Palangos tikinčiųjų žodis

Palangos tiltas, 2016-01-11
Peržiūrėta
588
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Palangos tikinčiųjų žodis

Parapijos kronika

√ Kiekvieną advento sekmadienį parapijos namuose vyko advento popietės. Gruodžio 6 d. svečias iš Klaipėdos, filosofijos lic. kun. Virgilijus Poškus parapijiečiams ir miesto svečiams (kurių susirinko virš 60) priminė, kad šventes reikia švęsti su džiaugsmu. Tada, anot svečio, ir galvoje šviesiau, ir širdyje šilčiau. Todėl kun. V. Poškus ragino pradėti kurti džiaugsmą pirmiausia savyje, nes tik pats žmogus atrakino savo širdį dėkojimui, atleidimui ir ramybei. Popietės metu buvo diskutuojama apie nusivylimus ir džiaugsmo atradimą kasdieniniame gyvenime.
√ Gruodžio 13 d. Palangos šeimos centre svečiavosi Švč. Širdies pranciškonė misionierė sesuo Benjamina iš Kretingos, kuri dalijosi mintimis apie dėkojimą. „Kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų, mes turime dėkoti Dievui už visas gyvenimo situacijas, nes įvairios patirtys mus tobulina ir augina dvasioje“, – kalbėjo sesuo Benjamina, ragindama visus susirinkusius dėkoti. Viešnia labai džiaugsmingai ir nuoširdžiai pasakojo ir apie savo šeimą. Jos visos 5 seserys tapo vienuolėmis. Ji labai dėkinga Dievui už savo šeimą, kurioje ir buvo padėti tvirti tikėjimo pagrindai. Popietėje buvo giedamos giesmės, kurioms pritarė sesuo Benjamina su gitara. Popietėje dalyvavo apie 40 parapijiečių ir svečių.
√ Advento metu parapijoje vyko labdaros akcijos: Carito sekmadienis „Gerumas mus vienija“ ir maltiečių sriuba.
√ Gruodžio 19-20 d. d. parapijoje vyko Susikaupimo ir rekolekcijų savaitgalis. Gruodžio 19 d. parapijoje – Šeimų diena. Svečiavosi kun. dr. Andrius Vaitkevičius. Rekolekcijų tema – „Santykis su Dievu ir jo įtaka asmeninei brandai". Gruodžio 20 d. ryto Šv. Mišiose kartu meldėsi Telšių vyskupas Jonas Boruta, votyvos ir sumos kunigas Algimantas Gudaitis SJ, Šiaulių ir Rygos jėzuitų namų vyresnysis, jėzuitų naujokyno magistras.
√ Kaip ir kasmet, parapijos Caritas ir kunigai pakvietė vienišus tikinčiuosius, kurie neturi galimybės aplankyti savo artimųjų, arba jų artimieji negali grįžti namo, Kūčių vakarienei į parapijos namus. Taip pat šventinė Kūčių vakarienė vyko Palangos globos namuose, joje dalyvavo parapijos kunigai, o Palangos kamerinis choras džiugino nuostabiomis giesmėmis.
√ Sveikindamas palangiškius su Kristaus gimimo iškilme, parapijos klebonas Marius Venskus pabrėžė: „Kalėdų šventės – Jėzaus Kristaus gimimo įvykis istorijoje. Tai džiugioji ir pagrindinė švenčių žinia kiekvienam žmogui. Tai tikrosios pasaulio šviesos atėjimas į pasaulio ir širdies tamsą. Atėjo kaip skurdžiausias pasaulio gyventojas Betliejaus tvarte, kad nė vienas šalia Jo nesijaustume svetimas. Savo lūpomis tarė visų mūsų vardus ant Kryžiaus aukos. Savo žvilgsnį pirmiausia kreipė ten, kur didžiausia nuodėmė, kur didžiausias skausmas, ašaros ir neviltis. Rankas pirmiausia tiesė laiminti ir guosti tuos, kurie ir saviems tapo svetimais. Savo pėdomis nesigėdijęs paliesti šios žemės Dievas ją palaimino. Nepanaikino skausmo ir nesantaikos ar blogio, bet visam tam suteikė kitą, anapusinę prasmę. Tų, kurie leido, kad Jėzus paliestų, gyvenimai niekada nebebuvo ir nebebus tokie patys. Jėzus nėra pretenzingas Dievas, Jis neatima nei laisvės, nei gyvenimo, nei džiaugsmo, priešingai tik suteikia, nes pats ne kartą sakė: „Atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą. Kad apsčiai Jo turėtų“. Ir per prievartą Jis nesibrauna į žmogaus gyvenimą. Betliejaus nakties įvykis, kai neatsirado Jam vietos žmonių užeigoje, rodo, kad ir šiandien neprašytas nesiverš į mūsų namus ir gyvenimus. Jis moka tyliai susirangyti kamputyje ir būti nepastebėtas. Lygiai taip pat lydės per gyvenimą tyliai, gal kiek iš tolo, kad leistų iš tikro Jo išsiilgti ir įsileisti kaip laukiamą ir mylimą Dievą. Jėzaus gimimas žmogumi – nuostabiausia Kalėdų žinia. Šioje žinioje ypatingai išryškėja kiekvieno pasaulio žmogaus vertybė. Šioje Kalėdų – Jėzaus gimimo žinioje – pamatykime kiekvienas save kaip ypatingą vertybę šiame pasaulyje. Atraskime ir suvokime visus gyvenamus gyvenimus bei žmones ne kaip tai, kas įprasta ar privaloma, bet kaip dovaną mums.“
√ Gruodžio 26 d. bažnyčioje vyko tradicinis Palangos miesto pučiamųjų orkestro kalėdinės muzikos koncertas.
√ Gruodžio 27 d., per Šv. Šeimos iškilmę mūsų parapijoje tradiciškai vyko Šeimų diena. Šiemet santuokos įžadus atnaujino virš 200 porų.
√ Savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, sveikindamas su Naujais metais, parapijos klebonas Marius Venskus palinkėjo: „Drąsiai atverkime Naujų metų duris! Drąsiai, pasitikėdami Dievo pažadu būti kartu per visas gyvenimo dienas, pasitikime rytdieną, kad ir kokia ji būtų!“
√ Trijų Karalių dieną parapijos kunigai su šventiniais linkėjimais aplankė Palangos savivaldybės, Palangos komunalinio ūkio, Palangos komisariato, ir kitų savivaldos organizacijų darbuotojus. Parapijos tikinčiųjų bendruomenės vardu dėkojo jiems už rūpestį mūsų miestu ir linkėjo daug ramybės, džiaugsmo ir sveikatos 2016 metais.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Gegužės pirmąjį sekmadienį – Motinos diena. Visų šv. Mišių metu kunigai meldėsi sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis už gyvas ir mirusias mūsų mamas. Gyvosioms prašant Dievo palaimos ir sveikatos, o mirusioms – Dangaus Karalystės džiaugsmo. Visų šv. Mišių metu mamoms buvo teikiamas iškilmingas Bažnyčios palaiminimas.  


Velykų dienomis Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija sulaukė išskirtinio svečio – apaštalinio nuncijaus Baltijos šalims, arkivyskupo Pedro López Quintana.


√ Vasario 5 d. Bažnyčia minėjo šv. Agotos kankinės dieną. Šv. Mišių metu buvo šventinama Agotos duona, kuri naudojama kaip sakramentalija ir apsauga nuo gaisro nelaimės. Na, o įmonė „Klaipėdos duona“ ryte pakvietė miestiečius į duonos palaiminimo ir pasidalinimo šventę, kurios metu buvo dalijama duona.


Parapijos kronika √ Kiekvieną advento sekmadienį parapijos namuose vyko advento popietės. Gruodžio 6 d. svečias iš Klaipėdos, filosofijos lic. kun. Virgilijus Poškus parapijiečiams ir miesto svečiams (kurių susirinko virš 60) priminė, kad šventes reikia švęsti su džiaugsmu. Tada, anot svečio, ir galvoje šviesiau, ir širdyje...


Parapijos kronika Lapkričio 15 d. šv. Mišiose Palangos bažnyčioje buvo meldžiamasi už Paryžiaus aukas, jų artimuosius, prancūzų tautą, už taiką pasaulyje ir tautų vienybę. Po sumos šv. Mišių solidarumo su žuvusiais Paryžiuje ženklan parapijiečiai prie didžiojo altoriaus degė žvakutes. Palangos parapijos klebonas Marius Venskus kalbėjo: „Žudynės, karas ir...


Renginiai ir įvykiai √ Spalio 28 d. Parapija prisijungė prie respublikinės akcijos „Sugriaukime sienas!“ Parapijos namų salėje veikė vėjų malūnėlių dirbtuvės ir vyko neįgalių vaikų koncertas, o vakare – bendra malda šv. Mišiose su neįgaliais vaikais ir jaunimu. √ Spalio 29 d. Palangos parapijos salėje įvyko Šeimų maldos grupės...


Sausio 1 dieną sukako 300 metų, kai gimė lietuvių grožinės literatūros pradininkas Kristijonas Donelaitis. Ta proga 2014-ieji LR Seimo sprendimu paskelbti K. Donelaičio metais, o 300-osios jo gimimo metinės įtrauktos į UNESCO sukakčių sąrašą. Šią jubiliejinę datą kartu su visa Lietuva paminėjo   ir Palangos bendruomenė. Palangos senoji gimnazija tarptautiniu projektu...


Trečiadienį Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) užregistravo Palangoje besiburiančio judėjimo, siekiančio dalyvauti artėjančiuose savivaldos rinkimuose, rinkimų komitetą.


Startuoja nauja palangos miesto laikraščio "Palangos tiltas" rubrika: Politikų, bendruomenės lyderių žodis.


Į Rimanto Buivydo kvietimą – jungtis buvusiems miesto tarybos nariams į organizaciją, kuri miesto tarybai padėtų spręsti problemas, atsiliepė 5 palangiškiai. „Idėja sukurti naują organizaciją sudarytą iš buvusių miesto tarybos narių gimė seniai. Mūsų tikslas – papulti į miesto tarybą bei būti jai tarsi patariamasis žodis“, - akcentavo R. Buivydas.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius