Teismų duris varstantis buvęs PKU vadovas įsteigė asociaciją kredito unijų nariams ginti

Linas JEGELEVIČIUS, 2015-09-21
Peržiūrėta
1861
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Evaldas Petrauskas
Evaldas Petrauskas

Vienas iš Palangos kredito unijos įkūrėjų Evaldas Petrauskas, jau ketvirtus metus varstantis teismų duris, nuo šiol gina visos šalies kredito unijų narių teises. Su bendraminčiais įsteigė Kredito unijų narių asociaciją (KUNA), nes, anot jos pirmininko, kredito unijos šalyje neretai mausto ar net tyčiojasi iš unijos narių.
„Skambučių iš unijų narių sulaukiu vos ne kiekvieną dieną. Žmonės daugiausiai skundžiasi, kad kredito unijos negrąžina pajų, neatsako į prašymus, nepagarbiai elgiasi ir nesuteikia visos informacijos, galimai švaisto pajininkų lėšas“, – „Palangos tiltui“ sakė E. Petrauskas.

Daugiausiai nusiskundimų – dėl pajų
Priminsime, kad jis buvo sulaikytas 2012 metų pradžioje, o jam prokurorai pateikė kaltinimus dėl turto pasisavinimo, dokumentų klastojimo. Tačiau pateikti įtarimai subliuško. Pernai E. Petrauskas dėl dokumentų klastojimo ir poveikio darymo buvo išteisintas, o kaltinimas pagrindinėje byloje buvo pakeistas į sukčiavimą.
Paskutiniame teismo posėdyje Plungėje (teismas „keliavo“ iš Klaipėdos, Tauragę ir dabar į Plungę per tuos metus) jam pavyko pasiekti, kad būtų nuo bylos nušalinti šališki proceso dalyviai – jam kaltinimus reiškęs prokuroras R. Ušinskas ir Palangos miesto apylinkės teismo teisėja, nagrinėjusi bylą.
„Mano teismai neturi nieko bendra su tokios asociacijos įsteigimu. Daug metų dirbau Palangos kredito unijoje (PKU), net nušalintas Lietuvos centrinės kreditų unijos (LCKU) ir prokurorų rankomis nuo jos veiklos, nuolat bendrauju su PKU ir kitų unijų nariais ir nuolat girdžiu nusiskundimus, kuriuos jums minėjau“, – teigia E. Petrauskas, kuris ne vienerius metus buvo ir LCKU valdybos narys.
Anot jo, ypač daug nusiskundimų asociacija sulaukia dėl pajų. „Paprastai girdžiu tą patį: mes paskolas sugrąžinome, o pajaus negrąžina, liepia ateiti vėliau, kai bus, pavyzdžiui, galimybių jį grąžinti. Bet pagal įstatymą, tie pajaus pinigai nebuvo įnešti – jie yra paskolos dalis“, – sako E. Petrauskas.
Jis primena, kad pernai Lietuvos bankas Palangos kredito unijai pritaikė poveikio priemones – sustabdė terminuotų indėlių priėmimą.
„Palangos kredito unija per paskutinius 3 metus dirba nuostolingai. Iš viso patyrė apie 10 mln. litų nuostolių. Mūsų žiniomis, nuostoliai susidarė dėl netinkamo unijos valdymo“, – sako E. Petrauskas.

Ar nedengs pajų pinigais nuostolių?
Jis nuogąstauja, kad jeigu unijos veikla yra nuostolinga, pajų pinigais unijos gali dengti nuostolius.
Buvęs PKU vienas iš vadovų rodė Lietuvos banko išrašus, kurie, anot jo, atskleidžia, kad, pavyzdžiui, jo įsteigta Palangos kredito unija dabar dirba nuostolingai, o šviesos tunelio gale nematyti.
„2011 metų pabaigoje PKU buvo apie 35 milijonų litų paskolų, tai dabar beliko vos trys milijonai eurų. Ką ta reiškia? Tai reiškia, kad tie milijonai yra iškeliavę kitur – į tą pačią Mėmelio uniją ir kitas“, – mano E. Petrauskas.
PKU vadovai sako, kad nuostoliai yra susidarę dėl buvusios vadovybės abejotinų finansinių sprendimų, unijos veiklos tendencijos – optimistinės, o buvęs unijos vadovas griežia dantį.
E. Petrauskas sako, kad jam „keistai atrodo“, jog, pasak jo, dabartiniai PKU vadovai yra Mėmelio kredito unijos valdybos nariai. Juk akivaizdu, kad konkurentai siekia tik savo unijai naudos, o Palangos unijai daromas nuostolis.
Palangos kredito unijos vadovybė atkerta, kad tai yra normali praktika tarp šalies unijų.
Šiais metais Lietuvos bankas ir LCKU paskelbė, kad, stiprinant šalies unijas, jos apsijungs į didesnius teritorinius vienetus – šiuo metu toks procesas vyksta. Jam pasibaigus, prie kredito unijos Mėmelio taupomosios kasos būtų prijungiamos Palangos ir Pajūrio kredito unijos.

Sulaukė ne vieno pagalbos prašymo
Buvęs PKU vadovas sako, kad jau „parašęs ne vieną skundą“ žmonių, negalinčių atgauti pajų, vardu ir Lietuvos bankui, ir Centrinei kreditų unijai. „Tokių asmenų yra ir Palangos kredito unijoje“, – tikino pašnekovas.
Kol kas Kredito unijų narių asociacijos valdyboje – vien trys palangiškiai, bet E. Petrauskas tikisi, kad stiprėjant asociacijos veiklai, ją papildys ir kitų savivaldybių atstovai.
„Tokios kredito unijų narių asociacijos veikia visame pasaulyje ir mes lygiuojamės į geriausią jų veiklos praktiką“, – sako KUNA pirmininkas. Jis sieks, kad lietuvių asociacija prisijungtų prie tarptautinės kredito unijų narių asociacijos.
Ketverius metus vaikščiodamas iš vieno teismo posėdžio į kitą, E. Petrauskas juokauja, jog jau tapo neblogu teisininku – žino ne tik visas kredito unijų veiklos detales, bet ir teisininkų triukus. „Kitąkart jie pamiršta eilinių unijų narių interesus ir unijų įsipareigojimus“, – sako E. Petrauskas.
Jis didžiuojasi, kad yra iki šiol gerai vertinamas kitų šalies kredito unijų – neseniai kretingiškis gavo pasiūlymą tapti Telšių kredito unijos administracijos direktoriumi. Bet Lietuvos banko Priežiūros departamento direktorius Vytautas Valvonis, anot pašnekovo, pirmiausia panoro gauti daugiau informacijos apie PKU buvusią veiklą.
„Lietuvos bankui pateikiau faktus, dokumentus, kurie patvirtina, kad Palangos KU buvo galimai užvaldyta klastojant protokolus, prašymus tapti unijos nariais. Pateikiau aktus, kodėl unija dirba nuostolingai. Tikiuosi LB artimiausiu metu atliks patikrinimą ir, nustatę pažeidimus, pritaikys poveikio priemones. Kas dirba unijose ir seka mano bylą teismuose, suvokia, kad byla prieš mane „susiūta baltais siūlais“, – sako verslininkas.

Kviečia kreiptis
Jį piktina, kad, pavyzdžiui, Palangos kredito unija, anot jo, ne visada laiku grąžinanti pajus, indėlininkų pinigais samdo brangiai apmokamų advokatų komandą jo byloje, nors dabartinė PKU vadovė pagal išsilavinimą yra teisininkė.
Kol kas apie asociaciją žmonės dalinasi informacija iš lūpų į lūpas, ir nors nėra buveinės, kas nori gali susisiekti su jos pirmininku paskambinę telefonu 8 606 14140 arba parašę laiškelį elektroniniu paštu [email protected]
„Kol kas didžiausias visų rūpestis – negrąžinami ar laiku negrąžinami pajai. Galvojame kreiptis dėl to į Lietuvos banko Priežiūros departamentą, o jeigu to neužteks, kreipsimės į teismą, – sako asociacijos pirmininkas. – Tokių problemų būtų išvengta, jeigu šalies kredito unijos butų atviresnės ir suteiktų visą informaciją savo nariams – ne tik apie pareigas, bet, svarbiausia, teises. Kad nebūtų kokių nors sutartyse paslėptų formuluočių, nepalankių kredito unijų nariams“.

Samdys teisininkus kredito unijų narių interesams ginti
Jam jau pernai teko įdėti daug asmeninių jėgų, ginant Pajūrio kredito unijos narių, negalinčių atgauti pajus, interesus. „Unijos narys beturėjo išsimokėti šiek tiek daugiau kaip 3 tūkstančius litų paskolos, o pajus buvo apie devynis tūkstančius litų. Jo nei dengė, nei davė atsakymo, kada jį galėtų atgauti. Klaipėdiškis skundėsi ir dėl ne itin pagarbaus elgesio unijoje“, – prisiminė E. Petrauskas.
Parašęs laišką minėtam V. Valvoniui iš Lietuvos banko, iš jo gavo lakonišką atsakymą: „Čia – vidaus dalykai, aiškinkitės patys“.
Bet E. Petrauskas nenuleido rankų – surašė skundą Vyriausiai administracinių ginčų komisijai, kuri buvo palanki klaipėdiškiui, įpareigojo Pajūrio kredito uniją išaiškinti jos, kaip unijos narės, pareigas ir padengti pajų unijos lėšomis. Pajus iš karto buvo ir padengtas.
„Tai aktualu ir kitiems šalies unijų nariams, Palangos taip pat“, – sako E. Petrauskas.
Jis svarsto, kai asociacija sustiprėsianti, samdysianti teisininkus ginti unijų narių interesus teismuose. „Man, ilgai dirbančiam kredito unijoje ir žinančiam visas unijų veiklos peripetijas, teisinius dalykus, nesmagu matyti, kad kai kurios unijos pažeidžia savo narių teises ir nerodo savo nariams pagarbos, ypač ieškantiems atsakymų į klausimus, taip pat dėl pajaus“, – sako E. Petrauskas.

E. Petrauskas: „Atsakomybės nebijau“
Į klausimą, kodėl kredito unijų narių asociaciją įsteigęs dar nesibaigus E. Petrausko teismams, KUNA pirmininkas atsako, kad „vienas kitam“ nemaišo. „Galbūt tokia mano iniciatyva rodo, kad jaučiuosi tvirtai – man pareikštas kaltinimas yra laužtas iš piršto, tai buvo plano pašalinti mane, kaip vieną iš PKU vadovų, dalis. Tai įrodo, kad aš nebijau atsakomybės, – teigė E. Petrauskas. – Mano tikslas yra, kad Palangos kredito unijai vadovautų vietos bendruomenės atstovai, o ne centrinės kredito unijos statytiniai. Norisi, kad unijos nariai gautų geras finansines paslaugas. Toks ir yra kooperacijos principas – savitarpio pagalba vieni kitiems, o ne vietinių žmonių išnaudojimas lupikaujant didelėmis paskolų palūkanomis ir taip toliau.“

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Pranešame, kad 2023 m. balandžio 21 d. 15.15 val. Palangos kredito unijos patalpose, adresu Ganyklų g. 6, Palanga, šaukiamas eilinis visuotinis Palangos kredito unijos narių susirinkimas.


Buvusio Palangos kredito unijos vadovo Evaldo Petrausko vadovaujama Kredito unijų narių asociacija (KUNA) kreipėsi į Lietuvos prezidentą, Vyriausybę, Seimą reikalaudama nutraukti ekstremalią situaciją – karantiną – šalyje ir taip baigti, anot KUNA, ir Lietuvos respublikos piliečių konstitucinių teisių pažeidinėjimą. Nei prezidentas, nei Seimas, nei Sveikatos ir Vidaus...


Vasario 16-ąją Laisvės partija nuotolinių steigiamųjų susirinkimų metu įsteigė skyrius Palangoje ir Berlyne. Palangos skyriaus pirmininku išrinktas Tadas Baršketis, o Berlyno skyriaus pirmininku tapo Justas Rudžianskas.


Nuo šio pirmadienio (lapkričio 16 d.) Klaipėdos mero Vytauto Grubliausko patarėju pradėjo dirbti iki tol Palangos oro uostui vadovavęs Andrius Daujotas. Meras teigia, jog naująjį patarėją rinkosi iš trijų kandidatų.


Klaipėdos apygardos prokuratūrai nusprendus nutraukti ikiteisminį tyrimą prieš buvusį Palangos kredito unijos (PKU) Valdybos pirmininką Vytenį Tomkų ir Lietuvos centrinės kreito unijos (LCKU) administracijos vadovą Fortunatą Dirginčių, buvęs PKU faktinis vadovas Evaldas Petrauskas, o dabar Kredito unijų narių gynimo asociacijos valdybos pirmininkas, nenuleido rankų: jis tikisi, kad...


Buvęs Palangos kredito unijos (PKU) faktiškas vadovas Evaldas Petrauskas, neseniai įsteigtos kredito unijų narių asociacijos pirmininkas, kreipėsi į Lietuvos banko Priežiūros departamentą dėl, jo nuomone, ydingos praktikos Palangos KU – dalies išduotos paskolos pajaus panaudojimui.


Vienas iš Palangos kredito unijos įkūrėjų Evaldas Petrauskas, jau ketvirtus metus varstantis teismų duris, nuo šiol gina visos šalies kredito unijų narių teises. Su bendraminčiais įsteigė Kredito unijų narių asociaciją (KUNA), nes, anot jos pirmininko, kredito unijos šalyje neretai mausto ar net tyčiojasi iš unijos narių. „Skambučių iš...


Lietuvos centrinė kredito unija drauge su 13 kredito unijų, tarp jų ir Palangos kredito unija bei sporto komentatoriaus Roberto Petrausko komanda Vaikų finansinio švietimo savaitei suorganizavo edukacinį renginių ciklą. Daugiau nei 400 moksleivių iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių susikovė protų mūšyje „Neslėpk žinių, ateik į protų mūšį!“....


Po dviejų kredito unijų bankrotų ir padidinto Lietuvos banko dėmesio daugiau kaip šešioms dešimtims likusių kredito unijų šalyje, Palangos kredito unija jaučiasi saugi – nors po žiniasklaidoje nuskambėjusių įvykių praėjusių metų pradžioje pirmąjį jų pusmetį indėlių portfelis mažėjo, indėlių portfelis, pradėjęs augti 2011-ųjų antrąjį pusmetį...


Lietuvos kredito unijoms pastaruoju metu dėmesio nestinga. Sparčiai joms augant, Lietuvos bankas priėmė kredito unijų priežiūros ir veiklos sugriežtinimo priemones. Tačiau į jas Palangos kredito unijos (PKU) valdybos pirmininkas Vytenis Tomkus linkęs žiūrėti optimistiškai: „Galima ir pasidžiaugti, kad eilę metų besikaupusios problemos pagaliau buvo pradėtos spręsti, kredito unija...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius