Teismas atmetė Eimučio Židanavičiaus skundą

Linas JEGELEVIČIUS, 2018-11-08
Peržiūrėta
1921
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo, Palangos miesto savivaldybės Tarybos nario Eimučio Židanavičiaus skundą atsakovei Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK), trečiajam suinteresuotam asmeniui Palangos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijai dėl jam nepalankaus sprendimo panaikinimo. Įvertinęs aplinkybes, teismas E. Židanavičiaus skundą atmetė.
Primename, kad Palangos miesto savivaldybės Etikos komisija, įvertinusi tyrimo E. Židanavičiaus elgesio atitikties Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso ir Viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms medžiagą, balandžio 10 dieną pripažino, kad E. Židanavičius, pasinaudodamas užimamomis pareigomis, Palangos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriuje atstovaudamas privatų juridinį asmenį UAB „Rolijona“, kurioje dirba, nederamai bendraudamas su valstybės tarnautojais pažeidė valstybės politikų elgesio kodeke įtvirtintus valstybės politiko elgesio principus bei Viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.
E. Židanavičius kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti tokį Palangos miesto savivaldybės Tarybos Etikos komisijos sprendimą, o taip pat ir VTEK sprendimą nepradėti tyrimo pagal jo pareiškimą dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos narių Arvydo Dočkaus, Antano Sebecko (jie yra Palangos miesto savivaldybės tarybos ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos nariai) ir Laimučio Kondrato bei Ramučio Šeštoko galimo šališkumo nagrinėjant jo elgesį.
E. Židanavičius prašė VTEK iš naujo spręsti dėl pranešimo apie jo netinkamą elgesį priėmimo ir jame nurodytų aplinkybių ištyrimo bei priteisti iš atsakovės, tai yra VTEK, bylinėjimosi išlaidas.
E. Židanavičius nurodė, kad VTEK 2018 m. liepos 4 d. posėdyje, apsvarsčiusi jo 2018 m. birželio 23 d. pranešimą dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos narių Arvydo Dočkaus, Antano Sebeckio ir Laimučio Kondrato bei Ramučio Šeštoko, vadovaudamasi VTEK įstatymo 24 straipsnio 5 dalies nuostata, nusprendė tyrimo dėl šiame pranešime nurodytų asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms, pagal pranešime nurodytas aplinkybes nepradėti.
E. Židanavičius atkreipė dėmesį, kad nagrinėjant D. Želvio kreipimąsi trečiojo suinteresuoto asmens veikloje dalyvavo ir keturi jo nariai: A. Dočkus, A. Sebeckis, L. Kondratas ir R. Šeštokas, kurių du pirmieji, pasak E. Židanavičiaus, yra D. Želvio bendrapartiečiai ir dėl to, anot jo, ši aplinkybė yra pakankama VTEK konstatuoti, kad trečiasis suinteresuotas asmuo dėl jo priėmė šališką ir neobjektyvų sprendimą.
E. Židanavičius prašė VTEK išnagrinėti ir įvertinti, ar asmenys, esantys toje pačioje partijoje, patys kreipęsi ir net konstatavę pažeidimą bei dėl to net padarę išvadas, kartu būdami Etikos komisijos nariai, gali vėliau atlikti tyrimą ir priimti sprendimus.
Savo atsiliepime teismui VTEK nurodė, kad pareiškėjo skundas nepagrįstas, ir prašė jį atmesti.
VTEK nurodė, kad poreikis atlikti tyrimą dėl pareiškėjo elgesio atitikties Valstybės politikų etikos kodekso nuostatoms atsirado tada, kai į trečiąjį suinteresuotą asmenį 2018 m. gegužės 31d. raštu kreipėsi politinės partijos Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pirmininkas, tačiau jis nėra Palangos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos narys ir šios komisijos veikloje nedalyvauja, Dainius Želvys.
Anot VTEK, asmenų priklausymas vienai ir tai pačiai politinei partijai savaime, be kitų aplinkybių, vadovaujantis Įstatymo nuostatomis, apskritai nelaikytinas privačiu interesu, kaip jis yra apibrėžiamas šio įstatymo 2 straipsnio 4 dalies nuostatoje.
Pasak VTEK, priklausymo politinei partijai faktas nėra deklaruojamas privačių interesų deklaracijoje.
Trečiasis suinteresuotas asmuo, Palangos miesto savivaldybė, pateikė atsiliepimą į skundą, nurodė, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis (įskaitant valstybės politikus) nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, bei nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti.
Teismas konstatavo, kad priklausymas tam tikrai politinei partijai gali reikšti bendrus politinius interesus, tačiau ši aplinkybė savaime nerodo savivaldybės tarybos nario privataus intereso. Todėl savivaldybės tarybos nario buvimas atitinkamos partijos frakcijoje savaime nesuponuoja jo moralinio įsipareigojimo.
Teismas pažymėjo, kad VTEK, priimdama ginčijamą sprendimą, nepažeidė teisės aktų reikalavimų, neviršijo savo kompetencijos, jos veiksmai neprieštaravo tikslams bei uždaviniams, dėl kurių buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus. Ginčijamą atsakovės sprendimą naikinti nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo.
Remiantis išdėstytais motyvais, teismas nusprendė atmesti pareiškėjo Eimučio Židanavičiaus skundą kaip nepagrįstą. Sprendimas apeliacine tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.


Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Buvusio Palangos kredito unijos vadovo Evaldo Petrausko vadovaujama Kredito unijų narių asociacija (KUNA) kreipėsi į Lietuvos prezidentą, Vyriausybę, Seimą reikalaudama nutraukti ekstremalią situaciją – karantiną – šalyje ir taip baigti, anot KUNA, ir Lietuvos respublikos piliečių konstitucinių teisių pažeidinėjimą. Nei prezidentas, nei Seimas, nei Sveikatos ir Vidaus...


Teismas atmetė Eimučio Židanavičiaus skundą

Linas JEGELEVIČIUS, 2018 11 08 | Rubrika: Miestas

Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo, Palangos miesto savivaldybės Tarybos nario Eimučio Židanavičiaus skundą atsakovei Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK), trečiajam suinteresuotam asmeniui Palangos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijai dėl jam nepalankaus sprendimo panaikinimo. Įvertinęs aplinkybes...


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nutraukti tyrimą dėl Palangos miesto savivaldybės Tarybos nario Eimučio Židanavičiaus. UAB „Palangos klevas“ direktorius Andrejus Byčkovas kreipėsi į VTEK su skundu, kad E. Židanavičius, buvęs „Palangos klevo“ darbuotojas, nenusišalino Palangos miesto Tarybai svarstant klausimą dėl buvusios...


Vakar Klaipėdos apygardos teismas priėmė sprendimą, kuriuo atmetė buvusio Palangos miesto vyriausiojo architekto Svajūno Bradūno apeliacinį skundą ir paliko galioti šių metų sausio 13 d. Palangos miesto apylinkės teismo nuosprendį. Juo buvęs Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas pripažintas kaltu ir padaręs nusikaltimą, numatytą LR Baudžiamojo kodekso 225 straipsniu...


Palangos miesto savivaldybės taryba nepažeidė jokių įstatymų, kai pernai gegužės 30 d. priėmė sprendimą, kuriuo 2014 metams padidino turto mokesčio tarifą nuo 0,5 proc. iki 3 proc. didžiųjų mokesčių mokėtojų kategorijai priskiriamiems mokesčių mokėtojams. Tokią išvadą spalio 20 d. padarė Klaipėdos apygardos administracinis teismas, paskelbęs sprendimą administracinėje byloje pagal...


Iš savo rankų kurorto daugiabučių administravimo nenorintis paleisti, gyventojų pareikštos valios nepaisantis „Palangos butų ūkis“ pirmadienį ir trečiadienį išgirdo dar keturis jam nepalankius Palangos miesto apylinkės teismo sprendimus. Šįkart pirmosios instancijos teismas atmetė jų pretenzijas dėl daugiabučių Druskininkų g. 1, S. Nėries g. 3, J....


Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pareiškėjų Virginijos Jackienės ir Gedimino Jackos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 22 d. nutarties administracinėje byloje dėl žemės sklypo suderinimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, rugpjūčio 28 d. priėmė neskundžiamą nutartį atmesti...


Prokuratūros prašymą dėl „Elijos“ teismas atmetė

"Palangos tilto" informacija, 2012 12 27 | Rubrika: Miestas

„Pasiekta pirma, tegul ir nedidelė, pergalė tiek metų besitęsiančioje istorijoje“, - šitaip verslininkas Vaidas Šimaitis trumpai pakomentavo gruodžio 21-ąją Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegijos priimtą nutartį.


Eksvicemerą teismas sugrąžino į pareigas

„Palangos tilto“ informacija, 2010 05 15 | Rubrika: Miestas

Klaipėdos apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs buvusio vicemero Edmundo Krasausko skundą dėl jo atleidimo iš pareigų, konstatavo, kad jis atleistas neteisėtai, ir sugrąžino į postą. Teismas nustatė, kad vienas balsavimo biuletenis buvo negaliojantis.


Teismas patenkino E.Krasausko skundą

„Palangos tilto“ informacija, 2009 11 23 | Rubrika: Miestas

Klaipėdos apygardos administracinis teismas lapkričio 24 dienos nutartimi patenkino buvusio vicemero Edmundo Krasausko prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo ir laikinai sustabdė Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimus dėl jo atleidimo iš pareigų ir Marytės Vačerskienės paskyrimo mero pavaduotoja.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius