Pranas Madzajus traukiasi iš UAB „Palangos vandenys“

Linas JEGELEVIČIUS, 2013-09-09
Peržiūrėta
1501
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Pranas Madzajus traukiasi iš UAB „Palangos vandenys“

„Žiūrint iš ekonomikos varpinės, vandens kainą mieste didinti reikia,
žvelgiant iš politikų tribūnos – ne“

Ilgametis UAB „Palangos vandenys“ vadovas Pranas Madzajus šiandien miesto bibliotekoje atidarys parodą, skirtą kurorto vandentiekio įmonės 105-osioms metinėms, bet jo mintys jau kitur – direktorius daug kam netikėtai nusprendė įteikti pareiškimą dėl išėjimo iš darbo. Toks jo sprendimas kurorte jau pakurstė spėliojimus: kokie motyvai slypi už tokio sprendimo? Ar konkursas parenkant naująjį įmonės vadovą išvengs politikų įtakos?
P. Madzajus sutiko atsakyti į „Palangos tilto“ klausimus raštu.
– Jūsų išėjimas iš UAB „Palangos vandenys“ – daug kam netikėta žinia. Susidarė įspūdis, kad nusprendėte iš direktoriaus pareigų pasitraukti staiga. Kas nutiko?
– Nieko nenutiko – ir nėra netikėta žinia ar staigus pasitraukimas, kaip sakote.
Gyvenime susideda daug dalykų, kurių žmogus negali išvengti, yra pradžia ir pabaiga. Vienas iš tokių – tai, kai ateina laikas ir žmogui reikia užbaigti savo darbinę veiklą. Man taip ir įvyko.
– Ar sulaukėte valdžios, įmonės stebėtojų tarybos užuominų, kad turite palikti įmonę?
– Aš ir bendrovės stebėtojų tarybos pirmininkas Mindaugas Skritulskas dar prieš porą mėnesių kalbėjomės ir apsitarėme, kada aš galėčiau nutraukti darbą bendrovėje.
Pasakysiu tiek: ir stebėtojų taryba pageidavo, kad palikčiau direktoriaus vietą. Ta prasme, jos ir mano norai sutapo. Sutarėme, kad dirbsiu iki spalio pradžios.
Išgirdau ir stebėtojų tarybos pirmininko M. Skritulsko pastabų, bet jų aš nekomentuosiu. Jo klauskite.
– Metų pradžioje ketinote miesto savivaldybės Tarybai teikti siūlymą tvirtinti didesnę vandens kainą, nes gerokai padidėjo įmonės mokestis už vandens išteklių gavybą. Sprendimo projektas neišvydo Tarybos posėdžio darbotvarkės. Kas nutiko?
– Šiuo metu taikoma geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, paskaičiuota vadovaujantis 2006 metų bendrovės baziniais veiklos rodikliais.
Kaina buvo paskaičiuota penkeriems metams. 2011 metais vadovaujantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų skaičiavimo metodika, vandens tiekimo ir nuotekų kaina buvo perskaičiuota, 2012 metų gegužės 25 dieną suderinta valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje ir tuoj pat pateikta Palangos miesto savivaldybės tarybai tvirtinti.
Tačiau dar šiandien, naujai suskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, nepatvirtinta.
Kodėl taip atsitiko, reikėtų klausti ne manęs, o žmogaus, kuris veda Tarybos posėdžius.
– Ar dėl to, kad vandens kainos klausimas yra politiškai „jautrus“, „laidojama“ ekonomika? Kur tai veda?
– Kai versle du dalykai, tai yra politika ir ekonomika tarpusavyje siejami ir maišomi – gero ekonominio rezultato nelauk.
Dar prieš keletą metų ekonomiką gerai išmanantys tarybos nariai vieno Tarybos posėdžio metu viešai pareiškė, kad žiūrint iš ekonominės pusės vandens kainą didinti reikia, o žiūrint iš politinio taško – negalime.
Tai visiems turi būti aišku, kur tokie sprendimai veda ir kuo jie baigiasi. Toks mąstymas tęsiasi ir šiandien. Galų gale ateina momentas, kai tai daryti neišvengiamai reikia ir kaina didinama didesne dalimi, tuomet sulaukiama skaudesnių pasekmių, kai tuo tarpu galima atlikti visa tai palaipsniui, dažniau ir su mažesniu skausmu.
– Įmonės skola pernai buvo 188 tūkst. litų. Kokia skola šiai dienai? Kokia prognozuojama metų pabaigoje?
– Bendrovė skolų tiekėjams šiai dienai neturi. Visus sutartinius įsipareigojimus, už įmonių teikiamas paslaugas, jų atliekamus darbus ir perkamas prekes, vykdė ir šiuo metu vykdo numatytais mokėjimo terminais.
Jūsų vardijama skola 2012 metais susidarė, sudarant metinį finansinį balansą gruodžio 31 dienai. Tai nėra reali skola, o tokios „tariamos“ buhalterinės skolos susidaro kiekvienais metais „uždarant“ buhalterinius metus gruodžio 31 dienai, vadovaujantis buhalterinės apskaitos politika. Bendrovė nuolat turi apyvartinių lėšų savo veiklai vykdyti ir paskolų iš bankų neima.
– Vadinasi, ją teks sumokėti Palangos biudžetui, mums visiems?
– Neteks. Jau esama daugiau nei 15 metų, kai Palangos miesto savivaldybė neskiria ir neprisideda miesto biudžeto lėšomis prie UAB „Palangos vandenys“ vykdomos veiklos.
Palangos mieste vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija, plėtra buvo vykdoma bendrovės, LR biudžeto ir ES skiriamomis lėšomis, o visa ūkio priežiūra ir eksploatacija vykdoma tik bendrovės lėšomis.
Vien tik vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcijai ir plėtrai per paskutiniuosius 7 metus buvo investuota per 50 mln. litų lėšų. Vandentiekio ir nuotekų tinklų ilgis padidėjo 65 km ir pastatyta 10 naujų nuotekų perpumpavimo siurblinių. Per tą patį laikotarpį vartotojų ir abonentų skaičius padidėjo 1650 vienetų. Nuo 2001 metų bendrovėje dirba 35 darbuotojais mažiau.
– Ar nesutarimas dėl kainos didinimo buvo vienas iš motyvų palikti UAB „Palangos vandenys“ vadovo vietą?
– Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų perskaičiavimai visais laikais buvo nemalonus momentas tiek miesto vadovams, tiek vartotojams. Mano sprendimui palikti darbo vietą kainų perskaičiavimas įtakos neturėjo.
Kainos perskaičiuojamos vadovaujantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, aš jį vykdžiau. Kaip minėjau, atėjo laikas ilsėtis, o darbo vietą palikti kitiems.
– Beje, jūs jau pensininkas... Kiek metų išdirbote bendrovėje?
– Taip, esu pensininkas. Tiksliau – dar dirbantis pensininkas.
1971 metais baigiau Kauno politechnikos institutą, vandentiekio ir kanalizacijos specialybę ir įgijau inžinieriaus statybininko kvalifikaciją. Nuo instituto baigimo skaičiuojama mano darbinė veikla.
Mano bendras darbo stažas – 42 metai, iš jų 38 metus dirbau Kauno, Šiaulių, Palangos vandens tiekimo įmonėse įvairiose pareigose.
1989 metų spalio mėnesį pradėjau dirbti Palangos vandens tiekimo įmonėje nuotekų valymo įrenginių viršininko pareigose, kai tuo metu tik buvo pradėti statyti Būtingėje nuotekų valymo įrenginiai.
– Jau paskelbtas konkursas užimti UAB „Palangos vandenys“ direktoriaus pareigas. Ar neatrodo, kad skubama?
– Aš galvoju, kad skelbimas užimti direktoriaus pareigas pateiktas laiku. Tikiuosi, kitas direktorius bus išrinktas dar man einant direktoriaus pareigas, ir man bus galimybė perduoti pareigas naujam direktoriui, o jeigu bus jo pageidavimas, supažindinsiu jį su UAB „Palangos vandenys“ vykdoma veikla.
– Ar nustebsite, jeigu direktoriumi taps koks nors svarbus žmogus, priklausantis kuriai nors partijai?
– „Palangos vandenys“ direktoriaus pareigoms užimti konkursas paskelbtas viename miesto laikraštyje. Pretendentams skelbime nurodyti reikalavimai, pateikiamų dokumentų sąrašas, o visi norintys pretendentai ir atitinkantys reikalavimus gali dalyvauti konkurse.
Kiek man žinoma, pretendentus vertins penki komisijos nariai, o susumavus vertinimo rezultatus bus atrinktas vienas pretendentas užimti direktoriaus postą.
– Ar manote, kad naujasis direktorius turėtų būti iš įmonės ar visai su ja nesusijęs žmogus?
– Manau, tai nebūtina, kad direktorius būtų iš tos pačios įmonės. Tačiau, galvoju, kad bendrovės vadovas turėtų būti dirbęs ar kita darbine veikla susijęs bei turintis pakankamai žinių apie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.
Ši paslauga turi savo specifiką, išsiskiria iš kitų pramonės veiklų ir jos tęstinumas jau vykdomas šimtmečiais, be abejo, ir toliau vandens tiekimas bei nuotekų tvarkymas bus vykdomas šimtmečiais. Reikalavimai teikti minėtą paslaugą nuolatos griežtėja, įteisinami vis naujais norminiais dokumentais, o taip pat ir vartotojai tampa vis reiklesni.
Minėtos veiklos inercija – didžiulė, todėl darbuotojų požiūris į šią paslaugą turi būti profesionalus, atsakingas ir numatantis jos tolimą ateitį.
– Ar papildomas direktoriaus pavaduotojo etatas įmonėje buvo reikalingas? Ypač įmonei dirbant nuostolingai?
– 2012 metais su bendrovės stebėtojų tarybos nariais buvo svarstomi bendrovės veiklos rezultatai, perspektyvos, bendrovės valdymas, o taip pat buvo svarstomas ir šis Jūsų minimas klausimas. Buvo priimtas sprendimas bendrovės tiesioginę veiklą (vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą) priskirti vienam pavaduotojui, o kitą veiklą priskirti kitam pavaduotojui. Šis sprendimas buvo įgyvendintas.
– Simboliška, kad paliekate įmonę, kai ji švenčia jubiliejų. Ar parodos atidarymas – jūsų iniciatyva? Ar tenkinsitės pensininko ramiu gyvenimu? Ar būsite aktyvus visuomeniniame miesto gyvenime?
– Šiais metais Palanga yra kultūros sostinė. Dar metų pradžioje buvau susitikęs su kultūros renginių režisiere Aušra Latoniene ir tarėmės, kaip gali prisidėti „Palangos vandenys“ prie mieste rengiamų ir numatomų rengti kultūros renginių. Kalbėjomės, jog Palangos vandenys turi sukaupę didelę meninę vertę turinčių paveikslų ir darbuotojų portretų, kuriuos galima parodyti platesnei visuomenei.
Po to dar susitikau su buvusiu direktoriumi V. B. Litvaičiu, taip pat tarėmės su Juo tuo pačiu klausimu, kaip, kur ir kada galima pagarsinti Palangos miesto centralizuoto vandens tiekimo 105 metų sukaktį, kaip pateikti ir parodyti miesto gyventojams ir svečiams pokario metais paruoštą Palangos miestui vandens tiekimo projektą. Taip sumanymai virto realybe, kuriuos kartu su V. B. Litvaičiu šiuo metu vykdome. O dėl aktyvaus dalyvavimo visuomeniniame miesto gyvenime, galiu pasakyti, dar negalvoju.

Mindaugas Skritulskas,
UAB „Palangos vandenys“ stebėtojų tarybos
pirmininkas:

 

 

 

 

 

„P. Madzajus pats pasiūlė stebėtojų tarybai nutraukti darbo sutartį su juo. Didesnių pastabų jam stebėtojų taryba ir aš, jos pirmininkas, neišsakėme. Tik ankstesniuose pokalbiuose direktoriaus buvo prašoma labiau optimizuoti įmonės veiklą – mažinti sąnaudas. Manau, kad tam yra neišnaudotų resursų ir be vandens kainos mieste didinimo. Įmonei pokyčiai reikalingi. Naujojo direktoriaus pirmiausia ir prašysime, kad būtų peržiūrimos įmonės sąnaudos, ypač, kaip naudojamas turtas. Ne tiek svarbu, ar naujasis UAB „Palangos vandenys“ direktorius bus iš pačios įmonės, ar ne. Svarbiausia, kad jis turėtų techninį ar ekonominį išsilavinimą, ir galėtų imtis jam patikėtų uždavinių įgyvendinimo“.
 

Jūsų komentaras:

aaaaaaaantanas 2013-09-11 05:08 ([email protected] / IP: 84.46.247.219)
Dar viena silta vieta saviem. Va Zelvys sildosi pavaduotojo kedei kitas sildysis direktoriaus ir vandenys taps partine imone, nenormalu visiskai.

hmmm 2013-09-09 19:11 (IP: 78.61.104.50)
Ir kuris dabar taiko i gera vieta ??? vienam politikui- silta pavaduotojo kedute, o kuris nusiziurejo i direktoriaus ???O juokingas konkursas buvo ir i savivaldybes valytojas pries keleta metu, nes nugaletojas buvo aiskus ir be konkurso...Artistai

Taip pat skaitykite

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras Vinco Mykolaičio-Putino 130-osioms gimimo metinėms skiria milžiniško pasisekimo gastrolėse Lietuvoje ir užsienyje sulaukusį šokio spektaklį „Altorių šešėly“, choreografo Aurelijaus Liškausko sukurtą pagal poeto, prozininko ir dramaturgo romaną.


Palangos miesto vandens įmonė, UAB „Palangos vandenys“, sparčią kurorto plėtrą itin gerai jaučia. „Pavyzdžiui, palyginus su 2020-ųjų metų lapkričiu, per 2021-ųjų lapkritį vandens suvartojimas mieste išaugo 5.5 procento. Tai – daug. Paradoksalu, bet žmonės, kurie paprastai atostogų važiuodavo ne į Palangą, o į užsienį, per koronaviruso pandemiją atostogavo mūsų kurorte ir, žinoma, vartojo...


Uždarosios  akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ akcininkų dėmesiui   Pranešame, kad bendrovės direktoriaus sprendimu (2021 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. V-67) 2021 m. birželio 25 d. 10 val. šaukiamas   UAB „Palangos vandenys“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo vieta – bendrovės buveinė, Austėjos g. 36, Palangoje. Bendrovės kodas 152447391....


Kaip Palangos miesto savivaldybė atrodė šiais metais žvelgiant mokesčių surinkimo prievaizdo, Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) akimis? Kiek verslo liudijimų ir kokiai veiklai palangiškiai buvo šiemet išsiėmę? Kaip Palangoje surenkami labiausiai valstybės biudžetą papildantys gyventojų pajamų ir pridėtinės vertės mokesčiai (GPM ir PVM)? „Palangos...


Dėl įmonės socialiai jautrios ekonominės veiklos ir dėl sumenkusio dėl karantino vandens suvartojimo beveik kas penktas miesto įmonės UAB „Palangos vandenys“ darbuotojas yra prastovoje, atostogose, o kai kurie turi nedarbingumo biuletenius.


Informuojame, kad UAB „Palangos vandenys“ ne kurortinio sezono metu atlieka vandentiekio tinklų plovimą. Tai yra būtina norint palaikyti gerą jų būklę, kadangi didelė dalis Palangos miesto vandentiekio tinklų eksploatuojama jau daugiau kaip 30-40 metų. Tinklai plaunami visoje Lietuvoje taikomu vandentiekio tinklų plovimo metodu „vanduo-oras“. Atliekant darbus vandens...


Vandens Palangoje – daug ir labai geros kokybės, bet šis natūralus gamtos turtas – anaiptol ne dovana kiekvienam vandens vartotojui. UAB „Palangos vandenys“ galvos skausmas – nesąžiningi ar neišgalintys už vandens tiekimą bei nuotekų šalinimą susimokėti klientai. Nors bendrovė turi įstatymo galias atjungti vandenį ar kanalizaciją...


Ilgametis UAB „Palangos vandenys“ vadovas Pranas Madzajus šiandien miesto bibliotekoje atidarys parodą, skirtą kurorto vandentiekio įmonės 105-osioms metinėms, bet jo mintys jau kitur – direktorius daug kam netikėtai nusprendė įteikti pareiškimą dėl išėjimo iš darbo. Toks jo sprendimas kurorte jau pakurstė spėliojimus: kokie motyvai slypi už tokio...


Palangos miesto savivaldybė bei UAB „Palangos vandenys“ įgyvendina Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Palangos mieste (Vilimiškės, Nemirsetos, Kunigiškių, Monciškės gyvenamuosiuose kvartaluose)“. Ją įgyvendinus gyventojams nebereikės sukti galvos dėl geriamo vandens kokybės bei buitinių...


Valdžia pamalonino didžiausias kurorto įmonės

Dalia JURGAITYTĖ, 2009 01 06 | Rubrika: Miestas

Paskutiniosiomis praėjusių metų dienomis posėdžiavusi kurorto valdžia, nepaisant sudėtingos ekonominės situacijos, nusprendė suteikti mokesčių lengvatas, kurių prašė savivaldybės teritorijoje registruotos įmonės.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius