Įvykių ir renginių kronika

Palangos tiltas, 2015-04-13
Peržiūrėta
295
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Įvykių ir renginių kronika

Katalikų Bažnyčios liturginis kalendorius lėmė, kad pirmaisiais pavasario mėnesiais katalikų bendruomenė gyveno gavėnios ir Velykų ritmu.
▪ Kovo 14 d., IV Gavėnios sekmadienio, vadinamojo „Laetare“ (Džiaugsmo sekmadienio) išvakarėse, popiežiaus Pranciškaus iniciatyva vyko pasaulinė eucharistinė adoracija „24 valandos Viešpačiui“, prie kurio naktiniu budėjimu jungėsi ir Palangos tikintieji.
▪ Lietuvos vyskupai pakvietė kovo 22 dieną, šv. Mišių metu visoje šalyje melstis už taiką Ukrainoje. Prie šios maldos akcijos prisijungė ir Palangos parapija.
▪ Verbų sekmadienį nuo Kurhauzo iki bažnyčios vyko iškilminga Verbų procesija.
▪ Didįjį Ketvirtadienį prieš Šv. Mišias buvo renkamas maistas (prie bažnyčios durų), kurį penktadienį Caritas savanoriai išdalino išmaldos prašantiems ir stokojantiems žmonėms.
▪ Didįjį Penktadienį, balandžio 3 d., buvo einamas Kryžiaus kelias Palangos gatvėmis.
Tikintieji nešė indeliuose žvakeles, kad eidami Kryžiaus kelią šviestų tikėjimo, meilės ir vilties ugnimi.
▪ Nuo šeštadienio vakaro (Dievo Gailestingumo sekmadienio išvakarės) 19 val. iki sekmadienio 8 val. bažnyčioje vyko naktinė Švč. Sakramento adoracija.
▪ Parapijos klebonas dr. Marius Venskus savo velykiniame žodyje, be kita ko, rašė: „Velykos yra svarbiausia krikščionių šventė, kuria išreiškiamas didelis džiaugsmas dėl galutinės Dievo Sūnaus pergalės prieš mirtį, kančią, skausmą, vienatvę, liūdesį, prieš bet kokį blogį.
Neveltui apaštalas Paulius rašo: „Jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas“ (1 Kor 15,14). Tik jei mūsų tikėjimas remsis Prisikėlusiuoju, patirsime, kad Dievas veikia mūsų kasdienybėje ir gyvenime.
Velykinio laiko skaitiniuose girdime, kad prisikėlęs Jėzus savo mokiniams patiki nepaprastą atsakomybę: „Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“ (Jn 20). Esame kviečiami įsisąmoninti į šiuose žodžiuose slypinčią dvejopą prasmę.
Pirmiausia jie byloja apie misiją, kuri reiškia siuntimą. Sutikdami kitus žmones savo darbe, gyvenimo aplinkoje ar šeimoje atstovaujame ne tik save. Esame pasiųsti Jėzaus, jo vardu veikiame, vedami šiame pasaulyje jo Dvasios.
Taip pat esame apaštalai, įgalioti nešti Gerąją Naujieną. Krikštu kiekvienas mūsų tapo pasiuntiniu, apaštalu. Apaštalavimas neapsiriboja įtaigiais žodžiais. Krikščioniški įsitikinimai yra liudijami veiklia artimo meile, nuoširdžiu įsiklausimu į kitą žmogų, atvirumu jo vargams ir džiaugsmams.
Parapija yra ta aplinka, kurioje mūsų pasiuntinybė ir apaštalavimas gali puikiai realizuotis. Parapijinei bendruomenei reikia kiekvieno iš mūsų įsipareigojimo, paramos ar iniciatyvos.“ Klebonas palinkėjo, kad Velykų ryto varpų skambesys būtų išgirstas širdimi ir žadintų viltį, kurios taip trūksta šiandienos pasaulyje.

Parapijos bendruomenės

„Palangos tilto” skaitytojams toliau pristatome parapijoje veikiančias bendruomenes ir organizacijas. Šįsyk siūlome iš arčiau susipažinti su maldos judėjimu „Motinos maldoje“.

Apie maldos grupę
Judėjimą „Motinos maldoje“ 1995 m. Anglijoje įkūrė dvi katalikės motinos – Veronica Williams su svaine Sandra – po ilgų maldų supratusios, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu Viešpats kviečia jas burti motinas maldai į grupeles už savo ir viso pasaulio vaikus. Labai greitai šis judėjimas tapo tarptautiniu.
Kaip vyksta grupių „Motinos maldoje“ susitikimai? Grupės susideda iš 3-7 asmenų, o gali būti ir didesnės. Susitikimai vyksta bažnyčioje, parapijos namuose ar tiesiog kieno nors namuose. Ant stalo padedamas kryžius kaip Jėzaus Kristaus, mūsų Išganytojo, priminimas, žvakė – Jėzaus – Pasaulio šviesos simbolis, Šventasis Raštas – Gyvenimo Žodis, nedidelis krepšelis, į kurį sudedamos kortelės su vaikų vardais. Po maldos motinos atsiklaupusios kreipiasi į Dievą, pavesdamos Jam savo vaikus ir tuos, kuriems nori padėti. Susitikimai yra atviri, juose gali lankytis įvairių krikščioniškų konfesijų atstovės. Saugomas pokalbių konfidencialumas, kadangi vyrauja atvirumo ir pasitikėjimo dvasia.
Susitikimų dalys: Malda į Šventąją Dvasią, kad Ji vadovautų susitikimui, Malda dėl apsaugos nuo blogio, Atleidimo malda, Malda už protų ir širdžių vienybę, Dievo šlovinimo malda ir giesmės, Vienybės malda su viso pasaulio grupėmis „Motinos maldoje“, Šventojo Rašto skaitymas, padėka Dievui už motinystės dovaną. Tarp maldelių giedamos pasirinktos giesmės. Po maldos motinos, išsakydamos savo rūpesčius, meldžiasi užtarimo maldomis. Susitikimą užbaigia agape, liudijimais.

Palangos parapijos – „Motinos maldoje“ grupė
Palangos parapijoje ši maldos grupė įsikūrė 2009 metais, kai į Kretingą buvo atvykusios „Motinos maldoje“ judėjimo įkūrėjos. Šiuo metu mūsų parapijos maldos grupėje yra vienuolika mamų. Susitikimai vyksta Palangos parapijos namuose (Vytauto g. 88), kiekvieną pirmadienį, po vakaro Šv. Mišių.
Kviečiame mamas norinčias jungtis į motinų maldą už vaikus:
ateikite į parapijos raštinę ir kunigas supažindins jus su grupės narėmis;
ateikite pirmadieniais po vakaro šv. Mišių į parapijos namus;
parašykite rūpimus klausimus el. paštu: [email protected];
susisiekite su grupės vadove: tel: 8 (684) 13 255 (grupės vadovė Rūta Narkuvienė)

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Jau tapo įprasta, jog priešpaskutinę kovo dieną pradedamos minėti „Palangos dienos“ suburia draugėn palangiškius prisiminti itin svarbias dvi Palangai datas. Šia proga pasiūloma gausybė renginių, kurių visų pagrindinė tema yra Palanga.


Rugsėjo 23 d. Palangoje vyks Baltų vienybės dienos renginiai. Šią dieną, kaip pasakojo Palangos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas Robertas Trautmanas, netrūks įvairiausių renginių įvairaus amžiaus žmonėms – veiklos atras tiek mažas, tiek vyresnis.


Savaitgalį Šventosios gyventojų ir svečių laukia itin daug įspūdingų renginių – rugsėjo 17 d. čia vyks Jūros ir Baltų vienybės dienos minėjimas bei tarptautinis bendruomenių festivalis „Vilingis“.


Lietuvos valstybės atkūrimo dieną Palanga miestiečiams ir svečiams pasiūlys gausią ir turtingą renginių programą. „Švęsime gražiai ir pagarbiai – Vasario 16-osios proga parengta programa yra orientuota tiek į jaunimą, tiek į vyresnius gyventojus“, – sakė Palangos kultūros ir jaunimo centro renginių režisierė Aušra Latonienė.


Parapijos kronika

2015 07 02 | Rubrika: Miestas

▪ Tuo metu, kai daugelis parapijų baigia pastoracinius metus bei parapijų grupės stabdo savo veiklą iki rudens, Palangos parapija pradeda vasaros sezono, turistų ir poilsiautojų pastoracinę tarnystę.


Parapijos kronika

2015 06 01 | Rubrika: Miestas

▪Gegužės 5 d. parapijos klebonas Marius Venskus lankė tuos žmones, kurie rūpinasi mūsų saugumu. Šv. Florijono, gaisrininkų globejo dienos proga buvo aplankyti miesto Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai. Visos parapijos bendruomenės vardu klebonas perdavė sveikinimus jiems ir jų šeimos nariams, palinkėjo Šv. Florijono globos bei pareigūnų šeimoms nuo...


Katalikų Bažnyčios liturginis kalendorius lėmė, kad pirmaisiais pavasario mėnesiais katalikų bendruomenė gyveno gavėnios ir Velykų ritmu. ▪ Kovo 14 d., IV Gavėnios sekmadienio, vadinamojo „Laetare“ (Džiaugsmo sekmadienio) išvakarėse, popiežiaus Pranciškaus iniciatyva vyko pasaulinė eucharistinė adoracija „24 valandos Viešpačiui“, prie kurio...


Prieš Kalėdas Lietuvos moksleivių sąjungos Palangos mokyklų savivaldų informavimo centras surengė keletą renginių moksleiviams.


Lietuvos kultūros sostinė Palanga žada įspūdingą, kultūrinių renginių turtingą rugsėjį. Pirmasis rudens renginys kurortą papuoš jau pirmąjį rudens savaitgalį – rugsėjo 7 d. bus minima Birutės parko diena.


Palanga masina renginių organizatorius

Dalia JURGAITYTĖ, 2010 07 01 | Rubrika: Miestas

Tradiciškai vasarą pajūryje gausu įvairiausių renginių. Vieni plačiai reklamuojami ir sulaukia nemažo susidomėjimo, kiti taip ir prabėga nepastebėti. Ne paslaptis, kad dauguma šalies renginių organizatorių žvilgsniai krypsta į didžiausią šalies kurortą, kuris nors ir keletui mėnesių gali didžiuotis esantis šalies vasaros sostine.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius