Priėmimo į mokyklas tvarka sukėlė abejonių

Rasa GEDVILAITĖ, 2018-09-27
Peržiūrėta
559
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Priėmimo į mokyklas tvarka sukėlė abejonių

Mokslo metų pradžia – puikus metas įvertinti, ar nekilo nesklandumų priimant naujus mokinukus į mokyklas, ar esama problemų, su kuriomis susiduria mokyklų vadovai, mokytojai ir mokinių tėveliai. Ypač tai tampa aktualu, kai pasikeičia tvarka. Apie tai kalbėjomės su Palangos senosios gimnazijos direktoriumi Leonu Šidlausku.

Su prašymu – į Švietimo skyrių
Palangos senosios gimnazijos vadovas atkreipė dėmesį, jog kai kurie tvarkos aprašo punktai nepalengvina mokytojams darbo, o ir tėvams suteikia papildomo rūpesčio. Pavyzdžiui, tai, jog prašymą lankyti vieną iš Palangos mokyklų tėvai turi pateikti Švietimo skyriui, o ne mokyklos, kurioje vaikas pageidauja mokytis, administracijai. Taip pat kilo klausimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo pažymos, kurią tėvai privalėjo gauti iš Civilinės metrikacijos skyriaus ir ar ne per vėlai pateikiami prašymai mokytis tam tikroje mokykloje.
„Kodėl vaikas ar jo tėvai su prašymu turi eiti į Švietimo skyrių, jei jis nori mokytis mokykloje, žinoti savo ugdymosi sąlygas, galimybes, pasirinkti klasę, išsiaiškinti iš anksto, kokie mokytojai numatomi jo klasei, kokios pasirinkimų galimybės ir kita“, – klausė Senosios gimnazijos vadovas.
Siekiant išsiaiškinti, kodėl buvo numatyta būtent tokia tvarka, pasiteiravome Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjos Laimos Valužienės. Pasak jos, toks buvo Palangos miesto savivaldybės tarybos narių apsisprendimas, nes prieš keletą metų savivaldybėje dėl mokinių priėmimo tiesiogiai į mokyklas buvo gauta labai daug skundų.

Dėl gyvenamosios vietos pažymos – kitąmet kitaip
Švietimo skyriui be visų reikalingų dokumentų tėvai, pasak tvarkos aprašo, privalo pateikti ir gyvenamosios vietos deklaravimo pažymos, išduotos savivaldybės, kurioje deklaruota vaiko gyvenamoji vieta, kopiją.
„Pagal šią Švietimo skyriaus parengtą tvarką tėvai, gyvenantys Palangoje ir norintys savo vaiką leisti į pirmą klasę Palangos mokykloje, privalo savo darbo metu nuvykti į Palangos savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių, ten laukti, kol jam pagal Gyventojų registro duomenis, esančius internete, išrašys pažymą, kad jis gyvena Palangoje. Palangiškiai tėvai, Civilinės metrikacijos skyriuje gavę pažymą, kad gyvena Palangoje, tą pažymą veža į tos pačios Savivaldybės administracijos Švietimo skyrių“, – pateikė pavyzdį, kaip turėtų atrodyti nueitas tėvų kelias, kad vaikai galėtų pradėti mokytis pasirinktoje mokykloje, L. Šidlauskas.
Pažymėtina, jog Viešojo administravimo įstatymas draudžia viešojo administravimo subjektams reikalauti iš asmens dokumentų, jei jie yra valstybės registre (šiuo atveju, gyventojų registre). Viešojo administravimo subjektas gali reikalauti tik tų dokumentų ir informacijos, kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose. Viešojo administravimo subjekto reikalavimas pateikti dokumentus ir informaciją, kurie yra valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose, laikomas biurokratizmu.
Švietimo skyriaus vedėja paaiškino, jog pažymos renkamos buvo tik iš pirmokų ir iš atvykstančių į mokyklas kitų savivaldybių vaikų. „Šiuo metu Švietimo skyrius jau turi prieigą prie gyventojų registro (nuo rugpjūčio mėn.), todėl tvarka bus koreguojama ir kitais metais pažymų jau nerinksime“, – patikslino vedėja.

Iškilo klausimas dėl mokinių sąrašo paskelbimo
Kaip žinia, pasikeitus Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymui, itin atidžiai imta stebėti, kokia informacija skelbiama viešai. Tad Senosios gimnazijos direktorius atkreipė dėmesį, jog dėl centralizuoto mokinių priėmimo į Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše paminėta, kad gavus prašymus, pirmųjų klasių mokinių vardiniai sąrašai paskelbiami Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje.
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus vyr. specialistė Daiva Tamulionienė paaiškino, jog šiuo atveju nėra aišku, kokiu pagrindu remiantis yra įpareigojamos mokyklos skelbti mokinių duomenis, kokiu tikslu tai daroma. „Taip pat abejotinas ir tokio būdo pasirinkimas, turint omenyje, kad duomenys paskelbti internete yra prieinami neribotam ratui asmenų, ne tik tiems asmenims, kurie turi teisę tuos duomenis gauti, bet ir visiškai tokios teisės neturintiems asmenims. Taip pat nėra aišku, ar yra nustatomas laikotarpis, kurį asmens duomenys bus skelbiami“, – informavo specialistė.
Pasiteiravus Švietimo skyriaus vedėjos šiuo klausimu, ji patikino, kad savivaldybė mokinių sąrašų neskelbia. Mokyklos vadovas privalo informuoti tėvus apie priėmimą į mokyklą.

Iki atostogų negauna informacijos
O kada būtų tinkamiausia pateikti prašymus? Šiuo metu galioja tokia tvarka: prašymai į penktas klases priimami Savivaldybėje nuo birželio 10 d. iki birželio 30 d. Prašymai į I gimnazijos klases priimami Savivaldybėje nuo birželio 20 d. iki birželio 30 d.
Iki liepos 5 d. Švietimo skyrius savivaldybės interneto svetainėje paskelbia penktų ir I gimnazijos klasių mokinių vardinius sąrašus pagal mokyklas ir perduoda mokyklų direktoriams mokinių sąrašus ir gautus dokumentus. Mokyklų direktoriai iki liepos 10 d. patikrina dokumentus ir paskelbia mokyklos skelbimų lentoje ir interneto svetainėje sukomplektuotų penktų ir I gimnazijos klasių mokinių vardinius sąrašus.
„Pagal tokią tvarką mokytojai ir mokyklų vadovai iki mokytojų vasaros atostogų negauna oficialios informacijos apie būsimus gimnazistus ir negali pradėti rengti kitų mokslo metų ugdymo plano“, – pastebėjo L. Šidlauskas.
Be to, kaip teigė pašnekovas, Savivaldybės nustatytoje prašymo priimti į mokyklą formoje nenumatyta įrašyti mokinio pasirinkimų (technologijų programos: biotechnologijų, tekstilės ar konstrukcinių medžiagų; antrosios užsienio kalbos: prancūzų, vokiečių ar rusų; dorinio ugdymo: tikybos ar etikos, pasirinkimai), nuo kurių priklauso ir ugdymo planas, ir mokytojų darbo krūviai. „Be tokių itin svarbių mokinio pasirinkimų duomenų Švietimo skyriaus liepos mėnesį pateikta informacija gimnazijai yra bevertė, nes be tokių duomenų negalima mokinių paskirstyti į klases, sudaryti grupių, tvarkaraščio. Kol Švietimo skyriaus darbuotojai priiminėja iš mokinių tėvų prašymus, mokyklų direktorių pavaduotojai, neturėdami teisinio pagrindo, eina vieni pas kitus, susitikinėja su būsimais mokiniais, aiškinasi jų pasirinkimus ir panašiai“, – situaciją nupasakojo L. Šidlauskas.

Kyla sumaištis tėvams ir vadovams
Anot mokyklos vadovo, patirtis parodė, kad atsiradus tokiai tvarkai kilo daug sumaišties tiek tėvams, tiek mokyklų vadovams. „Tėvai į gimnaziją pradeda eiti gegužės mėnesį (net ir anksčiau). Pradeda sakyti savo reikalavimus, lūkesčius, bet pagal tokią tvarką jie neturi jokio statuso mokykloje, nes mokykla neturi nei prašymų, nei preliminarios informacijos, kiek mokinių planuoja mokytis. Kur matyta, kad tėvai gimnazijai patys neša mokinių sąrašus pagal klases, pateikia duomenis apie mokinių užsienio kalbų, dorinio ugdymo pasirinkimus, nors prašymo priimti į Gimnaziją dar Švietimo skyriui nepateikė ir pagal tvarką pateikti negali“, – nuomonę išsakė direktorius.
Pagal tokią Švietimo skyriaus parengtą tvarką Senajai gimnazija buvo numatyta per 5 darbo dienas mokinius paskirstyti į klases ir mokinių pagal klases sąrašus paskelbti interneto svetainėje. „Specialistams žinant, kad mokyklai nebus pateikta informacija apie mokinių pasirinkimus, tokia užduotis yra nereali, kelianti nesusipratimus tarp mokyklos ir mokinių tėvų. Pagal šią tvarką tėvai liepos pradžioje pradeda eiti į mokyklą teirautis, kas bus klasės auklėtojas, kokie mokytojai dėstys ir kitais svarbiais jų vaikui klausimais. Tokiems tėvų klausimams išspręsti reikia daug laiko, o ne keleto dienų prieš direktoriaus pavaduotojų vasaros atostogas. Beje, mokyklų administracijos prieš atostogas mokytojams turi pasakyti preliminarius jų darbo krūvius kitiems mokslo metams, o pagal tokią tvarką to padaryti neįmanoma, nes nežinoma, kiek mokinių ir kokių jų pasirinkimų bus kitais mokslo metais, – problemą išsakė Palangos senosios gimnazijos direktorius L. Šidlauskas.
Kaip teigė Švietimo skyriaus vedėja, Palangos senajai gimnazijai buvo pasiūlyta papildyti savivaldybės nustatytos formos prašymą, kad tėvai šiuos duomenis įrašytų pateikdami prašymą.„Tačiau Senosios gimnazijos administracija atsisakė ir rinko duomenis savarankiškai“, – tikino ji.
Laimei, kad bet kokia tvarka gali būti keičiama bendru sutarimu, jei tik tai palengvins visų darbą.

Jūsų komentaras:

Tėvelis 2018-09-28 09:59 (IP: 82.135.193.139)
Kiek dar pono Šidlausko nesamones toleruos taryba ir meras......

Taip pat skaitykite

Palangos savivaldybės paskelbta žinia, kad mieste karantino metu uždrausta teikti apgyvendinimo paslaugas, tarp nuomotojų sukėlė tikrą sumaištį, rašo Jonas Valaitis iš laikraščio "Vakarų ekspresas."


Nuvirtęs gandralizdis palangiškiams sukėlė širdgėlą

"Palangos tilto" informacija, 2019 06 11 | Rubrika: Skundų dėžutė

Gegužės 26 dieną nuvirtęs gandralizdis Kretingos gatvėje sukėlė didžiulį nerimą šalia gyvenantiems palangiškiams. Ir ne tik dėl to, jog su stulpu griuvęs gandralizdis sugadino palangiškės namo stogą, bet ir dėl to, jog dėl nesuteiktos skubios pagalbos žuvo neseniai išsiritę gandriukai. Gandrai, kurie kasmet sugrįždavę į tuos pačius namus bei džiugindavę...


Mokslo metų pradžia – puikus metas įvertinti, ar nekilo nesklandumų priimant naujus mokinukus į mokyklas, ar esama problemų, su kuriomis susiduria mokyklų vadovai, mokytojai ir mokinių tėveliai. Ypač tai tampa aktualu, kai pasikeičia tvarka. Apie tai kalbėjomės su Palangos senosios gimnazijos direktoriumi Leonu Šidlausku.


Žemės ūkio ministro įsakymu patikslintas paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos (EJRŽF) priemones priėmimo 2018 metais grafikas.


Gegužės 20-22 dienomis Palangoje vyks tradicinė vasaros sezono pradžios „Myliu Palangą 2016“ šventė. Miestas tikisi sulaukti daug svečių. Kad atvykusių automobiliais šventės dalyvių nuotaikos neaptemdytų patirti nepatogumai, mieste laikinai bus keičiama eismo tvarka.


Skambutis vėl pakvietė į mokyklas  1

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2013 09 02 | Rubrika: Miestas

„O mes vaikai, o mes – pasaulis“, – nepaisydami už lango žliaugte žliaugiančio rudens lietaus šiltoje, jaukioje gėlėmis ir šypsenomis pražydusioje Šventosios pagrindinės mokyklos salėje – kaip, ko gero, visose Palangos ir ne tik Palangos mokyklose – pirmosios naujų mokslo metų dienos proga dainavo tiek moksleiviai, tiek mokytojai...


Kuo šiomis dienomis gyvena neseniai brandos atestatus gavę Palangos abiturientai? Ogi tuo, kuo po šeštadienio gyvena absoliuti dauguma vidurinį išsilavinimą įgijusių buvusių moksleivių visoje Lietuvoje. Tie, kurie planavo siekti aukštojo mokslo: džiaugiasi arba liūdi išvydę paskelbtus priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatus. Ir nors...


Penktadienio naktį padėti kolegoms sulaikyti J. Basanavičiaus g. prie naktinio klubo „Laukinių vakarų salūnas“ muštynes sukėlusių viešosios tvarkos pažeidėjų skubėjęs Viešosios saugumo tarnybos pareigūnas sukėlė eismo įvykį.


Meras priėmimo valandą susilaukė pirmojo lankytojo

Linas JEGELEVIČIUS, 2011 04 20 | Rubrika: Miestas

Baigiant kadenciją buvusiam savivaldybės merui, jo priėmimo valandomis kartais neapsilankydavo nė vienas slegiamas bėdos palangiškis – kurorto gyventojai netikėjo valdžia. Naujasis meras Šarūnas Vaitkus pasiryžęs tai pakeisti – panašu, kad bent jau pirmais mėnesiais priėmimo valandomis antradieniais jis neatsigins lankytojų. Vakar  „Palangos tiltas“ panoro užfiksuoti, kas bus pirmasis...


Nauja tvarka prekeiviams ir paslaugų teikėjams

Dalia JURGAITYTĖ, 2009 01 10 | Rubrika: Miestas

Praėjusių metų pabaigoje patvirtinti prekybos ar paslaugų viešosiose vietose nuostatai, kuriose konkrečiai apibrėžta kioskio sąvoka bei buvo papildyta viešųjų paslaugų vietų, kuriose  leista teikti baidarių ir kanojų nuomos paslaugas, tvarka.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius