Savivaldybė laiku sustabdė neskaidrius viešuosius pirkimus dėl biokuro katilo įrengimo

Linas JEGELEVIČIUS, 2014-04-24
Peržiūrėta
2056
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Savivaldybė laiku sustabdė neskaidrius viešuosius pirkimus dėl biokuro katilo įrengimo

Buvęs savivaldybės įmonės „Palangos šilumos tinklai“ direktorius Rimantas Gliožeris sulaukė dar vieno smūgio: Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT), atlikusi tyrimą, padarė išvadą, kad biokuro katilų statybos darbų viešąjį pirkimo konkursą buvęs įmonės vadovas atliko neskaidriai ir galimai nusikalstamai. Prieš dvi savaites Palangos miesto apylinkės teismas priėmė jam taip pat nepalankų sprendimą – R. Gliožerį iš „Palangos šilumos tinklai“ direktoriaus pareigų savivaldybė atleido teisėtai.

Konkursas – vienam tiekėjui?

„Palangos tilto“ gautas katilų statybos darbų viešojo pirkimo konkurso pokalbio įrašas (jį galima išgirsti „Palangos tilto“ interneto puslapyje, skyrelyje video/audio naujienos – aut. past.) atskleidžia galimai buvusio direktoriaus iš anksto suregztą machinaciją.

Garso įrašas atskleidžia, kad prieš darbų pirkimo konkursą, tuometinis direktorius ir pirkimų konkurso komisijos narys R. Gliožeris susirgo ir įmonėje nepaskyrė laikinai jį pavaduojančio vadovo, taip pat nepaliko įmonės antspaudo.

Viešąjį pirkimą jis paliko vykdyti komisijos narėms – įmonės darbuotojoms Audronei Biknevičienei ir Snieguolei Pleškienei (viešųjų pirkimų komisijos pirmininkei). Beje, pirmoji yra miesto Tarybos narės Elenos Kuznecovos giminaitė. Teigiama, kad ne be E. Kuznecovos ir jau buvusio miesto turgaus direktoriaus, taip pat Tarybos nario Eimučio Židanavičiaus artimos draugystės, pas R. Gliožerį (E. Židanavičiaus partietį – aut. past.) buvo įdarbinta ir E. Kuznecovos artima draugė S. Pleškienė. Įdomu, kad jos vyras Jonas Pleškys dirba UAB „Litesko“. Kitaip tariant, pas savivaldybės šilumos įmonės konkurentus.

Savivaldybės specialistams kilus įtarimų dėl galimai neskaidraus viešųjų pirkimų konkurso, į viešųjų pirkimų komisijos posėdį atvyko Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Vaidas Kaklys, Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas Petras Kaminskas ir kiti specialistai. „Palangos tilto“ įraše galima girdėti, kaip V. Kaklys telefonu susisiekė su konkurso rengėjus – UAB „Palangos šilumos tinklai“ – konsultavusia vienos Vilniaus įmonės eksperte, žinojusia slaptus (turėjusius būti žinomus tik UAB „Palangos šilumos tinklai“ direktoriui ir pirkimų komisijos pirmininkei) prisijungimo kodus prie VPT elektroninės sistemos.

 

Pirkimų procedūrų konsultantė iš Vilniaus

UAB „Palangos šilumos tinklai“ pagal sutartį su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu naujo 5MW biokuro katilo statybai gavo 6,69 milijono litų statyboms finansuoti.

2013-ųjų gegužės vidury „Palangos šilumos tinklai“ direktorius R. Gliožeris įgaliojo savivaldybės administraciją vykdyti viešąjį pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu katilo statybos darbams pirkti. Pirkimo vertė buvo šiek tiek didesnė nei 3 milijonai.

Tačiau spalio pradžioje R. Gliožeris skubiai atšaukė įgaliojimą dėl pavedimo Savivaldybės administracijai atlikti pirkimą.

Savo įsakymu jis pats tam sudarė komisiją. Jos pirmininke tapo įmonės apskaitininkė-vadybininkė S. Pleškienė, o nare – įmonės vyr. finansininkė A. Biknevičienė.

Komisijos nariu direktorius įtraukė pats save bei pavedė sau pačiam kontroliuoti įsakymo vykdymą.

Konsultuoti pirkimo procedūrų klausimais jis paskyrė UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupės“ teisininkę Dariją Pavliukovič.

Stebėtojų tarybai kilo daug klausimų

2013-ųjų lapkričio pradžioje „Palangos šilumos tinklai“ stebėtojų tarybos posėdžio metu jos nariams kilo abejonių dėl vykdomo pirkimo procedūrų skaidrumo.

Kodėl R. Gliožerio įsakymu sudarytos viešojo pirkimo komisijos nariu jis įtraukė pats save bei pavedė sau pačiam kontroliuoti įsakymo vykdymą?

Ar komisijos nariai – S. Pleškienė ir A. Biknevičienė – atitinka viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsnio dalyje nustatytus reikalavimus, kuris numato, kad skiriant komisijos pirmininką ir narius, turi būti atsižvelgiama į jų ekonomines, technines, teisines žinias ir šio įstatymo bei kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymą? Kokia jų patirtis, vykdant viešuosius pirkimus šilumos ūkio srityje? Ar tarp komisijos narių yra asmuo turintis inžinieriaus – šilumininko kvalifikaciją?

Stebėtojų tarybai kilo klausimų, kas iš tikro vykdys pirkimą? Komisija ar UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“ ekspertė?

Ar buvo atliktas viešasis pirkimas dėl UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“ paslaugų? Ar yra sudaryta sutartis?

Stebėtojų tarybai kilo klausimų, kodėl skelbime apie supaprastintą pirkimą nurodyta, kad pasirinktas pirkimo būdas – skelbiamos derybos. Kodėl pasirinktas šis pirkimo būdas?

Kilo abejonių, ką reiškia skelbime nurodyta sąlyga, kad numatoma kviesti į derybas „mažiausiai 1 tiekėją“?

Atsiradus tokioms abejonėms, „Palangos šilumos tinklai“ stebėtojų taryba priėmė sprendimą įpareigoti UAB „Palangos šilumos tinklai“ direktorių nedelsiant panaikinti įsakymą „Dėl viešojo pirkimo“ ir nutraukti 2013 m. lapkričio 7 d. pirkimo procedūras iki pirkimo vokų atplėšimo.

Atsižvelgiant į tai, kad tuomet R. Gliožeris sirgo, 2013-11-07 stebėtojų tarybą nuo lapkričio 8-osios paskyrė Modestą Čeponkų laikinai eiti direktoriaus pareigas.

Tos pačios dienos įsakymu M. Čeponkus papildė viešojo pirkimo komisijos sudėtį 4 nariais, Palangos miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais.

 

Ką atskleidžia pokalbio įrašas

 

Lapkričio 8-ąją jau minėti Savivaldybės administracijos specialistai atvyko į UAB „Palangos šilumos tinklai“ administracijos patalpose vykdytą viešųjų pirkimų konkursą bei paprašė S. Pleškienės ir A. Biknevičienės pateikti vykdomo minėto viešojo pirkimo dokumentus. Darbuotojos informavo, kad viešojo pirkimo jos nevykdo, o viską tvarko konsultantė iš UAB ,,Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“.

Komisija susipažino su pateiktais dokumentais ir telefonu susisiekė su UAB ,,Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“ eksperte Darija.

Pokalbio metu V. Kaklys (pokalbio klausėsi visi komisijos nariai) konsultantės paklausė, kaip turi būti pradėtas viešasis pirkimas, kokia komisijos sudėtis vykdė pirkimą, taip pat – kaip komisijos narės turi dalyvauti pasiūlymų vokų atplėšimo procedūroje, jei neturi prisijungimo kodų.

Pasak ekspertės, visi pirkimo dokumentai paskelbti CVPIS ir per skelbimo formą juos gali pamatyti bet kas.

V. Kakliui paklausus, kas sistemoje paskelbė pirkimą ir kas tvirtina viešojo pirkimo dokumentus, ekspertė atsakė, kad paskelbė ji, o pirkimo dokumentus tvirtina sudaryta viešojo pirkimo komisija.

Paklausus, kur yra komisijos protokolas, kuriuo patvirtintos pirkimo sąlygos ir ar perkančiojoje organizacijoje turi likti pirkimo dokumentai ir informavus, kad dvi iš komisijos narių sako, kad jos jokių protokolų nepasirašinėjo ir iš viso nežino apie vykdomą pirkimą, ekspertė atsakė, kad ji nežino kur yra protokolai ir pirkimo dokumentų originalai, tai įmonės vidinė tvarka ir įmonės darbuotojai turi juos atspausdinti.

Anot ekspertės, komisijos narės S. Pleškienė ir A. Biknevičienė meluoja, kad nežino apie vykdomą pirkimą ir kad yra viešojo pirkimo komisijoje, nuo pat pradžių buvo susiskambinta, pasakytos jų pavardės ir UAB ,,Palangos šilumos tinklai“ direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija.

V. Kakliui pasakius, kad šios komisijos narės yra kartu ir girdi pokalbį, ekspertė sakė, kad ji vakar (lapkričio 7 dieną) telefonu kalbėjo su jomis.

V. Kakliui dar kartą pasiteiravus, kur komisijos protokolai, ekspertė sakė, kad protokolų nėra daug, vienas protokolas rašomas, kai patvirtinami viešojo pirkimo dokumentai, o antras – kai yra pateikti paklausimai, nes buvo gautas vienas paklausimas.

Komisijos narės apie paklausimą nieko nežinojo ir nepasirašė nei ant vieno protokolo.

Ekspertė nieko negalėjo pasakyti kur yra viešojo pirkimo komisijos protokolai ir vėliau pripažino, kad visą laiką bendravo su UAB ,,Palangos šilumos tinklai“ direktoriumi R. Gliožeriu.

V. Kakliui paklausus, ar vienas direktorius, ar ir komisija turi teikti ir tvirtinti viešojo pirkimo dokumentus, ekspertė atsakė, kad komisija.

Taip pat telefoninio pokalbio metu ekspertė informavo, kad 12 valandą niekas pasiūlymų vykdomam viešajam pirkimui nepateikė.

Savivaldybės viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui pasiteiravus, iš kur ekspertė žino apie tai, kad nepateikta nei vieno pasiūlymo bei pastebėjo, kad ekspertė pagal sudarytą sutartį turi rengti pirkimo dokumentus, konsultuoti viešojo pirkimo klausimais, bet ne vykdyti viešąjį pirkimą, o tuo labiau eiti į CPVIS ir žiūrėti perkančiosios organizacijos duomenis.

Ekspertė taip pat paaiškino, kad ji nevykdo komisijos darbo ir vadovaujasi įsakymu dėl jos paskyrimo eksperte, taip pat dirbti su CPVIS, nes nė vienas komisijos narys nemoka dirbti su sistema.

Į V. Kaklio klausimą, kaip komisijos narės turėjo atplėšti vokus elektroniniu būdu ir įforminti šią procedūrą protokolu, jei neturi prisijungimo prie CPVIS kodų, ekspertė neatsakė, pasakiusi, kad nežinia su kuo kalba telefonu ir neturi konsultuoti nemokamai bei paprašė, kad būtų suorganizuotas susitikimas su R. Gliožeriu, su kuriuo pasirašė sutartį ir sutarė vykdyti darbus, ir kuris jai pavedė atlikti tam tikrus veiksmus.

Ji teigė vienintelį šį direktorių pažįsta.

Komisija nusprendė informuoti Savivaldybės administracijos direktorę Akvilę Kilijonienę apie tai, kad pirkimas buvo vykdomas grubiai pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas procedūras bei konfidencialumo principą.

Peržiūrėjus minėto pirkimo duomenis CVPIS, nustatyta, kad pirkimo duomenis peržiūrėjo 14 įmonių. Pasiūlymą buvo sukūrusi tik 1 įmonė – UAB „Axis Technologies“, tačiau jo nepateikė.

Visuma paminėtų faktų rodo, kad UAB „Palangos šilumos tinklai“ viešąjį pirkimą vykdė pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Iš pirkimo vykdymo aplinkybių galima daryti prielaidą, kad tarp UAB „Palangos šilumos tinklai“ ir vieno konkretaus tiekėjo galimai egzistavo išankstinis susitarimas.

 

Atskleista puokštė pažeidimų

 

VPT direktoriaus Žydrūno Plytniko pavedimu, atliktas biokuro katilo pastatymo darbų viešojo pirkimo procedūrų vertinimas atskleidė visą puokštę viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų.

Tarnyba nustatė, kad UAB „Palangos šilumos tinklai“ viešojo pirkimo komisija, vykdydama pirkimą, pažeidė Įstatymo 85 straipsnio 2 dalies nuostatą „Perkančioji organizacija <...> supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles, kurias ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų patvirtinimo paskelbia šio įstatymo 86 straipsnyje nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tinklalapyje, jeigu toks yra, taip pat sudaro kitas galimybes tiekėjams susipažinti su šiomis taisyklėmis“.

Kaip nustatė VPT, taisyklės nebuvo viešai paskelbtos pirkimo vykdymo metu. Taisyklės buvo paskelbtos tik vėliau.

Antra, darbų pirkimo komisija nusprendė pirkimą skelbti kaip supaprastintą uždarą konkursą.

Toks komisijos sprendimas, anot VPT, pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies nuostatas: „vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį“ ir 9 straipsnio 3 dalies nuostatas: „pirkimo vertės nustatymo būdas negali būti pasirenkamas taip, kad būtų galima išvengti šio įstatymo nuostatų dėl pirkimo būdų pasirinkimo ir pirkimo procedūrų vykdymo“.

Toks pirkimo būdas yra neteisėtas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų įstatymo dalį, teigiančią, kad mažos vertės pirkimas – supaprastintas pirkimas gali būti vykdomas, kai yra bent viena iš šių sąlygų: pirma, prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 100 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų pirkimo vertė mažesnė kaip 500 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio).

Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė, kad įmonės viešųjų pirkimų komisija, pažeisdama įstatymą, vieno posėdžio protokole nenurodė taisyklių punktų, kuriais vadovaujantis nusprendė vykdyti „skelbiant supaprastintą uždarą konkursą CVP IS priemonėmis”.

„Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja, todėl perkančioji organizacija pirkimo sutartį turėtų nutraukti“, – vertinimo išvadas pasirašė Ž. Plytnikas.


 

Savivaldybė laiku apgynė miesto interesus

„Viešųjų pirkimų tarnyba Vilniuje nustatė nemažai pažeidimų. Kad svetima įmonė Vilniuje turėjo prisijungimo kodus prie pirkimų informacinės sistemos, turėtų sudominti ir teisėsaugą. Jeigu visuomenė pamena kai kurių Tarybos narių ir buvusio „Palangos šilumos tinklų“ direktoriaus R. Gliožerio komentarus miesto žiniasklaidoje apie šią istorija, tai jie teigė, kad čia netiesa, kad Savivaldybė neteisi, ji pati neva sužlugdys pirkimą. Džiaugiuosi, kad teisybė nugalėjo ir visą tiesą visuomenė pagaliau gali sužinoti. Retai būna, kad savivaldybės pačios imasi priemonių ir stabdo savo įmonių organizuojamus pirkimus. Iš anksto užkirsdami kelią neteisėtiems veiksmams, išvengėme tolesnių neigiamų pasekmių. Kad Savivaldybė elgėsi teisingai, įrodė ir pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos Vilniuje išvada“, – „Palangos tiltui“ sakė miesto meras Š. Vaitkus.


 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Energetikos sprendimų bendrovė „Elektrum Lietuva“ pradeda pirmųjų elektromobilių viešo įkrovimo stotelių įrengimo darbus. Šiuo metu pasirašytos sutartys dėl 34 įkrovimo stotelių įrengimo skirtingose šalies lokacijose. 


Vyriausybė sustabdė „Auskos“ vilos Palangoje privatizavimą trečiadienį, spalio 14 d. Šiuo metu sovietmečiu statyti tam metui prabangūs poilsio namai „Auska“ priklauso valstybei. Vila išnuomota privačiai įmonei, o turtas įtrauktas į aukcione parduodamų valstybės nekilnojamų turto objektų sąrašą. Finansų ministras Vilnius Šapoka per Vyriausybės...


Jau netrukus sunkiasvorių mašinų kaušai įsmigs į žemę – kurorte jau artimiausiu laiku prasidės šilumos trasų modernizacija, kurią vykdys rangovas iš Plungės – UAB „Plungės lagūna“. Jam pristatyti miesto šilumos įmonė „Palangos šilumos tinklai“, modernizacijos užsakovė, kovo 15 d. pakvietė ne tik žurnalistus...


Šiųmetis ruduo buvo išties dėkingas šildymo atžvilgiu, tačiau paspaudus šaltukui ne vienas patapšnojame radiatorių ar dujinę krosnelę. Miestui vėluojant į darbą paleisti biokuro katilą, kuris tikima, jog galėtų šildymo sąskaitas sumažinti apie 10 ar net 15 procentų, Palanga ir toliau lieka tarp dešimties šalies savivaldybių, kur...


Jau šiais metais bus pabaigta statyti Palangos biokuro katilinė, kuri jau buvo prijungta prie centrinės katilinės. Katilas jau yra sumontuotas. „Palangos tilto“ inf.  


Palangoje prasideda ilgai laukta biokuro katilinės Klaipėdos pl. 63 statyba. Remiantis kitų savivaldybių patirtimi, naujajai biokuro katilinei pradėjus veikti, kurorto gyventojai turėtų netrukti pajusti teigiamus šildymo kainų pokyčius.


Buvęs savivaldybės įmonės „Palangos šilumos tinklai“ direktorius Rimantas Gliožeris sulaukė dar vieno smūgio: Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT), atlikusi tyrimą, padarė išvadą, kad biokuro katilų statybos darbų viešąjį pirkimo konkursą buvęs įmonės vadovas atliko neskaidriai ir galimai nusikalstamai. Prieš dvi savaites Palangos miesto apylinkės...


Į Palangą atgabentas pirmasis iš dviejų kurorte įrengti numatytų biokuro katilų

„Palangos tilto“, Palangos m. sav. inf., 2013 10 03 | Rubrika: Miestas

Į Palangą atkeliavo pirmasis iš dviejų kurorte įrengti numatytų biokuro katilų, kurio galingumas – 5 megavatai. Jis bus įrengtas Klaipėdos plente.


Europos Sąjungos lėšos biokuro katilinių Palangoje ir Šventojoje statybos tapo ranka pasiekiamos – trečiadienį įvykusiame Aplinkos ministerijos Projektų atrankos komiteto ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo svarstyme Palangos ir Šventosios biokuro katilinių paraiškos daliniam ES finansavimui buvo atrinktos tarp tų, kurioms bus skiriamas europinis...


Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Kristina Vintilaitė savo potvarkiu sustabdė šių metų sausio 14 dienos Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo buvo sudarytos naujos komitetų sudėtys. Todėl savivaldybės Tarybos nariai ir toliau dirbs tuose pačiuose komitetuose, kaip ir anksčiau..


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius