Įvertinta Palangos miesto ugdymo įstaigų maisto tvarkymo veikla

Palangos tiltas, 2016-12-08
Peržiūrėta
2297
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Įvertinta Palangos miesto ugdymo įstaigų maisto tvarkymo veikla

Vakar Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Palangos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba organizavo pasitarimą su Palangos miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus, ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų atsakingais darbuotojais, savivaldybės vyr. gydytoja, visuomenės sveikatos priežiūros specialistais ir aptarė maisto tvarkymo reikalavimų vykdymo aktualijas, teikiamo maisto saugos ir kokybės reikalavimus Palangos bendrojo ugdymo įstaigose, pateikė rekomendacijas perspektyvinių valgiaraščių sudarymui.
Pasitarimą pradėjo VMVT Palangos VMVT viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Virginija Grigalauskienė.
„Vaikai patys nesupranta, kad reikia maitintis sveikai. Todėl šį darbą turi atlikti tėvai. Jų pareiga užtikrinti, kad atžala gautų visas organizmui reikalingas medžiagas. Ne ką mažiau vaikų mityba turėtų rūpėti ikimokyklinėms įstaigoms ir mokykloms. Kadangi mažieji darželiuose, o vėliau didesnieji mokyklose praleidžia daugiausiai laiko, būtina užtikrinti, kad jiems patiekiamas maistas būtų kokybiškas. Mūsų tikslas, kad vaikai būtų maitinami sveikatai palankiais maisto produktais. Patartina, jog produktai būtų kiek įmanoma įvairesni.Todėl labai svarbu surasti būdų, kaip vaikams įdomiai pateikti kitokius produktus, kurių jie nėra įpratę valgyti. Būtina vaikams kalbėti apie sveiką gyvenimo būdą. Mažieji pradinius įgūdžius turi įgyti dar vaikystėje, kad galėtų juos tobulinti ateityje,“- sakė V. Grigalauskienė.
Kaip informavo Dana Domarkienė,Vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė, Palangos ikimokyklines bendrojo ugdymo įstaigas lanko 816 vaikai. 2016 metais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Palangos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Palangos VMVT) specialistai ikimokyklinių įstaigų maisto paruošimo skyriuose lankėsi devynis kartus, iš kurių Palangos lopšeliuose-darželiuose „Ąžuoliukas“, „Sigutė“ ir „Nykštukas“ – po du kartus.
Visų ugdymo įstaigų maisto tvarkymo skyriuose vykdoma savikontrolė pagal geros higienos praktikos taisykles viešojo maitinimo įmonėms. Patikrinimų metu buvo vertinama maisto tvarkymo skyrių higieninė būklė, maisto žaliavų ir maisto produktų kokybė, atsekamumas, ženklinimas, laikymo sąlygos, tinkamumo vartoti terminai, technologijų ir valgiaraščio laikymasis, pagamintų patiekalų juslinės savybės, darbuotojų asmens higienos laikymasis. Pasirinktinai patikrinamos 3-4 grupių virtuvėlės maisto dalinimo metu, grupėse tėvams pateikti dienos ir perspektyviniai valgiaraščiai.
2016 metais patikrinimų metu nustatyti įvairūs pažeidimai ir neatitikimai: kai kuriuose Palangos lopšeliuose-darželiuose savikontrolės procedūros vykdomos netiksliai, t. y. nesavalaikiai atliekama metrologinė termometrų patikra, neužtikrinamas šaldymo įrengimų ženklinimas, neteisingai nurodomas šaldymo įrengimų matavimo laikas.
Taip pat buvo nustatyti maisto produktų laikymo (pieno produktai laikomi +11 laipsnių temperatūroje, šviežia paukštiena – +8 laipsnių temperatūroje), personalo higienos pažeidimai, galima kryžminė tarša (šviežia paukštiena buvo laikoma kartu su pieno produktais, virtuvėje neplautos bulvės laikomos šalia plautų agurkų ir burokėlių salotų), virėjų darbo apranga neatitinka nustatytų reikalavimų, kai kurie darbuotojai nesavalaikiai išklauso higienos įgūdžių mokymo kursą, nustatyti ir technologijų pažeidimai: pagamintas maistas iš virtuvės buvo tiekiamas į grupę netinkamos temperatūros, t. y. +58 laipsnių ir +63 laipsnių temperatūros, kai privalo būti +68 laipsnių temperatūros.
Dviejose ikimokyklinėse įstaigose imti pietų patiekalai (4-7 metų amžiaus grupės vaikams) druskos (chloridų) kiekiui ir faktinei pietų energetinei vertei nustatyti bei žaliavų mėginiai kokybei įvertinti. Tirtų patiekalų druskos kiekis atitiko „Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose, vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo“ reikalavimus, tačiau nustatyta energetinė vertė viename darželyje buvo net 32 proc. mažesnė negu deklaruojama.
Tiekėjų žaliavų kokybei įvertinti paimtuose mėginiuose tirti rodikliai atitiko gamintojo deklaruojamus. Pašalinių riebalų, tiriant trigliceridus grietinėje, nerasta.
Šiais metais Palangos VMVT perspektyvinius valgiaraščius suderino su Palangos lopšeliais-darželiais „Gintarėlis“, „Nykštukas“, „Ąžuoliukas“, Vlado Jurgučio, „Baltijos“ pagrindinėmis ir Pradine mokyklomis. Iki šiol neparuoštas perspektyvinis 10-ies dienų valgiaraštis Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ socialinės globos grupei. Pritaikytas maitinimas pagal gydytojų pateiktus raštiškus nurodymus, pateiktas formas Nr.027-1/a taikomas lopšelių-darželių „Gintarėlis“ ir „Žilvinas“ vaikams. Sergantiems virškinamojo trakto ligomis, alergiškiems ar netoleruojantiems kai kurių maisto produktų vaikams maistas ruošiamas pagal atskirai paruoštus ir suderintus valgiaraščius. Kitų mokyklų ir lopšelių-darželių valgyklose maistas gaminamas pagal A. Bičiušienės knygoje „Perspektyviniai valgiaraščiai. Technologinės kortelės“ pateiktus patiekalų receptūrų pavyzdžius, pagal internete skelbiamus perspektyvinius valgiaraščius.
Šiais metais Palangos mokyklose mokosi 1728 moksleiviai. Nemokamą maitinimą gauna 114 moksleivių. Nuo rugsėjo pirmos dienos visi Palangos miesto mokyklų mokiniai gali valgyti vietoje, savo mokyklų valgyklose. Jiems sudarytos sąlygos pavalgyti šilto, šviežio, įvairaus maisto. Maitinimas organizuotas pagal 15-os dienų perspektyvinius valgiaraščius, sudarytus dviem amžiaus grupėms: 6-10 metų ir 11 metų bei vyresnio amžiaus vaikams.
Mokyklų valgyklose planiniai patikrinimai atliekami nustatytu dažnumu visus mokslo metus. Per ataskaitinius metus atlikti 8 patikrinimai, iš kurių Palangos pradinės mokyklos valgykla patikrinta du kartus, Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos valgykla – tris kartus (du kartus vaikų vasaros stovyklos metu). Patikrinimų metu nustatyti savikontrolės, bendri higienos, technologijų pažeidimai, maisto produktų laikymo ir įrengimų priežiūros, biocidinių produktų naudojimo ir ženklinimo pažeidimai, nesilaikoma perspektyvinio valgiaraščio.
Maistas mokiniams gaminamas tinkamose mokyklų valgyklų patalpose, išskyrus Palangos senosios gimnazijos valgyklą. Joje būtinas patalpų remontas, tačiau yra suderintas su Palangos VMVT valgyklos atnaujinimo (modernizavimo) kapitalinio remonto projektas.
Tikrinimo metu taip pat vienoje mokykloje buvo paimtas 4-7 metų amžiaus grupei pietų davinys chloridams (druskoms) ir faktiniam kaloringumui nustatyti. Tirtame mėginyje druskos kiekis atitiko Aprašo reikalavimus, tačiau nustatyta energetinė vertė buvo 17 procentų mažesnė negu deklaruojama.
Mokyklų valgyklose vienas iš 3-4 karštųjų patiekalų gaminamas tausojantis (šiltas maistas, pagamintas maistines savybes tausojančiu būdu: virtas vandenyje ar garuose, troškintas, pagamintas konvekcinėje krosnyje), valgiaraščiuose pažymimas žodžiu „Tausojantis“.
Palangos miesto mokyklų valgyklose neorganizuojamas pritaikytas maitinimas, nes nepateikti gydytojų raštiški nurodymai (Forma Nr.027-1/a). Moksleivio pietūs sudaro 30-40 procentų rekomenduojamo maisto raciono kaloringumo. Visose mokyklų valgyklose sudarytos sąlygos nusipirkti laisvai pasirenkamų užkandžių. Kiekvieną dieną pateikiama daržovių, vaisių, antras karštas patiekalas gaminamas iš daug baltymų turinčių maisto produktų (paukštienos, kalakutienos, kiaulienos, jautienos, žuvies) ir angliavandenių turinčių produktų. Mėsos patiekalai daugiausia gaminami iš atvėsintos grynos mėsos, mėsa malama valgyklose tą pačią dieną prieš gaminant patiekalą. Su karštu antruoju patiekalu patiekiamos daržovės, vaisiai arba jų salotos. Pietų metu duodamas geriamasis vanduo, arbata be cukraus, kompotas, sulčių gėrimai, nektarai, kuriuose pridėtinio cukraus ne daugiau 5 g/100 ml. Papildomai gaminami patiekalai iš varškės, miltų. Patikrinimų metu mokinių maitinimui draudžiamų maisto produktų nerasta, sūrio ir mėsos gaminių, kuriuose druskos daugiau kaip 1,7 g/100 g nenaudojama, maisto produktų ir patiekalų atsekamumo, ženklinimo, laikymo sąlygų ir tinkamumo vartoti terminų pažeidimų nenustatyta. Produktai, kurių sudėtyje būtų genetiškai modifikuotų organizmų, nenaudojami.
Palangos senosios gimnazijos valgyklos atsakingi darbuotojai užsisako ir naudoja patiekalų gamybai vietinio ūkininko išaugintas bulves, burokėlius ir kopūstus. Ekologiški maisto produktai lopšelių-darželių auklėtiniams ir mokiniams neužsakomi dėl didelių kainų. Palangos miesto ugdymo įstaigos, išskyrus Palangos senąją gimnaziją, dalyvauja Europos Sąjungos finansuojamose programose „Vaisių, daržovių skatinimas“, „Pienas vaikams“. Visuose lopšeliuose-darželiuose ir mokyklų valgyklose sudarytos sąlygos atsigerti kambario temperatūros geriamojo vandens.
Šiemet mokomajai mokinių bendrijai „Pigiau grybo“, veikiančiai „Lietuvos Junior Achievement“ leidimu, išduotas Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas prekybai Palangos senosios gimnazijos bufete. Mokiniai pertraukų metu prekiauja fasuotais maisto produktais, šildo UAB „Mantinga“ produkciją.
Šiais mokslo metais prekybos maisto produktais automatai veikia „Baltijos“ pagrindinėje ir Stasio Vainiūno meno mokyklose. Prekiaujama mokiniams leidžiamu prekių asortimentu: 8 pavadinimų gėrimais, kuriuose pridėtinis cukraus kiekis neviršija 5g/100ml, mineraliniu vandeniu („Akvilė“ be angliarūgštės), 6 pavadinimų javainiais, krekeriais, 2 pavadinimų sausainiais, 3 pavadinimų vafliais. Patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta.
Per ataskaitinius metus VMVT Palangos VMVT dėl tiekiamo maisto kokybės, juslinių savybių, porcijų dydžio vaikų tėvų ar globėjų skundų negavo.
2016 metais ūmių žarnyno infekcinių ligų protrūkių ar vaikų apsinuodijimo maistu atvejų neužregistruota.
Po atliktų patikrinimų, atsakingi įstaigų darbuotojai pateikė trūkumų šalinimo planus, nustatytus trūkumus ir neatitikimus pašalino, išskyrus Palangos senąją gimnaziją (laukiama remonto).

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Palangos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Kovo 18-22 dienomis 8 Palangos švietimo įstaigų vadovai ir „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimo Palangos miesto savivaldybėje komandos nariai dalyvavo „Tūkstantmečio mokyklų“ projekto, kurį finansuoja ES, stažuotėje „Lyderystė pokyčių valdymui ir tinklaveikai.


Vasario 28 d. mūsų darželyje įvyko metodinė diena „STREAM ugdymas darželyje. Gerosios patirtys“ ir saviraiškos programos „Keliauju su STEAM. Matematika lagamine“ pristatymas.


Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis” jau daugelį metų įsijungia į Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos organizuojamą projektą „Lietuvos mažųjų žaidynės”. 


Balandžio 11-13 d. Palangos miesto ugdymo įstaigų vadovai vyko į Estiją dalyvauti tarptautiniame kvalifikacijos tobulinimo seminare „Rezultatais grįsto mokymo patirtis Estijos švietimo įstaigose“.


Vakar Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Palangos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba organizavo pasitarimą su Palangos miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus, ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų atsakingais darbuotojais, savivaldybės vyr. gydytoja, visuomenės sveikatos priežiūros specialistais ir aptarė maisto tvarkymo reikalavimų vykdymo aktualijas...


Įvertinta „Nykštuko“ veikla

"Palangos tilto" informacija, 2012 10 04 | Rubrika: Miestas

Kasmet spalio 4-ąją minimą Pasaulinę gyvūnijos ir švento Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų globėjo, dieną džiugi žinia pasiekė Palangos vaikų lopšelį-darželį „Nykštukas“. Jo kolektyvas - vienas iš dviejų Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų, apdovanotų padėkos raštu.


Praėjusią savaitę miesto Taryba pritarė miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinko pertvarkos 2012-2015 metų bendrajam planui. Progimnazija norėjusiai tapti Vlado Jurgučio pagrindinei mokyklai, vietos šiame plane neliko. „Nesijaučiame nei nusivylę, nei liūdni. Yra kaip yra. V. Jurgučio mokykla iki 2015 metų bus pagrindinė mokykla“, – laikraščiui sakė V....


Dėl ugdymo įstaigų renovacijos – į FNTT

Dalia JURGAITYTĖ, 2010 06 11 | Rubrika: Miestas

Kurorte ugdymo įstaigų renovacija tęsiasi ne vienerius metus. Didžioji dalis investicinių projektų finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės bei Savivaldybės lėšomis. Kontrolės komitetas išanalizavęs savivaldybės kontrolierių pateiktą medžiagą apie  Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos ir lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vykdomus investicinius projektus, konstatavo...


Palangos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus parengtame bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos plane apibūdinta esama švietimo būklė bei pristatytos raidos prognozės 2010-2014 metams.


Planuojama ugdymo įstaigų pertvarka

„Palangos tilto“ informacija, 2010 02 09 | Rubrika: Miestas

Palangos miesto savivaldybės meras Vytautas Stalmokas, vicemerė Marytė Vačerskienė, Administracijos direktorius Valerijus Kuznecovas ir Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė aptarė numatomą kurorto ugdymo įstaigų pertvarką.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius