Svečių „lietus“ Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“

"Palangos tilto" informacija, 2019-05-25
Peržiūrėta
2111
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Vienas reikšmingiausių būdų susipažinti su naujovėmis, plėsti asmenines, profesines ir dalykines kompetencijas yra dalijimasis metodine ir praktine darbo patirtimi. Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“ nuo 1982 metų žengia sveikos gyvensenos keliu, todėl ypatingas dėmesys skiriamas vaikų sveikatos stiprinimui ir saugojimui. Mokykloje sudarytos sąlygos vaiko pažintinių, kūrybinių galių puoselėjimui, tautinės savimonės ugdymui, nuolatiniam visapusiškam vaiko ugdymui(si).
Mokykla yra aktyvi sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo „Sveika mokykla“ dalyvė. 2019 m. įstaiga buvo pripažinta, kaip nuosekliai žengianti sveikatos keliu, didelį dėmesį skirianti sveikatai, gerosios darbo patirties sklaidai, sveikatą stiprinanti mokykla. Įstaigai įteikta sveikos mokyklos emblema ir vėliava bei Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštas. Mokyklos bendruomenė tuo didžiuojasi ir džiaugiasi, kad yra Mokykla, kuri sistemingai stiprina ir saugo vaikų sveikatą.
Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“ turintis savo tradicijas, puoselėjantis ir saugantis vaikų sveikatą, dalyvaudamas miesto, šalies ir tarptautiniuose projektuose pritraukia švietimo įstaigų bendruomenes iš įvairių Lietuvos regionų. Per balandžio mėnesį mokyklą aplankė 3 švietimo įstaigų lankytojų grupės: Šilutės miesto ikimokyklinių įstaigų vadovai ir pedagogai – balandžio 18 d., Vilkaviškio lopšelis-darželis „Eglutė“ – balandžio 27 d., Šilutės miesto ir Palangos miesto specialieji pedagogai ir logopedai – balandžio 24 d. Mes tai vadiname „svečių lietumi“ ir džiaugiamės, kad mūsų mokyklos ilgalaikė patirtis ugdymo, edukacinių erdvių, sveikos gyvensenos idėjų puoselėjimo klausimais įdomi ir naudinga kitoms švietimo įstaigoms.
Švietimo įstaigų pedagogams buvo pristatyti 4 pranešimai: „Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“ sveikatą stiprinanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga“ – pranešėja I. Milkontė, „Edukacinių erdvių įtaka formuojant sveiką, savimi pasitikintį žmogų“ – pranešėja B. Kasparavičienė, „Vaiko pažangos ir pasiekimų aplanko pristatymas ir „Ugdymas be sienų““ – pranešėja I. Matulevičiūtė, „Sveikas vaikas – graži kalba“ – pranešėja D. Petrauskienė, „Ugdymo metodų ir būdų įvairovė ir jų panaudojimas ugdymo(si) procese“ – pranešėja V. Tarvydienė.
Švietimo įstaigų pedagogams buvo pristatyta ikimokyklinio ugdymo „Spalviukai“ grupės ugdymo(si) turinio įgyvendinimo naujovės. Grupės auklėtojos V. Tarvydienė ir I. Galdikienė supažindino, kaip įdomiau ir išradingiau įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo programos turinį. Pedagogės šiais mokslo metais pasitelkė drambliukus Elmerį ir Velmerį, kurie tiesiog nuolat kviečia vaikus į jiems dar nežinomą pasaulį. Vaikai aktyviai dalyvauja įvairiuose eksperimentuose, atlieka bandymus - taip plėtodami įvairias kompetencijas, įgydami žinių ir praktinės patirties. Nauja pedagogių patirtis naudinga ne tik vaikams, bet ir kolegėms, kad vaikas darželyje būtų laimingas.
Sparčiai keičiantis visuomenei bei technologijoms kinta ir požiūris į vaiką, jo ugdymą bei ugdymąsi ikimokyklinėse įstaigose. Vaikų poreikiai ir patirtis kitokia nei suaugusiųjų. Nėra dviejų vienodų vaikų, jie visi skirtingi: vieni pasitiki savimi yra optimistiški, linkę gyventi be rūpesčių, norintys įdomios informacijos. I. Matulevičiūtė pristatė savo gerąją darbo patirtį – vaiko pasiekimų vertinimą. Ji teigė, kad pasiekimų aprašo paskirtis – padėti ikimokyklinio ugdymo auklėtojoms ir kitiems ugdytojams atpažinti vaikų ugdymo(si) pasiekimus ir poreikius, tikslingai rengti mokyklos ikimokyklinio ugdymo programą, įgyvendinti ugdymo turinį pritaikant jį kiekvienam vaikui, vaikų grupei, stebėti pažangą ir tikslingai ugdyti kiekvieną vaiką. Pasiekimų aprašas – tai ne standartas, kuriame pateiktų vertybinių nuostatų ir esminių gebėjimų vienu metu privalo pasiekti visi vaikai. Tai siekiamybė, gairės ugdytojams, kokių vaikų pasiekimų galime tikėtis užtikrindami jiems kokybišką ugdymą. Pedagogė pasidalijo darbo patirtimi, kaip rinkti ir saugoti pasiekimų įrodymus.
Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ bendruomenė yra nuolat besimokanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, glaudžiai bendradarbiaujanti su šeima, socialiniais partneriais ir kitomis miesto, šalies ir užsienio švietimo institucijomis. Per 2019 metų pirmąjį pusmetį pasirašytos bendradarbiavimo ir partnerystės sutartys su Kaliningrado lopšelis-darželis Nr. 55, Norvegijos lietuvių mokyklėle.
Mokykla nuolat siekia aukštesnės ugdymo(si) turinio įgyvendinimo kokybės, ieško ir taiko naujas vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo priemones.

Birutė Kasparavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

2024 metų vasario 7 d. lopšelyje-darželyje „Nykštukas‘‘ vyko Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų metodinė diena - „Ugdymo proceso organizavimas netradicinėse erdvėse‘‘. 


Ketvirtadieni gegužės 11 d. Palangos lopšelyje – darželyje „Pasaka“ startavo eTwinning projektas „Kultūra mus vienija“ (CULTURE BRINGS TOGETHER). Šį projektą įgyvendina „Rudnosiukų“  grupės vaikai. 


 Vaikų sveikatos ugdymas  Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“  yra prioritetinė veiklos sritis.Tuo tikslu lopšelio-darželio mokytojos Inga Rupšienė, Marytė Mikėnienė ir Alma Matelienė  kartu su bendruomene, kitų ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojais, įgyvendina saviraiškos, prevencinės, sveikatos ir sporto projektą „Vaikystė gamtoje“. Projektas pradėtas vykdyti...


Lopšelyje-darželyje ,,Nykštukas‘‘ gegužės 10-14 dienomis vyko tradicinė sveikatos, sporto ir gerų emocijų šventė. Mažieji mūsų ugdytiniai yra smalsūs, aktyvūs ir linksmi, todėl su didžiuliu entuziazmu įsitraukė į įvairias sveikatingumo veiklas. Kiekviena grupė sportavo, žaidė ir linksminosi savo aikštelėse, kurias buvo pasipuošę vėliavėlėmis...


Augantis visuomenės ekologinis sąmoningumas lemia didėjantį dėmesį aplinkosaugai, atsakingesniam vartojimui ir atliekų perdirbimui. Kartu ryškėja ir ekologinio vaikų švietimo svarba. Ekspertų teigimu, tvaresnės vaikų gyvensenos įpročius svarbu ugdyti nuo mažų dienų – tik tuomet jie užaugs sąmoningais ir savo aplinka besirūpinančiais piliečiais. Juk vaiko pasaulio pažinimas...


Vienas reikšmingiausių būdų susipažinti su naujovėmis, plėsti asmenines, profesines ir dalykines kompetencijas yra dalijimasis metodine ir praktine darbo patirtimi. Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“ nuo 1982 metų žengia sveikos gyvensenos keliu, todėl ypatingas dėmesys skiriamas vaikų sveikatos stiprinimui ir saugojimui. Mokykloje sudarytos sąlygos vaiko...


Gegužės 5 dieną nuo pat ryto Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vyravo sportinė nuotaika. Sirgaliai dalijosi pasigamintais plakatais, o mažieji krepšininkai ruošėsi tradicinėms varžyboms „Kylančios žvaigždutės“, skirtoms Lietuvos krepšinio 95-mečiui paminėti.


Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ bendruomenė aktyviai įsijungė į Europos judumo savaitę. Rugsėjo 16 dienos ryte vaikai, pedagogai, darbuotojai, tėveliai susirinko į bendrą rytinę mankštą. Direktorė Rūta Regina Lukaitienė paskelbė Europos judumo savaitės pradžią ir palinkėjo visiems kuo daugiau judėti, būti geros nuotaikos. Mankštą nuotaikingai pravedė auklėtoja...


Šiltas ir saulėtas rudenėlis – dosniausias metas grybautojams. Šiais metais gausus grybų derlius džiugino ir mažus, ir didelius. Visi džiaugėsi, gyrėsi miške rastais grybais: baravykais, raudonikiais, ūmėdėmis ir kt.


Vaikų galvelėse nuolat knibžda įvairiausios mintys: kokios spalvos būna sniegas? Ar jis toks pats baltas, kaip popierius? Kodėl jis šaltas ir tirpsta?


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius