„Rimi Lietuva“ ginti viešąjį interesą – ir save nuo stipraus konkurento – pasitelkė prokurorus

Linas JEGELEVIČIUS, 2013-11-11
Peržiūrėta
882
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

„Rimi Lietuva“ ginti viešąjį interesą – ir save nuo stipraus konkurento – pasitelkė prokurorus

Kai jungtinės veiklos sutartį sudarę UAB „Palangos komunalinis ūkis“ ir UAB „Palanga properties“ ruošėsi į plyną sklypą prie „Statoil“ degalinės pasiųsti ekskavatorių, kad šis išgriebtų pirmąjį kaušą žemės naujajai Palangos autobusų stočiai ir prekybos centrui prie jo, tuomet šią vasarą kurorte prekybos centrą atidariusi „Rimi Lietuva“ būsimam konkurentui pakišo kiaulę – prokuratūrai įteikė prašymą ginti viešąjį interesą, sustabdyti naujos autobusų stoties bei prekybos centro komplekso statybą.
Priežastis? Parenkant statybų rangovą – UAB „Palanga properties“, cituojant pareiškėją, tariamai buvo pažeisti „lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principai“.


Užtarimo – pas
prokurorus

Palangoje jau tampa įprasta: nesant kitokių ginklų sustabdyti kurio nors svarbaus infrastruktūros projekto, puolama skrebenti prokurorams – prašyti jų ginti viešąjį interesą ir stabdyti projektų įgyvendinimą. Tokių pavyzdžių – ne vienas ir ne du.
„Žinau, kad nervų tampymo bus: įspėjau savo darbuotojus, kad gali bendrovėje pasirodyti tam tikrų tarnybų žmonės. Nieko nebijome – viskas, kas susiję su naujos autobusų stoties ir prekybos centro šalia jos statyba, yra skaidru ir teisėta“, – „Palangos tiltui“ sakė UAB „Palangos komunalinis ūkis“ direktorius Konstantinas Skierus.
Klaipėdos apygardos prokuratūros (KAP) Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras Aivaras Velutis ramina, kad pakaks atitinkamų vadovų paaiškinimų istorijoje padedant tašką.
Vis tik K. Skierus būgštauja, kad būtent dėl „Rimi Lietuva“ dukterinės įmonės „Hakonlita“ veiksmų bus pakenkta tikrajam miestelėnų viešajam interesui – laiku pradėti naudotis nauja, šiuolaikiška autobusų stotimi bei prekybos centru.
Ar tai taip pat įvertins Klaipėdos apygardos prokuratūra?

Įkišo pagalius į ratus,
vežimui ruošiantis
važiuoti

Spalio pirmoje pusėje Palangos miesto savivaldybė gavo UAB „Hakonlita“ raštą „Dėl naujos Palangos miesto autobusų stoties statybos projekto“, kuriuo Palangos miesto savivaldybės prašoma, kad savivaldybės kontroliuojama įmonė UAB „Palangos komunalinis ūkis“ jungtinės veiklos sutartį su UAB „Palanga properties“ nutrauktų ir neišduotų statybos leidimo prekybos centro statybai.
„Hakonlita“ direktorius Pehras Dahlas rašte teigia, kad jungtinė veiklos sutartis ir pasirinktas naujos stoties statybos projekto įgyvendinimo būdas yra neteisėtas.
Palangos miesto savivaldybė kategoriškai su tuo nesutinka.
Savivaldybė teigia, kad UAB „Palangos komunalinis ūkis“ ir UAB „Palanga properties“ 2012-ųjų gruodžio pradžioje sudarė Jungtinės veiklos sutartį, pagal kurią, pastačius naująją autobusų stotį ir modernų prekybos centrą prie jos, būtų patenkintas kurorto gyventojų socialinis poreikis naudotis nauja autobusų stotimi, o projekto partneriai turėtų ir ekonominę naudą. Žinoma, laikantis teisės aktų reikalavimų.
„Palangos miesto savivaldybės, kaip vienintelės UAB „Palangos komunalinis ūkis“ akcininkės, taryba 2012-11-29 sprendimu „Dėl pritarimo sutarties projektui“ Nr. T2-303 pritarė aukščiau minėtam Jungtinės veiklos sutarties projektui. Jungtinės veiklos sutartis sudaryta laikantis UAB „Palangos komunalinis ūkis“ įstatų ir teisės aktų reikalavimų. Ši sutartis šiuo metu yra galiojanti, nenutraukta, todėl jos šalys privalo vykdyti pagal ją prisiimtus sutartinius įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu“, – dėsto Klaipėdos apygardos prokuratūrai Palangos savivaldybė.


Teiginiai – klaidingi
Į UAB „Hakonlita“ teiginį, jog UAB „Palangos komunalinis ūkis“ pažeidė valstybinės žemės valdymą, naudojimą ir disponavimą reglamentuojančias teisės normas, kadangi ji Jungtinės veiklos sutartimi be aukciono ir konkurso suteikė privačiam subjektui valstybinės Žemės sklypo dalį naujo prekybos centro statybai, savivaldybės teisininkai nurodo, kad tokie teiginiai yra klaidingi, kadangi UAB „Palangos komunalinis ūkis“ Jungtinės veiklos sutartimi jokių žemės sklypo naudotojo teisių į jungtinę veiklą neįnešė ir šių teisių UAB „Palangos properties“ neperdavė.
„Tai yra tarp UAB „Palangos komunalinis ūkis“ ir UAB „Palangos properties“ valstybinės žemės sklypo ar jo dalies nuomos, subnuomos – ar kokie nors kiti panašaus pobūdžio teisiniai santykiai nesusiklostė“, – pabrėžė K. Skierus.
„Rimi Lietuva“ dukterinės įmonės rašte taip pat nurodoma, kad vietoje valstybiniame žemės sklype esančių pagalbinio pastato ir kiemo statinių pastačius stotį, tinkamam stoties eksploatavimui nebus reikalingas visas sklypas.
Neva tai patvirtina ir aplinkybė, jog didžiojoje sklypo dalyje yra projektuojamas prekybos centras, kuris bus privataus subjekto nuosavybė.
Atsakydama, savivaldybė pažymi, kad šis žemės sklypas Valstybinės žemės nuomos sutartimi UAB „Palangos komunalinis ūkis“ išnuomota ne tik jame esančių pagalbinio ūkio ir kiemo statinių eksploatacijai, tačiau taip pat ir detaliuoju planu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012-08-09 sprendimu ir žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties naudojimo būdų ir pobūdžių nustatymo.

Iš Nacionalinės žemės tarnybos „Rimi“ užtarimo nesulaukė
K. Skierus pastebi, kad „Rimi Lietuva“ dukterinė įmonė  į Nacionalinę žemės tarnybą (NŽT) su prašymu panaikinti valstybinės žemės nuomos sutartį UAB „Palangos komunalinis ūkis“  kreipėsi dar vasarą, bet NŽT atsisakė tai padaryti, nes nebuvo tam teisinių motyvų.
„Matyt, „Rimi Lietuva“ nepasimokė iš to – nusprendė griebtis paskutinio šiaudo – prokuratūros, – kad atitolintų rimto konkurento atėjimą į miestą“, – sakė direktorius.
„Hakonlita“ direktorius P. Dahlas taip pat prokuratūrai skundžiasi, kad prekybos centrui prie naujosios stoties statyti nebuvo skelbiamas konkursas.
UAB „Palangos komunalinis ūkis“ direktorius K. Skierus įsitikinęs, kad tokio konkurso organizuoti nereikėjo.
„UAB „Palangos komunalinis ūkis“, neatsižvelgiant į tai, kad 100 procentų jos akcijų valdo Palangos miesto savivaldybė, yra privatus juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Bendrovės veiklos tikslas – vykdyti bendrovei pavestas funkcijas Palangos miesto komunalinio ūkio sutvarkymo ir aptarnavimo srityje, gauti pelną iš bendrovės veiklos, o veiklos objektas – komunalinių ir kitų komercinių paslaugų teikimas gyventojams, miesto komunalinio ūkio priežiūra ir tvarkymas. Nagrinėjama Jungtinės veiklos sutartis buvo pasirašyta, siekiant optimaliai įgyvendinti UAB „Palangos komunalinis ūkis“ pavestas funkcijas bei užtikrinti Palangos miesto ir jo bendruomenės interesus bei poreikius keleivių vežimo transporto ir miesto infrastruktūros objektų valdymo srityje“, – teigė direktorius.
Anot jo, teisės aktai nedraudžia privatiems juridiniams asmenims, tarp jų – ir UAB „Palangos komunalinis ūkis“, su kitais privačiais juridiniais asmenimis – ir UAB „Palangos properties“ – pasirašyti jungtinės veiklos sutarčių, pagal kurias jie, kooperuodami savo turtą, darbą ir žinias, įsipareigotų veikti bendrai tam tikram įstatymui neprieštaraujančiam tikslui.

Statytojo teisės –
„Palangos komunalinio ūkio“

„Jungtinės veiklos sutartimi jokios valstybinės žemės sklypo naudojimo teisės UAB „Palangos properties“ neperduodamos. Šis sklypas ar jo dalis „Palangos properties“ nėra subnuomojamas nei aukciono, nei ne aukciono tvarka ir jokios valstybinės žemės nuomą reglamentuojančios teisės normos nėra pažeidžiamos, todėl UAB „Hakonlita“ teiginiai, jog koncesijos atveju valstybinės žemės nuoma gali būti sudaroma ne aukciono tvarka, nagrinėjamam atvejui nėra teisingi“, – pabrėžė K. Skierus.
UAB „Hankolita“ manymu, Jungtinės veiklos sutartis pažeidžia teisės aktus, kadangi UAB „Palanga properties“ ketina žemės sklype statyti prekybos centrą, kuris priklausys minėtai bendrovei nuosavybės teise.
„Priešingai nei nurodo UAB „Hakonlita“, pagal Jungtinę veiklos sutartį Statybos įstatymo numatytas statytojo teises įgyvendina UAB „Palangos komunalinis ūkis“, kuri yra vienintelė viso prekybos ir stoties komplekso statytoja, – atremia „Rimi Lietuva“ bendrovės teiginius savivaldybė. – Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, manome, jog teisinio pagrindo tenkinti UAB „Hakonlita“ prašymus nėra pagrindo“.
UAB „Palangos komunalinis ūkis“ direktorius K. Skierus tikisi, kad Klaipėdos apygardos prokuratūra „Rimi Lietuva“ įmonės vadovo veiksmuose įžvelgs konkurencijos, o ne viešojo intereso gynimo dalykus ir leis vykdyti statybas.
„Akivaizdu, kad „Rimi Lietuva“ elgiasi nelabai gražiai, savanaudiškai – galvodama tik apie savo, o ne Palangos miesto ir miestelėnų interesus. Siekiama žlugdyti investiciją tuo metu, kai jau išduotas statybos leidimas ir darbų pradžia buvo numatyta praėjusią savaitę, – sakė K. Skierus. – Naujosios stoties ir prekybos centro statybos dabar nusitęs, bet nė kiek neabejoju, kad projektas bus įgyvendintas“.

„Rimi Lietuva” nebijo
konkurencijos?

„Rimi Lietuva“ atstovė spaudai Raminta Stanaitytė-Česnulienė sakė „Palangos tiltui“, kad UAB „Hakonlita“ kreipėsi į prokuratūrą iš karto, kai tik sužinojo apie valstybinėje žemėje numatomą statyti prekybos centrą.
Keista, kad prekybos milžinas snaudė iki pat spalio mėnesio, kai apie naujos stoties ir prekybos centro statybas prie jos žinojo kiekviena kurorto močiutė?
„Rimi Lietuva“ atstovė spaudai teigė, kad prekybos tinklas nesibaimina konkurencijos.
„Konkurenciją visuomet vertiname teigiamai – ji kuria sąlygas pirkėjams suteikti geriausią vertę“, – sakė R. Stanaitytė-Česnulienė.
Tikrai?


Paaiškės per 20 dienų
KAP Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras A. Velutis, kuriam pavesta tirti UAB „Hakonlita“ skundą, ramina, kad tiriant pareiškimą dėl viešojo intereso gynimo pakaks pateikti paaiškinimus: „Kas kalba apie tokius dalykus kaip dokumentų poėmius, neišmano įstatymų. Tokių patikrų nebus“.
Prokuroras kol kas nesiima spręsti, ar pareiškėjo pareiškime jis įžvelgiąs daugiau susirūpinimo viešuoju interesu, ar  būsimu konkurentu strateginėje miesto vietoje.
„Tyrimas – tik pradinėje stadijoje, negaliu atsakyti“, – sakė A. Velutis.  
Anot jo, įstatymas numato tyrimą atlikti per 20 dienų.
„Jeigu per jas bus surinkta pakankamai duomenų, kad reikalinga tyrimą tęsti, prašysiu apygardos prokuratūros vadovybės, kad tyrimas būtų pratęstas. Jeigu tai bus reikalinga, įstatymas numato, kad tyrimas būtų baigtas per pusę metų. Tyrimo eiga priklauso ne tik nuo prokuratūros, bet ypač nuo to, kaip operatyviai atitinkamos institucijos pateiks prašomą informaciją, kiek dalykiška ji bus“, – sakė „Palangos tiltui“ prokuroras.          

„Piktybiškas noras
pakenkti“

UAB „Capital City“ (UAB „Palangos properties“ akcininkė) direktorius Mindaugas Zaremba „Palangos tiltui“ sakė, kad „Rimi Lietuva“ įmonės veiksmuose įžvelgiąs „purviną konkurenciją“.
„Visas projektas nuo pat pradžių buvo itin viešas ir skaidrus – vyko jo pristatymai visuomenei, Palangos miesto bendruomenei. Iki pat spalio mėnesio, kai buvo gautas stoties ir prekybos centro statybos leidimas, pareiškėjas prokuratūrai dėl projekto jokių esminių pastabų nereiškė, nors juo domėjosi. Todėl tokį „Rimi Lietuva“ pareiškimą Klaipėdos apygardos prokuratūrai dabar, kai yra išduotas statybos leidimas ir mes ketinome pradėti statybas, vertinu vienareikšmiškai – kaip piktybišką norą pakenkti Palangos, palangiškių ir, žinoma, jungtinės įmonės interesams“, – sakė M. Zaremba.

Jūsų komentaras:

GAILA 2013-12-04 09:16 (m / IP: 81.245.193.232)
GAILA ESAMOS autobusu stoties

Pritarta:-"Dėmesio"100% 2013-11-15 19:58 (. / IP: 86.100.63.40)
šitas dvokia kur tik prisiliečia...Bet matysit, kai žmonės prakeiksmais pavaro...-tai prieis liepto galą...ir kas kad maudosi piniguose... ir kiaulės akimis..

Del sio projekto 2013-11-14 09:57 (IP: 193.219.76.241)
žmonės kalba, kad kažkas pasidalijo gerą "limoną". gal kas girdejo daugiau?

Algis 2013-11-12 20:39 (IP: 78.61.51.119)
Ponai, nelabai suprantu, tai kokie čia prekybininkai taikosi?

hmmm 2013-11-12 15:39 (IP: 78.61.104.50)
ko cia dabar rupinates miestelenais !!! Be duonos neliksime, o AR KAS PASIRUPINO MIESTELENAIS, KAI LIKOME BE PIRTIES, manyciau , kad ir odos daktaro dar neturim...

Demesio 2013-11-12 13:01 (IP: 37.221.160.203)
labai atkreiptinas prokuroru demesys i tarybos nari Kirstuka. jo vaidmuo sioje aferoje ypac svarbus!

Darbuotojas 2013-11-12 10:16 (IP: 171.25.193.20)
senukus meras su taryba gali maustyti i valias, isakydamas spausdinti tokius straipsnius savo laikrastyje. bet mastanciu zmoniu neapgausi. laikas parodys ar yra mastanciu prokuraturoje??? :)

Saunuoliai Rimi 2013-11-12 10:10 (IP: 96.44.189.101)
nors kazkam uzteko drasos prabilti apie si neskaidru nuo pat pradziu projekta.

Aidas 2013-11-11 20:21 (IP: 82.135.222.139)
Va ir mero ruporas prabilo:)) Iš kur čia toks didelis susierzinimas,a? Na, paims, patikrins, jei viskas taip skaidru, po 20 dienų tyrimą uždarys. Tegul visus tik projektus tokiu tempu Palanga tvirtina, neatsigins nuo investuotojų:))

Negražu. 2013-11-11 19:27 (IP: 78.61.175.229)
Yra toks lietuviškas posakis: -"Įleisk kiaulę į bažnyčią ir ant altoriaus užlips".

Taip pat skaitykite

Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas rugsėjo 2 d. pranešė apie vagystę vieno iš Palangos prekybos centro automobilių stovėjimo aikšelėje.


Kaip informavo "Palangos tiltą" UAB "Palangos komunalinis ūkis" direktorius Gediminas Valinevičius, komunalininkai artimiausiu metu pastatys naujas autobusų stoteles miesto centre prie pagrindinės miesto aikštės ir prie Palangos baseino.


Praėjusį penktadienį Palangoje duris atvėrė naujas, modernus Autobusų stoties ir prekybos centro „Maxima“ kompleksas. Jame įsikūrė ir „Omnitel“ salonas, picerija, dovanų bei kitos parduotuvės. Į atidarymo renginį susirinko kurorto vadovai, Tarybos nariai, komplekso statytojai ir projektuotojai, gausi gyventojų bei svečių minia. Iškilmingą atidarymo ceremoniją...


Vietos gyventojų ir svečių patogumui Palangoje jau kitą savaitę – nuo gruodžio 8 d. – autobusai pradės kursuoti nauju maršrutu. Taip bus užtikrintas itin patogus ir greitas susisiekimas su kurorto centru – į centrinę dalį nuvešiančio visuomeninio transporto laukti reikės vos keliolika minučių ar dar trumpiau.


Įveikus visas kliūtis, penktadienį Palangoje buvo duotas startas naujos miesto autobusų stoties ir prekybos centro statyboms. Investuotojas UAB „Palanga properties“ ir darbų rangovas „Vikstata“ pažadėjo, kad kompleksas iškils metų pabaigoje – planuojama, lapkritį. Į projektą bus investuota per 15 milijonų litų. Statybos darbų pradžios ceremonijoje...


Dūžta „Rimi Lietuva“ siekis sutrukdyti Palangai pastatyti naują autobusų stotį: Klaipėdos apygardos prokuratūra nerado įstatymų pažeidimų ir atsisakė tenkinti „Rimi Lietuva“ dukterinės įmonės „Hakonlita“ reikalavimą panaikinti stoties statytojui, UAB „Palanga Properties“, išduotą leidimą statybai.


Kai jungtinės veiklos sutartį sudarę UAB „Palangos komunalinis ūkis“ ir UAB „Palanga properties“ ruošėsi į plyną sklypą prie „Statoil“ degalinės pasiųsti ekskavatorių, kad šis išgriebtų pirmąjį kaušą žemės naujajai Palangos autobusų stočiai ir prekybos centrui prie jo, tuomet šią vasarą kurorte prekybos centrą...


Susipažinus su UAB „City Projects“ pateikta naujos autobusų stoties ir prekybos centro greta Klaipėdos plento koncepcija ir statinių vizualizacija, susidaro įspūdis, kad lieka neįvertintas su tokių svarbių objektų kompleksu susijęs pėsčiųjų bei įvairaus transporto išorinio ir vidinio eismo organizavimas, nors su planuojamais statyti objektais tai labai aktualu, nes tai...


Pirmadienio vakarą Palangos miesto tarybos nariams, Savivaldybės administracijos atstovams bei besidomintiems naujosios kurorto autobusų stoties bei prekybos centro ateities planais prisistatė investuotojai – „Homburg“ grupė Baltijos šalyse, projekto valdytojai „Capital city group“ bei pristatė keturias „City Projects“ architektų parengtas...


Ar liks dalis Šventosios gyventojų be vandens? Ką nuspręs teismas pagal prokuratūros teikiamą ieškinį dėl viešo intereso gynimo? Verslininkas V. Šimaitis teigia, kad jis neginamas – valstybė turėtų jį ginti nuo Teritorijų planavimo ir Statybų priežiūros inspekcijos užmačių.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius