Palangos tikinčiųjų žodis

Palangos tiltas, 2016-05-09
Peržiūrėta
653
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Palangos tikinčiųjų žodis

Kronika
√ Balandžio 15 d. parapijos namuose vyko maldos ir mąstymo vakaras, kurio metu buvo kalbama apie tai, ko moterys nori iš Dievo ir ko nori Dievas iš moterų. Su gausiai susirinkusiomis moterimis savo įžvalgomis dalijosi vakaro viešnia psichologė Nida Matiukienė.
√ Balandžio 24 d., minint šv. Jurgį, kankinį, antrąjį Lietuvos globėją, ant Birutės kalno, prie Šv. Jurgio koplytėlės, buvo aukojamos šv. Mišios prašant gailestingumo šeimoms, šių dienų pasauliui, visiems, kurie jaučiasi sužeisti gyvenimo negandų. Mišių liturgijai vadovavo kun. dr. Tomas Kaulius. Tradiciškai manoma, kad po Šv. Jurgio atlaidų simboliškai Palanga žengia link vasaros sezono.
√ Balandžio 30 d. prasidėjo Švč. M. Marijos mėnuo. Tikintieji rinkosi prie Palangos Lurdo (prie Birutės kalno), kur vyko gegužines pamaldos, kurias pradėjo Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM.
Šiais metais bendrai maldai su Palangos parapijos tikinčiais atvyko Telšių kunigų seminarijos auklėtiniai ir vadovybė. Po litanijos procesijos būdu tikintieji grįžo į bažnyčią vakaro šv. Mišių aukai, kuri taip pat buvo aukojama dėkojant Dievui už draugystę, bendravimą ir pagalbą vienas kitam.
Po to, visi buvo kviečiami į Palangos koncertų salę, į akcijos „Draugystė veža“ koncertą, kurio mokestis už bilietus bus skirtas labdarai. „Manau, kad yra labai svarbu susirinkus prie altoriaus švęsti buvimą kartu, – sakė žiniasklaidai mūsų parapijos klebonas Marius Venskus. – Maldoje suvokiame, kad nors mes ir skirtingi, bet esame vienodai svarbūs savo orumu ir savigarba. O tų, kuriuos kai kurie vadina žmonėmis su negalia – mums jų reikia. Iš jų galime mokytis gebėjimo džiaugtis gyvenimu ir mylėti“. Premjeras A. Butkevičius atsiuntė padėką mūsų parapijos klebonui už indėlį organizuojant renginį „Draugystė veža!“
√ Gegužės pirmąjį sekmadienį – Motinos diena. Visų šv. Mišių metu kunigai meldėsi sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis už gyvas ir mirusias mūsų mamas. Gyvosioms prašant Dievo palaimos ir sveikatos, o mirusioms – Dangaus Karalystės džiaugsmo. Visų šv. Mišių metu mamoms buvo teikiamas iškilmingas Bažnyčios palaiminimas.
Bažnyčioje vyko poezijos, judesio giesmių kompozicija „Gyvenimo ratu“, kurią atliko aktorė D. Kanclerytė, pantonimos teatro „A“ aktorius A. Mažonas, giedojo A. Raudonius.
√ Gegužės 5-8 d. būrys parapijiečių, priešakyje su parapijos klebonu, dalyvavo Vilniuje vykusio Nacionalinio gailestingumo kongreso renginiuose.

Skelbimai
Sekminės – gegužės 15 d.
Primename, kad nuo gegužės 6 d. prasidėjo devyndienis prieš Sekmines į Šventąją Dvasią. Kiekvieną dieną per Mišias (arba asmeniškai) meldžiame Šventosios Dvasios dovanų gausos sau ir visam pasauliui.
Budėjimas bažnyčioje
Nuo gegužės 20 d. mūsų bažnyčia bus atidaryta lankytojams nuo ryto iki vakaro. Nors bažnyčioje įrengta vaizdo ir garsinės apsaugos sistema, kviečiame padėti savanorius budėti bažnyčioje, kasdien nuo 13 val., po kelias valandas ar pusdienį. Norintieji prisidėti tegul užsiregistruoja raštinėje.
Gegužė – Švč. M. Marijos mėnuo
Litaniją bažnyčioje giedame: šiokiadieniais – 17.45 val. (prieš vakaro šv. Mišias), sekmadieniais 11.30 val. (prieš Sumos šv. Mišias).
Tikintieji raginami bažnyčioje ar namuose giedoti ar skaityti Švč. M. Marijos litaniją prašant jos globos ir užtarimo sau, savo artimiesiems ir visai žmonijai.
Keičiasi vakarinių šv. Mišių laikas
Nuo birželio 1 dienos keičiasi vakarinių šv. Mišių laikas. Vakarinės šv. Mišios bus aukojamos 19 val.
Birželinės pamaldos
Birželį Bažnyčia kviečia tikinčiuosius pagerbti Švč. Jėzaus Širdies slėpinį. Visą birželį mūsų bažnyčioje Jėzaus Širdies litanija bus giedama: 18.45 val. – šiokiadieniais, 11.45 val. – sekmadieniais prieš Sumos šv. Mišias.
Birželio 7 d. – Tėvo diena
Visų šv. Mišių metu vienas iš kunigų melsis sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis už gyvus ir mirusius tėvelius. Visų šv. Mišių pabaigoje dalyvaujantiems tėvams bus teikiamas specialus Bažnyčios palaiminimas.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Gegužės pirmąjį sekmadienį – Motinos diena. Visų šv. Mišių metu kunigai meldėsi sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis už gyvas ir mirusias mūsų mamas. Gyvosioms prašant Dievo palaimos ir sveikatos, o mirusioms – Dangaus Karalystės džiaugsmo. Visų šv. Mišių metu mamoms buvo teikiamas iškilmingas Bažnyčios palaiminimas.  


Velykų dienomis Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija sulaukė išskirtinio svečio – apaštalinio nuncijaus Baltijos šalims, arkivyskupo Pedro López Quintana.


√ Vasario 5 d. Bažnyčia minėjo šv. Agotos kankinės dieną. Šv. Mišių metu buvo šventinama Agotos duona, kuri naudojama kaip sakramentalija ir apsauga nuo gaisro nelaimės. Na, o įmonė „Klaipėdos duona“ ryte pakvietė miestiečius į duonos palaiminimo ir pasidalinimo šventę, kurios metu buvo dalijama duona.


Parapijos kronika √ Kiekvieną advento sekmadienį parapijos namuose vyko advento popietės. Gruodžio 6 d. svečias iš Klaipėdos, filosofijos lic. kun. Virgilijus Poškus parapijiečiams ir miesto svečiams (kurių susirinko virš 60) priminė, kad šventes reikia švęsti su džiaugsmu. Tada, anot svečio, ir galvoje šviesiau, ir širdyje...


Parapijos kronika Lapkričio 15 d. šv. Mišiose Palangos bažnyčioje buvo meldžiamasi už Paryžiaus aukas, jų artimuosius, prancūzų tautą, už taiką pasaulyje ir tautų vienybę. Po sumos šv. Mišių solidarumo su žuvusiais Paryžiuje ženklan parapijiečiai prie didžiojo altoriaus degė žvakutes. Palangos parapijos klebonas Marius Venskus kalbėjo: „Žudynės, karas ir...


Renginiai ir įvykiai √ Spalio 28 d. Parapija prisijungė prie respublikinės akcijos „Sugriaukime sienas!“ Parapijos namų salėje veikė vėjų malūnėlių dirbtuvės ir vyko neįgalių vaikų koncertas, o vakare – bendra malda šv. Mišiose su neįgaliais vaikais ir jaunimu. √ Spalio 29 d. Palangos parapijos salėje įvyko Šeimų maldos grupės...


Sausio 1 dieną sukako 300 metų, kai gimė lietuvių grožinės literatūros pradininkas Kristijonas Donelaitis. Ta proga 2014-ieji LR Seimo sprendimu paskelbti K. Donelaičio metais, o 300-osios jo gimimo metinės įtrauktos į UNESCO sukakčių sąrašą. Šią jubiliejinę datą kartu su visa Lietuva paminėjo   ir Palangos bendruomenė. Palangos senoji gimnazija tarptautiniu projektu...


Trečiadienį Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) užregistravo Palangoje besiburiančio judėjimo, siekiančio dalyvauti artėjančiuose savivaldos rinkimuose, rinkimų komitetą.


Startuoja nauja palangos miesto laikraščio "Palangos tiltas" rubrika: Politikų, bendruomenės lyderių žodis.


Į Rimanto Buivydo kvietimą – jungtis buvusiems miesto tarybos nariams į organizaciją, kuri miesto tarybai padėtų spręsti problemas, atsiliepė 5 palangiškiai. „Idėja sukurti naują organizaciją sudarytą iš buvusių miesto tarybos narių gimė seniai. Mūsų tikslas – papulti į miesto tarybą bei būti jai tarsi patariamasis žodis“, - akcentavo R. Buivydas.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius