Nustatytos 2023 m. I pusmečio UAB „Ignitis“ visuomeninės elektros energijos kainos buitiniams vartotojams

Palangos tiltas, 2022-12-23
Peržiūrėta
1822
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Nustatytos 2023 m. I pusmečio UAB „Ignitis“ visuomeninės elektros energijos kainos buitiniams vartotojams

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino tiekėjo UAB „Ignitis“ 2023 m. I pusmečio elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams, kurie bus taikomi vartotojams, nepasirinkusiems nepriklausomo elektros energijos tiekėjo.

Populiariausias „standartinis“ vienos laiko zonos tarifas sieks 28 cento už kilovatvalandę,  16,67% arba 4 ct/kWh su PVM daugiau nei dabar galiojanti kaina.

Dviejų laiko zonų dienos tarifas didės 26,37% (34,50 ct/ kWh su PVM). Naktinėje laiko zonoje - 28 ct/ kWh su PVM su kompensacija (16,67% daugiau nei dabar galiojanti kaina).

Kainos pokyčio priežastys

Elektros energijos kainos 2023 m. I pusmečiui pokytį iš esmės lėmė perskaičiuota  elektros energijos įsigijimo kaina, skirstymo paslaugosperdavimoviešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainos, visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba. 

Visuomeninę elektros energijos kainą sudaro šios dedamosios:

Elektros energijos įsigijimo (biržos) kaina, įskaitant balansavimo energijos sąnaudas ir biržos mokesčius;Persiuntimo paslaugos kaina, kurią sudaro:a) Elektros energijos perdavimo kaina – ją sudaro perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos dėl elektros energijos persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais.b)  Sisteminių paslaugų kaina– paslaugos, kurios užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo ribų.c) Elektros energijos skirstymo kaina – ją sudaro skirstomųjų tinklų operatoriaus, turinčio daugiau nei 100 tūkst. vartotojų, patiriami kaštai paskirstant elektros energiją vidutinės ir žemos įtampos tinklais. Elektros energijos skirstymo kaina priklauso nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna (vartoja) elektros energiją. Paveiksle parodyta skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kaina, indeksuota įvertinant skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientą.Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (toliau – VIAP) kaina – skirta elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, balansavimui perdavimo ir skirstymo tinkle, centralizuotai prekybai bei kitoms VIAP sąnaudoms, kaip atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimas, VIAP paslaugų administravimas ir pan.Visuomeninio tiekimo paslaugos kaina – sudaro visuomeninio tiekėjo veiklos sąnaudos, patirtos vykdant visuomeninį elektros energijos tiekimą buitiniams vartotojams.Dvi papildomos dedamosios prie persiuntimo kainos: –

1) Persiuntimo paslaugos kainos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji, skirta tiekimo veiklos pajamų ir sąnaudų, įskaitant elektros energijos įsigijimo sąnaudų, skirtumams padengti,

2) Papildoma dedamoji prie persiuntimo kainos, skirta padengti elektros energijos įsigijimo technologinėms reikmėms kainų skirtumus.

1 pav. Visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos komponentės 2022 m. II pusm. ir 2023 m. I pusm., ct/kWh (be PVM ir su PVM) su papildomų dedamųjų kompensacija

Visuomeninių elektros energijos tarifų ŽĮ buitiniams vartotojams palyginimas su praėjusiais laikotarpiais pateiktas 1 lentelėje

1 lentelė. Standartinio plano tarifai be ir su tiekimo kainos kompensacija

VERT priimti sprendimai dėl elektros energijos tarifų buitiniams vartotojams atskirų dedamųjų:

-perdavimo paslaugos kaina;

-viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;

skirstymo paslaugos VĮ ir ŽĮ tinklais kainos;

visuomeninės elektros energijos įsigijimo kainos ir visuomeninės elektros energijos VĮ ir ŽĮ tinklais kainos;

visuomeninio tiekimo kaina.

-papildoma dedamoji prie elektros energijos persiuntimo kainos

-dedamoji prie perdavimo paslaugos kainos

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-12-23 posėdžio medžiaga galite ČIA.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Nuo antradienio Palangoje pradedamas naujas šildymo sezonas, gera žinia vartotojams – kurorto gyventojams bei įmonėms šiluma šį sezoną bus pigesnė.


Bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) diegia išmaniuosius elektros skaitiklius, leidžiančius klientams sekti detalų elektros energijos suvartojimą ir pamiršti būtinybę nurašinėti skaitiklių duomenis.


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino tiekėjo UAB „Ignitis“ 2023 m. I pusmečio elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams, kurie bus taikomi vartotojams, nepasirinkusiems nepriklausomo elektros energijos tiekėjo.


Bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) duomenimis nepriklausomą elektros energijos tiekėją Lietuvoje pasirinko daugiau nei 1,2 mln. namų ūkių – iš pasibaigusiųjų etapų vartotojų net 9 iš 10 pasirinko nepriklausomo tiekėjo paslaugas, tuo tarpu tarp tebevykstančio trečiojo etapo klientų tai padarė kas antras.


Šiais metais sparčiai didėjusi elektros energijos kaina UAB „Palangos vandenys" skatina mažinti jos naudojimą įmonės darbo procese diegiant pažangiausius technologinius sprendimus.


Ant Klaipėdos apskrities VPK pastato Kauno g., Klaipėdoje, sumontuota saulės elektrinė, kurios pagaminta elektra leis sumažinti išlaidas elektros energijai ir turėti alternatyvų elektros energijos šaltinį.


Noras nepriklausomų elektros tiekėjų, nevykdančių savo įsipareigojimų, vartotojus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą nėra racionalus dėl nevienodų konkurencinių sąlygų kūrimo ir grėsmės riboti vartotojų apsisprendimo laisvę.


2020 m. gegužės 7 d. Seimas priėmė Elektros energetikos įstatymo pataisas, kuriomis nuo 2021 m. iki 2023 m. pamažu bus atsisakoma mažmeninių elektros kainų reguliavimo gyventojams. Tai reiškia, kad visi gyventojai iki 2023 m. turės pasirinkti elektros tiekėją, mat iki šiol monopolinis tiekėjas buvo „Ignitis“, priklausantis valstybinei įmonei „Ignitis...


ESO informavo, kad dėl transformatorinės remonto darbų, penktadienį, lapkričio 13 d., daliai Palangos miesto vartotojų bus laikinai nutrauktas elektros energijos tiekimas. Apie tai visi vartotojai yra informuoti.  


2009-ųjų vasario 12 dieną į Lietuvos kultūros vertybių registrą įrašyta Melno sutartimi nustatytos LDK valstybinės sienos atkarpa, kurios ženklus galima pamatyti pietiniame Palangos pakraštyje. Šiam objektui, kuris užima 4 tūkst. 878 kv. m suteiktas regioninės kultūros vertybės statusas bei nurodoma, jog jo vertingųjų savybių pobūdis – i nžinerinis (lemiantis...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius