Ar už „balsavimą kojomis” mesti poliklinikos direktorių iš Sveikatos tarybos?

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2013-11-04
Peržiūrėta
1572
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Sondra Kulikauskienė ir Egidijus Rimkus.
Sondra Kulikauskienė ir Egidijus Rimkus.

Paskutiniąją lapkričio dieną vykęs Palangos miesto savivaldybės tarybos 36-asis posėdis, kurio darbotvarkėje buvo 27 klausimai, ko gero, būtų pasibaigęs dar iki pirmosios kavos pertraukėlės ryte, jei ne arši diskusija, įsiplieskusi svarstant dešimtąjį  klausimą – dėl Palangos miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties. Diskutuota aistringai, bet sprendimo projektas nebuvo patvirtintas.

Klausimo nesvarstė
Pagal tarybos reglamentą posėdžio pradžioje buvo pristatyta jo darbotvarkė. Meras Šarūnas Vaitkus pateikė porą pasiūlymų: 15-ąjį klausimą dėl patalpų suteikimo Lietuvos moksleivių sąjungos Palangos skyriui svarstyti pirmuoju, o 27 klausimą iš darbotvarkės išbraukti.
Pastaruoju klausimu buvo teikiamas Tarybos sprendimo projektas „Dėl žemės sklypo Žemaitės g. 8/Oškinio g. 5A, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo“. Dėl šio prieštaringai vertinamo sklypo, kurio suformavimas kelia daug abejonių tiek greta esančio daugiabučio gyventojams, tiek palangiškiams, kažkada gyvenusiems šiame sklype stovėjusiame name bei jau gavusiems kompensacijas už turėtą nuosavybę, buvo užsirašiusios kalbėti trys bendruomenės atstovės.
Kadangi klausimas iš darbotvarkės buvo išbrauktas, nes laukiama Seimo kontrolierių išvadų dėl jo, žodis nebuvo suteiktas ir palangiškėms. Tik Irena Bimbienė, pirmininkaujančiajam leidus, trumpai pristatė labai painią per daugybę teismų einančią istoriją, kurios šaknys – minėtajame žemės sklype.

Moksleiviai turės savo patalpas
Prieš pereinant prie pirmojo darbotvarkės klausimo svarstymo, išties dėmesio vertą informaciją pristatė Tarybos narys Albinas Stankus. Jis supažindino su LSMU Elgesio medicinos instituto specialsitų atliktais kartotiniais epidemiologiniais tyrimais, pirmąkart atliktais 2003-aisiais ir kartojamais šiais metais.
Tarybai pritarus, pats pirmasis buvo svarstytas 15 numeriu darbotvarkėje pažymėtas klausimas „Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos moksleivių sąjungos Palangos skyriui“, į kurio svarstymą atėjo, pasak mero, gražus būrys Palangos jaunimo – aktyvių moksleivių sąjungos narių.
Sprendimo projektą pristatęs Ūkio ir turto skyriaus vedėjas Kostas Jakubauskas sakė, jog šiuo sprendimu siūloma perduoti vieneriems metams Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Palangos moksleivių klubo patikėjimo teise valdomo pastato Vasario 16-osios g. 6 38,23 kv. m  patalpą pagal panaudos sutartį Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) Palangos skyriui. Taip pat siūloma atleisti panaudos laikotarpiu LMS Palangos skyrių nuo šilumos energijos ir kitų komunalinių patarnavimų mokesčių.
Vicemeras Saulius Simė teiravosi, ar nėra galimybės šią panaudos sutartį sudaryti ne vieneriems metams, o trejiems, kad moksleiviams nereikėtų kasmet vaikščioti pratęsti sutarties. Šiam pasiūlymui nenorėjo pritarti Danas Paluckas, sakydamas, jog nėra didelės bėdos ir kasmet sutartį pratęsti. Tačiau jeigu kitąmet Savivaldybės administracija persikels į rekonstruojamąjį pastatą Vytauto g. 112, dabartiniame merijos pastate liks laisvų patalpų, į kurias galėtų pretenduoti LMS Palangos skyrius.
Pasak kitų kalbėjusiųjų, visada galima panaudos sutartį nutraukti. Šie argumentai pasirodė įtikinami, ir Tarybos sprendimu panaudos sutartis sudaryta trims metams.

Siūlė keisti sudėtį

Didžiausios diskusijos kilo dėl, regis, ne paties svarbiausio Palangai ir jos gyventojams klausimo – dešimtuoju darbotvarkės numeriu pažymėtojo sprendimo projekto „Dėl Tarybos 2011 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T2-98 1 punkto pakeitimo“.
Minėtuoju sprendimu buvo sudaryta Palangos miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba. O teikiamu Tarybos nariams sprendimu siūlyta 2011-ųjų sprendime pakeisti 1 punktą ir vietoj žodžių „Egidijus Rimkus – VšĮ Palangos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiasis gydytojas“ įrašyti žodžius „Geriuldas Žiliukas – VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos departamento gydytojas kardiologas“.
Beje, profesorius, habilituotas daktaras G. Žiliukas dirba ir LSMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institute Kardiovaskulinės reabilitacijos skyriuje kardiologu.
Pristatydama sprendimo projektą Savivaldybės gydytoja Irma Babičaitė minėjo, jog šis projektas parengtas po to, kai šių metų balandžio 16 dieną buvo gautas Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkės Sondros Kulikauskienės raštas, kuriame informuojama apie E. Rimkaus, šios tarybos nario, elgesį ir siūloma imtis atitinkamų veiksmų, kad ateityje tokie dalykai nepasikartotų.
E. Rimkų sutinka pakeisti G. Žiliukas – VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos departamento gydytojas kardiologas.
Priminsime, jog prieš porą metų sudarytoje taryboje be jos pirmininkės, miesto Tarybos narės, S. Kulikauskienės įmonės BPGC šeimos gydytojos S. Kulikauskienės bei E. Rimkaus yra Savivaldybės gydytoja I. Babičaitė, VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos departamento stacionaro vedėja Laimutė Ežerinskienė, Lietuvos sveikuolių sąjungos pirmininkas Dainius Kepenis ir Palangos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Antanas Šiupinys.

„Išnešė“ kvorumą...
Pristačius sprendimo projektą, kaip mat pakilo Tarybos narys, E. Rimkui bylose atstovavęs advokatas Aleksandras Jokūbauskas, iš pradžių klausinėjęs Savivaldybės gydytojos, ar bendruomenės sveikatos taryba turi reglamentą ir kiek jos narių turi dalyvauti posėdyje, kad būtų sprendimams priimti būtinas kvorumas.
„Šis sprendimo projektas gimė vien todėl, kad šioje merų lentoje matomas žmogus išėjo iš posėdžio“, – teatrališku mostu rodydamas į E. Rimkaus portretą bylojo advokatas, paprašęs, kad Savivaldybės gydytoja pristatytų į tarybą siūlomą G. Žiliuką – kas jis toks esąs ir kodėl jo kandidatūra teikiama. Tačiau I. Babičaitė to padaryti negalėjo.
„Noriu kolegoms paaiškinti, jog balandžio mėnesį į  Bendruomenės sveikatos tarybos posėdį susirinko keturi iš šešių narių, nedalyvavo L. Ežerinskienė ir D. Kepenis, – kreipėsi į Tarybos narius S. Kulikauskienė. – Prieš posėdį E. Rimkus manęs paklausė: kiek narių turi dalyvauti posėdyje, kad būtų kvorumas? Kai aš atsakiau, jog keturi, jis atsistojo ir išėjo, sąmoningai sužlugdydamas posėdį. Po šio incidento aš kreipiausi į merą, informavau, kas įvyko posėdžio metu ir paprašiau imtis priemonių, kad panaši situacija nepasikartotų“.
Pasigirdus replikoms – iš vienos pusės, jeigu žmogus nenori dirbti, tegu išeina, nes Taryba negali būti neveiksni, iš kitos – o kodėl S. Kulikauskienė nesiūlė „atleisti“ kitų dviejų nedalyvavusiųjų posėdyje, Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkė akcentavo, jog ji nesiūliusi nieko keisti, tiesiog informavusi dėl, jos nuomone, netinkamo ir nepagarbaus kitų atžvilgiu E. Rimkaus elgesio.

Įžvelgė net „sąmokslo teoriją“
„Atrodo, kad šis klausimas labai mažas, bet jis toks nėra – susiduriame su dideliais interesais, ir viskas susiję su sveikatos priežiūros sistema mūsų mieste, – pratęsė ugningą pasisakymą A. Jokūbauskas. – Niekam ne paslaptis, jog jau seniai esama priešpriešos tarp dviejų pirminės asmens sveiktos priežiūros centrų vadovų, ir ne tik tarp jų, ir ši priešprieša išsilieja iki to, kad iki šiol niekaip negalime fizioterapijos paslaugų perkelti į polikliniką miesto centre, nors bendruomenė to nori. Klausimas nuolat blokuojamas, ir bus dar labiau blokuojamas, kai Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininke tapo S. Kulikauskienė, pakeitusi Giedrių Šatkauską, kurio nuomonė dėl fizioterapijos kabinetų buvo visai kita“.
Grįžtant prie balandžio mėnesį neįvykusio Bendruomenės sveikatos tarybos posėdžio, pasak A. Jokūbausko, jame ir taip nedalyvavo du jo nariai. Išėjimas iš posėdžio, advokato teigimu, nėra nusižengimas – visur, ir Seime, ir savivaldybių tarybose paliekama teisė „balsuoti kojomis“, tad E. Rimkus ir pasinaudojęs šia teise, kad nebūtų „prastumti“ klausimai, kurie, vienąkart atmesti, buvo teikiami pakartotinai.
„Naujoji tarybos sudėtis daug ką sako pati už save: išbraukus vienintelį Palangos PASPC atstovą, nebeliks vietos diskusijoms, bus vieninga nuomonė, kuri formuosis pagal Jūrininkų ligoninės koncepciją. Ir nemanau, kad tai būtų naudinga miestui, – bylojo A. Jokūbauskas. – Nežinau, kokių koalicinių susitarimų čia esama, tačiau nedarykime iš tarybų bei komitetų draugų ratelio“.

Sprendimo nepriėmė

„Pasijutau lyg laidoje „Sąmokslo teorija“ – A. Jokūbauskas pradėjo nuo elementaraus etikos klausimo, o užbaigė politika, – sakė Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos departamentui vadovaujantis Remigijus Kirstukas. – Kalba juk eina apie tai, kad E. Rimkus savo poelgiu, specialiai sužlugdęs posėdį, įžeidė kitus jo narius“.
„Kitaip, matyt, jis negalėjo pasielgti, – replikavo Edmundas Krasauskas. – Tokiu būdu E. Rimkus išreiškė savo nuomonę, tai negi dabar už tai jį būtina „greituoju būdu“ išmesti iš tarybos, kurioje nebebus kam atstovauti poliklinikai“.
„Kur tai matyta, jeigu vadovaudamiesi asmeniškumais mesime žmogų iš tarybos. Siūlau atidėti šio klausimo svarstymą, ir, jeigu jau nuspręsime keisti tarybos sudėtį, įtraukti į ją ir atstovą iš poliklinikos, kad nebūtų visi iš vieno lizdo“, – kalbėjo D. Paluckas.
„Man gėda, kad viskas suvedama į asmeniškumus ir ambicijas. Reiktų įsigilinti, ar tikrai reikia keisti rimtą rimtos įstaigos vadovą šioje taryboje, reiktų pasidomėti, kokios priežastys jį paskatino taip pasielgti“, – pastebėjo A. Stankus.
O Dainius Želvys, kaip ir Tomas Žulkus, stebėjosi, kad taip sureikšminamas Bendruomenės sveikatos tarybos darbas, kad įžvelgiami kažkokie koalicijos susitarimai. Juk galų gale visus svarbius sprendimus priima miesto Taryba.
Tačiau sprendimas šiuo klausimu nepriimtas: aštuoni Tarybos nariai balsavo „už“, penki – „prieš“ ir tiek pat susilaikė.

Nesiūlė pakeisti
Po Tarybos posėdžio S. Kulikauskienė „Palangos tiltui“ pabrėžė, jog ji nesiūliusi taryboje pakeisti E. Rimkaus: „Kaip ir sakiau posėdžio metu, aš tiesiog informavau merą dėl, mano nuomone, netinkamo E. Rimkaus elgesio, kai jis demonstratyviai sužlugdė tarybos posėdį. Ir siūliau imtis priemonių, kad panašūs veiksmai nepasikartotų, tačiau nesiūliau pakeisti Palangos PASPC vadovo kitu asmeniu. Patikėkite, situacija posėdžio metu buvo labai negraži: tiesiog gėda buvo prieš kitus tarybos narius, o ypač prieš gerbiamą Antaną Šiupinį“.
Pasak S. Kulikauskienės, A. Jokūbausko ir kai kurių kitų Tarybos posėdžiuose kalbėjusiųjų pamąstymai, neva balandžio mėnesio posėdyje ketinta priimti sprendimus, dėl kurių E. Rimkaus nuomonė būtų kardinaliai skyrusis nuo kitų tarybos narių ir jis tik tokiu būdu – „balsuodamas kojomis“ – galėjo tą nuomonę išsakyti, prasilenkia su tikrove.
„Taryboje turėjome apsispręsti, kokias prioritetines sveikatos profilaktikos programas rinktis. Tai svarbu todėl, kad apsisprendus reikia teikti paraiškas finansavimui gauti, ir vėluoti su paraiškomis negalima“, – sakė S. Kulikauskienė.
O teiginiai, esą taryboje „vyrausianti Jūrininkų ligoninės koncepcija“ ar kad visi jos nariai „iš vieno lizdo“ apskritai nedaro garbės juos išsakiusiems.

Sprendimas nustebino
„Taip, išėjau iš balandį turėjusio vykti Palangos miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos posėdžio, – „Palangos tiltui“ sakė Palangos PASPC vyriausiasis gydytojas E. Rimkus. – Posėdžio metu turėjo būti priimami svarbūs sprendimai dėl prioritetinių sveikatos profilaktikos programų priemonių pasirinkimo. Tačiau kadangi posėdyje nedalyvavo nei miesto ligoninės atstovė L. Ežerinskienė, nei žinomas sveikuolis D. Kepenis, kuris vėliau pateikė išties įdomių ir vertingų pasiūlymų, pamaniau, kad neverta dalyvauti tokiame posėdyje, kuriame bus svarstomos tik S. Kulikauskienės diktuojamos temos. Reikia, kad tokiame svarstyme dalyvautų ir kiti tarybos nariai“.
Paklaustas, ar Palangos miesto savivaldybės taryboje svarstytas klausimas dėl jo pakeitimo kitu nariu bendruomenės sveikatos taryboje buvo jam staigmena, E. Rimkus atsakė, jog staigmenos išties būta.
„Staigmena jau ir todėl, kad po minėto posėdžio vykusiame kitame tarybos posėdyje aš dalyvavau ir balsavau. Ir nieko nebuvo kalbama apie mano pašalinimą. Posėdyje buvo ir L. Ežerinskienė, ir D. Kepenis, vyko normali diskusija, priimti sprendimai – kaip turėjo būti ir aname posėdyje. Niekada nelinkčiojau pagal niekieno diktavimą, neketinu to ir toliau daryti“, – kalbėjo E. Rimkus. 

Jūsų komentaras:

Nepatiko... 2013-11-07 05:47 (. / IP: 86.100.60.112)
-labiausiai nepatiko, kai Rimkus "atidavė" Fizioterapijos paslaugas - toli už miesto, pakluso nupezusiam kirstuko norui-sveiko proto nerasta! ..o žmonės vargsta..tiesiog kankinasi...Bet, atrodo, kad tai niekam neidomu!...

hmmm 2013-11-06 11:40 (IP: 78.61.104.50)
man labiausiai patiko, kad ponas Rimkus nezino kadu kabineti valstybine veliava, gyvenu netoliese tai vis begu pasidziaugti jo " patriotiskumu"...

skaitytojas 2013-11-04 20:21 (IP: 78.61.233.137)
:)

Taip pat skaitykite

Pastaruoju metu Lietuvos-Baltarusijos pasienyje stebimi užsieniečių bandymai valstybės sieną kirsti basomis kojomis ir taip neteisėtai patekti į Lietuvos Respubliką.


Linas Jegelevičius – vienas iš keleto vyresnės kartos Lietuvos žurnalistų, kuris yra dvikalbis: lengvai ir profesionaliai rašo lietuviškai – jis yra dabar jau vienintelio Palangos laikraščio „Palangos tiltas“ redaktorius, žurnalo „Lietuvos pajūris“ redaktorius ir leidėjas – ir angliškai. Linas jau daugiau kaip 10 metų...


Tokio miesto Tarybos posėdžio, koks jis buvo šią savaitę, rugsėjo 26 d., Palanga seniai nematė. Pateikus klausimą dėl lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorės Ilonos Milkontės atleidimo ir merui Šarūnui Vaitkui su opozicijos Eugenijumi Simučiu nesutarus, kada – prieš balsavimą ar po jo – leisti jai pasisakyti (prieš tai, svarstant...


Inspekcija sušaudytomis kojomis  5

Alvydas ZIABKUS “Lietuvos ryto” apžvalgininkas, 2017 06 08 | Rubrika: PT redaktoriaus skiltis

 Jau senokai pašlijusią savo reputaciją Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) sėkmingai murkdo toliau.  


Kas auga po mūsų kojomis ir kaip tai gali sustiprinti mūsų organizmą? Po kojomis pasidairyti siūlo ne tik žolelių žinovai, bet ir diplomuoti medikai.


Palangoje, birželio 20-22 d., prie jūros tilto įvyks tarptautinis Pirties – SPA festivalis „Gintarinė Baltija 2014“ ir antrosios pirtininkų sportinio pėrimo varžybos, kuriose dalyvaus svečiai iš įvairių šalių: Latvijos, Estijos, Rusijos, Lietuvos. Praėjusiais metais Austrijoje vykusiame pasaulio pirties čempionate („Sauna WM 2013 Cup“) Lietuvos...


Žmogus paukščio kojomis visada nevaromas su dideliu malonumu nustraksi į tas vietas, kurios žadina smagius prisiminimus, „užveda“ kūrybai, kur vasariškai gera ir ant gruodžio – sausio slenksčio.


Paskutiniąją lapkričio dieną vykęs Palangos miesto savivaldybės tarybos 36-asis posėdis, kurio darbotvarkėje buvo 27 klausimai, ko gero, būtų pasibaigęs dar iki pirmosios kavos pertraukėlės ryte, jei ne arši diskusija, įsiplieskusi svarstant dešimtąjį  klausimą – dėl Palangos miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties. Diskutuota aistringai, bet...


Auksinis ruduo, kuomet medžius palieka įvairiaspalviai lapai, regis, patinka ne visiems. „Palangos tilto“ skaitytoja Liongina, gyvenanti Baltijos aikštėje, skundėsi:   „Atvykite į mano gatvę ir patys pamatysite didelę netvarką. Nukritę medžių lapai nepuošia vejos, o miesto komunalinis ūkis nesiskubina jų grėbti. Be to, medžių alėja tokia didelė, jog...


Trečiadienio vakaro linksmybės olandų atrakcionuose J.Basanavičiaus gatvėje devyniems vaikams baigėsi ašaromis. Dingus elektrai, ore pakibo atrakcionas-centrifuga „Move it“. Vaikai aukštyn kojomis kabojo apie valandą laiko. Kai kurie vaikai buvo kurorto svečiai iš užsienio. Miesto meras Š. Vaitkus tapo šio kraupaus įvykio liudininku.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius