Nors 297 kurorto įmonės nukentėjo nuo COVID-19, Palanga surinko rekordiškai daug mokesčių - rekordinis PVM už NT pardavimus kurorte

Linas JEGELEVIČIUS, 2020-12-15
Peržiūrėta
1834
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

 Nors 297 kurorto įmonės nukentėjo nuo COVID-19, Palanga surinko rekordiškai daug mokesčių - rekordinis PVM už NT pardavimus kurorte

Kaip Palangos miesto savivaldybė atrodė šiais metais žvelgiant mokesčių surinkimo prievaizdo, Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) akimis? Kiek verslo liudijimų ir kokiai veiklai palangiškiai buvo šiemet išsiėmę? Kaip Palangoje surenkami labiausiai valstybės biudžetą papildantys gyventojų pajamų ir pridėtinės vertės mokesčiai (GPM ir PVM)? „Palangos tiltui“ tai komentuoja Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Audrius Morkūnas.
–Kiek PVM ir GPM mokesčio buvo surinkta Palangos miesto savivaldybėje per šių metų pirmą, antrą ir trečią ketvirčius? Kiek atitinkamai pernai ir užpernai? Kas įtakojo pokyčius?
–Į Palangos savivaldybės biudžetą 2020 m. I-III ketv. surinkta beveik 8,7 mln. eurų GPM, tai yra 10,9 proc. arba beveik 853 tūkst. eurų daugiau nei per 2019 m. atitinkamą laikotarpį. GPM augimas 2020 m., palyginus su 2019 m., buvo stebimas visus tris šių metų ketvirčius, o didžiausias buvo I ketv. Didžiausią įtaką GPM pajamų padidėjimui turėjo Palangos m. sav. 2020 m. padidinta tenkanti GPM dalis (0,7467 proc.).
Atkreipiu dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos 2020 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo nuostatas Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) dalis, tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo pajamų į nacionalinį biudžetą, sudaro 46,21 proc. (2019 m. sudarė 46,88 proc.), o šio mokesčio dalis, įskaitoma į valstybės biudžetą, sudaro 53,79 proc. Kasmet keičiantis GPM paskirstymo procentui atitinkamai pasiskirsto GPM pajamos tarp valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų. GPM paskirstomas į savivaldybių biudžetus pagal teisiškai reglamentuotą tvarką — kiekvienos savivaldybės biudžetui skiriama nustatyta gyventojų pajamų mokesčio dalis. Palangos m. savivaldybei 2020 m. tenka 0,7467 proc., 2019 m. - 0,672 proc., 2018 m. - 0,675 (išskyrus fiksuoto dydžio GPM už verslo liudijimą). Taigi Palangos m. sav. registruoti mokėtojai sumoka GPM į bendrą sąskaitą ir jų sumokėtas GPM paskirstomas savivaldybėms pagal joms nustatytą procentą.
Pažymėtina, kad nuo 2019-01-01 įsigaliojo teisės aktų nuostatos, pagal kurias asmenims, turintiems su darbo santykiais susijusių pajamų, buvo perskaičiuotas darbo užmokestis, į jį įtraukiant draudėjo (darbdavio) įmokas į Valstybinį socialinio draudimo fondą (VSDF), ir nuo šio perskaičiuoto darbo užmokesčio apskaičiuotas ir sumokėtas padidinto tarifo GPM (iki 120 vidutinių darbo užmokesčių — 20 proc., virš 120 vidutinių darbo užmokesčių — 27 proc.). Šis pakeitimas sąlygojo 2019 m. sumokėto GPM išaugimą, todėl 2019 m. ir 2018 m. sumokėtos GPM sumos nepalyginamos.
Į valstybės biudžetą 2020 m. I-III ketv. Palangos savivaldybės įmonės sumokėjo per 5, 8 mln. eurų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), tai yra 14 proc. arba beveik 714 tūkst. eurų daugiau nei per 2019 m. atitinkamą laikotarpį. Didžiausią įtaką turėjo išaugę PVM mokėjimai nekilnojamojo turto operacijų ir statybos srityse. 2020 m. I ketv., palyginus su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, PVM sumokėta 82 proc. arba 581 tūkst. eurų daugiau, o II ketv. - 70 proc. arba 546 tūkst. eurų mažiau, ir tai sąlygojo karantino laikotarpiu vykdomos veiklos sumažėjimas. Karantino sąlygoms laisvėjant 2020 m. III ketv., palyginus su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, PVM mokėjimai augo beveik 19 proc. arba 678 tūkst. eurų.
–Kiek Palangoje yra šiai dienai laiku nesumokėjusių GPM įmonių? Ar žinomos nemokumo priežastys? Kiek Palangos įmonių dėl COVID-19 yra paprašę atidėti mokesčių mokėjimą? Kiek buvo išieškota mokestinių nepriemokų Palangoje?
–Šiuo metu neigiamą COVID-19 poveikį patyrusių įmonių, kurioms automatiškai taikomos VMI pagalbos priemonės, sąraše yra 50,5 tūkst. šalies įmonių, dar 12 tūkst. šalies įmonių į sąrašą yra įtrauktos pagal jų pateiktą prašymą. Visoms įmonėms, įtrauktoms į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašus, taikomos vienodos mokestinės pagalbos priemonės. Šiuose sąrašuose yra ir 297 Palangos mieste registruotos įmonės.
VMI duomenimis, neigiamas COVID-19 pasekmes patyręs verslas, kuris pasinaudojo mokestinės pagalbos priemonėmis, šiuo metu vėlesniam laikui jau yra atidėjęs beveik 817,7 mln. eurų mokėtinų mokesčių; su įmonėmis ir fiziniais asmenimis nuo kovo 16 d. iki lapkričio 27 d. yra sudarytos 5184 mokestinės paskolos sutartys (be palūkanų) bendrai 124,3 mln. eurų sumai.
GPM įsiskolinimų biudžetui šiuo metu turi 172 Palangos m. savivaldybėje registruotos įmonės; jų GPM nepriemoka 2020 m. lapkričio 1 d. yra beveik 534 tūkst. eurų; iš tos sumos juridinių asmenų, kurie įtraukti į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašus, GPM nepriemoka – per 517 tūkst. eurų. Apžvelgiant visus mokesčius, Palangos m. savivaldybėje registruotų juridinių asmenų, kurie įtraukti į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašus, nepriemoka 2020 m. lapkričio 1 d. yra 2,45 mln. eurų, iš jos 87,3 tūkst. eurų sumai mokestines paskolos sutartis dėl įvairių mokesčių atidėjimo, mokėjimo dalimis yra sudariusios 10 įmonių.
Pažymėtina, kad nuo pandemijos nukentėję mokesčių mokėtojai iki 2021 m. vasario 28 d. gali kreiptis į mokesčių administratorių ir sudaryti mokestinės paskolos sutartį iki 2022 m. gruodžio 31 d., be jokių palūkanų. Mokestinės paskolos sutartį be palūkanų galima sudaryti mokesčių skoloms, susidariusioms iki š. m. gruodžio 31 d., o įmokas sumokėti iki 2022 m. gruodžio 31 d. Sudaryti tokiai sutarčiai jokių papildomų dokumentų VMI pateikti nereikia, užtenka prašymo, kuriame reikia nurodyti pageidaujamus įmokų sumokėjimo terminus. Prašymą ir dabar galima pateikti prisijungus prie Mano VMI > Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas.
Jei mokesčių mokėtojas mano, jog dėl sudėtingos finansinės situacijos dviejų metų mokesčių skolai išdėstyti ir sumokėti jam gali nepakakti, jis gali paprašyti ir ilgesnio mokesčių išdėstymo bei sumokėjimo termino, bet ne ilgesnio kaip iki penkerių metų. Tokiu atveju, mokesčius iki 2022 m. gruodžio 31 d., kaip ir visi, jis galės išdėstyti ir sumokėti be palūkanų, o vėlesnio laikotarpio įmokoms bus skaičiuojamos 0,01 proc. per dieną palūkanos.
Visa aktuali informacija verslui, nukentėjusiam nuo pandemijos, yra skelbiama ir nuolat atnaujinama čia: https://www.vmi.lt/evmi/informacija-verslui.
2020 m. priverstiniais išieškojimo veiksmais, kurie iš esmės atlikti dar iki ekstremaliosios situacijos paskelbimo šalyje, į biudžetą išieškota per 222 tūkst. eurų Palangos m. registruotų juridinių asmenų nesumokėtų mokesčių. Tad absoliučiai didžioji šios sumos dalis išieškota dar prieš šalyje paskelbiant ekstremaliąją situaciją. Pažymėtina, kad mokesčių administratorius, prieš inicijuodamas mokesčių įsiskolinimų išieškojimą, pirmiausia pranešimais primena apie būtinybę sumokėti turimas skolas ir siekia, kad ji būtų sumokėta geranoriškai – per Mano VMI ar paršu siunčia pranešimus ir nurodo terminus, iki kada skolą būtina sumokėti. Pažymėtina, kad VMI mokėtojus informuoja savo iniciatyva, nors teisės aktai to daryti neįpareigoja.
–Kiek šiais metais Palangos m. sav. surinkta mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise? Kiek tokių objektų yra Palangos m. sav.?
–Mokestį už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise moka valstybės įmonės. Mokesčio objektas - Valstybės įmonės savininko patikėjimo teise valstybės įmonei perduotas turtas, kurio vertė prilyginama valstybės įmonės savininko kapitalui, išskyrus žemę. Minėtą mokestį 2019 m.- 2020 m. į valstybės biudžetą mokėjo viena įmonė. Minėto mokesčio per 2019 m. I-III ketv. buvo sumokėta 30,9 tūkst. eurų, o 2020 m. atitinkamu laikotarpiu - 0,2 tūkst. eurų. 2018 m. šio mokesčio nebuvo mokėta.
–Kiek NT mokesčio buvo surinkta Palangos m. sav. per šių metų pirmą, antrą ir trečią ketvirčius? Kiek atitinkamai pernai ir užpernai? Kas įtakojo pokyčius?
–Nekilnojamo turto mokestį (toliau – NTM) moka Lietuvos bei užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems NT, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje, priklauso nuosavybės teise. Juridiniai asmenys (taip pat ir užsienio valstybių juridiniai asmenys) NTM moka ne tik už jiems nuosavybės teise priklausantį ar jų įsigyjamą NT (arba jo dalį), bet ir iš fizinių asmenų neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perimtą naudotis NT (arba jo dalį), kuris fiziniams asmenims priklauso nuosavybės teise arba yra fizinių asmenų įsigyjamas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas, pagal pirkimo – pardavimo išsimokėtinai arba išperkamosios nuomos sutartį. Jei fizinių asmenų – ūkinių bendrijų narių, individualių įmonių savininkų ir jų šeimos narių, įsigyjamas arba nuosavybės teise jiems priklausantis NT yra perduotas naudotis tų bendrijų ir įmonių veikloje, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka NTM už tokį NT privalo mokėti minėtos bendrijos ir įmonės. Pažymėtina, kad apleistų ir neprižiūrimų objektų savininkams, remiantis Palangos m. savivaldybės sprendimu, yra skaičiuojamas didesnis NTM pagal didesnius šio mokesčio tarifus.
Į Palangos savivaldybės biudžetą 2020 m. I-III ketv. sumokėta beveik 1,8 mln. eurų NTM, tai yra 12 proc. arba beveik 244 tūkst. eurų mažiau nei per 2019 m. atitinkamą laikotarpį. Tai labiausiai įtakojo sumažėję NTM mokėjimai apdirbamosios gamybos įmonių.
–Kiek paveldimo turto mokesčio buvo surinkta Palangos m. sav. per šių metų pirmą, antrą ir trečią ketvirčius? Kiek atitinkamai pernai ir užpernai? Kas įtakojo pokyčius?
–Šio mokesčio mokėtojai – nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, paveldėję turtą (nuolatinio Lietuvos gyventojo paveldimas turtas (nekilnojamasis daiktas, kilnojamasis daiktas, vertybiniai popieriai, pinigai; nenuolatinio Lietuvos gyventojo paveldimas turtas: kilnojamasis daiktas, kurį pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisiškai įregistruoti Lietuvoje, Lietuvos Respublikoje esantis nekilnojamasis daiktas).
Į Palangos savivaldybės biudžetą 2020 m. I-III ketv. surinkta 23,9 tūkst. eurų paveldimo turto mokesčio, tai yra daugiau nei dvigubai arba per 13 tūkst. eurų daugiau nei 2019 m. atitinkamu laikotarpiu.
–Kiek pelno mokesčio buvo surinkta Palangos m. sav. per šių metų pirmą, antrą ir trečią ketvirčius? Kiek atitinkamai pernai ir užpernai? Kas įtakojo pokyčius?
Į valstybės biudžetą 2020 m. I-III ketv. Palangos savivaldybės įmonės sumokėjo per 1,04 mln. eurų pelno mokesčio (toliau – PM), tai yra 2,9 proc. arba 29 tūkst. eurų daugiau nei per 2019 m. atitinkamą laikotarpį. Daugiausia PM 2020 m. sumokėjo apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklą ir didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklą vykdančios įmonės.
Kiek žemės mokesčio buvo surinkta Palangos m. sav. 2020, 2019 ir 2018 metais? Kas įtakojo pokyčius?
–Į Palangos savivaldybės biudžetą 2020 m. I-III ketv. surinkta beveik 109 tūkst. eurų žemės mokesčio (toliau – ŽM), 15,7 proc. mažiau nei per 2019 m. atitinkamą laikotarpį. Pažymėtina, jog didžiausia ŽM suma yra sumokama IV ketv., kai gyventojai ir juridiniai asmenys iki nustatyto termino (šiemet – lapkričio 16 d.) sumoka jiems apskaičiuotą žemės mokestį už turimus sklypus (šie duomenys atsispindės vėlesnėje statistinių duomenų suvestinėje).
Kiek valstybes rinkliavos buvo surinkta 2020? 2019 ir 2018 metais?
–Rinkliavų (įskaičiuotos sumoje pajamos už prekes ir paslaugas) į savivaldybės biudžetą 2018 m. surinkta per 2,6 mln. eurų., 2019 m. – per 2,7 mln. eurų., 2020 m. – per 2,4 mln. eurų.
–Kiek asmenų, deklaravusių gyv. vietą Palangoje, veikė išsiėmę verslo liudijimus šiemet? 2019? 2018 metais? Kokios trys pagrindinės veiklos buvo populiariausios?
–Pateikiame statistinius duomenis apie Palangos sav. registruotus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus: 2018 m.- 1728 asmenys, 2019 m. – 1759 asmenys, 2020 m. – 2075 asmenys.
Atkreipiu dėmesį, kad 2020 m. duomenys apima sausio – lapkričio mėn., o 2019 m. ir 2018 m. – visus metus.
Populiariausios veiklos, kaip ir ankstensiais metais, taip ir šiemet buvo gyvenamosios paskirties patalpų nuoma. 2018 m. Tokiai veiklai vykdyti buvo išduoti 687 verslo liudijimai, 2019 m. – 736, o šiais metais - 1057. Antra pagal populiaruma ekonominė veikla yra apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas. Trečia – kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla. Atitinkamai 102, 102 ir 116 verslo liudijimai per 2018, 2019 ir 2020 metus.
Atkreipiu dėmesį, kad 2020 m. duomenys apima sausio – lapkričio mėn., o 2019 m. ir 2018 m. – visus metus.
–Kiek VMI atliko mokestinių patikrų šiais metais Palangoje? 2019 ir 2018 metais?
–Apžvelgiant I-III šių metų ketvirčius atkreipiu dėmesį į tai, kad, lyginant su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, VMI šalies mastu atliko 12 proc. mažiau kontrolės veiksmų, tam įtakos turėjo ekstremalioji situacija, kai kontrolės veiksmų mažėjo, tačiau didėjo stebėsenos veiksmų. Mokestinių patikrinimų ir tyrimų metu šiais metais dažniausiai nustatyti pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) pažeidimai, susiję su apskaitytu, tačiau nedeklaruotu pardavimo PVM, PVM atskaitos tikslinimu (prekės, atsargos, trumpalaikis ir ilgalaikis turtas, kai jisai nenaudojamas PVM apmokestinamoje veikloje), naujų transporto priemonių apmokestinimu, pirkėjui tenkančia prievole apskaičiuoti (išskaityti) ir sumokėti PVM, privačių poreikių tenkinimu. Taip pat gyventojų pajamų, pajamų natūra, individualios veiklos pajamų bei pajamų už parduotą nekilnojamąjį turtą apmokestinimu bei pelno mokesčio įstatymo, susijusio su ilgalaikio turto nusidėvėjimo / amortizacijos išlaidų pripažinimu, sąnaudų pripažinimu, neapskaitomomis pajamomis, pažeidimai.

Apžvelgiant Klaipėdos AVMI taikytas priemones įvairių ekonominių veiklos sričių priežiūrai ir išskiriant kontrolės veiksmus Palangos m., šiemet sausio – spalio mėn. atlikti 69 kontrolės veiksmai, jų metu apskaičiuota papildomai sumokėti į biudžetą 187 tūkst. eurų sumą. Be kontrolės veiksmų, mokesčių administratorius taiko ir kitas priemones mokestinių prievolių vykdymo užtikrinimui – pvz., stebėsenos (viena iš priemonių) metu šiemet Palangos m. registruoti 134 mokesčių mokėtojai, kuriems buvo taikomi stebėsenos veiksmai, papildomai deklaravo 69 tūkst. eurų į biudžetą mokėtinų mokesčių.
Pažymėtina, jog nepaisant sudėtingos situacijos dėl COVID-19 dauguma mokesčių mokėtojų yra geranoriški ir linkę bendradarbiauti, esame jiems dėkingi. Svarbu tai, kad mokesčių mokėtojų sąmoningumas auga ir kad didžiąją mokesčių dalį įmonės ir gyventojai sumoka savanoriškai, tai daro teisingai ir laiku.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Gegužės 11 d., Pagarbos mokesčių mokėtojams dieną, į Kurhauzą sukviesti didžiausi 2022 metų mokesčių į Palangos miesto biudžetą mokėtojai – tiek verslininkai, tiek ir vadinamojo Pagalvės mokesčio daugiausiai sumokėję gyventojai. 


Nors moksleivių  beveik visoje šalyje mažėja, Palanga – maloni išimtis: miesto mokyklų duris rugsėjo 1-ąją pravers daugiau mokinių. 


Nuo karantino metu galiojančių draudimų vykdyti veiklą nukentėjusiems kurorto verslininkams tiesiama pagalbos ranka – Savivaldybės tarybos sprendimu, nustatytus kriterijus atitinkantiems verslo subjektams bus taikomos mokesčių lengvatos.


Kaip Palangos miesto savivaldybė atrodė šiais metais žvelgiant mokesčių surinkimo prievaizdo, Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) akimis? Kiek verslo liudijimų ir kokiai veiklai palangiškiai buvo šiemet išsiėmę? Kaip Palangoje surenkami labiausiai valstybės biudžetą papildantys gyventojų pajamų ir pridėtinės vertės mokesčiai (GPM ir PVM)? „Palangos...


2020 metų pavasaris, kuris į istoriją įeis kaip „kovido“ protrūkio laikmetis, Palangos miesto rinkliavų centrui (PMRC) buvo ramus, o vasara, anot Ingos Ruokienės, PMRC administratorės, niekuo ypatingai nesiskyrė nuo kitų vasaros sezonų. Tačiau vietinės rinkliavos už automobilių statymą šiemet buvo surinkta rekordiškai daug – 661 284 eurai, 2019 metais –...


2020 metų pavasaris, kuris į istoriją įeis kaip „kovido“ protrūkio laikmetis, Palangos miesto rinkliavų centrui (PMRC) buvo ramus, o vasara, anot Ingos Ruokienės, PMRC administratorės, niekuo ypatingai nesiskyrė nuo kitų vasaros sezonų. Tačiau vietinės rinkliavos už automobilių statymą šiemet buvo surinkta rekordiškai daug. „Dėl koronaviruso daug žmonių...


Nors ruduo jau įsibėgėjo, galima sakyti, kad vasara Palangoje baigiasi tik dabar – kurortas iki šiol savaitgaliais sulaukia gausaus būrio svečių, tad atokvėpio po įtemptos darbų kurorte nematyti. Mieste virte verda ir infrastruktūros tvarkymo darbai, įgyvendinami didelės apimties projektai, ir panašu, kad tempų mažinti neketinama. Apie tai, kokiomis nuotaikomis įsibėgėjus...


Retai tiek daug tokios didelės apimties darbų kada nors „supuolė“ kaip šią vasarą. Vyriausybei skyrus Palangos senosios gimnazijos rekonstrukcijai lėšų, buvo pasirašyta rangos sutartis – rekonstrukcijos darbai netrukus prasidės. Metų gale tikimasi pakviesti į Kurhauzo medinės dalies restauracijos pabaigtuves.


Koks buvo praėjęs sezonas Palangos miesto rinkliavų centrui? Rekordiškas! Per šį sezoną – nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d. – buvo surinkta rekordiškai daug vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti – net 557 508,68 eurai, pernai – 486 456,95 eurai, užpernai – 394...


Valdžia pamalonino didžiausias kurorto įmonės

Dalia JURGAITYTĖ, 2009 01 06 | Rubrika: Miestas

Paskutiniosiomis praėjusių metų dienomis posėdžiavusi kurorto valdžia, nepaisant sudėtingos ekonominės situacijos, nusprendė suteikti mokesčių lengvatas, kurių prašė savivaldybės teritorijoje registruotos įmonės.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius