Šeimos metai Palangos parapijoje

2015-02-02
Šeimos metai Palangos parapijoje

Šiuolaikinės šeimos situacija nėra paprasta – akivaizdu, kad šeimos institucija patiria krizę ir nebėra tokia stabili kaip, pavyzdžiui, prieš penkiasdešimt metų, nes šeimos dažnai išyra, vaikai auga nepilnose šeimose, plinta susidėjusių porų reiškinys.
Šių iššūkių akivaizdoje Lietuvos vyskupai, norėdami stiprinti šeimos bei gyvybės kultūrą Lietuvoje, paskelbė 2014 metus Šeimos metais. Palangos parapija aktyviai įsijungė į šių metų šventimą siūlydami palangiškiams įvairią programą: maldos budėjimus, piligrimines keliones, susitikimus bei liudijimus. Tarp šių renginių ypatingą vietą užėmė susitikimai su įdomiais paskaitininkais. Šeimos metai prasidėjo vasario 7 d. susitikimu su publicistu Tomu Vilucku, kuris gvildeno temą „Šeimos metai – tikslai ir šventimas“. Prelegentas apžvelgė šeimos situaciją socialiniame ir kultūriniame Lietuvos kontekste, Bažnyčios vaidmenį stiprinant šeimos instituciją.
Kovo 7 d. vyko vakaras šeimoms „Tikėjimo gyvenimas šeimoje“. Kunigas Sigitas Žilys priminė tikėjimo tiesų ir sakramentų reikšmę šeimos šventumo procese.
Gegužės 2 d. įvyko literatūros skaitymo vakaras ,,Motina“. Skambėjo J. Degutytės, B. Brazdžionio, J. Aisčio bei J. Marcinkevičiaus eilės, ištraukos iš B. Ferrero ir V. Kukulo kūrybos. Vakarą vedė aktoriai Virginijus ir Rita Miliniai. Renginys vyko bažnyčioje, po vakarinių Mišių.
Rugsėjo 5 d. buvo susitikimas su psichologe Teresa Sausaitis. Prelegentė pabrėžė, kad šeimoje visada bus krizių, bet jas reikia spręsti be priekaištų ir vienas kito žeminimo. Norint poroje susikalbėti, reikia keisti ne sutuoktinį, bet save, ypač svarbu – pažvelgti į kitą jo akimis. Buvo kalbėta ir apie emocijų raidą konfliktuojant, kodėl svarbu jas kontroliuoti, kad netaptume jų aukomis. Pranešėja akcentavo, kad abu sutuoktiniai turi norėti kurti teigiamus santykius ir pripažinti savo netobulumą. Po agapės buvo kalbamasi individualiai.
Spalio 3 d. vyko susitikimas su kretingiške Daiva Lubiene, kuri vadovauja išsiskyrusių žmonių grupei „Per dykumą“. Vadovė labai nuoširdžiai dalinosi savo grupės veikla ir patirtimi.
Lapkričio 7 d. vakare Palangos parapijos namuose buvo susitikimas su kanauninku Andrėjumi Sabaliausku, tema „Išsiskyrusių ir antrą santuoką sudariusių padėtis ir tikėjimo gyvenimas Bažnyčioje“. Susirinkusiems kunigas priminė, kad Bažnyčia neatstumia gyvenančių antroje santuokoje, nors jie ir nėra susituokę bažnyčioje. Juos taip pat Bažnyčia kviečia į bendrystę tiek su parapijiečiais, tiek su Bažnyčia, nes Dievas yra gailestingas.
Gruodžio 5 d. parapijiečiai susitiko su šeimos centro savanore Ilona Mazrimiene. Vakaro tema buvo „Laisvalaikio formos ir saviraiška“. Vakaro viešnia per žaidimus, žymių žmonių patirtį priminė paprastus, bet primirštus bendravimo įgūdžius bei laisvalaikio praleidimo su šeima būdus. Pranešėja didelį dėmesį skyrė bendravimo šeimoje su savo vaikais įvairioms formoms, išnaudojant laisvą laiką po darbų.
Šeimos metus vainikavo gruodžio 28 d. iškilmingos Šv. Mišios, kuriose buvo meldžiamasi už šeimas. Poros, gyvenančios katalikiškoje santuokoje, atnaujino Santuokos sakramento malonę, o 102 poros priėmė asmeninį kunigo palaiminimą.

Tomas Viluckas

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Su Naujaisiais metais, mieli „Palangos tilto“ skaitytojai ir visi palangiškiai! Nors pagal kinų kalendorių 2018-ieji – Šuns metai, man jie – naujovių metai.


Gegužės 15-ąją, Šeimos dieną, Šventosios pagrindinės mokyklos ir miestelio bendruomenė rinkosi į koncertą „Šeimos glėby“, kurį savo mylimiems tėveliams, seneliams ir kitiems šeimos nariams dovanojo Šventosios lopšelio darželio „Sigutė“ vaikučiai (vad. A. Valaitienė, A. Sungailienė, M. Kažienė), Palangos S. Vainiūno meno mokyklos...


Vasaros pradžioje žinia, kad Palangos miestas sėkmingai iš UAB „Litesko“ perėmė į savo rankas jai prieš 15 metų išnuomotą savo turtą – šilumos tinklus, liko vasaros nuotaikomis gyvenančių palangiškių mažai pastebėta, bet už šio virsmo – titaniškos miesto, savivaldybės įmonės „Palangos šilumos tinklai“...


DIDYSIS PENKTADIENIS (03.25): Nuo 10 iki 13 val. parapijos namuose dalijamas maistas stokojantiems (pakvieskime ateiti); 18 val. Kristaus Kančios pamaldos (Šv. Kryžiaus pagerbimas);


Šiuolaikinės šeimos situacija nėra paprasta – akivaizdu, kad šeimos institucija patiria krizę ir nebėra tokia stabili kaip, pavyzdžiui, prieš penkiasdešimt metų, nes šeimos dažnai išyra, vaikai auga nepilnose šeimose, plinta susidėjusių porų reiškinys.


Artėja Vėlinės, kuomet visi prisiminsime mirusius gimines bei artimuosius, degsime ant jų kapų žvakeles. Palangos parapijos klebonas Marius Venskus, išreiškiant pagarbą išėjusiesiems, siūlo ne tik prisiminti išėjusiuosius Anapilin, bet ir apmąstyti savo gyvenimą. „Artimųjų ilgesys net priešus padaro panašius, nes visi lanko kapus. Po mirties...


Palangos vandentiekiui – jau 105 metai

Vitalius Bernardas LITVAITIS, 2013 08 12 | Rubrika: Miestas

Šie metai Palangai dosnūs istorinių įvykių sukaktimis – nuo „Laiminančio Kristaus“ atstatymo 20-mečio iki Palangos vardo paminėjimo istoriniuose dokumentuose 760-ties metų. Negana to, kaip liaudyje sakoma, „Dievas davė ir dar drėbtelėjo“, Palangai atiteko didi garbė ir didis įpareigojimas pabūti dar ir Kultūros sostine.


Praėję metai bus įrašyti į Palangos istoriją  11

Alvydas ZIABKUS “Lietuvos ryto” apžvalgininkas, 2011 12 30 | Rubrika: Savaitės komentaras

  Prabėgę kiekvieni metai miestą, kitaip nei žmogų, stumteli link jaunatviškų pasikeitimų, modernių urbanistinių pokyčių.


Įvyko susitikimas-diskusija „2011-Pasauliniai veterinarijos metai“

Palangos miesto VMVT Vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Marija Valauskienė, 2011 05 06 | Rubrika: Miestas

Palangos miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus salėje, pažymint 250-ąsias veterinarijos profesijos metines, vyko susitikimas-diskusija „2011-Pasauliniai veterinarijos metai“.


Šeimos dienos renginiai Šventosios mokykloje

N.Šauklienė, mokytoja, 2009 05 23 | Rubrika: Miestas

Visą praėjusią savaitę Šventosios pagrindinėje mokykloje vyko renginiai, skirti Tarptautinei Šeimos dienai.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius
spaudos-radio-remimo-fondas