Žmonių pinigėliai – į politikų kišenes

Aistas MENDEIKA, 2009-08-26
Peržiūrėta
97
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Į Palangos miesto savivaldybės mero Vytauto Stalmoko stalčių įkrito dar vienas dokumentas, dar kartą parodantis, kad kurorto Tarybos valdančioji dauguma nepaiso arba net gerai nežino Lietuvoje galiojančių įstatymų nuostatų. Liepos mėnesį sugebėta pritarti spendimo projektui, prieštaraujančiam iškart net keliems įstatymams.

 

Kelios sekundės – keli pažeidimai

Šių metų liepos 10 dieną įvykusiame Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdyje nuspręsta pakeisti gegužės mėnesį patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 153 punktą, kuriame kalbama apie Tarybos narių išlaidų apmokėjimą: „Tarybos nariui su jo, kaip Tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms, kiek jų nesuteikia ar neapmoka tiesiogiai Savivaldybės administracija, apmokėti kas mėnesį išmokama (kompensuojama) ¼ vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU), Tarybos komitetų ir fondų tarybų pirmininkams ½ vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU). Nuolatinių komisijų pirmininkams išmoka (kompensacija) yra nustatoma atskiru Tarybos sprendimu. Tarybos narys gali gauti tik vienos rūšies ir tik vieną išmoką (kompensaciją). Šiame punkte numatytos išmokos (kompensacijos) nuo 2009 m. liepos 17 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. Tarybos nariams ir Tarybos komitetų pirmininkams mažinamos 30 procentų“.

Vyriausybės atstovė K. Vintilaitė teigia, kad dabar Tarybos veiklos reglamentas prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio „Savivaldybės tarybos nario veiklos apmokėjimas“ 2 dalies ir 30 straipsnio „Savivaldybės administracija“ 2 dalies 7 punkto nuostatoms. Taip pat pažeidžia Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 6 punkte įtvirtintą efektyvumo principą. Pagal šį principą, viešojo administravimo subjektas, priimdamas ir įgyvendindamas sprendimus, jam skirtus išteklius naudoja ekonomiškai, rezultatų siekia kuo mažesnėmis sąnaudomis.

 

Svarbiausia – gauti...

Pagal Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies nuostatas, Reglamente turi būti patvirtinta išmokos dydžio nustatymo tvarka, bet ne pats jos dydis. Be to, pasak K.Vintilaitės, Reglamento 153 punkto nuostata, jog „nuolatinių komisijų pirmininkams išmoka (kompensacija) yra nustatoma atskiru Tarybos sprendimu“, taip pat prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies nuostatai. „Išmokos dydis turi būti nustatoma ne atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu, o privalo būti tvirtinamas Reglamento nustatyta tvarka“, - teigia Vyriausybės atstovė.

Dabartiniame Reglamento 153 punkte nustatyti išmokos Tarybos nariui dydžiai niekuo nepagrįsti. Vadinasi, nesvarbu, kiek iš tikrųjų politikas išleido pinigėlių kanceliarinėms prekėms, telefoniniam ryšiui, transporto paslaugoms ar kitiems „valdiškiems“ reikalams, jam vis tiek mokama nustatyto dydžio išmoka. Įstatyme numatyta, kad Savivaldybės administracija atlieka dar ir Tarybos narių finansinį, ūkinį bei materialinį aprūpinimą. Vadinasi, jei, pavyzdžiui, Tarybos nariui nuvažiuoti į susitikimą su rinkėjais automobilį parūpino Savivaldybės administracija, jam jau nebegali būti mokama išmoka už transporto išlaidas.

Vyriausybės atstovės K.Vintilaitės nuomone, kurorto Savivaldybės biudžeto lėšos naudojamos neekonomiškai ir neefektyviai. „Tarybos nariui kiekvieną mėnesį išmokama visa išmokos suma, nepriklausomai nuo to, ar jis vykdė, kaip vykdė Tarybos nario veiklą ir kiek įstatymu nustatytų išlaidų dėl šios veiklos patyrė“- teigia K.Vintilaitė.

 

Amnezija ir pabėgiojimai

Užvakar paprašėme mero V.Stalmoko pakomentuoti Vyriausybės atstovės atsiųstą raštą. Deja, kalbant telefonu jis negalėjo prisiminti, skaitęs teikimą ar ne. Sutarus kitą dieną pasikalbėti, merui iš ryto prireikė medikų pagalbos, vėliau, kaip teigė sekretorė, buvo posėdžiai, o dar vėliau jam labai reikėjo išvykti į Kretingą. Žinoma, darbo reikalais... Gaila, kad kurorto vadovui ir dar politikui bendravimas su Palangos gyventojais, rinkėjais net ir per žiniasklaidą yra paskutinės svarbos reikalas, kurį bet kada galima pamiršti...

 

Beviltiška viltis...

Jei kurorto Tarybos valdančioji dauguma vis dėlto sugalvotų bent atkreipti dėmesį į Vyriausybės atstovės teikimą, artimiausiame Tarybos posėdyje reglamentas turėtų būti vėl pataisytas. Tačiau sunku įsivaizduoti, kad taip atsitiks, nes kai kurie palangiškiai politikai visiškai nenusiteikę sumažinti į jų kišenes tekančią valdiškų pinigėlių srovelę. Juo labiau dabar, kai iki kitų savivaldybių tarybų rinkimų liko mažiau nei pusantrų metelių...

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį, rugsėjo 16 dieną, pradėjo tyrimą dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos narės Svetlanos Grigorian elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.


Gegužės 8 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vienbalsiai nusprendė, kad atstovaudamas fiziniam asmeniui savivaldybės taryboje, buvęs Palangos miesto savivaldybės tarybos narys A. Jokūbauskas pažeidė įstatymą - iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą atstovauti (20 straipsnio 1 dalis).  


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Aleksandro Jokūbausko elgesį. Bus aiškinamasi, ar jis, nustojęs eiti minėtąsias pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti.  


Palangos senosios gimnazijos direktorius Leonas Šidlauskas papasakojo, jog šią vasarą jam teko galimybė pamatyti itin retą dokumentą – carinės Rusijos laikais (1913 m.) išduotą Palangos progimnazijos pagyrimo raštą su tuometinio direktoriaus ir šešių mokytojų parašais. „Tokio Palangos progimnazijos dokumento nebuvau matęs ir...


Po dau­giau kaip de­šimt me­tų tru­ku­sių dis­ku­si­jų dėl tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų Sei­mas praėjusį ket­vir­ta­die­nį juos įtei­si­no .  Bet Palangos miesto politikai dar labiau būgštauja dėl naujovės ir sako „esą neapsisprendę“, ar juose dalyvautų.


Kreipimasis į Palangos miesto savivaldybės tarybos narius  9

Rimantas Germanas UAB „Litesko“ komercijos direktorius, 2013 06 06 | Rubrika: Miestas

Situacija Palangos šilumos ūkyje, o taip pat miesto savivaldybės ir „Litesko“ santykiai pasiekė ribą, kuomet nebeužtenka pasisiuntinėti raštais vieni kitiems. Turime labai rimtą situaciją, didžiulę problemą, kuri kaupėsi ne vieną mėnesį ir pasiekė kulminaciją. Apie tai ir noriu pasisakyti.


Aš, Danas Paluckas, Palangos miesto savivaldybės Tarybos narys, noriu visuomenei pateikti glaustą savo darbo Taryboje ir jos Kontrolės komitete ataskaitą ir atkreipti dėmesį į pagrindinius mano, kaip Tarybos Kontrolės komiteto pirmininko, veiklos momentus.


Kurios savivaldybės ir jos mero savimeilės neglosto aukšti savivaldybės ar mero vieši reitingai? Žinoma, tokių nerasi, nes pavadinimas ar vardas 60-ies savivaldybių ar jų vadovų viršuje ne tik malonina širdį, bet ir skatina kolegų pagarbą, garantuoja trumpesnius kelius valdžios koridoriuose ir didesnį rinkėjų palaikymą. Bet ko verti tokie reitingai, jeigu...


Kad eilinių žmonių žinios apie Europos Sąjungos paramą dažniausiai apsiriboja trafaretiniu pasakymu „pinigų davė Europos Sąjunga“, nieko nuostabaus –dauguma žmonių apie Sąjungos paramą sprendžia pagal renovuojamas mokyklas ar rekonstruojamas gatves. Tačiau iš politikų, juolab savivaldybės Tarybos narių, suprantama tikėtis gilesnių žinių apie ES paramos panaudojimą, projektus, jų „virtuvės“...


Žmonių pinigėliai – į politikų kišenes

Aistas MENDEIKA, 2009 08 26 | Rubrika: Miestas

Į Palangos miesto savivaldybės mero Vytauto Stalmoko stalčių įkrito dar vienas dokumentas, dar kartą parodantis, kad kurorto Tarybos valdančioji dauguma nepaiso arba net gerai nežino Lietuvoje galiojančių įstatymų nuostatų. Liepos mėnesį sugebėta pritarti spendimo projektui, prieštaraujančiam iškart net keliems įstatymams.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius