Siekis pažeminti Gimnaziją nėra abiturientų išleistuvių tradicija

Palangos tiltas, 2018-07-19
Peržiūrėta
2238
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Siekis pažeminti Gimnaziją nėra abiturientų išleistuvių tradicija

Palangos senoji gimnazija praėjusį savaitgalį atestatus įteikė 122 abiturientams. Gimnaziją baigė daug įdomių, išsilavinusių, aukštus brandos egzaminų įvertinimus gavusių jaunų asmenybių. Šiai šventei buvo itin daug ruoštasi, apie brandos atestatų įteikimo šventę sulaukta daug puikių atsiliepimų. Tačiau viešoje erdvėje apie Palangos senosios gimnazijos baigimą liepos 17 d. parengta ir išplatinta visai kitų tikslų siekianti publikacija, paskleista melaginga, pilna įvairių išvedžiojimų ir įžeidinėjimų informacija. Girdi, gimnazijos direktorius vertė mokinius eiti į išleistuvių vakarėlį „Auskoje“, kad išleistuvės turėjo vykti Kurhauzo salėje, kad (direktorius) reikalavo iš tėvų dovanos. Mums nekelia abejonių šią publikaciją užsakiusio ir „informacija“ parūpinusio asmens tapatybė. Ne kartą žodžiu bendraudami, mes buvome įžeidinėjami, bet tikėjomės, kad keleto mokinių ir tėvų nekultūringas bendravimas nesugadins šventės likusiems abiturientams ir jų tėvams.
Nenorėdami, kad tokia melagingais išvedžiojimais bei kaltinimais pagrįsta publikacija taip ir liktų be gimnazijos atsako, paaiškiname:
1. Jau pirmajame pokalbyje su abiturientų tėvų atstovais dėl mokyklos baigimo šventės sutarėme, kad atestatų įteikimo aktas vyks liepos 13 d. 14 val. Senosios gimnazijos aktų salėje. Tik vėliau pradėjo sklisti kalbos, kad grupė mokinių ir tėvų organizuoja išleistuves liepos 15 d. Pavaduotojai paskambino viena iš mamų ir klausė, ar yra pakeista brandos atestatų įteikimo data. Pavaduotoja patikino, kad datos Gimnazijos administracija nekeitė. Be to, po šio mamos skambučio pavaduotoja dar parašė žinutę į elektroninį dienyną, kad išleistuvės organizuojamos liepos 13 d. 14 val. Senosios gimnazijos aktų salėje. Vyko ne vienas pokalbis su mokiniais ir tėvais, bet keletas iš jų tiesiog reikalavo atestatų įteikimą perkelti į liepos 15 d., nes, anot jų, tik tą sekmadienį jiems gali koncertuoti žymus atlikėjas. Šiais savo argumentais jie neįtikino ir likusių vakarinę šventės dalį organizuojančių tėvų. Išsiskyrė tėvų ir mokinių nuomonės dėl vakarinės šventės dalies, į kurios organizavimą mokykla niekada nesikiša.
2. Pokalbyje gegužės 2 d. abiturientų tėvams paklausius dėl abiturientų dovanos Gimnazijai viešai ir aiškiai paprašiau, kad tėvai neplanuotų tokių savo vaikų mokyklos baigimo išlaidų. Paaiškinau, jog šiandien mokykla yra brangi įstaiga, kad geros priemonės kainuoja daug ir dovanos tikrai nereikia, kad jie dėl savo vaikų mokyklos baigimo ir taip turės nemažų išlaidų. Šią Gimnazijos direktoriaus išsakytą nuostatą girdėjo visi dalyvavusieji pokalbyje tėvai. Vis tik tėvai išsakė nuomonę, kad nori padėkoti Gimnazijai už savo vaikų ugdymą ir nuoširdų čia dirbančių mokytojų dėmesį jų vaikams, todėl susitikimo metu tam tikri pasvarstymai buvo išsakyti. Ir nieko čia blogo ar smerktino. Šiandien Lietuvoje abiturientų dovana mokyklai yra gyvenimo kultūros ženklas. Kiekvienas padėkoja mokyklai, čia dirbantiems žmonėms pagal savo kultūrą ir galimybes: kas nuoširdžia padėka, kas dovana, kas, kaip jau žinome, pagal savo gyvenimo supratimą užsako publikaciją.
3. Pabrėžiu, kad atestatų įteikimo šventę organizuoja Gimnazija ir dėl Kurhauzo salės skyrimo renginiui į savivaldybę nesikreipėme. Apie tai, kad dalis tėvų atestatų įteikimo aktui kreipėsi į Savivaldybę dėl Kurhauzo salės, Gimnazija sužinojo tik iš trečių asmenų. Mūsų nuostata yra ir bus tokia: tai, kad vieniems abiturientams atestatai būtų įteikiami gimnazijos aktų salėje, kitiems kitą dieną Kurhauze, negali būti ir kalbos – visi abiturientai Gimnazijai yra vienodai svarbūs.
4. Gimnazijos vadovybė tiek abiturientams, tiek jų tėvams išsakė nuostatą, kad Gimnazija neorganizuoja išleistuvių vakaro, todėl į „Auską“ nei gimnazijos administracija, nei direktorius mokinių nekvietė ir neragino eiti. Tiesa, pokalbyje su mokinių atstovais vienai iš abiturienčių pasakius, kad yra gimnazistų, kuriems per brangu dalyvauti išleistuvių vakarėlyje „Auskoje“, pastebėjau, kad būtų gražu, jei visi dėl tų keleto nepasiturinčių mokinių pasistengtų ir solidariai padengtų tokias išlaidas ar dalį jų, ar dėl jų dalyvavimo šventėje surastų rėmėjų. Yra Lietuvoje tokių socialinio nuoširdumo, empatijos pavyzdžių. Pasirūpinti kitu, mažiau galinčiu, nėra blogas poelgis.
5. Tėvų, prašiusių atestatų įteikimo šventę jų vaikams organizuoti sekmadienį, atstovas ir kalbinti mokiniai Gimnazijos vadovams paaiškino, kodėl dalis mokinių šventę nori organizuoti sekmadienį. Priežastis, pasak jų, penktadieniui negauna tinkamo vedėjo vakarėliui, kad visi geri jau užsakyti. Be to, jie jau užsisakė vakarą, Kretingos rajono užeigoje, sumokėjo užstatą. Ateiti penktadienį į gimnazijos atestatų įteikimo šventę, o vakarėlį daryti sekmadienį jų vaikai negali ir todėl, kad mergaitės sekmadienį yra užsakę šukuosenas, makiažus ir pan.
6. Gimnazija raštu ir žodžiu tėvų grupės atstovui pranešė ir paaiškino, kad dviejų to paties turinio atestatų įteikimo švenčių gimnazija neorganizuos ir niekada to neplanavo. Tačiau vardan santarvės matydami, kad reikia ieškoti išeities, pažadėjome atverti Gimnazijos duris sekmadienį, deleguoti vieną iš direktoriaus pavaduotojų įteikti atestatus. Šios dalies abiturientų laukė ta pati šventiškai išpuošta gimnazijos aktų salė, sutvarkytos ir papuoštos mokyklos prieigos, fojė. Niekas nedraudė patiems tėvams ar abiturientams pasikviesti mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus į atestatų įteikimo šventę. Neteko girdėti, kad būtų susivokta dėl tokio, rodos, savaime suprantamo mandagumo ženklo.
Didžiulis spaudimas nepakeitė Gimnazijos pozicijos: brandos atestatų šventę organizuoja mokykla pasitarusi su tėvais. Ši šventė nebūtinai turi būti derinama prie išleistuvių vakarėlio kavinėje. Mokyklos atstovai nenešios atestatų po skirtingas miesto vietas ir jų neįteikinės pagal kiekvieno asmeninį pageidavimą.

Leonas Šidlauskas
Palangos senosios gimnazijos direktorius
Užs. nr. 012

Šarūnas Vaitkus, Palangos miesto meras:
„Straipsnyje yra nemažai neatitikimų faktams. Galiu tik spėlioti, ar žurnalistė tendencingai tai padarė. Vienas iš netikslumų, kad aš dalyvavau renginyje tik penktadienį, o sekmadienį – ne. Tai – netiesa. Dalyvavau abejuose renginiuose, įteikiau abiturientams Gimnazijos baigimo diplomus. Beje, sekmadienį mano šeima kvietė mane kartu važiuoti į Klaipėdą, bet aš atsisakiau. Nuvažiavau į kleboniją, kur paėmiau kleboną Marių Venskų, ir mes kartu nuvykome į Gimnaziją ir dalyvavome šventėje – įteikėme diplomus. Beje, portale paskelbta nuotrauka buvo daryta sekmadienį, nors po ja parašyta, kad aš dalyvavau diplomų įteikimo šventėje tik penktadienį. Mano žiniomis, toks ažiotažas buvo suorganizuotas vieno Palangos miesto savivaldybės Tarybos nario, kurio dukra šiemet baigė Gimnaziją.
Mane žeidžia straipsnyje išsakyta mintis, kad, girdi, aš abiturientams „nedaviau“ Kurhauzo, kuriame jie galėtų surengti diplomų įteikimų šventę.
Gavęs tokį prašymą iš vienos moksleivės mamos, pats paskambinau Dianai Rekašienei (Kurhauzo administratorei) ir pasidomėjau, ar prašomą dieną Kurhauzo salė yra neužimta. Man buvo pasakyta, kad ji yra laisva. Pats paskambinau man parašiusiajai mamai ir pasakiau, kad salė gimnazistams yra rezervuota, ir patariau toliau bendrauti su Diana Rekašiene. Mano žodžius įrodo ir savivaldybės administracijos rezoliucija dėl to prašymo. Deja, straipsnyje parašyta priešingai, girdi, aš „nedaviau“ salės. Apmaudu, kad patyrusi žurnalistė buvo suklaidinta Palangos politiko, kuris, švelniai tariant, ne visada Palangai linki gero.
 

Jūsų komentaras:

arogantiškasis leo 2018-08-03 07:07 ([email protected] / IP: 86.100.62.202)
Mes arogantiškąjį Leo, kaip jis save vadina, pamename nuo tada, kai jis vadovavo Švietimo skyriui. Tas tipas per trumpą laiką sugebėjo supriešinti visą Palangos švietimiečių bendruomenę.

Marija 2018-07-23 10:45 (IP: 82.135.244.187)
Užsakomasis straipsnis, reabilituoti poną direktorių ir merą. Jau kai jis pradėjo darbuotis , taip ir prasidėjo visokios nesąmonės.

kada pagaliau 2018-07-21 18:46 (IP: 86.100.63.99)
religijos ir dievai bus atskirti nuo valstybės? Ką sako Lietuvos Respublikos Konstitucijos 43 straipsnio paskutinysis sakinys?

Kop 2018-07-21 10:46 (IP: 86.100.158.73)
O kur istorijos kutejas architektas Zydonavicus

......... 2018-07-20 14:16 ([email protected] / IP: 66.102.9.45)
Kiek sarkazmo pas tą pasipūtelį Šidlauską. Matosi, kad "partinis direktorius", nes elgiasi taip lyg tai būtų jo privati gimnazija. Visgi tai pasekmė, kai viena valdžia užsibūna, net žiniaskladą turi savo rankose...

ARTURAS 2018-07-20 10:50 ([email protected] / IP: 78.57.247.135)
Ponas gimnazijos direktoriau L.Šidlauskai ar jums negėda taip meluoti , per pirma susirinkimą jus pasakėte tėvam patiems pasirinkti data o jus prisitaikysit , toliau JUS DIREKTORIAU L.ŠIDLAUSKAI kai pas jus atėjo kelios mokinės paklausti kaip bus teikiami atestatai joms pasakė IEŠKOKITĖS SPONSORIAUS auskos palapinės nuomai ,per viena susirinkimą jums mokiniai pasiūlė kompromisą bet kurią kita diena ne liepos 15 ne liepos 13 jus kategoriškai atsisakėte , virkštininkų kavinė buvo laisva ir liepos 13 ir 14 ir 15 dienomis tai pat atlikėjas Cololo galėjo dalyvauti liepos 13 d 14 d 15 d .tai kad mokiniai sukilo prieš jus prieš jūsų visus pasisakymus melus ir taip toliau.

PLNG 2018-07-20 10:44 ([email protected] / IP: 66.102.9.45)
Kaip gali mokyklos direktorius siūlitį moksleivėms susirasti "sponsorių" ? Ar tai užuomena, kad eiti savo kūną pardavinėti už pinigus? Visiems kas susidūrė yra žinoma, kad gimnazija pataikauja turčiams, o paprastesni moksleiviai yra engiami ir žeminami būtent taip!

2018-07-20 04:23 (IP: 90.131.45.254)
Perskaicius visu sios istorijos dalyviu nuomones- visgi persasi mintis, kad Palangos meras- klasikinis demagogas. Jis sneka i ta puse, link kur prad3da pustu vejas. Mol jis nekaltas, kalti visi kiti, jis viska leido, jis geras , o kazkas blogas, nes ir t.t. Tiesa, dar cia mol merui kisa pagali kazkoks mistinis tarybos narys.. Zodziu, demagogija sumisusi su samokslo terorija. :)))) Ka cia bepridurti?!! Ne pirma tokia istorija ir ne paskutine!!

Taip pat skaitykite

Kretingos muziejuje atgimsta gražiausia grafų Tiškevičių tradicija. Po daugelio metų kalėdinė muziejaus eglė bus įžiebta pačiame Žiemos sode, taip, kaip visada darydavo patys grafai Tiškevičiai. 


Gausybės gražių ir švytinčių jaunuolių iškilminga eisena trečiadienį, liepos 20 dieną, papuošė Palangą – įteikti brandos atestatai 114 Palangos senosios gimnazijos abiturientų.


Palangos senosios gimnaziją baigė 94 abiturientai

"Palangos tilto" redakcija, 2020 08 28 | Rubrika: Miestas

Šių metų rugpjūčio 7 dieną brandos atestatai buvo įteikti 80 -ajai Palangos senosios gimnazijos abiturientų laidai. Gimnaziją baigė 94 abiturientai, kurie bendruomenės atmintyje išliks kaip itin kūrybiški, talentingi, įdomūs, draugiški ir nuoširdūs jauni žmonės. Gimnazijos auklėtiniai puikiai išlaikė valstybinius brandos egzaminus – iš...


Į iškilmingą atestatų įteikimo šventę Palangos senojoje gimnazijoje rinkosi 79-oji abiturientų laida. Šiemet gimnaziją baigė net 15 šimtukininkų. Gabiausieji moksleiviai aukščiausius rezultatus pelnė net iš kelių dalykų. Palangos senosios gimnazijos abiturientams Mantui Birškui ir Dianai Macaitytei įteikti atestatai su pagyrimu.


Palangos senąją gimnaziją baigė 79 abiturientų laida

"Palangos tilto" informacija, 2019 07 19 | Rubrika: Miestas

Palangos senosios gimnazijos abiturientams iškilmingai buvo įteikti atestatai. Gimnaziją baigė 79 abiturientų laida, kurią gimnazijos bendruomenė prisimins kaip jautrius, vienas kitam dėmesingus, draugiškus jaunus žmones, labai organizuotas ir kūrybiškas, turinčias neeilinius talentus, didžiules galimybes ateičiai asmenybes. Šiais metais 15 gimnazijos abiturientų...


Palangos senoji gimnazija praėjusį savaitgalį atestatus įteikė 122 abiturientams. Gimnaziją baigė daug įdomių, išsilavinusių, aukštus brandos egzaminų įvertinimus gavusių jaunų asmenybių. Šiai šventei buvo itin daug ruoštasi, apie brandos atestatų įteikimo šventę sulaukta daug puikių atsiliepimų. Tačiau viešoje erdvėje apie Palangos senosios...


Užvakar paskelbus valstybinių lietuvių kalbos ir literatūros, chemijos ir informacinių technologijų brandos egzaminų rezultatus ir paaiškėjus, jog net 12 proc. abiturientų neišlaikė lietuvių kalbos egzamino, žiniasklaidoje nuvilnijo komentarų banga, jog kasmet daugėja mokyklas baigiančių „beraščių“. Tuo tarpu Palangos senoji gimnazija, nors jos abiturientų...


Pagaliau dvyliktokai gali būti ramūs – trečiadienio rytą paaiškėjo paskutiniai valstybinių brandos egzaminų rezultatai. Deja, jie nudžiugino ne visus : pavyzdžiui, informacinių technologijų egzamino nepavyko išlaikyti net 17 proc. jį laikiusių šalies abiturientų.


Po Šv.Kalėdų posėdžiavusi  miesto valdžia buvo priversta grįžti prie klausimo dėl kurorto poliklinikos veiklos ir finansinės ataskaitos už 2009 metus ir panaikinti anksčiau priimtą sprendimą. Rugsėjį skubotai priimtą sprendimą netvirtinti įstaigos ataskaitos pareikalavo panaikinti Vyriausybės atstovo tarnyba Klaipėdos apskrityje. Nurodytas ir terminas, jog sprendimą prieštaraujantį...


„Karramba“: impulsyvi idėja,virtusi tradicija

Monika ŠIUGŽDAITĖ, 2009 05 22 | Rubrika: Miestas

Šiandien jau trečią kartą Palangoje šurmuliuos gausybė jaunų žmonių, „ginkluotų“ BMX dviračiais, riedlentėmis ir riedučiais. Alternatyvių sporto šakų čempionato idėja, virtusi tradicija, gimė jaunų palangiškių galvose ir tapo ryškiomis raidėmis įrašyta švente jaunimui iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius