Palangos tikinčiųjų žodis

Palangos tiltas, 2015-11-30
Peržiūrėta
588
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Palangos tikinčiųjų žodis

Parapijos kronika
Lapkričio 15 d. šv. Mišiose Palangos bažnyčioje buvo meldžiamasi už Paryžiaus aukas, jų artimuosius, prancūzų tautą, už taiką pasaulyje ir tautų vienybę. Po sumos šv. Mišių solidarumo su žuvusiais Paryžiuje ženklan parapijiečiai prie didžiojo altoriaus degė žvakutes.
Palangos parapijos klebonas Marius Venskus kalbėjo: „Žudynės, karas ir terorizmas neturi rasės, tautybės ir veido... Vien ekonominės gerovės siekiantis pasaulis, mus, paprastus kasdienybės žmones, padaro bereikšmiais, kažkokio „didžiojo žaidimo” sraigteliais.
Vien tai, ką galiu pagriebt, nupirkt, iškeisti, turėti, vietoj džiaugsmo ir ramybės, kažkodėl atima gyvenimo spalvas ir skonį.
Bedvasis, bekultūris, betautis, bekalbis, beistoris pasaulis purtosi nuo skausmo, kančios ir kraujo naštos...
Jėzus ir krikščioniškas pasaulis ir kiekvienas tikras krikščionis – Kristaus sekėjas – yra atsakymas į šią sumaištį. Savo malda, vienybe ir paguoda, ir maža didelės širdies žvakele...“
Per Kristaus Karaliaus iškilmę (lapkričio 22 d.) mūsų parapijos klebonas su choru lankėsi Liepojos katedroje, kur savo giesme ir Dievo Žodžio skelbimu dalyvavo šv. Mišiose.
„Dėkojame Liepojos vyskupui, katedros klebonui ir visai katedros bendruomenei už svetingumą! Jums, palangiškiai, parvežame Liepojos tikinčiųjų sveikinimus ir jų maldą bei Vyskupo palaiminimą! Tikiu, kad ši diena yra nuostabios parapijų draugystės pradžia“, – sakė M. Venskus.

Adventas mūsų parapijoje
Lapkričio 29 d. prasidėjo Adventas – pasirengimo Kristaus gimimo iškilmei, šviesaus laukimo metas. Kad šis laikas būtų įprasmintas, parapija siūlo miestiečiams renginių.
Ketvirtadieniais nuo 16 val. bažnyčioje vyksta Švč. Sakramento adoracija. Adoracijos metu skaitome Šv. Rašto ištraukas, o prieš palaiminimą kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
Penktadieniais, vakaro šv. Mišių metu, kalbame „Dievo Tautos Liturgines Valandas“ – brevijorių.
Šeštadieniais, vakaro šv. Mišių metu, uždegame vis kitą advento vainiko žvakę.
Sekmadieniais 8 val. „rarotinės“ šv. Mišios, kurių metu giedamos Švč. M. Marijos valandos, dėkojant už mūsų Išganytoją Jėzų Kristų.
II Advento sekmadienis (gruodžio 6 d.) – Gerumo ir artimo meilės sekmadienis – rinkliava bus skiriama vyskupijos ir parapijos Caritas veiklai paremti;
Palangos dekanato vizitacija (gruodžio 7 d):
Susirinks Palangos dekanato Šeimos centrų darbuotojai ir savanoriai, vyskupijos atstovai ir dekanato parapijų kunigai.
13 val. – šv. Mišios, kuriose melsimės minėdami 5-ąsiąs kun. jub. Liudo Serapino mirties metines.
Gruodžio 8 dieną pradedame ypatinguosius Gailestingumo jubiliejinius metus;
12 val. – šv. Mišios, po šv. Mišių – Gailestingumo vainikėlis;
Gailestingumo metų programa bus paskelbta vėliau.
III Advento sekmadienis (gruodžio 13 d.) – Maltos ordino sekmadienis. Šventoriuje budės Maltos ordino pagalbos savanoriai ir dalinsimės maltiečių sriuba, paremti vienišus ir senus žmones.
IV Advento savaitgalis (gruodžio 19-20 d.) – susikaupimo ir rekolekcijų savaitgalis.
Gruodžio 19 d. (šeštadienis) – Šeimų diena. Svečiuose kun. dr. Andrius Vaitkevičius;
Gruodžio 20 d. (sekmadienis) – visų šv. Mišių metu kartu melsis ir pamokslus sakys kunigas svečias.
Kūčių vakarienė (gruodžio 24 d.) – kaip ir kasmet, parapijos Caritas ir parapijos kunigai kviečia vienišus tikinčiuosius, kurie neturi galimybės aplankyti savo artimųjų, arba jų artimieji negali grįžti namo, Kūčių vakarienei į parapijos namus 16 val.
Būtų gerai pranešti į parapijos raštinę iki gruodžio 20 d. apie Jūsų dalyvavimą;
Jeigu jūsų kaimynystėje yra vienišų žmonių padrąsinkite ir pakvieskite juos ateiti.
Advento popietės
Visus parapijiečius ir miesto svečius kviečiame į Advento popietes kiekvieną sekmadienį, Palangos parapijos namų salėje (Vytauto g. 88)

Šventosios Dvasios vedami paruoškime savo širdis Jėzaus Kristaus atėjimui. Tegul Kūdikėlis Jėzus ateina į mūsų gyvenimą, mintis, planus bei svajones.

Gruodžio 6 d. 16 val.

DŽIAUGSMAS: ,,Tu pavertei mano liūdesį džiugesiu, nuvilkai man ašutinę ir apjuosei džiaugsmu“ (Ps 30, 12).
Dalyvaus kun. relig. m. mgr., fil. lic. Virgilijus Poškus.

Gruodžio 13 d. 16 val.

DĖKOJIMAS: ,,Dėkosiu tau, Viešpatie, iš visos širdies, apsakysiu visus Tavo nuostabius darbus“ (Ps 9, 2).
Dalyvaus Švč. Širdies pranciškonė misionierė sesuo Benjamina Borsato FMSC; Šv. Pranciškaus onkologijos centro savanorės Irena ir Silvija.

Gruodžio 20 d. 16 val.

ADVENTINĖ INSCENIZACIJA: ,,Advento vainikas – užgimstančio Kūdikėlio Jėzaus garbei“. Dalyvaus Palangos parapijos vaikų grupė ir mokytoja katechetė Emilija Aleknevičienė.

Organizatoriai: Palangos parapijos klebonas Marius Venskus ir Palangos parapijos šeimos centras
Palaiminto ir džiugaus laukimo Jums!

PALANGOS ŠEIMOS CENTRO INFORMACIJA

Šiuo metu mūsų parapijoje renkami parašai Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komitetui, dėl ruošiamo Dirbtinio apvaisinimo įstatymo projekto svarstymo parlamente. Šiais parašais griežtai pasisakoma prieš šio įstatymo priėmimą.
Kodėl katalikai pasisako prieš? Dirbtinis apvaisinimas nėra nevaisingumo gydymas, nes po dirbtinio apvaisinimo, net ir gimus vaikui, nevaisingumo problema išlieka (vaikas negali tapti nevaisingumo gydymo priemone). Nevaisingumas turi būti gydomas medikamentais, atliekant kiaušintakių rekonstrukcines operacijas.
Yra įvairūs dirbtinio apvaisinimo būdai, kurių moralumas yra skirtingas. Kad dirbtinis apvaisinimas būtų moralus ir etiškas, jis turi būti tik pagalba santuokiniam lytiniam aktui ir atitikti tris sąlygas:
– apvaisinime turi dalyvauti sutuoktinių lytinės ląstelės;
– gyvybės atsiradimas neturi būti atskirtas nuo santuokinio lytinio akto;
– apvaisinimas turi įvykti in vivo.
Tokio dirbtinio apvaisinimo atveju nebus pažeistos vaiko prigimtinės teisės, nes vaikas gims santuokoje ir turės abu tėvus.

Problemos, kylančios iš dirbtinio apvaisinimo technologijų:
– perteklinių embrionų sukūrimas;
– perteklinių embrionų sunaikinimas;
– perteklinių embrionų užšaldymas (atšildant pusė embrionų žūsta);
– perteklinių embrionų naudojimas kamieninių ląstelių išgavimui (embrionai žūsta);
– donorinių lytinių ląstelių panaudojimas;
– surogatinė motinystė;
– eugenika (atrenkami tik geriausi embrionai, parenkamos būsimo vaiko savybės);
– rizikingi daugiavaisiai nėštumai (vaisiaus redukcija – sunaikinimas kelių embrionų gimdoje, siekiant išvengti daugybinio nėštumo komplikacijų).

Palangoje už parašų rinkimą yra atsakinga šeimos centro vadovė Birutė Aleknienė. Visais klausimais kreipkitės į ją mob. tel. 8 610 30 043
Nebūkime abejingais ir savo pilietine pozicija paremkime gyvybės kultūros plėtrą Lietuvoje.
 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Gegužės pirmąjį sekmadienį – Motinos diena. Visų šv. Mišių metu kunigai meldėsi sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis už gyvas ir mirusias mūsų mamas. Gyvosioms prašant Dievo palaimos ir sveikatos, o mirusioms – Dangaus Karalystės džiaugsmo. Visų šv. Mišių metu mamoms buvo teikiamas iškilmingas Bažnyčios palaiminimas.  


Velykų dienomis Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija sulaukė išskirtinio svečio – apaštalinio nuncijaus Baltijos šalims, arkivyskupo Pedro López Quintana.


√ Vasario 5 d. Bažnyčia minėjo šv. Agotos kankinės dieną. Šv. Mišių metu buvo šventinama Agotos duona, kuri naudojama kaip sakramentalija ir apsauga nuo gaisro nelaimės. Na, o įmonė „Klaipėdos duona“ ryte pakvietė miestiečius į duonos palaiminimo ir pasidalinimo šventę, kurios metu buvo dalijama duona.


Parapijos kronika √ Kiekvieną advento sekmadienį parapijos namuose vyko advento popietės. Gruodžio 6 d. svečias iš Klaipėdos, filosofijos lic. kun. Virgilijus Poškus parapijiečiams ir miesto svečiams (kurių susirinko virš 60) priminė, kad šventes reikia švęsti su džiaugsmu. Tada, anot svečio, ir galvoje šviesiau, ir širdyje...


Parapijos kronika Lapkričio 15 d. šv. Mišiose Palangos bažnyčioje buvo meldžiamasi už Paryžiaus aukas, jų artimuosius, prancūzų tautą, už taiką pasaulyje ir tautų vienybę. Po sumos šv. Mišių solidarumo su žuvusiais Paryžiuje ženklan parapijiečiai prie didžiojo altoriaus degė žvakutes. Palangos parapijos klebonas Marius Venskus kalbėjo: „Žudynės, karas ir...


Renginiai ir įvykiai √ Spalio 28 d. Parapija prisijungė prie respublikinės akcijos „Sugriaukime sienas!“ Parapijos namų salėje veikė vėjų malūnėlių dirbtuvės ir vyko neįgalių vaikų koncertas, o vakare – bendra malda šv. Mišiose su neįgaliais vaikais ir jaunimu. √ Spalio 29 d. Palangos parapijos salėje įvyko Šeimų maldos grupės...


Sausio 1 dieną sukako 300 metų, kai gimė lietuvių grožinės literatūros pradininkas Kristijonas Donelaitis. Ta proga 2014-ieji LR Seimo sprendimu paskelbti K. Donelaičio metais, o 300-osios jo gimimo metinės įtrauktos į UNESCO sukakčių sąrašą. Šią jubiliejinę datą kartu su visa Lietuva paminėjo   ir Palangos bendruomenė. Palangos senoji gimnazija tarptautiniu projektu...


Trečiadienį Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) užregistravo Palangoje besiburiančio judėjimo, siekiančio dalyvauti artėjančiuose savivaldos rinkimuose, rinkimų komitetą.


Startuoja nauja palangos miesto laikraščio "Palangos tiltas" rubrika: Politikų, bendruomenės lyderių žodis.


Į Rimanto Buivydo kvietimą – jungtis buvusiems miesto tarybos nariams į organizaciją, kuri miesto tarybai padėtų spręsti problemas, atsiliepė 5 palangiškiai. „Idėja sukurti naują organizaciją sudarytą iš buvusių miesto tarybos narių gimė seniai. Mūsų tikslas – papulti į miesto tarybą bei būti jai tarsi patariamasis žodis“, - akcentavo R. Buivydas.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius