybėje sudarytą asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą iki 2018 metų gegužės 1 dienos Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka privalo deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas), pateikiant Valstybinei mokesčių inspekcijai (Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento Rajonų ir miestų mokesčių mokėtojų skyriaus Palangos poskyris, Vytauto g. 75, Palanga) Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją už kalendorinius 2017 metus (forma FR0001). „Reikia atkreipti dėmesį į šią paminėtą formą. Būna, kad dėl to kyla diskusijų, asmenys nesupranta, ką padarė negerai“, – atkreipė dėmesį A. Keblienė.
Asmenys ir šeimos, nedeklaravusios turto (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka iki š. m. gegužės 1 d., bus išbraukti iš savivaldybėje sudarytų asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų, o su savivaldybės socialinio būsto nuomininkais bus nutraukiamos socialinio būsto nuomos sutartys.
Iš viso Palangoje yra 43 socialinio būsto nuomininkai, 54 asmenys (šeimos) laukia eilėje.

Gyvenamoji vieta
Taip pat būtina atkreipti dėmesį, kad nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymui, asmenys ir šeimos iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų bus išbraukiami, jeigu nedeklaruos gyvenamosios vietos arba nebus įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Palangos miesto savivaldybėje. Nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos asmenų, kurie buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Palangos miesto savivaldybėje, duomenys yra panaikinti. Atsižvelgiant į tai, privaloma per 3 mėnesius (iki 2018 m. balandžio 1 d.) deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba deklaravimo įstaigai (Kęstučio g. 19, Palanga, tel. informacijai (8 460) 48 712) pateikti prašymą įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Palangos miesto savivaldybėje, pateikiant informaciją arba duomenis, pagrindžiančius asmens ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus, susijusius su Palangos miesto savivaldybe.

Kas įtraukiama į nedeklaravusių asmenų apskaitą
Nuo sausio 1 d. visi asmenys, nenurodę tikslaus savo gyvenamosios vietos adreso, o tik gyvenamąją vietą deklaravę savivaldybėje, turi įsirašyti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą. To nepadariusieji rizikuoja netekti socialinių išmokų.
Įstatyme reglamentuota, kad į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, jeigu asmenys nėra deklaravę gyvenamosios vietos, įtraukiami: benamiai ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie faktiškai gyvena; asmenys, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie išleidžiami iš vaikų globos institucijos arba palieka šeimyną, ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena; asmenys, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, šių priemonių taikymo laikotarpiu – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta; asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose, visą buvimo šiose įstaigose laikotarpį – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta arba kurios teritorijoje jie gyveno iki suėmimo arba bausmės atlikimo; užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena; asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena, ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui − pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, kai deklaravimo įstaigai pateikia informaciją arba duomenis, pagrindžiančius jų ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje.
Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą negali būti įtraukti asmenys, tos savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise turintys patalpų ar pastatų.

Deklaruoti – per tris mėnesius
Deklaravimo įstaiga ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą gavimo dienos praneša patalpos ar pastato savininkui (bendraturčiui) apie tai, kad jam priklausančios patalpos ar pastato adresas yra nurodytas kaip vieta, kurioje faktiškai dažniausiai gyvena šiame prašyme nurodytas asmuo.
Patalpos ar pastato savininkas (bendraturtis) turi teisę deklaravimo įstaigą informuoti apie prašyme įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą pateiktą neteisingą informaciją, jeigu šiame prašyme nurodytas asmuo savininkui (bendraturčiui) priklausančioje patalpoje ar pastate negyvena. Tokiu atveju deklaravimo įstaiga vadovaujasi savininko (bendraturčio) pateikta informacija, tačiau prašyme įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą nurodytas asmuo iš gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos neišbraukiamas.
Įsigaliojus šiam įstatymui, asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, per 3 mėnesius privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba deklaravimo įstaigai pateikti prašymą įtraukti juos į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Savivaldybės inf.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Vasario 27 d., likus vienai dienai iki išankstinio balsavimo pradžios, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patvirtino galutinį 2023 m. savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose turinčių teisę balsuoti rinkėjų sąrašą. 


Valstybė remia jaunas šeimas, priėmusias sprendimą pirmąjį būstą įsigyti Lietuvos regionuose. Tačiau šia parama pasinaudoti gali būti ne taip jau paprasta. 


Palangoje butą išsinuomoti pagal skelbimą panorusios moterys buvo apgautos – negavo buto ir prarado pinigus.


Palangos miesto savivaldybės administracija renka duomenis apie savivaldybės teritorijoje esantį asbesto turinčių gaminių kiekį.


Lietuvos bankas, įvertinęs būsto rinkos kaitimą ir skolinimo būstui apimties didėjimą, nusprendė nuo kitų metų vasario 1 dienos iki 30 proc. didinti minimalų pradinio įnašo reikalavimą antrajai ir paskesnėms būsto paskoloms, taip pat jei bus didinama anksčiau paimtų būsto paskolų suma. 


Palangos miesto savivaldybė primena, jog asmenims ir šeimoms, pageidaujantiems gauti paramą būstui išsinuomoti, bei socialinio būsto nuomininkams kasmet privalu deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus. Palangos miesto savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Audrutė Keblienė teigė, jog tai nėra naujiena – tai...


Primename, kad asmenims ir šeimoms, pageidaujantiems gauti paramą būstui išsinuomoti, bei socialinio būsto nuomininkams kasmet privalu deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus.


Praėjusių metų pradžioje įsigaliojus naujam Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymui, kuriuo buvo sugriežtinti ankstesni reikalavimai, pastebima, jog daugelyje šalies savivaldybių gerokai sumažėjo laukiančiųjų socialinio būsto žmonių eilės. Pagrindinė priežastis – privaloma deklaruoti pajamas ir turtą. Palangoje laukiančiųjų eilė sumažėjo perpus.


 Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojus Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymui, asmenims ir šeimoms, įrašytiems į savivaldybėse sudarytus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus bei savivaldybės socialinio būsto nuomininkams numatyta pareiga Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka kasmet iki gegužės...


Jeigu pastatas apleistas ir neprižiūrimas, Viešosios tvarkos skyriaus skirtas baudas privalo mokėti visi – ir bankrutavusių įmonių turtą administruojantys bankroto administratoriai. O konkrečiai – administruojančių įmonių vadovai. Tokia neskundžiamos nutarties, kurią birželio 21 d. priėmė Klaipėdos apygardos teismas, esmė.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius