Palangos jūros šaulių choristų ir ansamblio „Guboja“ išvykos

Palangos tiltas, 2023-05-24
Peržiūrėta
1376
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Prie paminklo žemaičių apygardos partizanų vadui pulkininkui Vladui Montvydui -  Žemaičiui ir jo adjutantui Broniui Aluzai  Palangos KJC  Jūros šaulių vyrų choro grupė ir Lietuvos šaulių sąjungos vadas Linas Idzelis.
Prie paminklo žemaičių apygardos partizanų vadui pulkininkui Vladui Montvydui - Žemaičiui ir jo adjutantui Broniui Aluzai Palangos KJC Jūros šaulių vyrų choro grupė ir Lietuvos šaulių sąjungos vadas Linas Idzelis.

Atšilus orams, padaugėjo kvietimų dalyvauti įvairiuose renginiuose. Gegužės 13 d. dalyvavome Samylų (Kauno rajono savivaldybė) kultūros centro moterų choro „Žaisa“ 60-mečio minėjime, gegužės 20 d. – Žemaičių apygardos partizanų vado Vlado Montvydo (slap. Žemaitis,  Etmonas, Algimantas, Dėdė) ir jo adjutanto Broniaus Alūzos (slap. Bedalis) žūties vietoje pastatyto paminklo atidengimo ceremonijoje Burbiškių km. (Šilalės rajonas).

Vladas Montvydas žuvo 1953 m. rugpjūčio 23 d. 1999 m. Prezidento dekretu po mirties apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi. Prie paminklo mišias aukojo Jo Ekscelencija vyskupas Jonas Kauneckas, Kretingos klebonas Paulius Saulius Bytautas ir Laukuvos klebonas Vytautas Šiaudvytis.

Po mišių paminklą atidengė duktė Irena Montvydaitė-Giedraitienė, Šilalės politinių kalinių ir tremtinių organizacijos pirmininkė Teresė Rupšytė-Ūksienė (slap. Rūtelė) ir pavaduotojas Antanas Rašinskas. Paminklą pašventino vyskupas J. Kauneckas.

Palangos jūros šauliai sugiedojo Lietuvos himną. Iš galingos karinės patrankos nuaidėjo trys šūviai: už Lietuvą, už partizanus, už V. Montvydą. Jūros šaulių choristai atliko dvi dainas: „Mes – kareiviai“ (muzika B. Mockaus, eilės S. Nėries) ir „Paimkime Lietuvą visi ant rankų“ ( muzika ir žodžiai Laukų žolės, aranžuotė Tado Šumsko). Palangos kultūros ir jaunimo centro šaulių choro vadovas – Rimgaudas Juozapavičius.

Į renginį gausiai susirinko šauliai, kariškiai, svečiai. Atvyko V. Montvydo vaikai: Algirdas, Irena, Dana, Rimas. Dalyvavo Lietuvos šaulių sąjungos  vadas pulkininkas leitenantas Linas Idzelis, Seimo nariai: Angelė Jakavonytė, Jonas Gudauskas, savivaldybių atstovai iš Šilalės, Telšių ir kt. Paminklo kūrėjai apdovanoti padėkomis, buvo daug pasisakiusių. Po renginio visi norintieji pavaišinti kareiviška koše ir arbata.

Antroji mūsų choristų išvyka – į Samylų (Kauno r.) kultūros centro moterų choro „Žaisa“ 60-mečio šventę. Girionyse, Lietuvos miškų instituto rūmuose vyko iškilmingas minėjimas. Į šį renginį, be Palangos jūros šaulių, vyko ir Palangos kultūros ir jaunimo centro moterų ansamblis „Guboja“. Abiems kolektyvams vadovauja chorvedys Rimgaudas Juozapavičius.

Moterų choras „Žaisa“ atliko šešias dainas. Choro vadovė – Laimutė Dzedaravičienė. Pažiūrėjome sukurtą filmą – choro istoriją. Renginyje, be Palangos kolektyvų, dalyvavo Babtų moterų choras „Gynia“, Vilniaus  VRM vyrų choras „Sakalas“, Šiaulių vyrų choras „Aidas“. Kiekvienas kolektyvas padainavo po kelias dainas.

Palangos jūros šauliai su ansambliu „Guboja“ padainavo dvi dainas: „Palanga“ (muzika A. Žilio, žodžiai A. Kirkilienės) ir „Baltas paukštis“ (muzika ir žodžiai V. Kernagio). Palangos šauliai atliko „Jums lenkiasi daina“ (muzika M. Žalnieravičiaus, eilės B. Mackevičiaus) ir šaulių dainą „Mes – kareiviai“ (muzika B. Mockaus, žodžiai S. Nėries). Pastarosios dainos atlikimą žiūrovai labai šiltai priėmė, negailėjo aplodismentų. Nepakartojamai suskambėjo Palangos chorisčių sukurta ir atlikta daina –„Gubojos“ ir „Žaisos“ draugystės daina“.

Visi kolektyvai ir pavieniai asmenys sveikino moterų chorą „Žaisa“ 60 metų jubiliejaus proga, Kauno savivaldybės atstovai įteikė 2 000 eurų čekį.

Visi sveteliai buvo pavaišinti ir pašokdinti...

Už šias malonias išvykas esame dėkingi Klaipėdos apskrities šaulių 3-iosios rinktinės vadui dimisijos majorui Rolandui Lukšui už skirtą ir apmokėtą kelionę autobusu.

Palangos šauliai birželio mėn. dalyvaus šaulių 3-iosios rinktinės 100-mečio šventėje (dainuos Klaipėdos žvejų rūmuose) ir Palangoje vyksiančioje chorų šventėje „Su jūra dainuok“. 

 

Palangos generolo J. Žemaičio 306 kuopos vadas

Adolfas Sendrauskas

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Motinos dienos proga sveikatos centro „Energetikas“ vadovai savo įstaigoje jėgas atgaunantiems pacientams padovanojo šiltą, pavasarišką popietę.


Rugpjūčio 19 d. Palangos šauliai vyko į Šilalės rajoną, netoli Medvėgalio piliakalnio, į memorialinio paminklo Žemaitijos apygardos vadui Vladui Montvydui atidengimo iškilmes.


Liepos pabaigoje Palangos jūros šauliai dalyvavo sporto žaidynėse Kartenoje.


Atšilus orams, padaugėjo kvietimų dalyvauti įvairiuose renginiuose. 


Rugpjūčio mėnesį, pakviesti Žemaičių apygardos 3-ios rinktinės savanorių, Palangos generolo J. Žemaičio šaulių choro grupė nuvyko į Mažeikius.


Balandžio mėn. 9 d. Lietuvos šaulių sąjungos vakarų jūros šaulių rinktinė, vadovaujama atsargos majoro Rolando Lukšo, organizavo gausią šaulių priesaikos ceremoniją. 


Rugsėjo mėnesį viešbutyje „Palangos vėtra“ Konrado Adenauerio fondo atstovės Lietuvoje p. Dalios Friedt iniciatyva  organizuotas paskaitų ciklas. Paskaitą apie Europą, Covid-19 pandemiją, migracijos iššūkius ir būdus juos įveikti skaitė europarlamentaras profesorius Liudas Mažylis. 


Palangos šauliai gavo kvietimą rugsėjo 26 d. Medvėgalio kalno papėdėje paminėti Lietuvos laisvės armijos 80-ties metų jubiliejų ir Lietuvos partizanų Žemaičių apygardos vado pulkininko Vlado Montvydo-Žemaičio 110-ąsias gimimo metines.


Rugsėjo viduryje grupė Palangos neįgaliųjų draugijos narių ir ansamblio „Atgaiva“ dainininkės kartu su vadovu Rimgaudu Juozapavičiumi važiavo į Kuršėnus, kur vyko neįgaliųjų meno mėgėjų kolektyvų šventė „Vilties paukštė“.


Palangos jūros šauliai, tęsdami tradiciją dalyvauti Šiluvos atlaiduose, savo pageidavimą pareiškė 3-iosios jūros šaulių rinktinės vadui atsargos majorui Rolandui Lukšui. Jis pasirūpino transportu, ačiū jam už tai. Į kelionę vykome kartu su Klaipėdos šaulių delegacija.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius