Sandra Garjonytė: „Per ketverius metus kredito įstaiga atsinaujino iš pagrindų“

Linas JEGELEVIČIUS, 2016-03-17
Peržiūrėta
610
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

PKU valdybos pirmininkė ir unijos administracijos vadovė Sandra Garjonytė.
PKU valdybos pirmininkė ir unijos administracijos vadovė Sandra Garjonytė.

Palangos kredito unija (PKU) su viltimi ir atsakomybe žvelgia į pakartotinį PKU visuotinį narių susirinkimą ateinantį pirmadienį. Jame, be kita ko, bus patvirtinti nauji unijos valdymo organai keturiems metams ir išdėstytos unijos veiklos gairės ir siekiniai. PKU valdybos pirmininkė ir unijos administracijos vadovė Sandra Garjonytė tikisi, kad unijai pagaliau pavyks įveikti negatyvų buvusių vadovų palikimą ir, padedant Lietuvos centrinei kreditų unijai (LCKU) ir prižiūrint Lietuvos bankui, dar labiau sutvirtinti savo pozicijas Palangos verslo ir gyventojų bendruomenėse. S. Garjonytė atsakė į „Palangos tilto“ klausimus.
– Kiek svarbūs Palangos kredito unijai (PKU) yra pirmasis, praėjusį pirmadienį įvykęs visuotinis narių susirinkimas, kuris, deja, neįvyko, ir antrasis, numatytas ateinantį pirmadienį, kovo 21 dieną? Kokie yra pagrindiniai darbotvarkės klausimai? Kokie laukiami sprendimai?
– Kaip dažniausiai atsitinka, taip atsitiko ir šįkart, pirmasis unijos visuotinis narių susirinkimas neįvyko dėl nesusidariusio kvorumo, todėl kviečiu visus dalyvauti kovo 21 d. 12 val., registracija – nuo 11 val. Susirinkimo metu bus pristatytos valdymo organų metinės ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinys. Taip pat vyks valdymo organų narių rinkimai ir kiti ne ką mažiau aktualūs unijai klausimai. Valdymo organų narių rinkimo intriga išliks iki pat paskutinės akimirkos.
– Kai kurie PKU oponentai nurodo, kad po 2012 metų, pasikeitus Palangos kredito unijos vadovams, unijose rezultatai tapo blogesni. Ar tikrai taip? Nurodykite, prašau, sritis, kuriose po unijos vadovybės pasikeitimo rezultatai pagerėjo ar tapo stabilūs?
– Unijos rezultatai tapo blogesni ne dėl išrinktų naujų Palangos kredito unijos valdymo organų ir vadovų darbo. Atsinaujinus kredito unijai, 2012 m. buvo išsamiai ir kruopščiai išnagrinėta unijos situacija ir parodyti padariniai, kuriuos atliko ankstesnė vadovybė. Įvertinus paskolų portfelio kokybę, nustatyta, jog specialieji atidėjiniai paskoloms gali siekti 13-17 mln. Lt (3,8-4,9 mln. Eur). Tokio paskolų portfelio kokybę lėmė neatsakingas ir nepamatuotas bei itin rizikingas kreditavimas, netinkamas rizikos valdymas iki 2012 m. Per ketverius veiklos metus unijai pavyko sumažinti specialiųjų atidėjinių poreikį, tačiau, įvertinus veiklą 2015 m. pradžioje, vis dar buvo likęs papildomų specialiųjų atidėjinių poreikis paskoloms, kurios buvo išduotos iki 2011 m., – apie 1,8 mln. Eur. Toks papildomų specialiųjų atidėjinių poreikis unijai buvo labai reikšmingas.
Ankstesni vadovai vis kartoja, kad sumenko unijos paskolų portfelis, kad unija neišduoda naujų paskolų, kad nuostoliai tik didėja ir didėja. Akcentuoju, paskolų portfelis sumenko, nes unija buvo priversta suformuoti pakankamai reikšmingas sumas specialiųjų atidėjinių ankstesnės vadovybės išduotoms blogoms paskoloms. Prieš išmokant paskolas ankstesni vadovai nebuvo pakankamai įvertinę paskolos gavėjų finansinių galimybių grąžinti paskolas. Teko nurašyti penkiaženkles paskolas, už kurias buvo įkeistas nekilnojamasis turtas, dažniausiai žemė, kurios vertė mažareikšmė. Kai kurių žemės sklypų šiandien niekas neperka net už 900 Eur. Veiklos nuostolius didžiąja dalimi sąlygojo patirtos paskolų ir kito finansinio turto sumažėjimo išlaidos, taip pat unija dar iki šiol tvarkosi su ankstesnių metų nepadengtais nuostoliais.
Visa tai sąlygojo ankstesnių metų kredito unijos organų vykdyta neefektyvi unijos veikla bei netinkamas kredito rizikos vertinimas. Kredito unija nuo 2012 m. dėjo visas pastangas, kad pasiektų stabilumą, ir tai patvirtina atlikti darbai, šiandien unija vykdo beveik visus unijos veiklos riziką ribojančius rodiklius, išskyrus vieną, t. y. didžiausios paskolos vienam skolininkui normatyvo vykdymo užtikrinti nepavyko, tačiau manome, kad tai pavyks padaryti iki Priežiūros tarnybos nustatyto 2016-11-30 termino.
– Iki 2012 metų buvusios Palangos kredito unijos administracijos žengė kelis itin abejotinus, rizikingus žingsnius: investavo į Graikijos vyriausybės vertybinius popierius, pavyzdžiui, laikė dalį indėlių „Snore“. Matyt, tai irgi atsispindi kaip „uodega“ metiniuose balansuose?
– Taip, kredito unijai šie vadovų iki 2012 m. sprendimai taip pat buvo be galo rizikingi ir unijos veiklai atsiliepia iki šiol. Kredito unija šiai dienai turi Graikijos vertybinių popierių 235 tūkst. Eur sumai, o jų reali vertė šiai dienai geriausiu atveju siekia 64 tūkst. Eur. O dėl lėšų laikytų „Snore“ praradimo, unijai tai taip pat buvo labai didelis smūgis. Unija iš savo lėšų privalėjo suformuoti 100 proc. specialiųjų atidėjinių, kas pinigine išraiška sudarė 1,3 mln. Eur.
– Kad Lietuvos bankas ir LCKU palaiko PKU taip pat yra ženklas, skirtingai nei oponentai teigia, kad centrinis bankas ir centrinė kredito unija Palangos kredito uniją laiko perspektyvia. Ar sutinkate su tokia išvada?
– Lietuvos centrinė kredito unija drauge su kitomis kredito unijomis daug investavo į Palangos kredito unijos veiklos tęstinumą ir stabilumą. Dėl įgyto pasitikėjimo toliau tęsiamas kredito unijos sujungimas su kitomis uostamiesčio kredito unijomis.
Primename, kad prieš metus Palangos kredito unijos visuotiniame narių susirinkime buvo priimtas nutarimas, kuriuo pritarta Palangos kredito unijos, Pajūrio kredito unijos ir Mėmelio taupomosios kasos reorganizacijai susijungimo būdu. To paties susirinkimo metu susirinkusiems nariams buvo išdėstyti ir šio reorganizacijos proceso privalumai, t.y. kredito unijų jungimasis yra strateginis visos kredito unijų sistemos tikslas Lietuvoje, nes tai padės stiprinti kredito unijų kapitalą, optimizuoti kaštus ir gerinti finansinių paslaugų kokybę.
Sustiprinus kapitalą, kredito unija galės užtikrinti didžiausios paskolos vienam skolininkui normatyvo vykdymą ir teikti didesnes paskolas, dėl to naudą pajus visi unijos nariai.
Visuotiniame narių susirinkime priėmus nutarimą pradėti reorganizacijos procesą, buvo paruošti dokumentai ir kreiptasi į Lietuvos banką dėl leidimo pradėti šį procesą. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi trijų kredito unijų – Palangos, Pajūrio ir „Mėmelio taupomosios kasos“ – prašymus ir susijusią medžiagą, sutiko, kad Palangos ir Pajūrio kredito unijos būtų reorganizuojamos jas prijungiant prie kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“. Gavus Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sutikimą buvo paruoštos reorganizavimo sąlygos. Kaip jau buvo minėta anksčiau, reorganizacijos pabaigą planuojame 2016 m., žinoma, jei viskas vyks be kliūčių. Šiame visuotiniame susirinkime dar nepavyks spręsti reorganizavimo klausimų, tam bus šaukiamas neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Tikimės, kad susirinkime dalyvausiantys asmenys eis kryptingai, kad užbaigtų pradėtą reorganizacijos procesą.
– Kokie buvo PKU 2015 metai?
– Palangos kredito unijai 2015 metai, kaip ir ankstesni, buvo labai darbingi, teko priimti svarbių sprendimų, vienas iš jų – unijų reorganizacijos proceso pradžia. Tai būtų pirmas reorganizacijos kredito unijų atvejis Lietuvoje, todėl sunku prognozuoti, kiek tiksliai gali užtrukti šis procesas, tačiau pavykus ją užbaigti, rezultatai tikrai būtų apčiuopiami. Daug dėmesio ir jėgų buvo skirta unijos nuostolių mažinimui, finansinių paslaugų plėtrai. Noriu pažymėti, kad mokėjimo pavedimus unijoje jau gali atlikti ne tik mūsų unijos nariai, bet ir asmenys, nesantys unijos nariais. Unija dirba ne tik su 2015 metais tapusia nacionaline valiuta euru, bet ir su JAV doleriais. Unija valiutos keitimo paslaugą teikia visiems gyventojams.
Šiais metais kredito unija aktyviai įsiliejo į Vaikų finansinio švietimo savaitės renginius ir prisidėjo rengiant LKU kredito unijų grupės inicijuojamą renginį moksleiviams „Neslėpk žinių, ateik į protų mūšį“. Gausiame renginyje Palangos miestui atstovavo trys moksleivių komandos, kuriems noriu padėkoti už šaunų dalyvavimą.
– 2016 metų vasarį Lietuvos bankas panaikino kredito unijai ankstesnę poveikio priemonę – indėlių priėmimo apribojimą. Kokius įsipareigojimus įvykdė Palangos kredito unija, kad jie buvo panaikinti?
– 2014 m. gruodį kredito unijoje buvo atliekamas Lietuvos banko Priežiūros tarnybos inspektavimas, 2015 m. balandžio mėnesį Lietuvos bankas buvo priėmęs sprendimą, kuriuo nuspręsta laikinai, kol Palangos kredito unija pašalins nustatytus teisės aktų pažeidimus, uždrausti Palangos kredito unijai teikti indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimo iš neprofesionalių rinkos dalyvių finansinę paslaugą, t. y., paprasčiau sakant, uždrausti priimti naujus indėlius.
Unija per Lietuvos banko Priežiūros tarnybos nustatytą terminą pateikė nustatytų trūkumų šalinimo planą ir kredito unijos veiklos tęstinumo planą, kurį unijai iki 2015 m. gruodžio 31 d. iš esmės ir pavyko įgyvendinti. Unijai, kartu su Lietuvos centrinės kredito unijos ir Stabilizacijos fondo pagalba, pavyko iki Lietuvos banko nustatyto termino užtikrinti unijos veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą, išskyrus tai, jog nepavyko užtikrinti didžiausios paskolos vienam skolininkui normatyvo, kurį unija pažeidžia tik vienu atveju.
Taigi, unijai pateikus dokumentus dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos nustatytų trūkumų pašalinimo, buvo priimtas sprendimas panaikinti Palangos kredito unijai taikytus apribojimus ir unija atnaujino indėlių priėmimą.
– Ar teisybė, kad PKU nuo metų pradžios moka palūkanas už terminuotus ir taupomuosius indėlius? Kokios jos?
– Taip, tiesa. Palangos kredito unija atnaujino indėlių priėmimą, ir šiuo metu nariui apsisprendus padėti indėlį nacionaline valiuta 12 mėn. terminui, mokamos 1,00 proc. metinės palūkanos. Jei narys nusprendžia pratęsti terminuoto indėlio sutartį 12 mėn. terminui, metinė palūkanų norma didinama dar 0,20 proc., taip pat unija siūlo metinių palūkanų priedą, jei indėlio suma viršija 14 481 Eur. Dėl smulkesnės informacijos kviečiame atvykti į uniją, kur Jums darbuotojai suteiks išsamią informaciją.
– Ar galite plačiau papasakoti apie nuo naujųjų metų Palangos kredito unijoje teikiamą naują paslaugą – pinigų pervedimą vienodomis sąlygomis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje? Kodėl tai svarbu? Ar tokią paslaugą siūlo bankai?
– LKU kredito unijų grupė, sėkmingai prisitaikiusi prie SEPA pokyčių, nuo 2016 m. suteikia galimybę unijų nariams sklandžiai vykdyti pinigų pervedimus eurais Lietuvoje ir užsienio šalyse – SEPA erdvei priklausančiose Europos valstybėse. Kredito unijų nariams tai sutaupo laiko ir pinigų, pinigų pervedimo forma visiems pervedimams yra vienoda ir kainuoja tiek pat. Dėl kitų rinkos dalyvių veiksmų, paslaugų ir kainų komentuoti negalime, nes neturime apie tai informacijos.
– Kokia yra Lietuvos banko laikino atstovo Palangos kredito unijoje funkcijos? Kiek laiko jis prižiūrės PKU?
– Pirmiausiai norime patikslinti, kad laikinas atstovas tai nėra bankroto administratorius. Laikinas atstovas yra tik viena iš eilinių Lietuvos banko poveikių priemonių, kurias bankas privalo pritaikyti kredito įstaigai, jeigu ji neatitinka vieno iš reikalavimų.
Nuo šiol kredito unijos vadovai dėl visų priimtų sprendimų tariasi su laikinuoju atstovu. Taip pat vadovai gauna daug naudingų konsultacijų ir sprendimų dėl unijos veiklos. Laikinasis atstovas unijai padės priiminėti svarbius sprendimus iki 2016 m. gruodžio 31 d.
– Kokios priemonės yra atliktos ar bus atliktos šiais metais, kad kuo greičiau unija užtikrintų didžiausios paskolos rodiklio vykdymą ir įvyktų Palangos kredito unijos jungimasis su „Mėmelio taupomąja kasa“?
– Viena iš priemonių, kad unija užtikrintų didžiausios paskolos vienam skolininkui normatyvo vykdymą, tai ir būtų reorganizacijos proceso užbaigimas. Taip pat ir toliau bus imtasi priemonių, kad sklandžiai vyktų restruktūrizavimo bylą išsikėlusio juridinio asmens, kurio turtas įkeistas už paskolas, dėl kurių unija negali užtikrinti didžiausios paskolos vienam skolininkui normatyvo vykdymo, procesas. Kas dėl reorganizavimo proceso eigos, tai tikrai jau esame pasistūmėję į priekį su reorganizavimo sąlygomis, jų auditavimu, taip pat derinama po reorganizacijos veiksiančio juridinio asmens nauja įstatų redakcija.
– Jeigu naujoji PKU valdyba pasitikės, ar esate pasiruošusi toliau dirbti PKU administracijos vadove ir PKU valdybos pirmininke?
– Esu pasiruošusi savo turima kompetencija ir patirtimi tęsti visas kredito unijos veiklas ir padarytą nemenką įdirbį. Tikiu, kad pasiekti rezultatai ir įgyvendinti tikslai bus labai geras pagrindas unijai augti, toliau plėstis ir puikiai veikti Palangos mieste bei regione ateityje.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Didžiausi pasaulio viešbučiai ir SPA dėl koronaviruso sukelto ekonominio nerimo pristabdė savo plėtrą, atsisakydami naujų užmojų. Tačiau Palanga, regis, bus išimtis: „Palangos tilto“ šaltiniai Vilniuje pranešė, kad VASTINT Lietuva, „,Marriott“ projekto Palangoje operatorius, rengiasi kurorte pradėti statybas. Tą „Palangos tiltui“...


Viešoji įstaiga „Palangos orkestras“ Kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko įsakymu pripažintas profesionaliojo scenos meno įstaiga.


Per pirmą kadenciją miesto savivaldybės Taryboje Arvydas Dočkus, anot jo paties, apsiprato, o antrojoje dabar jaučiąs „malonumą“. „Labai gera žinoti, kad prisidedu prie didžiausio šalies kurorto raidos. Prisipažinsiu, kad pirmoje kadencijoje ne visų sprendimų kelias iki Tarybos – kas slypi jų esmėje– visada būdavo aišku. Dabar labai patogiai...


Palangos kredito unija (PKU) su viltimi ir atsakomybe žvelgia į pakartotinį PKU visuotinį narių susirinkimą ateinantį pirmadienį. Jame, be kita ko, bus patvirtinti nauji unijos valdymo organai keturiems metams ir išdėstytos unijos veiklos gairės ir siekiniai. PKU valdybos pirmininkė ir unijos administracijos vadovė Sandra Garjonytė tikisi, kad unijai pagaliau pavyks įveikti negatyvų...


Palangos kredito unija 2016 metus pradėjo su pozityvia nuotaika ir geromis naujienomis – unija kviečia gyventojus šį pavasarį investuoti ir pasidėti indėlį geriausiomis sąlygomis į Palangos kredito uniją. Be to, unija toliau plečia paslaugų spektrą, gerina veiklos rezultatus su priskirtu laikinu atstovu ir š. m. kovo 14 d. 16.30 val. kviečia narius į visuotinį narių...


Vienas iš Palangos kredito unijos įkūrėjų Evaldas Petrauskas, jau ketvirtus metus varstantis teismų duris, nuo šiol gina visos šalies kredito unijų narių teises. Su bendraminčiais įsteigė Kredito unijų narių asociaciją (KUNA), nes, anot jos pirmininko, kredito unijos šalyje neretai mausto ar net tyčiojasi iš unijos narių. „Skambučių iš...


Palangos miesto savivaldybės naujoji taryba pirmąjį posėdį surengė Kurhauze. Praėjusį antradienį 21 naujosios kadencijos nariai davė priesaiką gerbti ir vykdyti Lietuvos Konstituciją bei visi be išimties prašė Dievo pagalbos. Visi Tarybos nariai gavo Tarybos nario pažymėjimą, suteikiantį jiems teisinės neliečiamybės statusą, ir Tarybos nario ženklelį. Prezidentės...


Lietuvos centrinė kredito unija drauge su 13 kredito unijų, tarp jų ir Palangos kredito unija bei sporto komentatoriaus Roberto Petrausko komanda Vaikų finansinio švietimo savaitei suorganizavo edukacinį renginių ciklą. Daugiau nei 400 moksleivių iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių susikovė protų mūšyje „Neslėpk žinių, ateik į protų mūšį!“....


Po dviejų kredito unijų bankrotų ir padidinto Lietuvos banko dėmesio daugiau kaip šešioms dešimtims likusių kredito unijų šalyje, Palangos kredito unija jaučiasi saugi – nors po žiniasklaidoje nuskambėjusių įvykių praėjusių metų pradžioje pirmąjį jų pusmetį indėlių portfelis mažėjo, indėlių portfelis, pradėjęs augti 2011-ųjų antrąjį pusmetį...


Vakar baigėsi išankstinis balsavimas rinkimuose į Seimą bei referendume  dėl naujos Visagino atominės elektrinės. Palangoje teisę pareikšti savo valią tie, kurie neturės galimybės padaryti to sekmadienį, galėjo Palangos miesto savivaldybės administraciniame pastate Vytauto g. 112 nuo 8 iki 20 val. Pasak stebėtojų, rinkėjai šiemet buvo aktyvūs.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius