Mokytis tampa vis įdomiau: mokyklos siūlo vis daugiau naujovių

Rasa GEDVILAITĖ, 2016-08-29
Peržiūrėta
1022
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Mokytis tampa vis įdomiau: mokyklos siūlo vis daugiau naujovių

Palangos mokyklos jau pasiruošusios sutikti sugrįžtančius mokinius. Jau skaičiuojama, kiek jų sugrįš, kiek ateis pačių mažiausiųjų. Taip pat jau žinoma, kokios naujovės jų šiemet laukia.

Profesinės partnerystės siekis
Palangos senojoje gimnazijoje šiemet įrengta biotechnologijų laboratorija, tačiau ties tuo gimnazijos mokinių žinių troškimas neapsiriboja. Kaip patikino Senosios gimnazijos direktorius Leonas Šidlauskas, atsižvelgus į mokinių poreikius, planuojama organizuoti astronomijos ir astrofizikos būrelio veiklą.
Gimnazijos direktorius papasakojo, jog atsižvelgiant į gimnazijos prioritetus, bus orientuojamasi į praktinę pilietinę socialinę veiklą. „Siekiant pilietinės brandos ir sąmoningumo, taip pat besirengiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejui, vyks pilietiniai mokinių savivaldos projektai, dirbs gimnazijos istorijos bei kraštotyros rinkimo grupė, vyks krašto pažinimo geografijos programa „Geografijos takas“ ir kiti projektai“, – išvardijo numatytas veiklas direktorius.
Mokyklos vadovas paminėjo, jog vienas iš gimnazijos prioritetų – integralumo, mokytojų profesinės partnerystės siekis. „Mokytojai jau keletą metų sėkmingai veda integruotas pamokas, tad vadovaujantis šia patirtimi bus pereinama prie sistemingo integravimo. Numatomos kelios pagrindinės kryptys. Gamtos mokslai bus siejami tarpusavyje, tikslingai integruojant anglų kalbą II klasėse ir matematikos mokymą III-IV gimnazijos klasėse. Lietuvių kalbos ir literatūros kursas, siekiant įtvirtinti istorinio bei kultūrinio konteksto suvokimą, III-IV klasėse integruojamas su istorija, tikyba, doriniu ugdymu. Skiriant dėmesį gabių ir kūrybiškų mokinių ugdymui planuojama organizuoti Vilniaus universiteto dėstytojų paskaitas“, – pasakojo direktorius L. Šidlauskas.
Taip pat pasidžiaugta, jog mokykla turės savą kūrybos almanachą. Jį pradės rengti gimnazijos žurnalistų būrelis, vadovaujamas mokytojos Aušros Šeštokienės. „Meninio ugdymo sinteze gimnazijoje šiemet taps planuojamas miuziklas, kuriam scenarijų, kostiumus, dekoracijas kurs patys gimnazistai ir jų mokytojai“, – atskleidė direktorius.

Naujos programos ir būrelis
Palangos pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai užimanti direktorės pareigas Nijolė Sabaliauskienė pasidžiaugė, jog šiemet Rugsėjo 1-osios šventė jų mokyklai bus išskirtinė, mat bus švenčiama 25 metų sukaktis. „Tikimės, kad vaikams ši diena suteiks daugiau džiaugsmo
Pradinėje mokykloje, pagal dabartinius duomenis, ketina mokytis 162 mokiniai, tačiau iki mokslo metų pradžios šis skaičius dar gali keistis. Į pirmą klasę žengs 20 naujų mokinukų.
„Džiaugiamės, kad mūsų mokyklą atranda tie vaikai, kurie atsikrausto į kurortą gyventi iš didesnių miestų ar sugrįžę su tėveliais iš užsienio. Tėvai tikisi, kad mūsų mokykloje jų vaikams bus sukurta saugesnė aplinka“, – papasakojo N. Sabaliauskienė.
Pradinėje mokykloje dirba 18 pedagoginių darbuotojų, naujiesiems mokslo metams bus priimta ir antraeilėse pareigose dirbančių pedagogų. „Visi pas mus dirbantys pedagogai yra metodininkai, vos keletas likusių, kurie turi vyr. mokytojo kvalifikaciją“, – teigė laikinoji direktorė.
Nuo rugsėjo 1 d. Palangos pradinėje mokykloje pirmokai pradės mokytis pagal 2016 m. sausio 25 d. LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintą naują Lietuvių kalbos pradinio ugdymo programą. Kaip teigė N. Sabaliauskienė, mokykla yra tam pasirengusi: užsakyti nauji vadovėliai, metodinė literatūra, mokytojai dalyvavo mokymuose.
„Tęsime anglų kalbos mokymą pagal naujus vadovėlius (jau gauti vadovėliai ir metodinė literatūra). Taip pat mokiniai galės lankyti naują neformaliojo švietimo užsiėmimą – šaškių-šachmatų būrelį“, – naujoves įvardijo mokyklos vadovė.

Dėmesys ir tėvams
Palangos „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje mokiniams atsivers galimybės mokytis itin įdomiai – čia įrengtas testavimo kabinetas su 30 kompiuterizuotų darbo vietų. Kai kurios pamokos, ko gero, taps išties įsimintinesnės.
Kaip pateikė informaciją „Baltijos“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui Svajonė Matkevičienė, ateinančiais mokslo metais mokykloje mokysis apie 520 mokinių.
„Labai džiaugiamės, kad mokinių daugėja, vis daugiau norinčių mokytis mūsų mokykloje“, – pasidžiaugė pavaduotoja.
Pasibaigus praėjusiems mokslo metams į užtarnautą poilsį išleista viena pedagogė. Dirbantiems pedagogams tenkantis vidutinis pedagogų krūvis – 15 pamokų.
Nepamiršta ir popamokinė veikla. „Šiais metais mokiniams siūlysime įvairesnę popamokinę veiklą, stiprinsime specialiųjų poreikių vaikų integraciją, numatome vykdyti projektą „Tėvystės įgūdžių ugdymas“, skirtą tėvams, norintiems pagerinti santykius su savo vaikais“, – atskleidė planus pašnekovė.
Mokyklos vadovai viliasi, kad pavyks artimiausiu metu atnaujinti mokytojų ir specialistų darbo vietų kompiuterius.

Išlydės du mokytojus, sutiks daugiau mokinių
Šventosios pagrindinės mokyklos direktorė Valda Šarkienė pasidžiaugė, kad jau antrus metus iš eilės mokykloje didėja mokinių skaičius.
„Planuojama, kad artėjančiais mokslo metais mokykloje mokysis 99 mokiniai (pernai jų buvo 85), iš jų pirmą kartą mokyklos slenkstį peržengs net 17 pirmokėlių ir 3 nauji vyresnių klasių mokiniai. Kaip ir kasmet veiks 10 klasių komplektų, dirbs 22 mokytojai“, – papasakojo direktorė.
Beje, šiemet Šventosios mokyklos mokiniai mokslo metus pradės išskirtinai pasipuošę – mokiniai dėvės privalomas mokyklines uniformas.
Pasak mokyklos vadovės, į užtarnautą poilsį netrukus bus išlydėti du itin nusipelnę mokytojai, visą savo gyvenimą paskyrę pedagoginiam darbui. Tai yra istorijos mokytojas Stasys Baužys ir chemijos mokytoja Regina Burvienė. Direktorės teigimu, jų vietas užims kiti šios srities specialistai. Keisis ir biologijos bei šokių mokytojai.
V. Šarkienė paminėjo, kad šiais mokslo metais 1, 3, 5, 7 ir 9 klasėse bus pradedama dirbti pagal naują lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programą, o nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal naująsias lietuvių kalbos programas mokysis jau visi 1-10 klasių mokiniai.
„Taip pat dar didesnį dėmesį stengsimės skirti mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių specialistų kvalifikacijos tobulinimui, mokinio asmeninės pažangos ir pasiekimų gerinimui, pamokos kokybės užtikrinimui“, – ateities planais pasidalijo Šventosios pagrindinės mokyklos vadovė.

Įsilieja į kolektyvą nauja mokytoja
V. Jurgučio pagrindinėje mokykloje, planuojama, mokysis apie 480 mokinių. Kaip pasakojo mokyklos direktorė Laimutė Benetienė, mokytojų darbo krūvis išlieka beveik toks pat kaip praėjusiais mokslo metais.
„Į užtarnautą poilsį šiemet neišėjo nė vienas pedagogas. Dirbs nauja, perspektyvi ir kūrybinga matematikos mokytoja, laimėjusi konkursą laisvai matematikos mokytojo darbo vietai užimti. Manau, kad mokytoja sėkmingai įsilies į darbštų, iniciatyvų mokyklos pedagogų kolektyvą“, – pristatė kolektyvo pokyčius mokyklos vadovė.
L. Benetienė patikino, jog artėjančiais naujaisiais mokslo metais bus telkiamas dėmesys kiekvienam mokiniui, jo gebėjimų tobulinimui. „Naujais mokslo metais bus įgyvendinamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintas Valstybės planavimo projektas „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“. Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama kurti ir plėtoti mokinių gebėjimų akademinėje srityje atpažinimą ir jų vystymą. Kiekvieno vaiko akademiniai gebėjimai turi būti atpažinti tam, kad kiekvienas mokytojas turėtų galimybę patenkinti unikalius vaiko ugdymo(-si) poreikius ir būtų siekiama didesnės kiekvieno mokinio pažangos“, – pasakojo vadovė.

Skatinama lietuvybė
V. Jurgučio mokykloje taip pat bus įgyvendinamos atnaujintos lietuvių kalbos pradinio ugdymo ir lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo Bendrosios programos.
„Mokykloje lietuvių kalbos ugdymu rūpinamasi per visų dalykų pamokas, raštingumo, kaip ir vertybių, ugdymas vyksta per visas pamokas. Įgyvendinant atnaujintą pradinio ugdymo lietuvių kalbos programą daugiau dėmesio bus skiriama skaitymo gebėjimams ugdyti bei rašymo įgūdžiams tobulinti. Be skiriamo dėmesio raštingumo įgūdžių ir skaitymo gebėjimų stiprinimui, grįžtama prie diktantų ir atpasakojimų rašymo, o ir bus mokoma modernių komunikavimo formų: rašyti elektroninius laiškus, žinutes, dirbti su įvairiais šaltiniais internetinėje erdvėje“, – apie kalbos stiprinimą pasakojo L. Benetienė.
Siekiant didinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika, ugdyti mokinių kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas, V. Jurgučio mokykla dalyvauja į STEAM (tiksliųjų mokslų, gamtos mokslų, technologijų ir menų) orientuoto ugdymo mokyklų tinklo veikloje. „Šiais mokslo metais ypatingas dėmesys bus skiriamas praktinei-tiriamajai veiklai, pamokų organizavimui projektine veikla ir ne mokyklos aplinkoje, IKT panaudojimo plėtojimui, 3D projektavimui“, – atskleidė direktorė.
V. Jurgučio pagrindinėje mokykloje ateinančiais metais bus siūloma ir įvairi neformaliojo švietimo užsiėmimų pasiūla. Anot direktorės, mokiniai galės rinktis dailės, muzikos, šokių, sporto, šachmatų, tiksliųjų mokslų, žurnalistikos, robotikos, tiriamosios veiklos ir kt. neformaliojo švietimo užsiėmimus.
1-4 klasių mokiniams bus sudarytos sąlygos lankyti pailgintos darbo dienos grupę. Taip pat, direktorės teigimu, mokykloje skatinama mokinių savanorystė, veikia ,,Bendraamžių“ klubas, kurio nariai padeda naujai atvykusiems mokiniams sėkmingai įsilieti į mokyklos gyvenimą.
Naujais eksponatais pasipildė mokyklos muziejus.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Pirmoji pagalba gali padėti išgelbėti nukentėjusio žmogaus gyvybę, tačiau tikrai ne kiekvienas žino, kaip ją suteikti. Šių dienų kontekste labai svarbu jaustis saugiems, gebantiems padėti, todėl  žinodami šią informaciją, galėsite būti užtikrinti, jog Jūsų teikiama pirma pagalba bus tikslinga ir efektyvi.


Palangos kurortas miesto gyventojus bei svečius kasmet džiugina aukšto lygio renginiais bei kultūrinio gyvenimo naujovėmis. Kasmet Palangos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius ieško būdų, kaip dar labiau pagerinti mieste vykstančių renginių kokybę. Pandeminiu laikotarpiu sumažėjus renginių skaičiui, jų kokybei skirtas ypatingai didelis dėmesys.


Nuo šios savaitės kiekvienas www.palangostiltas.lt skaitytojas ar smalsuolis galės pamatyti, kiek kartų bet kuris straipsnis paskelbtas portale www.palangostiltas.lt buvo atverstas.


Su Naujaisiais metais, mieli „Palangos tilto“ skaitytojai ir visi palangiškiai! Nors pagal kinų kalendorių 2018-ieji – Šuns metai, man jie – naujovių metai.


Palangos mokyklos jau pasiruošusios sutikti sugrįžtančius mokinius. Jau skaičiuojama, kiek jų sugrįš, kiek ateis pačių mažiausiųjų. Taip pat jau žinoma, kokios naujovės jų šiemet laukia.


Palangiškiai turėjo galimybę mokytis piešti smėliu

Eglė PALUBINSKAITĖ, 2016 06 20 | Rubrika: Miestas

Penktadienį Palangos miesto viešojoje bibliotekoje miesto gyventojai turėjo galimybę išmokti piešti smėliu, sužinoti, kas yra smėlio animacija ir terapija.


Kokia griaunanti gali būti žiniasklaida, vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ direktorius Kęstutis Speičys įsitikino savo kailiu: žiemą jo geranoriška iniciatyva, kad jei pirminės sveikatos priežiūros įstaigos žiemą į sanatoriją siųs daugiau vaikų, vasarą jos galės tikėtis daugiau rezervuotų vietų savo įstaigų vaikams, sulaukė visų prievaizdų pikto dėmesio....


Kokie buvo praeinantys metai  UAB „Palangos butų ūkis“? Su kokiomis viltimis Naujuosius sutinka butus administruojanti, prižiūrinti ir valdanti bendrovė? Kokių naujovių ji pasiūlys 2011-aisiais? Apie tai „Palangos tilto“ korespondentė šnekėjosi su UAB „Palangos butų ūkis“ direktoriumi Raimundu Juodzevičiumi ir  UAB „Vitės valdos“, kuri valdo ir UAB „Palangos butų ūkis“...


Koks yra Palangos miestas? Vasarą šurmuliuojanti Jono Basanavičiaus gatvė, žinoma kaip „madų podiumas“? Palangos tiltas ir pakelės močiutės, pasitinkančios atvykstančius su užrašais „kambarių nuoma“. Palangos įvaizdis keitėsi metai iš metų, tačiau ar pasikeitė ir keičiasi svečių supratimas apie Palangą? Trumpai kalbant, apie Palangos, kaip kurorto, įvaizdį. O gal kurorto įvaizdis – kaip...


Palangos vertė tampa pajuokos objektu

Alvydas Ziabkus, "Lietuvos ryto" apžvalgininkas, 2010 08 01 | Rubrika: Miestas

Vasarą Palanga tampa geidžiamiausia įvairių renginių organizatorių vieta.  Jiems nebereikia sukti galvos dėl dalyvių gausos. Žmonių Palangoje - pilnos gatvės.  Bet ką organizuok ir pasisekimas garantuotas. Praėjusiais metais per visą vasarą Palangoje buvo organizuoti tik 9 komerciniai renginiai. Šiemet iki rugpjūčio mėnesio komerciniams renginiams jau yra išduota 19 leidimų...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius