Tarp siekiančių užlipti į vietinės valdžios Olimpą – ir prasiskolinę, ir etatiniai direktoriai

Ugnė RAUDYTĖ, 2011-02-21
Peržiūrėta
67
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

„Palangos tiltas“ šiandien toliau bando apžvelgti partijų kandidatų į Palangos miesto Tarybą viešas anketas Vyriausiajai rinkimų komisijai. Jas panaršius į paviršių iškyla daug įdomių dalykų, kurie galbūt bus įdomūs ir mūsų skaitytojams. Praėjusiame laikraščio numeryje apžvelgėme „tvarkiečių“, „darbiečių“, socialdemokratų ir krikščionių partijų Palangos sąrašus. Šįkart – kitus.

 

Liberalcentristai – direktorių partija

Ar valdančioji kurorto partija – liberalcentristai – dar turi nors kiek palangiškių pasitikėjimo, ar jau išbarstė ir paskutinius pasitikėjimo trupinius? Tuoj buvę A. Zuoko (labiausiai žinomo dėl sąsajų su „Rubikonu“ ir nepavykusios geltonųjų dviračių idėjos sostinėje) bendražygiai galės pasitikrinti Palangos visuomenės pasitikėjimą. Palangos liberalcentristai siūlo rinktis net iš 34 kandidatų, o jų amžius svyruoja nuo 20 iki  70-ties metų. Keturi yra iki 25 metų amžius –  Mindaugui Martinkui tik dvidešimt. Jis ir 21-metė Brigita Bražinskytė, jos vienmetis Justas Stončius ir 24 metų amžiaus Karolina Stankevičiūtė yra Klaipėdos universiteto studentai. Taip pat keturi kandidatai yra virš 60 metų amžiaus. Įdomu, kad viena kandidatė, Silvija Šenker, nurodo esanti našlė ir turinti šešis vaikus.

Šią partiją galima pavadinti direktorių, įmonių savininkų partija. Beveik jie visi užima aukštas pareigas. Taip pat partijoje yra daugiausiai žmonių, buvusių Palangos savivaldybės tarybos narių, net dvylika žmonių nurodė buvę Palangos savivaldybės taryboje anksčiau.

 

Direktoriai, bet prasiskolinę

Palangos liberalcentristus galima pavadinti labiausiai įsiskolinusia bankams partija. 16 žmonių turi pasiėmę kredito paskolas bankuose. Virš 400 tūkstančių litų yra įsiskolinęs Vytautas Stalmokas, Sondra Kulikauskienė, Saulius Čepkauskas, Eugenijus Simutis, Raimundas Palaitis. Vienas iš partijos kandidatų savo darbovietės ar išsilavinimo nenurodė, tačiau jo paskola yra 65784 litų. Dar vienas kandidatas Dainius Kraujalis savo pagrindinę darbovietę nurodė Palangos miesto rinkliavų centrą, pareigas – kasininkas, ir jo paskola siekia 42698 litų. Įdomu, kodėl tuomet, kai paskolą kitiem žmonėms sunku ar neįmanoma gauti, liberlacentristų kasininkui atrėžiama didelė paskola?

Tarp liberlacentristų kandidatų yra du žmonės, kurie eina pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis. Tai - Inga Juozapaitienė, Palangos savivaldybės administracijos ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė bei Algirdas Steponas Valentinas – „Palangos šilumos tinklai“ direktorius. Pagal įstatymą, išrinkti į Tarybą, jie turės arba atsisakyti savojo darbo, kad galėtų būti politikais, arba užleisti savo vietą kitam Tarybos nariui pagal sąrašą.

Šios partijos sąraše yra ir UAB „Vičiūnų restoranų grupės“ administratorė, „Pajūrio“ svečių namų administratorė – keletas ne iš direktorių luomo.

 

Žemaičiai į valdžią siūlo rinkti vyrus...

Žemaičių partijos Palangos skyrius siūlo rinktis iš trylikos kandidatų, kurių daugumą sudaro vyrai. Partijoje yra tik dvi moterys. Partijos kandidatų amžius yra nuo 24 iki 59 metų amžiaus. Įdomu, kad partijos Palangos kandidatų sąraše nėra pensijinio amžiaus žmonių. Jauniausias - 24 metų Mantas Kurpius savo darbovietės nenurodė, tačiau jo paskola yra 18000 litų, taip pat 25 metų Tomas Gvažiauskas savo darbovietės nenurodė, o jo paskola siekia net 950 000 litų. Neblogos paskolos jaunuoliui, ar ne?

Aštuoni iš trylikos žemaičių nurodė turį aukštuosius universitetinius išsilavinimus. Bet vienas iš kandidatų, 55 metų Stanislovas Montvilas, net neturi vidurinio išsilavinimo. Jo anketoje nurodyta, jog vyras baigė 11 klasių Kretingos vidurinėje mokykloje. Tačiau dabartinės darbovietės vyras nenurodė.

Tarp žemaičių kandidatų yra UAB „Rosma“ vadybininkė-administratorė, apsaugos darbuotojas, ne maža dalis net nenurodė savo darboviečių. Gal todėl, kad jų net neturi?

 

Naujojoje Sąjungoje – būrys moterų su pedagoginiu išsilavinimu

Naująją Sąjungą (socialliberalų) šiais metais galima pavadinti pedagogų sąjunga, kadangi daugelis socialliberalų sąrašo narių nurodė turį pedagoginį išsilavinimą arba dirbą pedagoginį darbą. Gal pedagogų tiek daug, kad partijos Palangos skyriaus pirmininkė Genoveita Krasauskienė pati pedagogė? Tarp kandidatų daugumą sudaro moterys -25, o vyrų yra tik devyni.

Kandidatų sąrašo viršuje yra vyras ir žmona Edmundas ir Genoveita Krasauskai.  Net 24 kandidatai turi aukštuosius universitetinius išsilavinimus. Viena kandidatė Anglina Liaudanskienė turi net tris aukštuosius išsilavinimus ir vieną specialų vidurinį. Ne mažai kandidatų turi du aukštuosius išsilavinimus. Kandidatų amžius svyruoja nuo 23 iki  61 metų.

Paskolas turi pasiėmę tik keturi žmonės. Didžiausią paskolą turi pasiėmusi turbūt žemiausią-vidurinį išsilavinimą turinti kirpėja Rita Samauskienė. Kirpėja dirbančios moters paskola siekia 287721 litų. Įdomu, kaip kirpėjos gauna tokias dideles paskolas?

Tarp kandidatų yra vienas asmuo,  kuris eina pareigas nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis. Tai - Lina Mataitytė, kuri dirba Palangos savivaldybėje archyvare. Gavusi vietą Taryboje, ji turėtų atsisakyti darbo arba užleisti Tarybos nario vietą kitam.

 

Stipri konservatorių komanda

Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Palangos skyrius siūlo net 42 kandidatus – daugiausiai iš visų partijų. Sąraše - 29 vyrai ir 13 moterų. Konservatoriai – labiausiai išsilavinę lyginant su kitų partijų kandidatais. Net 37 iš jų kandidatai turi aukštuosius universitetinius išsilavinimus. Giedrius Šatkauskas turi net tris aukštojo mokslo diplomus – organinių medžiagų inžinieriaus, įmonių valdymo, įgyto Prancūzijos universitete, ir valdymo, įgyto Lenkijos universitete. Tik du konservatoriai nurodė turį aukštesniuosius išsilavinimus, dar du – vidurinius, o vienas iš jų nenurodė savo išsilavinimo. Kandidatų amžius šioje partijoje yra nuo 24 iki 69 metų amžiaus. Iki trisdešimties metų amžiaus yra tik keli kandidatai ir jie - jų sąrašo gale.

Trisdešimt sąrašo kandidatų yra vedę ir turi pilnas savo šeimas. Penki sąrašo kandidatų neturi sukūrę šeimų. Likę nenurodė, vos keli nurodė esą išsiskyrę arba našliai.

Tarp konservatorių kandidatų yra penki žmonės, kurie, kaip numato įstatymas, išrinkti į Tarybą, turėtų apsispręsti, ar eiti į Tarybą bei atsisakyti savo pareigų savivaldoje ar savivaldybės valdomose įstaigose ar teikti pirmenybę darbui ir užleisti vietą Taryboje kitam partiečiui pagal rinkėjų išreitinguotą sąrašą. Tai aktualu yra Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierei Elena Kuznecovai, S. Vainiūno muzikos mokyklos direktorei Virginijai Marozaitei, Šventosios seniūnui Eugenijui Čilinskui, Botanikos parko direktoriui Antanui Sebeckui ir Palangos pagrindinės mokyklos direktorei Angelinai Komarovai. Devyni iš konservatorių kandidatų sąrašo jau yra anksčiau buvę Palangos Tarybos nariais.

 

Nori mokslus pritaikyti praktiškai

Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdžio Palangos skyrius siūlo rinktis iš 38 kandidatų. Tarp jų yra 23 vyrai ir 15 moterų. Kandidatų amžius yra nuo 24 iki 68. Šioje partijoje yra net devyni jauni žmonės, kuriems yra viso labo iki 30 metų. Daugelis - ambicingai nusiteikusių. Pavyzdžiui, vienas, 24 metų politikos magistro siekiantis studentas Tadas Rimolaitis, savo anketoje rašo: „Mokslai universitete davė teorinės valstybės ir miesto administravimo, ekonomikos bei politikos žinių, kurioms atėjo laikas būti pritaikytoms praktiškai“. Iš 38 kandidatų 29 turi aukštuosius universitetinius išsilavinimus, net du kandidatai turi 3 aukštojo mokslo diplomus. Tai Emigijus Lukošius ir Aurelija Podlipskytė. Kiti turi vidurinius, aukštesniuosius arba nenurodė savo išsilavinimo.

Penkiolika kandidatų turi pasiėmę kreditus bankuose. Didžiausia paskola yra Palangos sporto centro trenerio Ernesto Mazrimo. Jo paskola siekia 695000 litų.

Viena iš kandidačių - niekur nedirbanti, šiuo metu studijuojanti 35 metų Neringa Kontrimaitė turi pasiėmusi 75976 litų paskolą. Įdomu, kaip moteris sugeba nedirbti, mokytis, vaiką auginti ir paskolą mokėti?

Vienas iš kandidatų buvo teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos. Tai - Palangos turgaus direktorius Eimutis Židanavičius.

Taip pat vienas iš kandidatų eina pareigas nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis. Tai Palangos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Bronius Martinkus, kuris turės rinktis – darbą arba Tarybos nario postą.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patvirtino galutinį kandidatų į Seimą vienmandatinėse apygardose sąrašą. Mėguvos vienmandatinėje rinkimų apygardoje - net 12 kandidatų. „Palangos tiltas“ supažindina palangiškius su jais.


Arčiausiai Baltijos jūros esantis laikraštis „Palangos tiltas“ visiems „Palangos tilto“ prenumeratoriams, skaitytojams, bičiuliams bei visiems Palangos svečiams šiandien pristato savo vasaros priedą, žurnalą „Palanga 2016“.  


Lietuvos valstybės atkūrimo proga Palangos sporto arenoje vyko Palangos politinių partijų turnyras, kurį organizavo krepšinio klubas „Palanga“ ir Palangos sporto centras.


Kaip partijoms skaičius, kuriais jos bus įrašytos rinkimų biuleteniuose, paversti viliojančiais, įsimintinais ar net magiškais? Dėl to suka galvas šalies partijos ir visuomeniniai judėjimai, kurie vakar Seime išsiaiškino, kokiu numeriu jos bus įrašytos rinkimų biuleteniuose. Išdalinti numeriai Antrą numerį ištraukė...


Savivaldybės rinkimų komisijai jau pradėti teikti rinkėjų, remiančių partijas, 2015 m. kovo 1 d. kandidatuosiančias į Savivaldybės tarybą, bei kandidatus į Palangos merus, parašai. Pirmieji tai padaryti suskubo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Palangos skyriaus nariai, pirmadienį Savivaldybės rinkimų komisijai įteikę 280 kurorto gyventojų...


Startuoja nauja palangos miesto laikraščio "Palangos tiltas" rubrika: Skundų dėžutė.


Startuoja nauja palangos miesto laikraščio "Palangos tiltas" rubrika: Politikų, bendruomenės lyderių žodis.


„Palangos tiltas“ šiandien toliau bando apžvelgti partijų kandidatų į Palangos miesto Tarybą viešas anketas Vyriausiajai rinkimų komisijai. Jas panaršius į paviršių iškyla daug įdomių dalykų, kurie galbūt bus įdomūs ir mūsų skaitytojams. Praėjusiame laikraščio numeryje apžvelgėme „tvarkiečių“, „darbiečių“, socialdemokratų ir krikščionių partijų Palangos sąrašus. Šįkart – kitus.


Vis aktyvesnės politikų, siekiančių patekti į Tarybą, agitacijos praėjusį antradienį persikėlė ir į Senąją gimnaziją, kur susirinkusių partijų atstovų nekantriai laukė būrys vyriausiųjų gimnazistų, troškusių gauti atsakymus į jų pateiktus klausimus. Nedrąsiai prasidėjęs pokalbis netruko peraugti į karštą diskusiją.


Iki rinkimų į savivaldybių Tarybas maratono – kitiems, matyt, sprinto ar bėgimo su kliūtimis – pabaigos liko visai nedaug. Vieni jau uždusę, kiti šelmiškai šypsodamiesi ar mintyse jau dėliojantys būsimos naujos valdžios kortas skaičiuoja paskutines dvi savaites iki rinkimų. Kandidatai, kaip numato įstatymas, turėjo visuomenei viešai atskleisti dalį duomenų apie savo gyvenimą. Bet tik...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius
spaudos-radio-remimo-fondas